Шрифт

10 июля.

Канон Служба благодарственная Богу, в Троице Святой славимому, о великой, Богом дарованной победе над шведами, содеянной под Полтавою в лето от воплощения Господня 1709-е.

Служба благодарственная Богу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Препросла́влен еси́, Го́споди Бо́же на́ш, дарова́вый кре́пость на враги́ Благове́рному Царю́ на́шему Петру́, я́коже Дави́ду на прего́рдаго Голиа́фа, осени́л еси́ над главо́ю его́ в де́нь бра́ни, препоя́сал еси́ немощны́я си́лою свы́ше и те́ми всю́ де́рзость вра́жию низложи́л еси́. Многоми́лостиве, сла́ва Тебе́.

Стихи́ры, гла́с 5:

Прииди́те, ве́рнии, / возра́дуемся Го́сподеви со стра́хом и ра́достию, / победи́тельныя ве́тви, я́же дарова́ на́м, / под но́гу Его́ подстила́юще, / со стра́хом Бо́жия ра́ди вели́чества, / и лю́таго, а́ще и не ско́раго, на нечести́вых отмще́ния, / с ра́достию же, неизглаго́ланнаго милосе́рдия ра́ди, / и́мже презре́в беззако́ния на́ша, / толи́кая недосто́йным дарова́ на́м.

Сти́х: Услы́шите сия́, вси́ язы́цы, / внуши́те, вси́, живу́щии по вселе́нней.

Иже дре́вле посла́ Ангела Своего́ / и поби́ полки́ ассири́йския, / Се́й и ны́не Госпо́дь си́л не стерпе́ наруга́ния све́йскаго / на Росси́йскую держа́ву, / посла́ Ангела Своего́, и́же ополчи́ся о́крест боя́щихся Его́, / и разгна́ вся́ полки́ проти́вных, / росси́йскому же ро́ду / спасе́ние и безсме́ртную сла́ву соде́ла.

Сти́х: Го́споди, Госпо́дь на́ш, / я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́.

Якоже лю́дие изра́ильтестии / уви́девше вели́кую ру́ку Госпо́дню на еги́птянов, / та́ко и мы́ ны́не, уви́девше, / коли́ка соде́ла све́ем, враго́м на́шим, / трепе́щем, и ве́руем Тебе́, Го́споди, и уго́дником Твои́м, / и, с тре́петом припа́дающе, вопие́м: / стра́шен и ди́вен еси́, Го́споди, / не то́кмо наказу́ющий, но и ми́лующий челове́ков.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 8:

Ви́десте и вы́, све́йстии военача́льницы и си́лы, Ца́рствующий гра́д Росси́йский, но не я́коже хоте́сте, но я́ко Бо́г изво́ли: ви́десте, преклоне́ни до́лу, я́ко побежде́ни ведо́ми, я́коже подоба́ет пле́нником. Ра́дуйтеся оба́че в себе́, обре́тше благочести́ваго Мона́рха ми́лостиваго победи́теля, о не́мже ро́ди правосла́вных благогове́йно вопию́т: Го́споди Савао́фе, поми́луй поми́ловавшаго и враго́в свои́х и утверди́ его́ держа́ву во ве́к ве́ка ненаве́тну.

Величание:

Велича́ем Тя́, Триипоста́сный Бо́же, вознесе́нную го́рдость смири́вшаго и на Тя́ упова́ющим побе́ду дарова́вшаго.

