Шрифт

5 февраля.

Канон преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому, чудотворцу.

Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бному, гла́с 4:

Яко пустыннолюби́вая го́рлица, от су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра в пусты́ню удали́вся, чистото́ю и гове́нием, моли́твами и тружде́нием просла́вил еси́ Бо́га в душе́ и телеси́ свое́м. И та́ко благоче́стно пожи́в, яви́лся еси́, преподо́бне Генна́дие, пусты́ни Любимогра́дския украше́ние, и́ноком честна́го жития́ о́браз и те́плый моли́твенник за все́х, притека́ющих к ра́це твое́й с ве́рою.

Стихи́ра, гла́с 6:

Прии́м вся́ ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твои́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обу́в но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щи́т ве́ры, возмо́гл еси́ вся́ стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди, сла́вяще Го́спода, и мы́, гре́шнии, мо́лимся, изба́витися на́м моли́твами твои́ми, всечестны́й Генна́дие, от ко́зней вра́жиих, от все́х зо́л и напа́стей.

Кано́н преподо́бному Генна́дию, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Вся́кое пло́ти умертви́в мудрова́ние, с ли́ки безпло́тных водворя́ешися в небе́сных черто́зех, преподо́бне Генна́дие.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Озаре́нный све́том невече́рним и Влады́це все́х предстоя́, моли́, о́тче, изба́витися на́м от тмы́ грехо́вныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мѵ́ром доброде́телей облагоуха́нныя святы́я мо́щи твои́, преподо́бне, блаже́нным безсме́ртием благоуха́я, источа́ют ве́рным исцеле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыя пло́ти моея́ стра́сти утоли́, Пресвята́я Де́во, и заблу́ждшаго мя́ к ти́хому приста́нищу напра́ви.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

По́хоть пло́ти, по́хоть оче́с и го́рдость жите́йскую отри́нув, яви́лся еси́, Генна́дие, сосу́д че́стен, Влады́це благопотре́бен.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Вери́гами желе́зными, посто́м и бде́нием отягчи́л еси́, о́тче, бре́нную, вку́пе же и многомяте́жную пло́ть, да ду́шу свободи́ши от лю́тости страсте́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язвы Го́спода на те́ле свое́м носи́в и стопа́м Его́ после́довав, воше́л еси́ и в ра́дость Его́, я́ко благи́й и ве́рный ра́б.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресла́вная Ма́ти Де́во Богоро́дице, во утро́бе име́в Преве́чнаго Бо́га, вознеси́ к Нему́ моли́твы на́ша, я́ко Блага́я Хода́таица.

Седа́лен, гла́с 8:

Уподо́бился еси́ купцу́, и́щущему би́сера многоце́ннаго, оста́вль бо кро́в о́тчий и вменя́я вся́ тщету́ бы́ти, да Христа́ приобря́щеши, Тому́ после́довал еси́, Его́ ра́ди стра́сти и озлобле́ния претерпе́л еси́, с Ни́мже и прославля́ешися дне́сь, о́тче богому́дре.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Мно́гими скорбьми́ и напа́стьми от вра́г ви́димых и неви́димых вы́ну обдержи́ми су́ще, к Тебе́, Ма́ти Бо́жия, притека́юще, мо́лимся: не отри́ни на́с, на Тя́ упова́ющих.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Очи́стив себе́ от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, хра́м Бо́жий бы́л еси́ на земли́, по успе́нии же твое́м во хра́ме невече́рния сла́вы предстои́ши Го́споду.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

На вся́к де́нь и ча́с моля́ся, тружда́яся и при́сно рабо́тая Го́споду, пребы́л еси́ непоколеби́м, я́ко утвержде́нный на ка́мени за́поведей Госпо́дних.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вим Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха — Бо́га, да́рующаго благода́ть святы́м Свои́м и те́х моли́твами избавля́ющаго на́с от лю́тых обстоя́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице, приими́ моли́твы на Тя́ наде́ющихся: Твои́ бо есмы́ рабы́, да не постыди́мся.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

