Шрифт

3 февраля.

Канон преподобному Максиму Греку

Преподобному и богоносному отцу нашему Максиму Греку
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь преподобному Максиму Греку, глас 8

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак преподобному Максиму Греку, глас 8

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Канон. Глас 1

Песнь 1

Ирмос: Поим, вси людие, от горькия работы фараони Израиля Изведшему и во глубине морстей ногами немокрыми Наставльшему песнь победную, яко прославися.

Припев: Преподобне отче Максиме, моли Бога о нас.

Воспети кий язык возможет по достоянию твоя, предивный отче, велия исправления, высокое учительство, в темнице и во узах мученическое страдание и долготерпение?

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Како воспоем и что тя наречем, предоблий отче? Пророка ли, яко провеща неудобь разумеваемая и ведомая нам, апостола ли, яко зыблемую противными нам ветры утверди христианскую веру Божественных писаний учении, учителя ли, но воистинну ничим же хуждши и нижши еси великих онех вселенских учитель.

Слава: Воспети Святаго и покланяемаго Параклита в темнице извещение от Ангела приим, сотворил еси канон Святому Духу, Имже еще в воли просвещен, священныя и Богодухновенныя книги составил еси.

И ныне: Поим, вси людие, святыню и славу Пречистыя и Всепетыя Божия Матере, вышшую Небес и всех умных Сил, поносившую в пречистой Своей утробе Еммануила, яко свята и преславна есть.

Песнь 3

Ирмос: Утверди мене, Христе, на недвижимом камени заповедей Твоих и просвети мя светом лица Твоего: несть бо свят, паче Тебе, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Утвердил еси, преподобне Максиме, в сердце своем Божественный страх, вся похоти плотская возненавидев, сего ради умудрился еси, якоже прост младенец, и вслед Господеви востекл еси.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Утверждением имея распеншагося Господа Иисуса Христа, странен, незнаем, бездомен, безотечествен, безъименен, безсмыслен был еси, преподобне Максиме, пред своими сродники, знаемыми и други.

Слава: Утверждался на заповедех Господних, от горести темничныя был еси на мног час, яко мертв, но деял еси о злонравных молитву, сице глаголя: Господи, Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, не постави им греха сего, клевещущих на мя неправду.

И ныне: Утверди нас к хвалению Твоему, Дево, и сохрани без вреда от всякия козни лукаваго, и сподоби стояния одесную Единороднаго Сына Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков.

Седален, глас 4-й

Ум украсив поучении Богодохновенных Писаний, трезвенною молитвою и бдении Богоугодными, утвердил еси сердце свое в Господе исполнением заповедей спасительных Его, сего ради прославляют тя выну Росийстии людие и Афон, и обитель Ватопедская вкупе с нами вопиет: Максиме премудре, не остави нас, молящихся тебе.

Слава И ныне: Молю Тя, Пречистая Мати Бога Вышняго, едино души моея утешение, упование, сладосте, Божественный покрове, свете, заступление и спасение! Сподоби мя Твоими молитвами услышати глас благословенных призывающий внутрь чертога Владыки.

Песнь 4

Ирмос: Велия тайна Твоего, Христе, смотрения: сию бо свыше провидя Богозрительно, Аввакум, нашел еси, вопиюще Тебе, во спасение людей Твоих, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

От тайных еретических лжеучений ничтоже утаися от тебе, преподобне Максиме, но благодатию Святаго и покланяемаго Духа вся тебе откровена суть.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Таинственных догматов Православныя веры не точию поборника истинна и верна себе показа, но и паче преостра секира на вся, яже под небесем, ереси явился еси.

Слава: Яко таин Святаго Духа строитель и Небеснаго жительства рачитель, и закона Господня учитель воистинну показался еси, премудре Максиме.

И ныне: Велию таинству Моисей Боговидец научен, зря Купину Неопалиму: купина – немощь человеческаго естества, огнь же — Божество Единороднаго Сына Вышняго, ибо Бог наш – огнь есть, поядаяй грехи наша, якоже Божественный Апостол рече.

Пе́снь 5

Ирмос: От нощи утренююще, поем Тя, Христе, Отцу Собезначальна и Спаса душ наших, мир мирови подаждь, Человеколюбче.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Нощию луна, днем солнце просвещают и веселят тварь всю видимую, житие же и премудрость святых просвещают и веселят души всех человеков, хотящих спастися и в разум истины приити. Сице и писания преподобнаго Максима Грека, яко богодухновенныя труды, велегласно вопиют.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

В нощи молящуся тебе в темнице, Богоначальныя и Преблагия Троицы Промыслом внем Ангел Господень и рече: о старче! Сими муками избудеши вечных мук.

Слава: В нощи, яко сладкогласный и добропеснивый славий, воспел еси, премудре Максиме: не тужи, не скорби, ниже тоскуй о нихже, – любезна ми душе, – страждеши без правды, твоя бо мзда велия на Небесех.