Кано́н благода́рственный Бо́гу, в Тро́ице сла́вимому, да́вшему сию́ пресла́вную побе́ду. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца боголе́пно в кре́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяном пу́ть глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Трисве́тлое Еди́но Божество́, испо́лни уста́ на́ша Всесвята́го Твоего́ Ду́ха, да о си́х возмо́жем Тебе́ воспе́ти пе́снь благода́рственную, я́же на́м, Светоде́телю, ми́лостивно соде́лал еси́.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Боже́ственных чино́в ли́ки да ста́нут ны́не с на́ми и воспою́т победи́тельную пе́снь Бо́гу, ди́вному и пресла́вному в де́лех, Иже чуде́сно смири́ враго́в на́ших вознесе́нную горды́ню.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

К похвале́нию Триипоста́снаго Божества́ стецы́теся, земноро́днии, и а́ще не по достоя́нию, то по усе́рдию воспо́йте нераздели́мую Тро́ицу, толи́кая блага́я [на́м], недосто́йным, соде́лавшую.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Вмести́вшая во утро́бе Деви́ческой невмести́мое Сло́во, Богороди́тельнице, да́ждь на́м сло́во хвале́ния, да с небе́сными си́лами воспое́м Тя́, предста́тельство стра́шное и непобеди́мое на враги́ во бра́ни.

Ин.

Ирмос: гла́с то́йже: Пе́снь побе́дную пои́м вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Терпя́ потерпе́х Го́спода, рцы́, Росси́е, и вня́т ми́, и услы́ша моли́тву мою́, и испра́ви стопы́ моя́, и вложи́ во уста́ моя́ пе́снь но́ву, Бо́гу благода́рственную, и у́зрят мно́зи, и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Боговеща́нный Дави́де, ны́не с доброгла́сными гу́сльми ста́ни, и созови́ все́х к торже́ственному правосла́вных пе́нию, и воспо́й с на́ми Бо́гу пе́снь победи́тельную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Словесе́м Твои́м, Го́споди, утверди́шася небеса́ и пове́дают сла́ву Твою́; те́мже словесе́м утверди́ уста́ на́ша, да и ты́я возвестя́т сла́ву Твою́, ю́же на́м дарова́л еси́, Отче, и Сы́не, и Всесвяты́й Ду́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приими́ благода́рственную пе́снь, Хода́таице благода́ти на Тя́ наде́ющимся, и ми́р испроси́ Це́рквам, и Царя́ на́шего всегда́ неодоле́нна сохраня́ющи, Ему́же побе́ду на враги́ дарова́ла еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́, Го́споди, Це́рковь Твою́, ю́же стяжа́л еси́ си́лою Креста́ Твоего́, и́мже врага́ победи́л еси́ и просвети́л еси́ вселе́нную.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Же́зл си́лы посла́л еси́ на́м, Го́споди, Кре́ст Тво́й честны́й, и си́м ору́жие вра́жие притупи́л еси́; сему́ жезлу́ си́лы Твоея́ покланя́емся и, покланя́ющеся, Тебе́ Сама́го почита́ем.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Моисе́й, крестообра́зно распросте́р дла́ни, побежда́ше Амали́ка; мы́ же, Кре́ст Христо́в почита́юще, победи́хом сопроти́внаго си́лою на Не́м Распя́таго, Ему́же победи́тельная воспева́ем.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Светосия́нен Креста́ о́браз на небеси́ ви́дев, Ца́рь Константи́н Максе́нтия победи́; си́м же зна́мением и Ца́рь на́ш, све́йскаго Максе́нтия низложи́в си́лу, Бо́гу победи́телю благодаре́ние возсыла́ет.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Иуди́фе но́ваго Изра́иля, Богороди́тельнице Мари́е, Ты́ еси́ похвала́, и весе́лие, и че́сть на́ша, Ты́ бо укрепи́ла еси́ се́рдце на́ше на разоре́ние но́ваго Олофе́рна.

Ин.

Ирмос: гла́с 4: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Вои́стинну Кре́ст Тво́й, Го́споди, ору́жие непобеди́мое е́сть: си́м бо вра́г на́ш и посмея́тель си́лы Креста́ низложи́ся, мы́ же победи́тели яви́хомся.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Вознесе́н зми́й исцели́ от змие́в угрызе́нныя; вознесе́н Христо́с на Кре́ст уврачева́ от зми́я и от льва́ све́йскаго угрызе́нныя, Тому́ сла́ва и благодаре́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Покланя́емся подно́жию Твоему́, Го́споди, я́ко свя́то е́сть, си́м бо враго́в на́ших подно́жие но́г на́ших положи́л еси́, возне́сл же еси́ главу́ на́шу, ю́же Тебе́ приклоня́ем, да бу́дет всегда́ подно́жие но́г Твои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не упова́ша, Влады́чице, на Тя́ беззако́ннующии, но упова́ша на язы́к велере́чив, на язы́к челове́чь, те́мже, Влады́чице, че́люсти и́х сокруши́ла еси́, упова́ющим на Тя́ посо́бствующи.