От ю́га в се́верныя страны́ прите́кл еси́, преподо́бне, горя́ любо́вию Боже́ственною, ея́же пла́менем наве́ты вра́жия, я́ко бы́лие травно́е, сожго́шася.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Гра́де Могиле́ве, ра́дуйся! Ты́ бо произрасти́л еси́ благода́тный кла́с, и́мже процвете́ пусты́ня Любимогра́дская и сла́вою его́ возвели́чися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́рнии, прииди́те, ублажи́м преподо́бнаго отца́ на́шего Генна́дия, прозорли́вец бо и чудотво́рец в житии́ бы́в, по сме́рти источа́ет исцеле́ния от святы́х моще́й свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богода́нный души́ моея́ свети́льник угаси́х и све́та стезе́й Госпо́дних не уве́дех, оба́че, Ма́ти Све́та! из мра́ка грехо́внаго вопию́: озари́ мя́, омраче́ннаго, и заблу́ждшаго напра́ви ко приста́нищу спасе́ния.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Езеро Су́рское! во́ды твои́ да воспле́щут дне́сь, я́ко в имени́тый де́нь пра́здника, со струя́ми бо твои́ми слия́стася умиле́нныя сле́зы, и́миже пла́кася преподо́бный Генна́дий, призыва́я благослове́ние держа́ве Росси́йстей и сыново́м ея́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Кладенцы́, иско́паннии преподо́бным, и́не вся́ ру́к его́ тружде́ния, да науча́т на́с, ка́ко подоба́ет умерщвля́ти пло́ть, рабо́тая при́сно Го́сподеви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Язвы Го́спода Иису́са и Кре́ст Его́, я́ко вене́ц зла́т, с ра́достию прии́м, услы́шал еси́, преподо́бне, вожделе́нный гла́с: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́!

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богода́нный души́ моея́ свети́льник угаси́х, и тма́ обы́де мя́, окая́ннаго, оба́че к Тебе́ зову́, Ма́ти Све́та: озари́ ду́шу мою́ омраче́нную и спаси́ мя.

Конда́к, гла́с 3:

Моли́твою и посто́м, тружде́нием и терпе́нием умертви́вый вся́кое пло́ти мудрова́ние, чистоты́ сосу́д благоле́пен, Боже́ственных даро́в и чуде́с прича́стник, и́ноком же до́блий наста́вник бы́л еси́, сподвиза́яся блаже́нному Корни́лию, о́тче богому́дре. Сего́ ра́ди вопие́м: моли́ся ко Го́споду, да моли́твами твои́ми да́рует ми́р и спасе́ние душа́м на́шим.

Икос:

Свети́льник нога́ма твои́ма положи́вый зако́н Госпо́день и све́т стезя́м твои́м, се́рдце же утверди́вый на ка́мени ве́ры, в не́йже стоя́ и хваля́ся упова́нием сла́вы Бо́жия, избе́гл еси́ жите́йския тли́, преподо́бне, и, ко све́ту Ца́рствия Бо́жия упра́влен сы́й, призира́еши на ны́, моля́ся ко Го́споду, да обря́щемся сына́ми Све́та и Ца́рствие Его́ насле́дити сподо́бимся.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Отче Генна́дие, с дру́гом твои́м Фео́дором прише́л еси́ к преподо́бному Алекса́ндру, и́же до́блестно на Сви́ре реце́ подвиза́ся, и того́ житию́ поревнова́л еси́.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Семена́ слове́с прему́дрости Бо́жия прия́в в се́рдце свое́ от преподо́бнаго Корни́лия, возрасти́л еси́ я́, о́тче Генна́дие, в дре́во благосенноли́ственное, я́ко приити́ к тебе́ со́нму и́ноков и вита́ти, благогове́нствуя, под се́нию благода́ти, я́же в тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ликовству́я дне́сь, принесе́м, ве́рнии, хвалу́ и благодаре́ние Бо́гови, нетле́нием просла́вившему уго́дника Своего́ и дарова́вшему ему́ благода́ть исцеле́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ние, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щим: Благослове́на Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Царя́ Небе́снаго ве́рный ра́бе! Тому́ пора́ботал еси́, подвиза́яся по́двигом до́брым, Того́ ра́ди вся́ претерпе́л еси́, да насле́диши обетова́ния жи́зни ве́чныя.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Моли́ся и о на́с, преподо́бне, да благоче́стно пожи́вше и Бо́гови благоугоди́вше, прича́стницы бу́дем жи́зни ве́чныя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не челове́ческую, а Бо́жию возлюби́л еси́ сла́ву, о́тче Генна́дие, сего́ ра́ди Бо́г тя́ просла́ви, да́руя тобо́ю по́мощь и спасе́ние притека́ющим к тебе́ с ве́рою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Досто́йно е́сть блажи́ти Тя́, Богоро́дице: Благослове́нна Ты́ в жена́х и благослове́н Пло́д чре́ва Твоего́.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Воспомина́юще подви́жничество твое́, преподо́бне Генна́дие, честно́е успе́ние твое́ и зна́мения, я́же соде́я Госпо́дь руко́ю твое́ю, со умиле́нием глаго́лем: вои́стинну ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х.

