Шрифт

11 июля.

Канон преподобным Сергию и Герману Валаамским.

преподобным Сергию и Герману Валаамским
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бных, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся, я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы,/ и в морски́й о́стров всели́стеся/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дре повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще, моли́теся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему/ и спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 1:

От мирски́я молвы́ бе́гающе,/ безмо́лвия и благоче́стия рачи́тели,/ в ти́хое приста́нище Валаа́ма от восто́ка приидо́сте/ и в нем, ева́нгельски Христу́ доброде́тельми после́довавше,/ на верх соверше́нства востекли́ есте́,/ и ны́не в торжестве́ преми́рном Богозре́нием наслажда́ющеся,/ всеблаже́ннии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане,/ Человеколю́бца Бо́га моли́те,/ е́же спасти́ всех нас,/ благоче́стно вас почита́ющих.

Кано́н святы́х, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Со́лнце Пра́вды – Христе́,/ возсия́й ми днесь све́том ра́зума Твоего́,/ да свети́льники на́ша, Се́ргия и Ге́рмана,/ се́рдцем и устна́ми воспою́ во сла́ву Твою́, Влады́ко.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Реко́ша в себе́ святи́и:/ бежи́м простра́ннаго пути́, зане́ в па́губу веде́т,/ бежи́м грехо́вных страсте́й,/ до а́да бо низво́дят,/ те́сный же путь возлю́бим,/ да насле́дим жизнь ве́чную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́коже дожде́м, слеза́ми зе́млю се́рдца ва́шего напая́юще,/ и, я́ко со́лнцем, теплото́ю моли́твы согрева́юще,/ доброде́телей плоды́, Се́ргие и Ге́рмане, виногра́да Де́лателю принесо́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Доброде́тели святы́х пою́ и сла́влю,/ сам же зла́я твори́ти, увы́ мне, не престаю́./ Но, Влады́ко Христе́, молйтвами Ма́тере Твоея́/ и мене́, окая́ннаго, от сна ле́ности к доброде́телей де́ланию возбуди́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́,/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Преслу́шав за́поведь, пра́отец сла́дости ра́йския лише́н бысть,/ послуша́нием же святи́и ве́чную жизнь насле́довавше,/ Богозре́нием наслажда́ются.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Та́йное де́лание ва́ше, безмо́лвия люби́телие, ви́дя Оте́ц Небе́сный,/ я́ко сы́ны Своя́ уще́дри, благода́тию обогати́/ и на Небеса́х просла́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чистоты́ рачи́тели, земны́я А́нгелы,/ избра́нныя сосу́ды Свята́го Ду́ха,/ чи́стое зерца́ло целому́дрия,/ Се́ргия и Ге́рмана чистото́ю се́рдца почти́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Раб сый чре́ва,/ ка́ко возмогу́ плоть ду́ху покори́ти и чистоту́ а́нгельскую стяжа́ти?/ Но, о де́вственных похвало́, Пречи́стая!/ Ты из пле́на сего́ изба́ви мене́, несмы́сленнаго.

Седа́лен, гла́с 3.

От шу́ма жите́йских волн удаля́ющеся,/ во о́стров Нева́ по́нта с восто́чных стран приидо́сте,/ иде́же ни глубина́ страсте́й, ни бу́ря духо́в проти́вных/ тве́рдостию ума́ ва́шего, Се́ргие и Ге́рмане, не возмо́же поколеба́ти,/ но по́двигом до́брым, в безмо́лвии подвиза́ющеся,/ благоуго́дни Христу́ яви́стеся,/ Его́же ны́не предстоя́ще Престо́лу, мольбу́ сотвори́те,/ да призира́ет вы́ну милосе́рдым о́ком Свои́м на ме́сто селе́ния ва́шего,/ спаса́я в ма́ре ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Не от А́нгел, ни от челове́к,/ но от Твоего́ Сы́на, Влады́чице, Творца́ А́нгелов и челове́ков,/ кро́ткаго и смире́ннаго се́рдцем Иису́са,/ смире́нию удо́бь навы́кнути могу́ и не прилежу́:/ увы́ мне! горд сый, презо́рлив 67 и непокори́в пра́сно от нераде́ния моего́ явля́юся./ Тя у́бо, о Де́во Пренепоро́чная, молю́ смире́нно с те́плыми слеза́ми,/ е́же дух кро́тости и смире́ния се́рдцу моему́ дарова́ти,/ да вку́сит поко́й сладча́йший душа́ моя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Я́ко ло́зы виногра́да Христо́ва су́ще, Се́ргие и Ге́рмане,/ грозда́ми доброде́телей процве́тшии,/ вино́м Боже́ственнаго весе́лия испо́лните сердца́ на́ша.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Мо́лим вас, я́ко в ра́дости су́щия пра́ведных, всеблаже́ннии,/ вся́ку печа́ль и го́ресть от душ на́ших отгна́ти,/ я́ко да, ра́дующеся, сла́вим вас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Те́мная страсте́й бу́ря воста́ на мя/ и свет благода́ти сокрыва́ется от оче́с мои́х./ Но, о свиде́тельницы мы́сленнии!/ моему́ омраче́нию ускори́те в по́мощь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ли́цы А́нгелов и преподо́бных/ и мы, гре́шнии, мо́лим Тя, Благоутро́бне Го́споди,/ предста́тельством Ма́тере Твоея́ уще́дри и спаси́ всех нас.