Седа́лен, гла́с 5:

Трисо́лнечный све́т славосло́вим и про́стей Тро́ице ны́не поклони́мся, я́ко просвети́ на́с и поми́лова и воздаде́ сосе́дом на́шим седмери́цею в не́дро и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша на́м, сохраня́ющи о́вцы па́жити Своея́ от похище́ния ненасы́тнаго зве́ря.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ра́дуйся, стено́ тве́рдая почита́ющим Тя́; ра́дуйся, паде́ние не покланя́ющимся Тебе́; ра́дуйся, возведе́ние правосла́вных люде́й, Богоро́дице, вои́стинну упова́ющих на Тя́, моли́твами Твои́ми избавля́ющи на́с от бе́д вся́ческих и от прего́рдых вра́г.

Пе́снь 4.

Ирмос: гла́с 6: Удиви́ся Тво́й ра́зум от мене́, услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́, укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния: Ты́ бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Да не бу́дет на́м де́вять прокаже́нных муже́й подража́ти неблагода́рствию, но, пресла́вно победи́вше Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, с самаряни́ном на ногу́ Его́ ни́ц па́даем, хвалу́ Ему́ воздаю́ще.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, мы́ же до́лжни Пресвято́е и́мя Его́ превы́ше небе́с превозноси́ти, я́ко сни́де с небе́с спасти́ во бра́ни пома́занныя Своя́.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Четы́рех живо́тных, о́крест престо́ла Бо́жия стоя́щих, возгласи́м пе́снь сию́: Свя́т, Свя́т, Свя́т Госпо́дь Бо́г Вседержи́тель, враго́в на́ших победи́вый.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Руно́, ороше́нное благода́тию Бо́жиею, Мари́я, одоле́ние над све́ями соде́ла, я́коже пре́жде Гедео́ну на Мадиа́ма. То́й у́бо, по Бо́зе победи́тельная воспева́юще, глаго́лем: ра́дуйся, заступле́ние правосла́вным христиа́ном, еретико́м же низложе́ние.

Ин.

Ирмос: гла́с 2: Храни́тель тве́рдый и незы́блемое утвержде́ние Ты́ еси́, Христе́, наде́ющияся на Тя́ неукло́нны утвержда́я на́с извести́, в тве́рдом Твое́м основа́нии наде́жды и ве́ры.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Два́десять и четы́рем старе́йшинам подража́ющее паде́м пред Седя́щим на престо́ле и поклони́мся Живу́щему во ве́ки веко́в: си́м бо престо́л Росси́йский не подви́жеся вра́жиими наве́ты.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Кто́ победи́ льва́ све́йскаго, изше́дшаго от ны́рища своего́, и́щуща кого́ поглоти́ти? Се́ победи́л е́сть Ле́в, и́же сы́й от коле́на Дави́дова, Его́же прославля́ем непостижи́мую си́лу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Аще и Агнец еси́ непоро́чен и смире́н се́рдцем, Христе́, но Твое́ю кро́тостию ле́в лю́тый упраздни́ся, Тебе́ у́бо со ста́рцы припа́даем и глаго́лем, спасе́ние седя́щаго на престо́ле Бо́га на́шего и Агнца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Киво́т дре́вний, износи́мь в полки́, побежда́ше иноплеме́нников, позлаще́нный Ду́хом киво́т — Мари́я, победи́ враго́в на́ших, на́с же защити́ от смертоно́сныя я́звы, Юже я́ко Ма́терь Бо́жию почита́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: гла́с 7: Роса́, я́же от Тебе́, Христе́ Бо́же, исцеле́ние ве́рным на́м яви́ся: земли́ же нече́ствующих злочести́во паде́ние обеща́ется, те́мже от но́щи у́тренююще, пе́снь Ти́ прино́сим.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Ве́дом Бо́г во все́х де́лех Свои́х, наипа́че же в тя́жестех, егда́ заступа́ет, зна́емь е́сть; Его́же и мы́ в тя́жестех позна́вше заступле́ние, егда́ разгна́ враги́ на́ша, благода́рственную пе́снь Ему́ прино́сим.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Отверзо́ша на ны́ уста́ своя́, я́ко ле́в восхища́яй и рыка́яй; Ты́ же, Го́споди, не удали́л еси́ по́мощи Твоея́ от на́с, сокруши́в члено́вныя льво́м.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Пове́мы и́мя Твое́ бра́тии на́шей и посреде́ Це́ркве воспое́м Тя́, я́ко спа́сл еси́ на́с от у́ст льво́вых, вознося́, я́ко единоро́га, ро́г правосла́вных.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: В беда́х су́щим бли́з Ты́ еси́, Де́во Чи́стая, те́мже, к Тебе́ прибега́юще, премене́ние во все́х ско́рбех обрета́ем, Влады́чице, Тобо́ю и ны́не спасо́хомся от стреля́ния вра́жия.

