Шрифт

3 февраля.

Канон святому мученику Неофиту.

Святому мученику Неофиту
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, му́ченика, гла́с 4:

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Неофи́т во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́ченика, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Христо́в тя́, всеблаже́нне, но́вый са́д, в вертогра́де процве́тший му́ченичестем, и свяще́нныя плоды́ благоче́стия израсти́вша, позна́вше, пое́м, Неофи́те.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Глаго́лов Боже́ственных испо́лнитель показа́вся, блаже́нне, от младе́нства благу́ю ча́сть му́дре избра́л еси́ и наста́вник заблу́ждшим бы́л еси́.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Ви́дети жела́я Христа́, пло́тию из Де́вы младе́нствовавшаго на́с ра́ди, младе́нец сы́й, младе́нцев к соверше́нству водя́й мудрова́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иска́паяй, богому́дре, сла́дость богоразу́мия из у́ст свяще́нных, ду́ши, очаро́ванныя зло́бою чужда́го, че́стно услади́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая естество́м Соде́теля, обожи́ла еси́ все́ существо́ земноро́дных, те́мже Тя́, вои́стинну Богоро́дицу, испове́дуем, Де́во Богоневе́сто.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, / и Це́ркве Зижди́телю, / Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, / желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, / Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Всего́ возложе́на тя́ Всеще́дрому Сло́ву Чи́стый Ду́х соблюда́ше невреди́ма, сла́вне.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Воспе́ша Го́спода мно́жества люде́й ве́рных, ви́девше тобо́ю, му́чениче, ро́ждшия тя́ из ме́ртвых воста́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том облиста́ющая голуби́ца, гла́сом живы́м тя́ и путе́м спаси́тельным призыва́ет, Неофи́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́ние ра́достное ро́д челове́ческий при́сно приноша́ет Тебе́, Ма́ти Бо́жия, безсме́ртие Тебе́ ра́ди восприе́мший.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ тáинство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и прослáвих Твое́ Божество́.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Жития́ твоего́ непоро́чное и ра́зума неужа́сное мно́жества премно́га зря́ще, к Бо́гу приступи́ша, му́чениче сла́вне.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Го́ру дости́г, всели́лся еси́, Боже́ственным наставля́емь, блаже́нне, Ду́хом, от Ангела же пита́емь, Ангелов яви́лся еси́ равностоя́телен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сострада́тельно расточи́в, да́л еси́ убо́гим, я́коже повеле́но бы́сть, возме́здие прие́мля, блаже́нне, во ве́ки непроходи́мыя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Во́льно обнища́вшаго бога́тством бла́гости, Пребоже́ственнаго, Богоро́дице, родила́ еси́, на́шу нищету́ уще́дрившаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Та́ин неизрече́нных испо́лнен бы́в, досточу́дне, к предлежа́щим страда́ния, ра́дуяся, отлучи́лся еси́ му́жеским подвиго́м, не убоя́вся му́к, ниже́ сме́рти, му́чениче Неофи́те.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Неизрече́нным промышле́нием твоя́ Направля́ющаго ше́ствия, сла́вне, предста́вше, боже́ственнии Ангели к по́двигу влеча́ху тя́ от горы́, я́коже друга́го Моисе́я, просла́вленна лице́м Боже́ственными светлостьми́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́л жи́в в се́рдце име́я, всесла́вне му́чениче Неофи́те, дерзнове́нным умо́м гони́телем вопия́л еси́: самозва́н не и́щущим мя́ обрето́хся ны́не обличи́ти ва́шея ве́ры не́мощь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еже пре́жде все́х веко́в, Отрокови́це Всенепоро́чная, Боже́ственное та́инство сокрове́нное Тобо́ю позна́ся конце́м: Сы́н и Сло́во Бо́жие, пло́ть бы́в и обожи́в, Де́во, челове́ка.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Возвыша́емь на дре́ве, всеблаже́нне, желе́зом по ре́бром стро́ган бы́л еси́ неми́лостивно и льсти́ваго обличе́ньми ожесточе́нное се́рдце расто́ргл еси́, повелева́ющаго жре́ти бого́м и Бо́га отврещи́ся Безсме́ртнаго.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Растерза́ем и вя́жем, му́чениче, связа́л еси́ до конца́ ле́сть, и врага́ безчи́нная ше́ствия безде́льна показа́л еси́ си́лою Ду́ха, и поте́кл еси́ к небеси́ венцено́сец Го́споду предста́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Услади́вся добро́тами Влады́ки и Тому́ прилепи́лся еси́, зовы́й: Сло́ве Бо́жий, Тебе́ ра́ди, поже́ршагося во́лею, а́з закала́юся, подо́бяся прея́вственне честны́м Твои́м и боже́ственным страда́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пресве́тлый яви́лася еси́ Престо́л Царя́ Небе́снаго, Де́во, на Не́мже пло́тию воспочи́ во́лею, и мно́гий на́ш до́лг отъя́т, и посади́ на Отчем престо́ле Челове́ка, я́коже благоволи́л е́сть.

