Шрифт

7 февраля

Канон священномученику Петру, архиепископу Воронежскому

Священномученику Петру, архиепископу Воронежскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, глас 4:

Ве́рою пла́менною апо́столу Петру́ подо́бяся,/ ра́достию страда́ния за Христа́ претерпе́ти изво́лил еси́,/ святи́телю о́тче Пе́тре,/ ка́меню тве́рдый Це́ркве Правосла́вныя,/ со испове́дники и страстоте́рпцы ру́сскими во мра́це беззако́ний доброде́тельми сия́яй,/ моли́ся с ни́ми о нас,// архиере́ю Бо́жий, священному́чениче пресла́вне.

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священному́чениче Пе́тре,/ и чтим честна́я страда́ния твоя́,/ я́же за Христа́// претерпе́л еси́.

Стихи́ра, глас 6:

Из глубины́ взыва́л еси́ ко Го́споду, священному́чениче:/ гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́,/ по во́ли Твое́й сотвори́ со мно́ю./ Сего́ ра́ди благода́тию в тебе́ животворя́щею/ не себе́ живя́ше, о́тче, но Влады́це и Творцу́ твоему́,/ вся ко спасе́нию ста́да Христо́ва му́дрствуя и де́я./ Престо́лу сла́вы Бо́жия ны́не предстоя́, преподо́бне,/ моли́ Боже́ственною ми́лостию избра́нных ча́сти нам сподо́битися// и мзду ве́рных восприя́ти в день пра́веднаго воздая́ния.

Кано́н священному́ченика, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма// Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Сло́во прему́дрости Госпо́дни испроси́вше,/ просла́вим по достоя́нию ди́внаго в ли́це святы́х Петра́ достоблаже́ннаго,/ святи́теля, му́ченика же и испове́дника,/ во дни гоне́ния по́двигом до́брым просия́вшаго/ и зало́г Христо́в до после́дняго издыха́ния неврежде́нно сохра́ньшаго.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

От ю́ности благонра́вными роди́тели твои́ми благоче́стию науча́емь,/ о́браз Христо́в любо́вию в се́рдце твое́м носи́л еси́, свя́те Пе́тре,/ та́же и, доброде́телем ева́нгельским подража́ти тща́ся,/ в стра́се Бо́жии возраста́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чи́стым се́рдцем да́ры благода́ти во мно́жестве прие́м,/ предызбра́ние твое́ от Бо́га оправда́л еси́, святи́телю,/ пра́востию же ду́ха и дея́ний угоди́в Избра́вшему тя,/ вои́стину ца́рское свяще́ние яви́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спа́са и Изба́вителя во утро́бе де́вственней вмести́вшая, Животода́вца Ма́ти Чи́стая;/ к Тебе́ у́бо в моли́твах прибега́ем, Богоизбра́нная Мари́е,/ Твои́м предста́тельством к животу́ ве́чному упра́ви нас,/ во е́же спасти́ся нам.

Песнь 3

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,// и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Ре́вность Петро́ву по Бо́зе стяжа́в, святи́телю,/ соиме́нник тому́ достосла́вен яви́лся еси́/ и, я́коже той, в лови́тву спасе́ния Бо́жия челове́ки управля́л еси́,/ воспреща́я си́лам вра́жиим, хотя́щим ду́ши людски́я погуби́ти.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Учи́тель духо́вный и нача́льник оби́телем и́ноческим был еси́, достоблаже́нне,/ благоче́стию и́стинному неле́ностне науча́я,/ и, во́ины росси́йския во бране́х ми́лостивно утеша́я,/ пропове́дник ре́вностный Сло́ва Бо́жия яви́лся еси́,/ пита́я ду́ши от жи́тницы Христо́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезл святи́тельский от десни́цы Ти́хона Святе́йшаго,/ Первопресто́льника Росси́йскаго и испове́дника сла́внаго,/ досто́йно восприя́л еси́, блаже́нне Пе́тре,/ и, си́лою свы́ше оболки́йся, ни́вы Христо́вы де́латель му́дрый яви́лся еси́,/ плод творя́ в терпе́нии и Творца́, Господи́на жа́твы, воспева́я немо́лчно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приклони́ благоутро́бие Царя́ Небе́снаго к нам, гре́шным, Пресвята́я Де́во,/ и душ на́ших ху́дость обнови́ всеси́льною держа́вою Твое́ю,/ тех стро́потная покая́нием исправля́ющи и доброде́тельми исполня́ющи,/ да Ца́рству Бо́жию, прише́дшу в си́ле,/ угото́виши их неврежде́нны.