Ин.

Ирмос: гла́с 6: Неизрече́нныя Твоея́ си́лы и содержи́тельныя все́х прему́дрости Твоея́ устраша́юся, помышля́яй, и вопию́ Ти, Бла́же: на враги́ да вознесе́тся, Христе́, ро́г мо́й.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

В нощи́ кова́рств объя́ша на́с, я́ко ле́в, гото́в на ло́в, но предвари́л Госпо́дь и запя́л и́м: посла́ с небе́с Сампсо́на Своего́ и растерза́ че́люсти льво́м.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы смире́нных, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от на́с, и, егда́ воззва́хом к Нему́, услы́ша на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́ва Тебе́, Иже во святы́х живе́ши, хвало́ Изра́илева, на Тя́ упова́ша отцы́ на́ши, и изба́вил еси́ я́; и мы́ воззва́хом и спасо́хомся, упова́хом и не постыде́хомся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Купино́ю горя́щею и несгара́емою прообразова́нная, Ты́ на́с посреде́ огня́ ра́тнаго неопа́льных сохрани́ла еси́, пречу́дная Ма́ти и Де́во Богороди́тельнице, того́ ра́ди от ро́да в ро́д воспева́ти Тя́ не преста́нем.

Пе́снь 6.

Ирмос: гла́с 5: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть, а́з же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Испыту́ете, язы́цы, отку́ду на́м си́ла на си́льнаго? Не слы́шите ли напе́рсника Госпо́дня, глаго́люща: сия́ е́сть побе́да, побе́ждшая ми́р — ве́ра на́ша.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Иже рече́: а́ще и́мате ве́ру, я́ко зе́рно гору́шно, рече́те горе́ се́й: прейди́! и пре́йдет, и ничто́же невозмо́жно бу́дет ва́м, Се́й ны́не подаде́ си́лу во бра́ни ве́рующим во и́мя Его́.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Иже Петру́ на мо́ри подаде́ ру́ку, Се́й и ны́не во вре́мя ра́тнаго волне́ния, Госуда́ря на́шего Петра́ я́т за ру́ку, и изведе́ Его́ от печа́лей мно́гих.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Девво́ра проро́чица, судя́щая дре́вле Изра́илеви, изы́де на бра́нь и победи́ Ханаа́на, Сиса́ра же в бе́гство сотвори́. Сни́де и с на́ми на бра́нь Девво́ра но́ваго Изра́иля — Мари́я и та́яжде сотвори́, да бу́дет прославля́ема от все́х родо́в.

Ин.