Та́же седа́лен, гла́с 4.

Новоцве́тный я́коже са́д, прозя́бл еси́ в вертогра́дех Христо́вых страстоте́рпцев, плоды́ Боже́ственнаго ра́зума прине́сл еси́, и́миже пита́ются ве́рно тя́ чту́ще, сла́вне Неофи́те, страда́льче доблему́дренный, но твои́ми моли́твами на́с всегда́ спаса́й, Бо́гу предстоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Пе́щь живогоря́щу сотвори́в, пребеззако́нный в се́й заключа́ет на три́ дни́, не опали́лся же еси́ отню́д, вопия́, Неофи́те: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Наслажда́ешися пе́сней пресла́вно, стоя́щу ти́ посреде́ пла́мене, блаже́нне, роса́ бо Бо́жия прохлажда́ше тя́, му́чениче, вопию́ща: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Велича́йшее чу́до удивля́я вся́к у́м, в тебе́ соде́янное: и́бо о́гнь ника́коже опали́ тя, богому́дре, разлия́вся же, попали́ огня́ насле́дники.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́ Ангелов превы́шши, Сове́та вели́каго Ангела ро́ждши, Богоро́дице Чи́стая, Ему́же вси́ песнопое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель, Богочести́вым неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Юным, всеблаже́нне, те́лом и соверше́нным мудрова́нием началозло́бнаго лука́вство погуби́л еси́, Са́д красне́йший, прозя́бший во дво́рех, от Иессе́ева изра́стшаго ко́рене, к Нему́же вопия́л еси́ непреста́нно: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

На суди́щи зве́рие тебе́, страстоте́рпче, устыде́шася, я́коже Дании́ла свяще́ннаго пе́рвее, Христо́вых бо тя́ позна́ша страда́ний свиде́теля. Его́же испове́дуя, нестерпи́мыя му́ки претерпе́л еси́, взыва́я: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Позна́вый тя́ пе́рвее в горе́, Неофи́те, ле́в превели́кий, на суди́щи свя́зану приведе́н, напуща́ется в муче́нии твое́м, страда́льче и, позна́в, покланя́шеся тебе́ со стра́хом, студо́м одержи́мь и исто́чники умиле́нием сле́з благочу́вственне пролива́я, богоблаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́во Отроча́ родила́ еси́, пре́жде всея́ тва́ри ро́ждшагося из Отца́ несказа́нно, Всечи́стая. Того́ у́бо моли́ обветша́вшаго прегреше́ньми ны́не обнови́ти и вопию́ща мя́ спасти́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Ста́л еси́, я́коже а́гнец, к заколе́нию во́льне предлежа́ убива́ющим тя́ го́рьким мучи́телем, му́чениче Неофи́те, и, прободе́н в твоя́ ре́бра копие́м, блаже́нный коне́ц восприя́л еси́, страстоте́рпче Христо́в до́блественнейше.

Припев: Святый мучениче Неофите, моли Бога о нас.

Яко же́ртва, я́ко добро́ а́гня, я́ко честно́е заколе́ние, я́коже возложе́ние хра́ма свята́го, я́коже приноше́ние чи́стое, я́коже пти́ца избра́нна, я́коже юне́ц многоце́нен, я́коже но́в, блаже́нне, са́д ра́йский, Бо́гу прине́слся еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сообра́зен бы́л еси́ страсте́м Пострада́вшаго на́с ра́ди бла́гостию, и ра́венством копия́, му́чениче, вои́стинну просла́вился еси́, и ны́не живе́ши на небесе́х, побе́ды диади́мою украша́емь и ра́дости непрее́мныя исполня́емь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нося́щи, я́коже клеща́, небе́сный, Богоро́дице, Угль, хвра́стныя моего́ се́рдца стра́сти вся́ попаля́ющий, и гее́нскаго огня́ изба́ви мя́, молю́ся, да прославля́ю Тя́, Наде́жду ве́рных, Всенепоро́чная.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Неофи́те! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому мученику Неофиту