Шрифт

27 февраля.

Канон преподобному Марону, пустыннику Сирийскому.

преподобному Марону, пустыннику Сирийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Я́ко незаходи́мое со́лнце возсия́ нам днесь/ светоза́рными твои́ми моли́твами, преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ и́же не́кия горы́ дости́гл/ и та́мо на ней живу́щими нечести́выми чтом бысть,/ за превосходя́щую твою́ к Бо́гу доброде́тель,/ и та́мо обре́т тре́бище и́дольское, Бо́гу освяти́в, в не́м пребыва́л еси́,/ и ви́дев Человеколю́бец Бог твой по́двиг и труды́,/ дарова́ тебе́ дар Свой,/ и́мже пронесе́ся и́мя твое́ в челове́цех,/ цели́ти ско́рби, огневи́цу и тряса́вицу прибега́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и зове́м ти:/ ра́дуйся, цели́телю наш ско́рый;/ ра́дуйся, за́ступниче наш те́плый,/ предстои́ши бо у Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ся Той о призыва́ющих и́мя твое́ свято́е,/ да изба́вит от сих тя́жких скорбе́й и спасе́т ду́ши на́ша.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пресве́тлое житие́ твое́, о́тче Мароне,/ А́нгелы удиви́ло есть,/ и бесо́вская шата́ния я́ве устраши́./ Ве́рных же собра́ния све́тло украси́./ К Небе́сному Христо́ву жили́щу, повелева́я ше́ствовати всегда́./ Его́же моли́ от тли и бед изба́вится,/ ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Фарисе́йскаго тщесла́вия удаля́яся,/ преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ на го́ру высо́кую возше́л еси́,/ и та́мо побе́ду показа́л еси́ на диа́вола:/ тре́бище бо бесо́вское обре́т и Бо́гу освяти́в,/ в не́м пребы́л еси́,/ моли́твами твои́ми огневи́цу и тряса́вицу утоля́я,/ и бе́сы прогоня́я,/ и от разли́чных неду́г свобожда́я./ Того́ ра́ди, свя́те, моли́ся Христу́ Бо́гу,/ да спасе́т ду́ши на́ши.

Кано́н преподо́бному, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Моего́ ра́зума твои́ми моли́твами мрак отжени́, преподо́бне о́тче Ма́роне,/ я́ко да воспою́ сла́вно твою́ свяще́нную и светоза́рную па́мять пе́сньми.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Я́ко река́ устреми́ся от Сио́на, преподо́бне о́тче,/ и напои́л еси́ зело́ Боже́ственными струя́ми ве́рных собо́ры,/ Бо́гу побе́дную песнь вопию́щих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Поще́нием, о́тче Ма́роне, себе́ очи́стив,/ весь све́та испо́лнен бысть,/ весь Боговме́стен,/ весь Ду́ху Свято́му соприча́стен.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Све́тлыми луча́ми Твоего́ Сы́на, Богоро́дице,/ просвети́ омраче́нную мою́ ду́шу,/ и страсте́й смуще́ние Твои́м, Чи́стая, укроти́ хода́тайством.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Труды́ по́стническими, свою́ ду́шу вооружи́в,/ плотска́я увяди́л еси́, о́тче преподо́бне, игра́ния,/ и ум сла́вне соде́ла, Боже́ственныя Тро́ицы жили́ще.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Бо́дренными твои́ми моли́твами, о́тче Ма́роне,/ и жесто́ким воздержа́нием Бо́гу на земли́ добре́ угоди́л еси́,/ сего́ ра́ди стра́шен бе́сом, и сла́вен челове́ком был еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́йскую жизнь, и та́мо святы́х селе́ние,/ всегда́ во уме́ свое́м помина́я, преподо́бне,/ тем же в слеза́х и в воздыха́ниях всю свою́ жизнь, о́тче Ма́роне, преше́л еси́./ Сего́ ра́ди и по сме́рти Христо́с чудесы́ тя просла́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Источа́еши исцеле́ний струи́ боля́щим Де́во всю́ду,/ Тя бо исто́чника показа́ милосе́рдия, Влады́чице,/ и́же ми́лости Исто́чник из Тебе́ рожде́йся па́че ума́.