Ирмос: гла́с 2: Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и посла́ Спа́са ми́ра, и изба́ви от тли́ живо́т мо́й.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Возопи́ Росси́я в печа́ли свое́й ко Го́споду, глаго́лющи: кто́ возмо́жет кре́пкаго сего́ врага́ победи́ти? Бо́г же отвеща́ и сло́во де́лом утверди́, я́ко вся́ возмо́жна су́ть ве́рующему.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Ве́рою дре́вний загради́ша уста́ льво́м, избы́ша о́стрея меча́, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х; то́южде ве́рою Госпо́днею и на́м ны́не подо́бная сотвори́ти дарова́ Всеси́льный Госпо́дь, Тому́ сла́ва во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благодари́м Тя́, Христе́ Бо́же на́ш, я́ко на ка́мени основа́л еси́ Це́рковь Твою́, и не паде́ся ве́тром и волне́ниям наше́дшим, и врата́ а́дова ерети́ческия си́лы не одоле́ша е́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благослове́нна Иаи́ль в жена́х Изра́илевых, я́ко разби́ главу́ Сиса́ра; благослове́нна еси́ от все́х родо́в, Мари́е Богоро́дице, я́ко главы́ ху́льныя сиса́ров ны́нешних пресе́кла еси́, сохраня́ющи ста́до Свое́ невреди́мо.

Конда́к, гла́с 2:

В вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, Иже не да́л еси́ ве́прю от дубра́вы озоба́ти и уедине́нному ди́вому поя́сти виногра́да Твоего́, утверди́, Бо́же, е́же соде́лал еси́ в на́с, при́зри с небесе́ и ви́ждь, и посети́ виногра́д се́й, и соверши́ его́, его́же насади́ десни́ца Твоя́.

Икос:

Ра́дуйся, Бо́гом насажде́нный но́вый виногра́де Госпо́день, Свята́я Це́ркви, его́же насади́ в богопокори́вой земли́ Росси́йской десни́ца Вы́шняго; ра́дуйся, я́ко простре́ ро́зги твоя́ до мо́ря и да́же до ре́к о́трасли твоя́; ра́дуйся, я́ко тве́рдым опло́том огради́ тя и осене́нием благода́ти сохрани́ невреди́ма от все́х звере́й ди́виих, исходя́щих от ны́рищ свои́х на пояде́ние и попра́ние твое́; ра́дуйся и ты́, вертогра́дарю правосла́вный, с про́чими де́лательми виногра́да Христо́ва, прогна́вший и порази́вший ны́не по́мощию Вы́шняго льва́ све́йскаго, устреми́вшагося на похище́ние плодо́в са́да твоего́; ра́дуйтеся, вси́ древеса́, благоче́стием и сла́вою процвета́ющии, и, благодаря́ще Бо́гу, рцы́те па́ки: утверди́, Бо́же, е́же соде́лал еси́ в на́с, при́зри с небесе́, и ви́ждь, и посети́ виногра́д се́й, и соверши́ его́, его́же насади́ десни́ца Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: гла́с 4: Оте́ц на́ших Бо́же, не посрами́ на́с, но да́руй на́м со дерзнове́нием вопи́ти Тебе́: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Якоже дре́вле трие́х отроко́в, та́кожде и на́с, посреде́ огня́ вра́жия стоя́щих, за благоче́стие невре́дных сохрани́л еси́, враго́в же пояде́ пла́мень. Те́мже со о́троки Тебе́ вопие́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся, небе́сных и земны́х, и преиспо́дних, и вся́к язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с сотвори́ с на́ми ми́лость, благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Во и́мя Иису́са Христа́ Пе́тр хрома́го смире́ннаго воздви́же и утверди́; во и́мя Того́жде Иису́са Пе́тр ны́не го́рдо ходя́щаго охроми́ и кре́пкаго обезси́ли. Благослове́нно и́мя сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Прообразу́емо Рождество́ Твое́, Богоро́дице, о́троки в пещи́ спасло́ е́сть; собы́вшее же ся ны́не враго́в на́ших ра́тный пла́мень угаси́. Тому́ покланя́ющеся и Тебе́, Нача́льницу на́шего спасе́ния, велича́юще, глаго́лем: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Ин.