Седа́лен, глас 2:

Ве́руяй в Мя, рече́ Госпо́дь, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т./ Те́мже ве́ра твоя́ ве́лия, святи́телю Пе́тре, и сло́во, е́же со вла́стию/ мно́ги заблу́ждшия, преда́ния церко́вная отве́ргшия и ло́жными нововвожде́ньми прельсти́вшияся/ в Це́рковь Правосла́вную па́ки приведо́ша./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже:

Блаже́нство и́стинныя ве́ры явля́еши нам, Богоро́дице,/ Твое́ю благода́тию ве́ру нам приложи́, Пренепоро́чная,/ терпе́нием снабдева́ющи,/ я́ко да вся возмо́гше ве́рою/ и то́ю упова́ние спасе́ния иму́ще,/ услы́шим глас Небе́снаго Влады́ки глаго́люща:/ ве́ра ва́ша спасе́ вы.

Песнь 4

Ирмос: Вознесе́на Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце Пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:// сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Во дни богоборе́ний лю́тых яви́ Госпо́дь земли́ Ру́сстей ве́рныя служи́тели Своя́,/ и́же, стра́ха вра́жия не устраши́вшеся,/ ду́ши своя́ за о́вцы слове́сныя полага́ху,/ я́коже и Петр, священнострада́лец Солове́цкий,/ Небе́сному Архиере́ю подо́бяся.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Священному́чениче досточе́стне, святи́телю Моско́вскому Петру́ тезоимени́те,/ ты, жезл архипа́стырский прие́м,/ в вертогра́де Госпо́днем, я́коже о́ный, усе́рдно потруди́лся еси́, сло́во и́стины испpавля́я,/ се бо и́стинен Зва́вый тя, Пребыва́яй во ве́ки.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Слу́жбу Боже́ственную все́ю душе́ю возлюби́в, досточу́дне,/ со ве́лиим тща́нием сию́ благогове́йне соверша́л еси́/ и, ни еди́ному словеси́ слух се́рдца своего́ затворя́я,/ псалмопе́нию любо́вию навы́кл еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лю́дем ве́рным ра́дость приноси́л еси́,/ и́же, с тобо́ю вку́пе Бо́га славосло́вяще, утеше́ние в ско́рбех обрета́ху./ Ты же, и в заточе́нии сый, с соу́зники твои́ми же́ртву благодаре́ния Бо́гу приноси́л еси́,/ престо́л живы́й Трапе́зы Госпо́дни собо́ю явля́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко боговмести́мое Жили́ще, Та́йне Сове́та Преве́чнаго послужи́ла еси́, Пречи́стая Де́во,/ Тобо́ю бо даде́ся нам Заве́та Но́ваго Пода́тель благ и кро́ток,/ любо́вию спаси́тельною зако́на сме́рти у́зы разруши́вый.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди мой,/ Свет в мир прише́л еси́,/ Свет святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения,// ве́рою воспева́ющия Тя.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Духо́вным о́ком созерца́яй Го́спода воскре́сшаго/ и серде́чным слу́хом вне́мляй Боже́ственным глаго́лом,/ сла́достию любве́ Христо́вы исполня́лся еси́, о́тче Пе́тре,/ и па́ству твою́ му́дре упра́вил еси́.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

К тебе́, стяжа́вшему Христа́ в се́рдцы свое́м,/ мно́жество взыску́ющих Его́, я́ко ко вмести́лищу благода́ти Бо́жия, прихожда́ху/ и утеше́ние в ско́рбех во святы́ни любве́ твоея́ обрета́ху.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По́двиг и́ноческий всем се́рдцем возлюби́в,/ посту́ и моли́тве, терпе́нию и нестяжа́нию усе́рдно прилежа́л еси́, священному́чениче Пе́тре,/ Вы́шним же изволе́нием по́двиг ве́лий испове́дничества подъе́м,/ му́ченически житие́ твое́ на ото́це А́нзерстем сконча́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богора́дованною душе́ю гла́су Арха́нгельскому вне́мшая/ и ра́дость ми́ру Христа́ несказа́нно ро́ждшая, Богоро́дице Мари́е,/ всех родо́в весе́лие яви́лася еси́, Влады́чице./ Простри́ над все́ми земноро́дными Покро́в Твой держа́вный/ и мене́ утеше́ния и ра́дования о Тебе́ сподо́би, Ма́ти Бо́жия,/ я́ко да ублажа́ю Тя.

