Шрифт

В воскресенье, после 13 июля

Канон второй собору Тверских святых

Канон собору святых в земле Тверской просиявших
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Велича́ние:

Велича́ем вас,/ страны́ Тверски́я покрови́тели,/ и чтим святу́ю па́мять ва́шу,/ вы бо моли́те о нас/ Христа́, Бо́га на́шего.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Кто не удиви́тся и кто не воспое́т и просла́вит ве́рно/ пресла́внаго му́ченика Христо́ва Михаи́ла,/ Христо́ва ра́ди смире́ния презре́вшаго диади́му и ца́рство?

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Княже́ние земно́е и ца́рское украше́ние оста́вив,/ восприя́л еси́ вене́ц из Бо́жия Влады́чни десни́цы и со А́нгелы лику́еши./ Моли́ Го́спода за ны, чту́щия твою́ па́мять.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Заколе́н был еси́ от непра́ведных твои́х уби́и́ц/ и вопия́л еси́ Влады́це Христу́:/ приими́ дух мо́й, Влады́ко,/ на Тя бо упова́ние мое́ возложи́х, Го́споди.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Тезоимени́те Вы́шняго воево́ды, Михаи́ле, огнезра́чнаго,/ с ни́мже умоли́ Христа́ пода́ти мир стране́ на́шей/ и утиши́ти вра́жия стремле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

После́довал еси́ Христу́ и му́це Его́ уподо́бился еси́, преблаже́нне Богоно́сне Михаи́ле,/ певцы́ твоя́ сохраня́й и град наш заступи́ от нахожде́ния иноплеме́нных и от бед/ богоприя́тными твои́ми моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во, ро́ждшая Сло́во, па́че словесе́, Зижди́теля Твоего́,/ Того́ моли́ за ны с сим блаже́нным Михаи́лом,/ ве́рно чту́щия Тебе́, Богоро́дице.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живый и Незави́стныи́ Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припе́в: Святи́телю о́тче Арсе́ние, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и челове́к еси́ естество́м, о́тче Арсе́ние,/ но а́нгельски на земли́ пожи́л еси́,/ десна́го пути́ от ю́ности е́мся, целому́дрия рачи́тель быв,/ Ду́ха Свята́го честно́е обита́лище, всесвяще́нне, яви́лся еси́.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко светоза́рно житие́, я́ко зело́ чу́дно,/ я́ко красни́ тру́дове твои́, я́ко вели́ка благода́ть свы́ше дана́ ти, му́дре,/ сего́ ра́ди ве́рно почита́ем тя, святи́телю Арсе́ние.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Вы́шний Царю́ и Вседержи́телю,/ моли́твами твоего́ уго́дника жи́знь умири́ всем, Сло́ве, христиа́ном,/ посо́бствуй им на враги́ ви́димыя и неви́димыя.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

И́же к Бо́гу моли́твами твои́ми те́плыми,/ очи́сти нас от вся́кия скве́рны и скорбе́й, и боле́зней,/ и вся́кия ну́жды, святи́телю Арсе́ние, изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О Богоблаже́нне о́тче Арсе́ние,/ а́ще те́лом и преше́л еси́ от нас, но ду́хом пребыва́я с на́ми,/ моли́ся за ны Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери с Ея́ уго́дники Анто́нием и Феодо́сием/ и спаса́й нас, чту́щих тя сла́вно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Восхва́лим дне́сь пе́сньми вели́каго па́стыря и учи́теля, Арсе́ния Богому́драго,/ се́й бо измла́да возлюби́ Христа́ и Пречи́стую Его́ Ма́терь,/ с Не́юже ны́не мо́лит Христа́ Бо́га поми́ловати ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 4:

Вели́кий Христо́в святи́тель да воспое́тся,/ столп све́тлый, просвеща́яй нас чуде́с светлостьми́:/ Богоно́сный о́тче наш Арсе́ние, па́стырю и учи́телю земли́ на́шея,/ Христа́ Бо́га моли́ о па́стве твое́й/ и о всех, ве́рою и любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Пое́м Тя, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га,/ сла́вяще рождество́ Твое́ непостижи́мое,/ и́мже изба́вихомся от ле́сти диа́вола и вся́кия беды́,/ Богоро́дице Влады́чице, и ве́рно вопие́м:/ поми́луи́ нас, еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спа́се зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припе́в: Святи́телю о́тче Варсоно́фие, моли́ Бо́га о нас.

Святи́телю о́тче наш Варсоно́фие, моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да по достоя́нию возмо́жем принести́ тебе́ пе́ние во хвале́ние/ и Христа́ просла́вим.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Му́жественне терпя́ от неве́рных, в пле́не сый,/ и смире́ния ра́ди нра́ва в кро́тость преложи́л еси́ неве́рных,/ и сего́ ра́ди от Бо́га мзду восприи́м, святи́телю Варсоно́фие.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Всех благи́х о́браз был еси́,/ к Вы́шнему житию́ веду́щ смире́нием и кро́тостью,/ те́мже и Христо́с па́стыря тя лю́дем Свои́м устроя́ет.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

И́стиннаго всех Па́стыря – Христа́, святи́телю Варсоно́фие,/ моли́ со все́ми освяще́нными ли́ки,/ да спасе́т лю́ди по вели́цеи́ Его́ ми́лости,/ и сохране́ни бу́дем от диа́вольских кова́рств, чту́щии тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспева́ющих тя, и при́сно блажа́щих,/ и па́мять твою́ ве́рно прославля́ющих, святи́телю Варсоно́фие, освяти́ и просла́ви/ и от напа́стеи́ и бед изба́ви

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Под кров Тво́й держа́вный с ве́рою прибега́ем, Богоро́дице:/ покры́й и соблюди́, Госпоже́, моли́твами Твои́ми/ и спаси́ от бед и клеветы злых челове́к раб Твои́х,/ при́сно пою́щих Тя.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Ефре́ме, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ твое́, о́тче Ефре́ме, чу́дно на земли́ показа́л еси́,/ вели́кое поще́ние и смире́ние,/ сего́ ра́ди на Небесе́х жи́знь ве́чную насле́довал еси́./ Моли́ спасти́ся от бед пою́щим тя.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Яви́лся еси́ гра́ду Торжку́, Ефре́ме Богоблаже́нне, столп непоколеби́мыи́,/ стена́ неруши́мая, вели́кое избавле́ние от бед и исто́чник благода́ти неоску́дный,/ подаю́щий всем исцеле́ние, притека́ющим к тебе́, преподо́бне.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Любо́вию и ве́рою чту́ще па́мять твою́,/ приле́жно мо́лим тя, преподо́бне о́тче Ефре́ме:/ непреста́нно за ны Христа́ Бо́га моли́ вку́пе с Бори́сом и Гле́бом,/ непра́ведное заколе́ние любве́ ра́ди Бо́жия претерпе́вшими.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Преподо́бне о́тче Ефре́ме,/ ты це́рковь прекра́сну страстоте́рпцем Христо́вым Бори́су и Гле́бу воздви́гл еси́,/ иде́же и оби́тель и́ноком че́стну соста́вил еси́,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне Ефре́ме, освяти́ся/ и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть,/ я́ко и́мать вели́каго пред Бо́гом засту́пника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же все́ми влады́чествующая тва́рьми,/ лю́дем Твои́м да́руй побе́ду и одоле́ние,/ непокори́выя враги́ покоря́я,/ да Тя вси, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Арка́дие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственным жела́нием уязви́вся, преподо́бне Арка́дие,/ житие́ непоро́чно проходи́л еси́,/ до́ндеже, унасле́довал еси́ Ца́рствие Небе́сное.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