Припев: Преподобне отче Геннадие, моли Бога о нас.

Да весели́тся пусты́ня Любимогра́дская, во́ды Су́рския да воспле́щут: та́мо бо просия́ ди́вный уго́дник Бо́жий.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сла́вна и всехва́льна па́мять твоя́, о́тче Генна́дие, сла́вою бо, я́же от Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, просла́влен еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ма́ти Бо́жия! ника́коже по достоя́нию мо́жем восхвали́ти Тя́. Оба́че Блага́я су́щи, приими́ моли́тву рабо́в Твои́х и принеси́ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Яко заря́ у́тренняя и я́ко луна́ полна́ во дне́х свои́х, бы́л еси́, преподо́бне, в житии́ се́м, горя́ ре́вностию, я́же по Бо́зе, богате́я святы́ми де́лы и словесы́ благи́ми. Те́мже мо́лимся: не забу́ди чту́щих святу́ю па́мять твою́ и моли́ся ко Го́споду спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Дивя́щеся непостижи́мому та́инству вочелове́чения Бо́га Сло́ва, Тя́, Богоро́дицу, немо́лчно велича́ем, я́ко Сла́внейшую во́инств небе́сных и при́сную Хода́таицу ро́да христиа́нскаго.

Молитва преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому чудотворцу

Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Генна́дие! От ю́ности твоея́ испо́лнен сый Ду́ха прему́дрости и ра́зума, Ду́ха благоче́стия и стра́ха Госпо́дня, и прии́м вся ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обув но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щит ве́ры, возмо́гл еси́, я́ко добр во́ин Христо́в, вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди водворя́яся днесь с ли́ками Безпло́тных сил в оби́телях Отца́ Небе́снаго, неувяда́емым венце́м увязе́н еси́ и, предстоя́ Престо́лу Царя́ сла́вы, Го́спода сил, и́маши дерзнове́ние возноси́ти к Нему́ моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы же, окая́ннии, возводя́ из глубины́ зол о́чи и сердца́ на́ша к Го́рнему Сио́ну, Жили́щу Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя, преподо́бне Генна́дие: бу́ди засту́пником и хода́таем на́шим пред Бо́гом и Го́сподем на́шим, Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну прогневля́ем, согреша́юще пред Ним. И я́коже во дни пло́ти своея́ ди́вная и пресла́вная соверши́л еси́, о́тче всехва́льне, та́ко и ны́не, преше́д от нас в оби́тели Отца́ Небе́снаго, удиви́ хода́тайством свои́м ми́лость Госпо́дню на нас. Да, отбе́гше нече́стия и мирски́х по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше, обря́щем по́мощь Его́ во вре́мя благопотре́бно и благослове́ние на ны и на дела́ рук на́ших, и да сподо́бит нас насле́дити Ца́рство Небе́сное и с ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому