Шрифт

27 февраля.

Канон преподобному Исаакию, затворнику Печерскому.

Преподобному Исаакию, затворнику Печерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Све́тлости святы́х наслади́тися вожделе́в, в те́мную всели́лся еси́ пеще́ру, прехва́льне, и до́бре подвиза́лся еси́, Исаа́кие, прельще́н же бы́в от врага́, па́ки кре́пко попра́л еси́ того́ вся́ кова́рства. И ны́не, я́ко победи́тель, в весе́лии предстоя́ Христу́ Бо́гу, проси́ на́м ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кано́н преподо́бному, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Влады́ко Всемогу́щий, Христе́, во глубине́ щедро́т Твои́х, а́ки фарао́на, грехи́ моя́ потопи́, молю́ся, да бре́нными усты́ в па́мяти Твоего́ уго́дника Тя́ сла́вящи, побе́дное досто́йно принесу́ воспева́ние.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Настоя́ше кре́пкий мироде́ржец, и́щущий все́х глубино́ю страсте́й покры́ти, но не возмо́же тебе́, о́тче, погрузи́ти, ты́ бо, уве́дав многоплете́нныя его́ се́ти, избе́гл еси́ ми́ра, а́ки пти́ца тенета́, и побе́дное Бо́гу прине́сл еси́ воспева́ние.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Хи́тр бы́л еси́ купе́ц, преподо́бне: тле́нным бо нетле́нная стяжа́л и ги́блющим неги́блющий купи́л еси́ би́сер, и́мже вене́ц украси́л еси́ своего́ терпе́ния, и, ны́не веселя́ся, предстои́ши Христу́, побе́дное принося́щи воспева́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разда́л еси́, блаже́нне, име́ние свое́ ни́щим и са́мыя во́ли своея́ не пощаде́л, но вручи́л о́ную вели́кому Анто́нию, от него́же прие́мь во измене́ние Ангельский о́браз, обогати́лся еси́ сокро́вищем небе́сным и пое́ши Христу́ непреста́нное воспева́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Грехо́вным и́гом обремене́н, к Тебе́ прихожду́, Богоро́дице, моля́ся: изми́ стра́стное ми́ томле́ние, да поне́ отны́не покая́нием испра́влюся и те́плыя моли́твы принесу́ Ти, Влады́чице, мое́ умиле́нное воспева́ние.

Пе́снь 3.

Ирмос: С высоты́ снизше́л еси́ во́лею на зе́млю, превы́ше вся́каго нача́ла, и смире́нное возне́сл еси́ из а́да преиспо́дняго естество́ челове́ческое: не́сть бо свя́т па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

С высоты́ прие́мь зва́ние, измене́нием Ангельскаго о́браза распя́лся еси́ ми́ру, сраспина́я того́ вся́ по́хотныя стра́сти, наступи́в на ты́я житие́м, преподо́бне, жесто́ким, иму́щи помо́щником Бо́га, еди́наго Человеколю́бца.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

С ко́злищами ча́сти да не насле́диши, о́тче, в гряду́щем ве́це, в се́й жи́зни пло́ть твою́ умерщвля́я, обле́клся еси́ во еди́ну ми́лоть влася́ну и в ко́зию ко́жу, в не́йже прохожда́л еси́ и́ночества пу́ть те́сный, Бо́га призыва́я в по́мощь, Еди́наго Человеколю́бца.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

В горе́ всели́лся еси́, в те́сной себе́ затвори́л еси́ пеще́ре и, ле́ствицею доброде́телей, му́дре, к го́рним простира́яся, положи́л еси́ восхожде́ние в се́рдце свое́м вы́ну песносло́вити Бо́га Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Те́сный пу́ть смире́ния и нищеты́ проше́л еси́, му́дре, злохи́траго врага́, я́ко младе́нца, разби́в о ка́мень любве́ Бо́жия, ея́же ища́, посто́м ду́шу очи́стил и бде́нием всено́щным те́ло смири́л еси́, да не ле́ностно предстои́т Бо́гу Человеколю́бцу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́ностию побежде́н, не могу́ страсте́й, ражда́ющихся во мне́, а́ки младе́нцев, о ка́мень за́поведей разби́ти, Тебе́ призыва́ю, Богоро́дице, в по́мощь, помози́ ми, я́ко человеколюби́вая Бо́га Ма́ти, и паду́т под нога́ма мои́ма Твое́ю си́лою побежде́нни.