Пе́снь 5

Ирмос: Нечести́вии не у́зрят сла́вы Твоея́, Христе́,/ но мы Тя, Единоро́дне,/ Оте́ческия Сла́вы Сия́ние Божества́,/ от но́щи у́тренююще,/ воспева́ем Тя, Человеколюбче.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Кра́йним безмо́лвием, моли́твою же, и посто́м, и бде́нием ду́ши своя́ очи́стивше,/ пустыннолю́бцы Трисия́ннаго Све́та прия́телище соде́лашася.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Не я́коже тро́сти, ве́тром коле́блемыя,/ но я́ко тве́рдии столпи́, Се́ргий и Ге́рман,/ на краеуго́льном ка́мени, Христе́, ве́рою утверди́вшеся,/ доброде́тельми просия́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иоа́ннову житию́ в пусты́ни Иорда́нове/ и Илиину́ безмо́лвию на горе́ ревну́юще, преподо́бнии,/ страсте́й и́га дея́нием свобо́ждшеся,/ Богозре́нием просвети́шася.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты покро́в мой от напа́стей вра́жиих, Влады́чице,/ Ты свет се́рдцу моему́, печа́льми жите́йскими омраче́нному,/ при́сно бу́ди, Богоро́дице, и спаси́ мя.

Пе́снь 6.

Ирмос: Приидо́х во глубины́ морски́я,/ и потопи́ла мя есть бу́ря мно́гих грехо́в,/ но, я́ко Бог, из глубины́ возведи́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Яко же́ртву непоро́чну и всесожже́ние ту́чно,/ принесо́ша себе́ святи́и Бо́гу,/ и, па́че вся́каго всепло́дия же́ртвы и приноше́ния,/ благоуго́дни Ему́ яви́шася.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

У́мныма очи́ма зря́ще пред собо́ю Го́спода, Богоблаже́ннии,/ непоро́чно ше́ствовали есте́ по стезя́м за́поведей Его́,/ утвержде́ни иму́ще но́зе благода́тию Свята́го Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не име́ поко́я боголюби́вый дух ваш, Се́ргие и Ге́рмане,/ до́ндеже не обрето́сте себе́ ме́сто безмо́лвия./ В том бо ве́рою и любо́вию с Бо́гом соедини́вшеся,/ ве́чный поко́й насле́довасте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не ки́том, я́коже Ио́на, но грехо́м пожре́н сый, вопию́:/ Влады́ко Христе́!/ Моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и преподо́бных оте́ц/ от нетле́ния мя изба́ви, я́ко Благоутро́бен.

Конда́к, гла́с 4.

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Нева́ е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, Богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:/ ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Икос:

Ка́ко, неразу́мен сый, воспою́ по́стники всехва́льныя?/ Сло́во бо прему́дрости и сло́во ра́зума несть дано́ ми,/ безслове́сием одержи́му су́щу./ Ты Сам, смы́сла Пода́телю, Иису́се,/ Прему́дрость ве́чная и Сло́во Бо́жие Ипоста́сное,/ моли́твами преподо́бных ум мой просвети́ и да́руй сло́во,/ да гла́сом а́нгельским воспою́ их, глаго́ля:/ ра́дуйтеся, зве́зды мы́сленныя, от восто́ка нам возсия́вшия;/ ра́дуйтеся, безмо́лвия люби́тели всеизря́днии./ Ра́дуйтеся, Христо́вых за́поведей де́латели непоро́чнии;/ ра́дуйтеся, злати́и сосу́ди, Ду́хом Святы́м испо́лненнии./ Ра́дуйтеся, столпи́ одушевле́ннии, зда́ние по́стничества утвержда́ющии;/ ра́дуйтеся, кри́ни, чистото́ю серде́чною, а́ки сне́гом, убеле́ннии./ Ра́дуйтеся, ма́слины, от Христа́ нам еле́й милосе́рдая плодонося́щия;/ ра́дуйтеся, ве́рным побо́рницы, моли́твенным копие́м сопроти́вныя поража́ющии./ Ра́дуйтеся, цели́телие теле́сных не́мощей и страсте́й душе́вных;/ ра́дуйтеся, ускоря́ющии в по́мощь обурева́емым и вам моля́щимся./ Ра́дуйтеся, Валаа́му свети́ла ве́лия и пресве́тлая./ Ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ всеблаже́ннии.

Пе́снь 7.