А́ще и юн те́лом, преподо́бне Арка́дие,/ но многоле́тных житие́м превозше́л еси́,/ все плотско́е мудрова́ние отри́нув,/ сво́й ра́зум в послуша́ние Христо́во плени́л еси́.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Чистото́ю и смире́нием Бо́гу угоди́л еси́/ и наста́внику своему́ во всем повину́лся еси́,/ с ни́мже моли́ся, преподо́бне Арка́дие,/ пода́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Измла́да Христу́ после́довав,/ поще́нием и моли́твами проти́ву ко́знем де́монским вооружи́лся еси́,/ сего́ ра́ди был еси́ свети́льник, чудесы́ сия́я, Арка́дие,/ испроси́ оте́честву на́шему мир и на враги́ побе́ду.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жела́нием зе́льным, преблаже́нне Арка́дие,/ после́довал еси́ Богоно́снаго отца́ Ефре́ма житию́:/ того́ бо учени́к изря́дный был еси́,/ с ни́мже моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию ро́ждши Безпло́тнаго, Богороди́тельнице Пречи́стая,/ теле́сных нас и душе́вных скверн омы́й/ окропле́нием Боже́ственныя благода́ти Сы́на Твоего́.

Конда́к, гла́с 8.

Мно́гими скорбьми́ пу́ть земны́я жи́зни преидо́сте/ и, дости́гше кра́я у́мнаго жела́ния,/ в черто́г Боже́ственныя сла́вы всели́стеся,/ и ны́не, ра́дующеся со всех Царе́м и Бо́гом,/ моли́теся, я́ко да и мы ва́шего блаже́нства прича́стницы бу́дем,/ ваш собо́р почита́ющии,/ святи́и покрови́телие Тверски́я страны́.

Икос:

Восхвали́ти по еди́ному кто возмо́жет твоя́ святы́я, о Бо́же?/ Изочту́ их и па́че песка́,/ но Сам, Влады́ко Христе́, изчита́яй мно́жество звезд и всем им имена́ нарица́яй,/ приими́ всех их мольбы́ о нас и яви́ щедро́ты Твоя́ на лю́дех Твои́х./ Ве́мы бо, я́ко мно́гое и́мут дерзнове́ние к вели́честву Твоему́ и хода́тайствуют к Тебе́,/ я́ко при́сно моли́твенницы о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Мака́рие, моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственное житие́ на земли́ пожи́в, преподо́бне Мака́рие,/ Небе́снаго наслажде́ния дости́гл еси́/ и ны́не со А́нгелы лику́еши.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

В Боже́ственнеи́ па́мяти твое́й дне́сь соше́дшеся,/ воспева́ем твоя́ по́двиги, и боле́зни, и исправле́ния,/ о́тче преподо́бне Мака́рие.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

В простоте́ души́, я́ко А́нгел, пожи́в, блаже́нне Мака́рие,/ страсте́й разгна́л еси́ душетле́нную пре́лесть Боже́ственною благода́тию.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Ны́нешняго жития́ красоты́ вся, я́ко уме́ты, вмени́л еси́,/ да Христа́ приобря́щеши,/ и сего́ ра́ди до́бре потруди́лся еси́, Мака́рие великоимени́тый.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́ка, иде́же лежи́т честно́е те́ло твое́, преподо́бне Мака́рие,/ исто́чник содева́ет чуде́с,/ к не́йже притека́юще, от вся́кия скве́рны страсте́й избавля́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ложе́сн Твои́х, Пречи́стая, Пра́вды Со́лнце возсия́ и мир просвети́,/ Его́же Боже́ственными заря́ми и мене́ просвети́.

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припе́в: Преподо́бне о́тче Ни́ле, моли́ Бо́га о нас.

Смири́лся еси́ Христа́ ра́ди, о́тче Ни́ле,/ и, крест взем, оте́чество и сро́дник оста́вил еси́,/ отню́дуже в пусты́не вшед,/ и в не́й трудолю́бно подвиза́лся еси́, преподо́бне.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Сна твои́м очесе́м не дал еси́, блаже́нне Ни́ле,/ ни ве́ждом дрема́ния,/ до́ндеже сподо́бился еси́ пра́ведных селе́ния,/ я́же угото́ва Бог лю́бящим Его́.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Дре́вних и вели́ких отце́в, в посте́ просия́вших, житию́ подо́бися, преподо́бне,/ в пусты́ню всели́лся еси́/ и та́мо в поще́ниих мно́га ле́та пребы́л еси́, Ни́ле, о́тче наш.