Седа́лен, гла́с 8:

Пло́ть твою́ воздержа́нием умерщвля́я, о тле́нной пи́щи нераде́л еси́, но еди́ною просфоро́ю чрез де́нь удовля́яся, в воздержа́нии пребыва́л еси́ и на ре́брех не почива́л еси́; та́ко на неви́димаго врага́ подвиза́яся, взыва́л еси́: Христе́ Бо́же, да́ждь по́мощь су́щим во бра́ни.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Омраче́н сно́м ле́ности, ду́шу мою́ к Тебе́, Чи́стая, простира́ю, бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною благосты́нею воздви́гни мя́ на пе́ние и да́ждь ми́ по́мощь, су́щему в бра́ни.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Любве́ ра́ди Бо́жия во мно́гих труде́х и поще́ниих пребы́л еси́, преподо́бне, до седма́го ле́та из ке́ллии не исходя́; при́сно же исхо́д сво́й помина́я стра́шный, ко укрепля́ющему Тя́ Христу́ взыва́л еси́: кре́пость моя́ Ты́ еси́, Бо́же, и хвале́ние.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Се́ ко́ль добро́ и ко́ль красно́ жи́ти с бра́тиею вку́пе; бра́т, от бра́та помога́емь, быва́ет, а́ки гра́д, тве́рд, еди́н же, боря́йся со враго́м, па́дает, — е́же и на тебе́ сбы́стся, о́тче, да не бу́деши наде́яся на ся́, но на Бо́га жи́ва, я́ко То́й Еди́н кре́пость все́м и хвале́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ум тво́й, свя́те, хотя́ омрачи́ти диа́вол, прии́де со тмо́ю во́ев све́тлых, са́м же просвети́ся, а́ки со́лнце, но тебе́ покры́ тмо́ю ле́сти, от нея́же изба́влься, взыва́л еси́ к Бо́гу: кре́пость моя́ Ты́ еси́, Бо́же, и хвале́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ум име́я, омраче́н страстьми́, содержи́мь е́смь грехи́ мно́гими, но к Тебе́ молю́ся, па́че ума́ роди́вшей Све́т всего́ ми́ра: приими́, Ма́ти Бо́жия, ору́жие си́лы Своея́ и предста́ни ми́ в по́мощь, да узрю́ све́т богоразу́мия и́стиннаго.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Возсия́вшии во о́бразе све́та, тмы́ ве́чныя сы́нове, кли́ч ве́лий сотвори́ша, свои́м тя́ нарица́юще, о́тче Исаа́кие, и обыдо́ша тя́, а́ки пси́ мно́зи, свои́ми наве́ты, от ни́хже изба́влься, прибе́гл еси́ к Бо́гу, Царю́ ми́ра.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Иже иногда́ пред златокова́нным те́лом мусики́йскому гла́су устро́и бы́ти на прельще́ние неве́дущих Бо́га, се́ то́йже в сопе́ли и тимпа́ны возшуме́ти повелева́ет на прельще́ние твое́, от него́же а́ще и прельще́н бы́в, изба́вился еси́ по́мощию Бо́га, Царя́ ми́ра.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Претружде́нна тя́ по́стническими труды́, пляса́нием утруди́ти повеле́ диа́вол, его́же веле́ние исполня́юще, лука́вии ду́си на мно́г ча́с скака́ша с тобо́ю и, поруга́вшеся тебе́, ели́ жи́ва оста́виша; но ты́, последи́ испра́вився, поруга́лся ему́ и попра́л еси́ его́ до конца́ по́мощию Бо́га, Царя́ ми́ра.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отвсю́ду тя́ враго́м уя́звленна, безгла́сна, то́кмо ма́ло ды́шуща, изнесо́ша преподо́бнии отцы́ пред пеще́ру и, позна́вше, я́ко от бесо́вскаго де́йства случи́ся сие́, прилежа́ху, моли́твою тебе́ посо́бствующе, и услы́ша моли́тву и́х, и тя́ поми́лова Госпо́дь, Ца́рь ми́ра.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тмо́ю бесо́вских нападе́ний уя́звленно иму́щи се́рдце, Тебе́ молю́, Влады́чице: благи́й приложи́ сему́ пла́стырь ми́лости и ду́шу мою́ омраче́нную спаси́ от паде́ния, Еди́ну бо Тя́ и́мам, ско́рое посеще́ние, Цари́цу Све́та.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́рею грехо́вною погружа́емь, я́ко во чре́ве ки́тове содержи́мь, с проро́ком зову́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Го́споди, и спаси́ мя.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Бу́рею искуше́ний бесо́вских напа́ствован сы́й, блаже́нне, разсла́бился еси́ умо́м и те́лом и, ничто́же ве́дый о себе́, лежа́л еси́ на одре́ два́ ле́та, ни хле́ба яды́й, ни воды́ пия́й, но, моли́твою преподо́бнаго Феодо́сия умоля́емь, возведе́ Госпо́дь от тли́ живо́т тво́й и спасе́ тя.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Стра́нно чу́до: естеству́ челове́ческому без бра́шна бы́ти. На тебе́ же сие́ сбы́стся, блаже́нне: Бо́г бо, иде́же хо́щет, пременя́ет естества́ уста́вы, я́ко в Того́ руце́ дыха́ние все́й тва́ри, и То́й, е́же хо́щет, твори́т.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Кре́ст Тво́й, Христе́, ору́жие кре́пкое на враги́, и́мже а́ще не огради́мся, искуше́ни бу́дем, я́коже Исаа́кий. Си́м у́бо огражда́ющеся, мо́лимся Тебе́: я́коже Исаа́кию не попусти́л еси́ искуше́нну бы́ти до конца́, та́ко и на́м не попусти́ искуси́тися вы́ше си́лы на́шея и спаси́ на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Сла́ва Тебе́, Безнача́льная Тро́ице, вино́вная бла́гости, и от паде́ния все́х возводя́щая, щедро́тами Твои́ми уще́дри ны́, рабы́ Своя́, и возста́ви во тлю́ па́дших, я́коже уго́дника Твоего́ Исаа́кия спасла́ еси́, пода́вши тому́ на бе́сы мно́жайшую кре́пость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́ва Тебе́, Ма́ти Бо́жия, ве́рным прибе́жище: Тобо́ю бо па́дшии востаю́т, умерщвле́ннии оживля́ются, кре́пость на диа́вола прие́млют и ве́чному животу́ сподобля́ются в сла́ве Сы́на и Бо́га Твоего́.