Песнь 6

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися,/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х// исте́кшею Кро́вию.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Мно́гим уго́дником Бо́жиим собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́, Пе́тре:/ ста́рцем оби́тели О́птинския и Диве́евским ста́рицам,/ та́же и вели́кому па́стырю Кроншта́дтскому Иоа́нну,/ и́хже наставле́ния и моли́твы/ в по́двизе кре́стнем тя укрепля́ху.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Тьма, в ню́же погрузи́ся земля́ Ру́сская отступле́нием от Бо́га и ве́ры ослабле́нием,/ не возмо́же объя́ти све́та Бо́жия, во и́стинных Его́ свети́льницех горя́щаго./ Ты же, священному́чениче Пе́тре, еди́н от сих избра́нных,/ учине́нных во мра́це беззако́ния пропове́дати Христа́ на спасе́ние мно́гим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́тию Бо́жиею и вели́чием ду́ха твоего́/ люде́й, во узи́лищах с тобо́ю су́щих, утеша́л еси́, присноблаже́нне,/ и, немо́лчныма устна́ма Христа́ пропове́дуя,/ из глубины́ неве́дения их возводи́л еси́/ и све́том И́стины просвеща́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресвята́я Влады́чице, Ма́ти Бо́га на́шего,/ Свет живота́ нам всесве́тло возсия́вшая,/ сподо́би нас по сло́ву Сы́на Твоего́/ мир и любо́вь между́ собо́ю име́ти/ и научи́ печа́ли на́ша на Го́спода возлага́ти,/ во е́же спасти́ся нам.

Конда́к, глас 8:

Во святи́тельстве твое́м до́бре подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и му́ченичества венце́м све́тло украси́лся еси́,/ преще́ния враго́в Христо́вых не устраши́вся,/ страда́ньми твои́ми ото́ки Солове́цкия освяти́л еси́,/ сего́ ра́ди Си́лы Небе́сныя удиви́шася терпе́нию твоему́,/ мы же с ве́рою и любо́вию притека́ем ко святы́м моще́м твои́м, досточу́дне./ Ны́не со все́ми новому́ченики Це́ркве Ру́сския/ моли́ о нас Христа́ Бо́га, всеблаже́нне Пе́тре, да зове́м ти:/ Ра́дуйся, о́тче приснопа́мятне,// земли́ Воро́нежския в ве́ре утвержде́ние.

И́кос:

Соверше́н быв в ре́вности по Бо́зе и любви́ Боже́ственней, святи́телю,/ благода́тию ди́вная дела́ в простоте́ и кро́тости серде́чней соверша́л еси́,/ служи́телю Госпо́день и́стинен,/ и, по́двиг архипа́стырский со усе́рдием исполня́я,/ па́ству Христо́ву в Ду́се Бо́жии возраща́л еси́,/ си́лою же и чистото́ю ду́ха твоего́ вра́жиим си́лам противоста́в,/ свеща́ горя́щая во тьме безбо́жия яви́лся еси́, богоизбра́нне о́тче,/ и за Христа́ и ве́ру пра́вую гоне́ния и му́ки претерпе́л еси́./ Ники́ими же скорбьми́ от любве́ Бо́жия отлучи́вся,/ смерть Его́ ра́ди в приобре́тение себе́ вмени́л еси́/ и, вене́ц нетле́нен от Христа́ Бо́га в Ца́рствии Небе́снем восприе́м,/ священному́ченик и страстоте́рпец до́блий яви́лся еси́,/ Це́ркве Ру́сския ди́вная похвало́ и неувяда́емая сла́во./ Моли́ся о нас ко Го́споду, всеблаже́нне Пе́тре, да зове́м ти:/ Ра́дуйся, о́тче приснопа́мятне,/ земли́ Воро́нежския в ве́ре утвержде́ние.