Припе́в: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же Михаи́ле, моли́ Бо́га о нас.

Ме́сто освяти́ся, на не́мже честны́е мо́щи твоя́ положи́шася, преподо́бне Ни́ле,/ и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть,/ я́ко в себе́ мо́щи твоя́ иму́щее.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не пусты́ня весе́лием красу́ется,/ иму́щи мо́щи твоя́ в себе́, о́тче Ни́ле,/ ученицы́ же твои́, о па́мяти твое́й ра́дующеся, Творцу́ вопию́т:/ Го́спода воспева́йте, дела́,/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неду́гующаго душе́ю и те́лом исцели́, Влады́чице, раба́ Твоего́, моли́твами блаже́ннаго Ни́ла,/ Тебе́ бо Предста́тельницу вси, су́щии в печа́лех, стяжа́хом,/ я́ко ро́ждшую Спасе́ние на́ше.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/ да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная, Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Ксе́ние, моли́ Бо́га о нас.

Лива́н ли го́ру нарече́м тя, Богому́драя Ксе́ние, или́ Фисо́н реку́,/ добре́йши бо сапфи́ра и ка́мения честна́го – блаже́ннаго Михаи́ла, ро́ждшую,/ и́же и мо́лится о нас ко Го́споду.

Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Ксе́ние, моли́ Бо́га о нас.

От Богому́дрыя Ксе́нии роди́лся еси́, блаже́нне Михаи́ле,/ с не́юже тя блажи́м, страда́льче прехва́льне,/ спаси́ град и лю́ди, пою́щия тя.

Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Красото́ю страда́ний уподо́билася еси́ Безпло́тным, Богому́драя Иулиани́е,/ Прекра́сному Жениху́ Христу́ уневе́стилася еси́,/ с Ни́мже предстоя́, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Припе́в: Свята́я благове́рная княги́не Иулиани́е, моли́ Бо́га о нас.

Воспое́м дне́сь Благоде́теля всех Бо́га,/ просла́вльшаго в Росси́и Иулиани́ю Богому́друю,/ да моли́твами ея́ пода́ст душа́м на́шим грехо́в оставле́ние и ве́лию ми́лость.

Припе́в: Вси святи́и Тверски́я страны́, моли́те Бо́га о на

Святе́йшии Христо́вы иера́рси и честни́и преподо́бных собо́ри,/ со все́ми святы́ми о всех нас Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ мо́лим вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пречи́стая Де́во,/ похвало́ му́чеников, и преподо́бных, и пра́ведных, и всех святы́х,/ от вся́каго мучи́тельства лука́ваго изми́ мя, молю́ся.

Свети́лен.

Прииди́те дне́сь, собо́ри Росси́йстии, и ви́дите,/ я́ко суд без вины́ прие́млет вели́кий му́ченик Михаи́л,/ я́ко а́гнец беззло́бив, заколе́н бы́сть от окая́ннаго Кавгады́я,/ и пове́ржено бы́сть те́ло его́ на земли́, и ники́мже врежде́но бы́сть./ И се́й у́бо венча́ся, то́йже без па́мяти поги́бе,/ и се́й в ми́ре сла́вим е́сть, он же в гее́нне му́чится,/ се́й же Христа́ Бо́га мо́лит о душа́х на́ших.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Блажи́м Тя, Богоро́дице Де́во,/ и сла́вим Тя ве́рнии по до́лгу,/ град непоколеби́мый, сте́ну необори́мую,/ тве́рдую Предста́тельницу и прибе́жище душ на́ших.

Молитва

К вам, о святи́и вси Тверски́я земли́, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон собору святых в земле Тверской просиявших