Ирмос: Ю́ноши три в Вавило́не,/ веле́ние мучи́телево на бу́йство прело́жше,/ посреде́ пла́мене вопия́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Огню́ су́щу в вас, Се́ргие и Ге́рмане, Боже́ственныя любве́,/ пла́мень по́хоти и огнь я́рости претворися в ро́су./ Тем, ра́дующеся, в безмо́лвии воспева́ете:/ благослове́н еси́, Го́спода, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Пло́ти свое́й, я́коже злато́му и́долу о́троцы, преподо́бнии не послужи́ша,/ но, апо́стольски распина́юще ю со страстьми́ и похотьми́, покори́ша ду́ху/ и, хра́мы честни́ сотво́ршеся Свято́му Ду́ху, взыва́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко чистоты́ храни́тели,/ чисте́йшему Божеству́ вмести́лище соде́лашася, любому́дрии,/ и, во пло́ти су́ще, тайноде́йствием Уте́шителя к преми́рных зре́нию восхища́хуся, пою́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко Ма́терь Безнача́льнаго Бо́га Сло́ва су́щую,/ Тя, Влады́чице, прошу́ умиле́нно от безслове́сных страсте́й изба́вити мя,/ я́ко о́троки от пещи́ халде́йския, да с ни́ми, ра́дуяся, воспою́:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Бо́дренным ума́ трезве́нием и те́плым ко Христу́ моле́нием,/ диа́вола, я́ко льва рыка́ющаго и и́щущаго кого́ поглоти́ти, преподо́бнии посрами́ша,/ стра́стныя того́ прило́ги отсе́кше./ Тем со о́троки поя́ху:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Вся ору́жия Бо́жия Се́ргий и Ге́рман восприи́мше на гора́х Валаа́ма,/ я́коже Моисе́й и Ааро́н, воздея́нием ума́ и рук на высоту́,/ сопроти́вных си́лу, ве́рным спобо́рствующе, осла́биша, пою́ще песнь:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Безнача́льная, Вседержи́тельная, Единосу́щная Свята́я Тро́ице,/ моли́твами преподо́бных Твои́х/ от трех мы́сленных враго́в боре́ний ду́ши на́ша изба́ви,/ поми́луй и спаси́ всех, благоче́стно Тя испове́дающих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоуго́дно пожи́вшим после́довати мене́ сотвори́ до́брыми де́лы, Всенепоро́чная,/ потребля́ющи от души́ моея́ прило́ги лука́вых де́монов/ и возводя́щи при́сно ум мой к зре́нию за́поведей Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть;/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́ннем чревоноше́ния ми́ров и благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

На тве́рдом ве́ры ка́мени благода́тию утвержде́ни су́ще,/ в безмо́лвии подвиза́ющеся,/ тече́ние по́стничества до́бре сконча́вше/ и мздовоздая́ние от Христа́ прии́мше,/ Тому́ ны́не моли́теся, всеблаже́ннии,/ в ве́ре и доброде́тели ве́рных Свои́х утверди́ти.

Припев: Преподо́бнии отцы́ Се́ргие и Ге́рмане, моли́те Бо́га о нас.

Яко победи́тели мы́сленных враго́в, Се́ргие и Ге́рмане,/ предстоя́ще ны́не Престо́лу Небе́сных сил Царя́,/ моли́те бла́гость Его́ правосла́вным на сопоста́ты по́беду и одоле́ние дарова́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В Небе́сных су́ще оби́телех, преподо́бнии, Влады́ку всех моли́те/ страну́ на́шу и вся гра́ды и страны́ христиа́нская в ми́ре сохрани́ти/ и вся ны спасти́, благоче́стно вас почита́ющия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ка́мень краеуго́льный, Христо́с, ве́рным есть основа́ние,/ неве́рным же – ка́мень претыка́ния и собла́зна./ На сем Ка́мени, Влады́чице, утверди́ мое́ помышле́ние/ и спаси́ мя, я́ко к Нему́ иму́щая ма́тернее дерзнове́ние.

Свети́лен.

Светода́вче Го́споди!/ Свети́льников на́ших, Се́ргия и Ге́рмана, моли́твами/ просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих/ и благоче́стно пра́зднующих светоно́сную тех па́мять.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Свеще́ та́инственная, Богоневе́сто!/ Су́щим во тьме неразу́мия све́том ра́зума и́стины возсия́й/ и спаси́ всех, благоче́стно Тя я́ко Ма́терь Бо́жию велича́ющих.

Моли́тва

О вели́цыи отцы́ на́ши, Христо́вы уго́дницы и те́плии предста́тели ко Спа́су о душа́х на́ших, Се́ргие и Ге́рмане! Вы бо в неду́зех цели́тели яви́стеся, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние, и от вся́каго смертоно́снаго наше́ствия храни́тели, па́че же от духо́в нечи́стых свобожде́ние и вся́ких наве́тов, проти́ву нас содержи́мых, очище́ние и по́мощь. О преблаже́ннии отцы́ и чудотво́рцы пресла́внии, Се́ргие и Ге́рмане, моли́теся ко Влады́це Христу́ о нас гре́шных, я́ко да ва́шими моли́твами сподо́бимся в День Су́дный десна́го предстоя́ния и наслажде́ния во Ца́рствии Бо́жии во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобным Сергию и Герману Валаамским