Ирмос: гла́с 5: Прехва́льно е́сть и препросла́влено и́мя Твое́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, во вся́ ве́ки, и препросла́влен, я́ко пра́веден еси́ о все́х, я́же сотвори́л еси́ на́м.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Образа зла́та бо́жески не поче́тше, победи́ша горды́ню Навуходоно́сорову пресла́внии о́троцы; мы́ же, боже́ственныя ико́ны благоче́стно почита́юще, подо́бное све́йское высокоу́мие смири́хом: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Паде́ Навуходоно́сор, о́браз сво́й, а́ки Бо́жий, почита́ти повелева́ющий; падо́ша све́и, о́бразы святы́х поруга́ющи. Мы́ же, обои́х нече́стию сопротивобо́рцы, си́лою Вы́шняго победи́хом: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́вно со́нному виде́нию Навуходоно́сорову помышля́ше коро́ль све́йский, и паде́ на него́ ка́мень, и зда́ние умышле́ния его́ разсы́па, и все́ мечта́ние исчезе́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших, сотвори́вый та́ко.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еси́ гора́, от нея́же отто́ржеся Ка́мень и разсы́па зда́ние мечта́ния вра́жия, Преблагослове́нная Богоро́дице Мари́е, Тебе́ у́бо по Бо́зе, я́ко паде́ся супоста́т на́ш, благодаре́ние возсыла́ем, воспева́юще: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: гла́с 1: Прему́дростию и Сло́вом вся́ соста́вльшаго Бо́га, от язы́ков и ва́рваров изба́вльшаго на́с, о́троцы, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Забы́ ле́в естества́ своего́ уста́в, е́же лови́ти во огра́де свое́й, дерзне́ вни́ти в преде́лы чужды́я. Те́мже и уловле́н е́сть от Го́спода, о се́м Го́спода просла́вите во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Пе́тр апо́стол рече́: супоста́т на́ш диа́вол, я́ко ле́в. Пе́тр же росси́йский ви́де супоста́та льва́, я́ко диа́вола, вни́де бо в держа́вы Росси́йския, но ничто́же, кроме́ рыка́ния, сотвори́, низложе́н бо и изгна́н Го́сподем на́шим, Его́же превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Ка́мо, изгна́н, бежи́ши, супоста́те? В ста́до ага́рянское, полки́ своя́ в пораже́ние и в пле́н оста́вив; о се́м мы́ воспои́м Го́спода и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Предвари́вши вско́ре и предстоя́щи те́пле, Де́во Богоро́дице, зело́ одержи́мых на́с лю́тыми обстоя́нии от печа́ли свободи́ла еси́, о се́м да пою́т Тя́ свяще́нницы, лю́дие превозно́сят во вся́ ве́ки.

Ин.

Ирмос: гла́с 3: Ангелами немо́лчно в вы́шних сла́вимаго Бо́га, небеса́ небе́с, земля́, и го́ры, и хо́лми, и глубина́, и ве́сь ро́д челове́ческий, пе́сньми Того́, я́ко Созда́теля и Изба́вителя, благослови́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Со Ангелы немо́лчно славосло́вим си́лу Твою́, Го́споди, е́юже низложи́л еси́ си́лы вра́жия, и бы́ша я́ко пра́х пред лице́м ве́тра, и пу́ть и́х тма́ и по́лзок, и Ангел Госпо́день погоня́я и́х лю́тым паде́нием.