И ныне: От нощи утренююще, поем Тя, Дево, Дщерь Цареву, рясны златыми одеяну и преиспещрену, лествицу, юже Иаков виде, гору, юже благоволи Бог жити в ней, ибо Господь вселится до конца.

Песнь 6

Ирмос: Пророка спасл еси от кита, Человеколюбче, и мене из глубины прегрешений возведи, молюся.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пророчески, преподобне Максиме, люди обличал еси, к покаянию приводя: заблудихом, заблудихом от правого и незаблуднаго жительства преподобных инок и без ума течем к почести вышняго звания.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пророк покаяния явился еси, преподобне Максиме, души трезвение снабдевая Божественными словесы и из рова страстей возводя омраченных грехми.

Слава: Пророческия писания, в тайне глаголанныя, явны соделал еси, премудре Максиме, сего ради послушают тя обильно вси людие.

И ныне: Пророки Тя провозвестиша, Дево Чистая, Апостоли проповедаша, святии вси ублажиша, мы же со Архангелом вопием: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою.

Кондак, глас 8-й

Богодухновенным Писанием и Богословия проповеданием неверствующих суемудрие обличил еси, всебогате, паче же, в Православии исправляя, на стезю истиннаго познания наставил еси, якоже свирель Богогласная, услаждая слышащих разумы, непрестанно веселиши, Максиме досточудне, сего ради молим Тя: моли Христа Бога грехов оставление низпослати верою поющим всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.

Икос

Како воспоем величайшему тезоименитаго, Максима предобляго? преподобных красна венца, страдальцев твердаго правила, еретиков неложнаго посрамления, Церкви столпа непоколебимаго, девственник известнаго наставника и супружества честнаго заступника, философов премудршаго мудреца, истины источника приснотекущаго, инок похвалу и всех людей воистинну украшение, сего ради молим тя, досточудне Максиме: моли Христа Бога грехов оставление низпослати верою поющим всесвятое твое успение, Максиме, отче наш.

Песнь 7

Ирмос: Образу служити мусикийскому согласию созывающу люди, от песней сионских поюще отечески, отроцы Давидовы мучителево разориша злочестивое веление и пламень в росу преложиша, песнь воспевающе: превозносимый отцев и наш Боже, благословен еси.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Образу промышления Пресвятыя Троицы песнь благодарственну воздав, преподобне Максиме, вся ны призвал еси благословити неблазненно Отца, и Сына, и Святаго Духа, Единаго Бога в Триех Ипостасех.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Образ злострадания, терпения и молитвы показался еси, святе Максиме, паче же и упования, яко Бог Судия праведен, и крепок, и долготерпелив есть, и Той воздаст коемуждо по делом его.

Слава: Образ превыспренняго Богословия стяжал еси, премудре Максиме, сии есть догматы Божественных апостол и отец, от Святаго Параклита излиянныя, имже и нас научаеши Богомудрыми своими писании.

И ныне: Образ пречистаго Твоего Рождества, Дево Мати, неизреченен и недоведом есть, Ты бо вселение превечнаго Единороднаго Сына Отча была еси, не опалившися от Него.

Песнь 8

Ирмос: В пламене огненне горящия пещи сохраншаго дети и во зраце Ангела снизшедшаго к ним, пойте Господа и превозносите Его во веки.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пламене Божественнаго Параклитова облистания возжелев, преподобне Максиме, сего ради и сладчайшим светом учения и чудес огнем отгнал еси всякий мрак бесовский.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Пламене геенскаго бегати люди научил еси, преподобне Максиме, сих призывая делом совершати заповеди Христовы и отступити злобы, блуда, лжи, гордости, льсти и хищения неправеднаго чужих имений.

Слава: Пламенно нечестие еретическое попалил еси, премудре Максиме, веры же христианския непорочныя Божественное исповедание изъяснив.

И ныне: В пламени огненне горящия Купины виде Тя Моисей Боговидец, провозвестив безсеменное Рождество Твое, Дево Пречистая, сего ради и нас плотских страстей свободи.

Песнь 9

Ирмос: Тебе, светлую свещу и Матерь Божию, пречудную славу и вышшую всех тварей, песньми величаем.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Тебе, светлую свещу, и ум крайнейший, и столп непоколебим вемы, паче же наставника монахов и ересей наказателя проповедуем.

Припев: Преподобне отче наш Максиме, моли Бога о нас.

Светло от полуденных стран возсиял еси, преподобне Максиме, светло житие показав, мрак лукавствия прогоняя и благоприятною молитвою просияв.

Слава: Свеща Божественнаго разума быв, достигл еси в познание Сына Божия, в мужа совершенна, в меру возраста Христова, сего ради и мы вопием ти: блажен ты еси воистинну по всему, и подвиги, и славою, и благодатию, яже еси свыше получил.

И ныне: Тебе, и светлую свещу в нощи страстей, и покров благостыни, и стену необориму от навет вражиих, песньми велегласно величаем.

Молитва преподобному Максиму Греку

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая преподобному Максиму Греку

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Макси́ме, не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый; а́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно прейде́м от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и богоносному отцу нашему Максиму Греку