Песнь 7

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вию благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем опаля́еми, взыва́ху:// благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Ве́лию любо́вь ко святи́телем Воро́нежским Митрофа́ну, Ти́хону и Анто́нию име́я,/ в ме́сте по́двигов святи́тельства их труд подъя́л еси́, достоблаже́нне Пе́тре,/ и гра́ду Воро́нежу ра́дость ве́лию яви́л еси́,/ утвержде́ние и благода́тную по́мощь подава́я.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

В стеня́щем мо́ри безбо́жия земли́ Ру́сския,/ тве́рдый ото́к благода́ти яви́лся еси́, святи́телю Пе́тре,/ иде́же бо мно́жится грех, та́мо и благода́ть изоби́лует,/ излива́ющися ще́дро на спасе́ния ча́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ре́вностию о до́ме Госпо́дни снеда́емь,/ отсту́пником, преда́ния церко́вная отверга́ющим/ и нововведе́ния льсти́вая вводя́щим, противоста́л еси́, о́тче Пе́тре,/ и, Предте́чевым гла́сом к покая́нию заблу́ждшия приводя́,/ мно́гия о́вцы во огра́ду церко́вную возврати́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исто́чник любве́ Бо́жия/ испо́лни во оскудева́ющих сердца́х на́ших, Благода́тная Мари́е,/ теплото́ю Ма́терних Твои́х моли́тв согре́й хла́дность моле́ний на́ших/ и до конца́ не оста́ви нас,/ в ми́ре житие́ на́ше соблюда́ющи,/ и к Ца́рству Сы́на Твоего́ прему́дре нас уготовля́ющи.

Песнь 8

Ирмос: Ру́це распросте́р Дании́л,/ льво́в зия́ния в ро́ве затче́,/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели о́троцы взыва́юще:// благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Мно́гажды искуше́ние темни́цею и у́зами прия́л еси́,/ от беззако́нник му́чимь бе боле́зньми и гла́дом, скорбьми́ и непра́вдами лю́тыми./ Оба́че стра́ха их не устраши́лся еси́, страстоте́рпче,/ и любо́вь твоя́ к Бо́гу николи́же преста́,/ страда́ния же твоя́ ве́ре твое́й утвержде́ние де́яху/ и му́ки безви́нныя дая́ху души́ возвыше́ние.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Во святы́х ото́цех Солове́цких верх подвиго́м твои́м обре́теся, священному́чениче,/ ты бо, зва́ние архиере́йское благогове́йно храня́ и заточе́нных в Бо́зе утвержда́я,/ архиепи́скоп Солове́цкий нарече́н бысть ве́рными соу́зники твои́ми, Пе́тре,/ я́коже и брат твой во Христе́, священному́ченик Иларио́н богоблаже́нный.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Во удале́нии от па́ствы твоея́ в заточе́нии ти бы́вшу,/ востаю́щия на тя наве́ты вра́жия сокруша́л еси́ моле́нием приле́жным, любе́зная же ча́да твоя́, я́же отлуче́на от тебе́ теле́сне, во еди́нем ду́се совоку́плена с тобо́ю бя́ху/ и во и́стинных путе́х Госпо́дних хожде́ние при́сно творя́ху.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Благослови́м Тя, Всеси́льне Го́споди, Бо́же Вседержи́телю,/ Присносу́щне О́тче,/ Сло́ве Бо́жий, нас ра́ди плоть прие́мый,/ и Ду́ше Всесвяты́й Животворя́щий,/ Тро́ице Единосу́щная и Неразде́льная,/ воспева́ем Тя со стра́хом и вопие́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сло́во от нача́ла бы́вшее,/ ко спасе́нию ми́ра плоть прия́ло есть от Тебе́, Богоневе́сто,/ и дарова́ Ду́ха ра́зума в сердца́ на́ша,/ я́ко да, оправда́ние прие́мше от слове́с любве́,/ во избы́тце се́рдца излива́ющихся,/ глаго́лов неизрече́нных слы́шателие при́снии яви́мся,/ с небе́сными ли́ки воспева́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от Несеко́мыя Горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся, Христо́с,/ совокупи́вый разстоя́щаяся естества́,/ тем, веселя́щеся,// Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Всем житие́м Твои́м ве́рность Христу́ показа́в,/ се́рдце, любве́ испо́лнено, со благодаре́нием ко Го́споду простира́л еси́, священному́чениче Пе́тре,/ те́мже с Вы́шними чи́ны ны́не пред лице́м Госпо́дним предстои́ши/ и со все́ми святы́ми Бо́га хвале́бными пе́сньми прославля́еши.

Припе́в: Священномучениче Петре,/ моли́ Бо́га о нас.

Боже́ственныя слу́жбы отлуче́н быв/ и скорбьми́ мно́гими истязу́емь,/ моли́твою и богомы́слием жа́жду души́ твоея́ утоля́л еси́, о́тче Пе́тре,/ те́мже открове́ние Ду́ха дарова́ ти словеса́ богому́драя/ ко прославле́нию первонача́льника Солове́цкаго, Ге́рмана преподо́бнаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лю́тою боле́знию уязви́вся/ и страда́ния тя́жкая претерпе́в, присноблаже́нне,/ сме́ртию всехва́льною просла́вил еси́ Го́спода./ Те́мже и Той ублажи́ тя в Це́ркви святы́х,/ явле́нии чу́дными назна́меновав души́ твоея́ свя́тость,/ и мо́щи честны́я твоя́ в поклоне́ние и почита́ние свяще́нное нам ми́лостивно оста́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́че всех земноро́дных страда́ние в любви́ ко Го́споду позна́вшая,/ се́рдце любве́ испо́лнено простри́ нам, Ма́ти Де́во,/ в печа́лех на́ших немощству́ющим и в боре́ниих изнемога́ющим,/ уте́ши ду́ши на́ша в та́йне промышле́ния О́тча,/ я́ко да путе́м страда́ний о Христе́ в любо́вь Его́ Боже́ственную вни́дем/ и ра́дости Небе́сныя хода́тайством Твои́м неотлуче́ни яви́мся.

Свети́лен:

Я́ко свеща́ всесве́тлая, благода́ть Бо́жия извну́трь просвеща́ше тя, святи́телю Пе́тре,/ сего́ ра́ди избра́н бысть от Бо́га свиде́тельствовати о Све́те/ и просвеща́ти тьму неве́рия в лю́дех обраще́нием к ве́ре Христо́вой./ Просвети́ у́бо и на́шу те́мность духо́вную/ и ду́ши, сном ле́ности отягче́нныя, пробуди́,/ и ко Го́споду сердца́ на́ша обрати́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Свет открове́ния язы́ком ро́ждшая, Всесве́тлая Богоневе́сто,/ во све́те повеле́ний Бо́жиих ходи́ти нас наста́ви,/ я́ко да, до́брая творя́ще в нем,/ сла́ву Отца́ Небе́снаго умно́жим в челове́цех,/ да и Той испо́лнит ны/ Боже́ственнаго сия́ния всепобежда́ющия Своея́ любве́.

Моли́тва

О досточу́дне Пе́тре, священному́чениче сла́вный, еди́н от со́нма новому́чеников Солове́цких и всея́ земли́ Ру́сския, гра́ду Воро́нежу похвало́, па́стырю ди́вный ста́да Христо́ва, ве́рный служи́телю Бо́жий, защи́тителю ре́вностный Це́ркве Правосла́вныя!

Все житие́ твое́ любве́ ко Го́споду и страда́ний о Христе́ испо́лнено бысть, ты бо, мно́гая муче́ния, боле́зни и ско́рби, изгна́ния и заточе́ния Его́ ра́ди претерпе́в, испове́дник безстра́шен яви́лся еси́ и венце́м нетле́нныя твоея́ сла́вы Це́рковь Ру́сскую украси́л еси́. Вся преда́в в ру́це Бо́жии, до́блественне служе́ние твое́ на земли́ соверши́л еси́ и на Голго́фе А́нзерстей кончи́ну му́ченическую прия́ти сподо́бился еси́, богоблаже́нне. Ны́не к Небе́сному ли́ку причте́нный, и вене́ц му́ченический за Христа́ прие́мый, со мно́гими жи́тели Го́рняго Иерусали́ма в Ца́рстве Боже́ственныя любве́ пребыва́еши.