Ополчи́шася Ангели Твои́, Го́споди, о́крест на́с, и ничто́же успе́ша проти́ву на́с си́лы вра́жия. Те́мже, Тебе́ припа́дающе и благодаря́ще, мо́лим: огради́ на́с и в бу́дущая времена́ святы́ми Ангелы Твои́ми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ка́ко бы́ша в запусте́ние? Внеза́пу исчезо́ша, я́ко со́ние востаю́щаго. Ты́, Го́споди, умно́жил еси́ на на́с вели́чествие Твое́ и, обра́щся, уте́шил еси́ на́с, за льще́ния и́х положи́л еси́ и́м зла́я, внегда́ разгорде́шася.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В ско́рбех утеше́ние, в напа́стех и в беда́х предста́тельницу Тя́, Ма́ти Бо́жия, стяжа́вше, печа́лей на́ших изба́вихомся; те́м Тя́ по до́лгу, я́ко Ма́терь Бо́жию и Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, велича́ем.

Песнь 9

Ирмос: гла́с 1: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, низложи́ бо си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя Бо́г Изра́илев, в ни́хже посети́ на́с Восто́к с высоты́ и напра́вил ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Вску́ю полага́ете ору́жие супоста́ты? На се́ ли внесо́сте е́ в страны́ на́ша, да я́коже Голиа́ф свои́м мече́м пораже́н е́сть, та́ко и вы́ от своего́ ору́жия пострада́сте.

Позна́сте на коне́ц, я́ко ору́жие ва́ше не спасе́т ва́с, того́ ра́ди е́ поверго́сте. Рцы́те у́бо с на́ми, я́ко Госпо́дь спаса́ет во бра́ни: благоволи́т Госпо́дь в смире́нных и упова́ющих на ми́лость Его́.

Позна́хом и мы́, Го́споди, я́ко не ору́жием на́шим спасо́хомся, но десни́ца Твоя́ и мы́шца Твоя́, е́юже врази́ на́ши побежде́ни покори́шася.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богородичен: Неле́стно упова́ние и по́мощь иму́ще Тя́, Богоро́дице, наве́тов вра́жиих не убоя́хомся, они́ же не иму́ще Твоея́ по́мощи, смято́шася. Та́ко да трепе́щут вси́, не призыва́ющии Тя́ на по́мощь, раби́ же Твои́ ничи́мже устраша́еми пребу́дут.

Ин.

Ирмос: гла́с 8: Да умолча́т еретико́в собра́ния, не и́стинно Богоро́дицу испове́дающих Тя́, и́бо свы́ше Тя́ проро́цы предпропове́даша Ма́терь бы́ти Бо́жию и Хода́таицу ро́да на́шего. Те́м Тя́, Де́во, велича́ем.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

Госпо́дь Савао́ф во́ждь бе́ полко́в на́ших, Се́й устраши́ враго́в на́ших, я́ко и́м, мно́гим число́м су́щим, ору́жие тре́петным от ру́к испаде́, е́же прие́мше, Го́спода си́л велича́ем.

Припев: Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе.

На́м ли кла́няетеся, супоста́ти, и́хже уничижи́сте? Не на́м, но и́мени Госпо́дню с на́ми дади́те сла́ву, Иже немощны́я ми́ра избра́, да посрами́т кре́пкая, и уничиже́нная избра́ и не су́щая, да су́щая упраздни́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

С на́ми Бо́г, разуме́йте, язы́цы, и покаря́йтеся, я́ко с на́ми Бо́г, и бо́лее безу́мно не дерза́йте: а́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете, я́ко с на́ми Бо́г.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: а́ще бо Ты́ не бы́ предстоя́ла моля́щи, кто́ бы на́с изба́вил от толи́ких бе́д? Кто́ же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны? Не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, Твоя́ бо рабы́ спаса́еши при́сно от вся́ких лю́тых.

Ексапостила́рий:

Возда́л еси́ сосе́дом на́шим седмери́цею в не́дра и́х поноше́ние и́х, и́мже поноси́ша на́м, Го́споди, мы́ же, лю́дие Твои́ и о́вцы па́жити Твоея́, Тобо́ю сохране́ннии и просла́вленнии, испове́мыся Тебе́, Бо́же, во ве́к, в ро́д и ро́д возвести́м хвалу́ Твою́.

Молитва ко Господу

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Служба благодарственная Богу