Седа́лен, гла́с 8:

Прогони́тель бесо́м яви́ся,/ и я́ко свети́льник те́мным, просвети́в сия́, яви́л еси́ Со́лнца, от Де́вы возсия́вшаго,/ и хра́мы и́дольския сокруши́в,/ воста́вил еси́ це́ркви, блаже́нне, в сла́ву Бо́га на́шего,/ тем тя почита́ем,/ и Боже́ственную твою́ па́мять светло́ пра́зднуем,/ и согла́сно вопие́м ти:/ о́тче Ма́роне, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Со́лнца о́блаче све́тлый,/ Боже́ственнаго све́та све́щниче златакова́нный,/ нескве́рная, Непоро́чная, Пречи́стая Влады́чице,/ омраче́нную ду́шу мою́ слепото́ю страсте́й,/ безстра́стия заре́ю просвети́ти молю́ся/ и оскверне́нное се́рдце мое́ омы́й умиле́нием покая́ния,/ пла́чем же от скве́рны мя очи́сти дел мои́х,/ да любо́вию зову́ Ти:/ Богоро́дице Присноде́во, моли́ся Христу́ Бо́гу,/ прегреше́ний оставле́ние да́ти ми,/ Тебе́ бо наде́жду име́ю, раб Твой.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Светоно́сное и светови́дное житие́ твое́, блаже́нне,/ ра́достно хвали́ти усе́рдствующа,/ твоея́ све́тлости ти́хостию, просвети́ мя молю́ся,/ и грехо́вную дря́хлость отжени́.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Я́коже благода́ть прие́м исцеле́нием, всеблаже́нне Ма́роне,/ души́ моея́ я́звы моли́твами твои́ми исцели́,/ и находя́щих искуше́ний изба́ви мя молю́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всем нра́вом преподо́бне к Бо́гу ра́достно прилежа́,/ кроме́ пло́ти и ми́ра быв,/ и смысл несмуще́н, и утвержде́н воздержа́нием соблю́л еси́,/ Боже́ственному безстра́стию присвоя́яся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возсия́ Со́лнце из Тебе́, Ма́ти Присноде́во,/ и́же от Отца́ пре́жде век неви́димый,/ и ви́димым пресла́вно опису́ем телесе́м,/ благоче́стия све́том челове́ки просвети́л есть.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Блаже,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ И́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Мольбу́ ны́не сотвори́, о́тче Ма́роне, о рабе́х свои́х,/ я́ко да оставле́ние согреше́нием прии́мем,/ и от одержа́щия ско́рби да изба́вимся, и вся́кия тесноты́.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Тебе́ мо́лим, о́тче Ма́роне, блага́го хода́тая ко Го́споду,/ не оста́ви нас без заступле́ния,/ но обы́чною твое́ю моли́твою спаса́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Несть, и́же призва́вый тя в скорбех, и ско́ро не обря́щет утеше́ние./ Тем же мо́лим тя, вся боле́зни на́ша, Ма́роне, обле́гчи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пое́т всяк язы́к и сла́вит Тя, Де́во Богоневе́сто,/ Бо́га бо препе́таго ро́ждши,/ Его́же моли́ непреста́нно о душа́х на́ших.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти,/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многомилости́ве.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Кре́пко врага́ попра́л еси́, му́дре,/ его́ же сокруша́ти и нас твои́ми моли́твами укрепи́, Ма́роне,/ и́же тобо́ю, предста́телем Боже́ственным, обогати́вшихся.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

От вся́кия изба́ви мя тесноты́,/ простра́нство я́ко име́я ми́лости, Ма́роне,/ и те́сным ше́ствовати укрепи́ путе́м ко Го́споду.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Я́ко фи́никс высокора́сленый, ты на горе́, о́тче Ма́роне, процвете́,/ и Бо́гу плодоноси́л еси́ сла́дкия боле́зни трудо́в свои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесве́тлый показа́ся, Богому́дре, столп,/ наста́вляя чи́ны и́нок, о́тче Ма́роне,/ о́блак же, осеня́ющ жре́бий Бо́жий,/ и ли́ца неви́димых враг помрача́ющ благода́тию всех Царя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Де́вы Младе́нец ражда́ется,/ созда́вый ве́ки хоте́нием, Ю́же воспева́ем я́ко Богоро́дицу,/ и пра́ведно ублажа́ем.

Конда́к, гла́с 5:

Страсте́й пещь, преподо́бне, угаси́л еси́, воздержа́ния росо́ю./ Дарова́нием обогати́лся еси́ исцеле́ний от Бо́га, Ма́роне,/ прия́л еси́ цели́ти ве́рным боле́зни тя́жкия,/ и бесо́в отгони́ти полки́./ Сего́ ра́ди с весе́лием почита́ем тя.