О блаже́нне о́тче наш Пе́тре, помози́ нам хра́мину се́рдца своего́ незапусте́вшу храни́ти, научи́ нас ра́дость во страда́ниих о Христе́ обрета́ти, озари́ путь наш кре́стный сия́нием твоея́ святы́ни. Бу́ди и ны́не нам утвержде́ние в ве́ре, да, прише́д, обря́щет ю́ Госпо́дь не уга́снувшу в сердца́х на́ших. Умоли́ Творца́ вся́ческих дарова́ти нам си́лу и кре́пость, да, не устраши́вшеся стра́ха лука́ваго, испове́даем тве́рдо Христа́ Спа́са на́шего и Его́ милосе́рдием ча́сти злых да изба́вимся в день стра́шный воздая́ния, и в ра́дость ве́чную всели́мся, сла́вяще о всем Вседержи́теля Бо́га, и твое́ благода́тное к Нему́ о нас предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

И́на моли́тва

О свяще́нная и многострада́льная главо́, земны́й а́нгеле и Небе́сный челове́че, священному́чениче и чудотво́рче Пе́тре, архиере́ю Бо́жий! Ты в годи́ну лю́тых гоне́ний яви́лся еси́ я́ко церко́вное свети́ло и и́стинныя ве́ры утвержде́ние, зане́ пред богобо́рцы дерзнове́нно Христа́ испове́дал еси́, и я́ко кади́ло благово́нное, в же́ртву Бо́гу себе́ прине́сл еси́.

Яви́ нам, смире́нным и гре́шным, ко святы́м моще́м твои́м притека́ющим, многомо́щное твое́ заступле́ние, и вку́пе со все́ми святы́ми, во ото́цех Солове́цких просия́вшими, испроси́ у Го́спода вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен ко спасе́нию. Се бо грех на́ших ра́ди не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду и Влады́це на́шему, и пра́ведный гнев Его́ на ны наведо́хом, и вся́кия ми́лости Его́ недосто́йны сотвори́хомся. Те́мже, не сме́юще возвести́ очеса́ на́ша к высоте́ Небе́сней, ниже́ моле́бный глас ко Го́споду, се́рдцем сокруше́нным и смире́нным ду́хом тебе́ моли́твенника благоприя́тнаго к Нему́ предлага́ем, и про́сим тя со усе́рдием ве́лиим: бу́ди засту́пник и хода́тай наш пред Бо́гом, Судие́ю Пра́веднейшим, се бо вы́ну прогневля́ем Его́ согреше́нии мно́гими. Ны́не у́бо, во сла́ве Небе́сней пребыва́я и с ли́ки святы́х непреста́нно славосло́вя Пресвято́е И́мя Го́спода, при́зри на нас, гре́шных, и изба́ви всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих, от вся́ких бед, наве́тов и прило́гов диа́вольских. Укроти́ во́лны страсте́й и искуше́ний, востаю́щих на ны, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напа́сть, и не поги́бнем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших.

Вознеси́, богоно́сне о́тче наш, сие́ ма́лое моле́ние недосто́йных раб твои́х Влады́це Христу́, да утверди́т зе́млю на́шу в пра́вой ве́ре и благоче́стии, Це́рковь Святу́ю да сохрани́т непреобори́му от ересе́й и раско́лов, и соблюде́т невреди́му от вся́каго зла. Испроси́ у великодарови́таго Христа́ Бо́га на́шего скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, оби́димым заступле́ние, па́дшим во грехи́ покая́ние и возста́ние, стра́ждущим от бесо́в ско́рое свобожде́ние, от Це́ркве Христо́вы отпа́дшим вразумле́ние и на путь спасе́ния обраще́ние. Ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество подража́ти тебе́, да ничто́же в жи́зни сей вре́менней возмо́жет отлучи́ти ны от любве́ Бо́жия.

О святи́телю Христо́в, огради́ и укрепи́ моли́твами твои́ми град сей, да процвете́т в нем ре́вность ко спасе́нию и благоче́стие. Ты, непреста́нно о часе́ сме́ртнем па́мять име́вый и благу́ю часть избра́нных Бо́жиих от Го́спода получи́вый, сподо́би и нас в ми́ре и покая́нии живо́т свой сконча́ти, и Ца́рствия Бо́жия насле́дники бы́ти, иде́же ты водворя́ешися со А́нгелы и все́ми святы́ми, хваля́ Бо́га в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Священномученику Петру, архиепископу Воронежскому