И́кос:

Отве́рзи ми устне́, преблаже́нне, Богоприя́тными моли́твами,/ предстоя́ Бо́гови, всесла́вне Ма́роне,/ да воспою́ Боже́ственное твое́ житие́,/ и возглаго́лю досто́йно доброде́тели твоя́,/ я́же на земли́ Христа́ Бо́га ра́ди сверши́л еси́ подо́бно./ Столп бо яви́ся и пра́вило и́ноком све́тло,/ ра́вно А́нгелом стяжа́ житие́./ Сего́ ра́ди с весе́лием почита́ем тя.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь/ соде́ла А́нгел/ преподо́бным отроко́м,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Бо́жие мучи́теля увеща́ вопи́ти;/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Вся́каго сладостра́стия, о́тче, отве́ргся,/ с зимо́ю и ва́ром боря́ся, пострада́л еси́ без покро́ва, поя́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Пребыва́ет сла́ва во ве́ки твоя́, о́тче,/ и па́мять со все́ми пра́ведными./ С ни́ми же нас, ве́рою пою́щих, помина́й,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Глаго́л мои́х услы́шав,/ спе́шно, о́тче Ма́роне, потщи́ся приити́ ми на по́мощь,/ обурева́ему скорбьми́, и ну́ждами жите́йскими, и бесо́вскими озлобле́нии/ я́ко да спаса́ем пою́,/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́ к Бо́гу непреста́нно ру́це воздева́еме, руки́ льсти́ваго, о́тче, благочести́выя изба́виша,/ и вся́кому боля́щему здра́вие подава́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Чи́стая, Сло́ву пала́то,/ ду́шу мою́ покажи́ дом Ду́хови./ И водо́ю исто́чника живонача́льнаго напо́й мя,/ зно́ем грехо́вным изгара́ема,/ я́ко да по до́лгу прославля́ю Тя.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/ вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хотети./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Си́лою Боже́ственною ополче́ния бесо́вская па́губная потреби́л еси́./ Благода́ть же прии́м уставля́ти тряса́вичныя не́мощи и отгони́ти ду́хи нечи́стыя от вопию́щих:/ Тя превозно́сим Го́спода во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Моле́ния Го́сподеви, о́тче, неоску́дно приноси́ ты,/ я́ко да грехо́в и пла́мене муче́ния ве́чнующаго,/ и напа́стей и скорбе́й изба́вит нас,/ я́ко Еди́н преблаги́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сокруши́л еси́ куми́ры па́губныя иногда́, Христо́в уго́дниче./ Тем же ны́не ве́рою молю́ тя, Ма́роне,/ ума́ моего́ куми́ры потреби́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поглоще́ннаго боле́зньми и па́дшася, воста́ви Богома́ти,/ я́ко да Тя сла́влю во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/ на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и,/ Тя ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Мене́, и́же па́че всех челове́к Тебе́ прогне́вавша умо́м неразу́мным,/ Преблаги́й, уще́дри,/ Ма́рона те́плыми моли́твами.

Припев: Преподобне отче Мароне, моли Бога о нас.

Врача́ изря́дна показа́ тя Влады́ка Христо́с,/ тем же боле́зни исцели́ благоче́стно к тебе́ приходя́щих,/ Ма́роне, о́тче наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сокруше́нным се́рдцем вопие́м ти, о́тче,/ утеше́ние нам буди́ в ско́рбех,/ печа́ли разгоня́я всегда́ от душ на́ших, Ма́роне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глас Ти прино́сим Гаврии́лов, ра́дующеся,/ ра́дуйся, глаго́люще, ме́сто свяще́ния,/ ра́дуйся, преподо́бным сла́во, и всем ве́рным спасе́ние./ Тебе́ бо ра́ди обожи́хомся, Богоро́дице Присноде́во.

Моли́тва

О, возлю́бленная и свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ма́роне! Назира́й свы́ше ми́лостивно и моли́ся Влады́це ми́лостивому и всеще́дрому всех благ Пода́телю Бо́гу о соблюде́нии страны́ на́шея. Буди́ моле́бник и о нас гре́шных! К стра́шному Го́споду Савао́фу честны́я своя́ ру́це в час сей простри́, и от Него́ ми́лость и щедро́ты испроси́, и приими́ ны во свое́ хода́тайство и заступле́ние, от всех бед и лю́тых боле́зней сохрани́, и от вся́ких страсте́й свободи́, и от нестерпи́мыя и неутеши́мыя огневи́цы и тряса́вицы моли́твами твои́ми изба́ви нас, и от нападе́ния бесо́в, от ви́димых и неви́димых враго́в соблюди́, и согреше́ниям на́шим проще́ние испроси́, и спасе́ны Христу́ предста́ви ны, и ми́лостивно, в день Стра́шнаго Суда́, с ра́достию предста́ти нам пред лице́м неизрече́нныя сла́вы Его́ сподо́би, и ми́лостивное призва́ние в Ца́рство Небе́сное от Него́ услы́шати и в неизрече́нней ра́дости зре́ти пресла́вную Его́ лица́ добро́ту сподо́би благода́тию и человеколю́бием Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́вленна со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Марону, пустыннику Сирийскому