Конда́к, гла́с 5:

Вра́жию пре́лесть низложи́вша и в по́стничестве све́тло просия́вша, прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Исаа́кия победоно́снаго, и́же, я́ко зла́то, во искуше́ниих просия́ и просвеща́ет сердца́ ве́рно к нему́ притека́ющих, моля́ся Го́сподеви непреста́нно о душа́х на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не преда́ждь на́с до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от на́с, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, препе́тый во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Мно́гая искуше́ния проше́д, преподо́бне, мно́жае избы́точествовал еси́ во сла́ву Бо́жию и, ста́в кре́пко проти́ву врага́, псало́мски воспе́л еси́: па́дшия в тесноте́ поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́, Христе́ Бо́же, прехва́льный во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Те́снее связа́л еси́ себе́ власяны́ми ру́бы, связа́в кре́пко и врага́ послуша́нием тве́рдым в пова́рне, и поруга́лся еси́ поруга́вшемуся тебе́, прогоня́я того́ моли́твою и предваря́я все́х послуша́нием и по́стническими труды́.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Па́дший искуше́нии, хра́м души́ своея́ возставля́я, к хра́му Бо́жия Ма́тере пе́рвее все́х прибега́л еси́ и, в не́м нога́ми от зимы́ к ка́мени примерза́емь, стоя́л еси́ до кончи́ны пра́вила, огню́ серде́чному в любо́вь Бо́жию распаля́ющу тя́ си́льно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отбе́гшую пре́жде благода́ть за бесо́вскую пре́лесть, па́ки пости́гл еси́, о́тче, е́же зна́меноваше пти́ца, я́тая тобо́ю, е́же ви́девшии позна́ша благода́ть Бо́жию, су́щую с Тобо́ю, и вси́, уди́вльшеся, прославля́ху прославля́ющаго тя́ Христа́ и тебе́ я́ко уго́дника Христо́ва почита́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Юро́дствую, омраче́н бесо́вскими ухищре́ньми, и, неподо́бная де́ющи, за́поведи Го́спода моего́ преступа́ю, но Ты́, Ма́ти Чи́стая, да́ждь ми́ ра́зум, да разуме́ю пу́ть пра́вый и, избе́г руки́ ловя́щаго мя́ Велиа́ра, восхвалю́ Тя́ во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: На Кресте́ пло́тию пригвожде́ннаго и показа́вшаго на́м ору́жие во спасе́ние, о́троцы, превозноси́те Христе́ Бо́га на́шего во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

На кре́ст терпе́ния возше́д, распя́лся еси́ ми́ру, преблаже́нне Исаа́кие, пригвозди́л бо еси́ у́ды своя́ отсече́нием страсте́й, и копие́м поруга́ния, неве́дущии бу́йства твоего́ Бо́га ра́ди, пробода́ху тя́, но ты́ вся́ ра́достне претерпе́л еси́, хва́лящи Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

На пла́мень разгоре́вшияся пе́щи обнаже́нными нога́ми наступи́в, пребы́л еси́, стоя́ неподви́жимь, до́ндеже угасе́, и сие́ зна́меноваше нападе́ний бесо́вских угаше́ние, я́же вско́ре устуди́л еси́ си́лою креста́ Христо́ва, и о се́м хва́лишися во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́жицею напа́даху на тя́ бе́сове, о́тче, свои́м тя́ нарица́юще, я́ко поклони́лся еси́ кня́зю и́х, но ты́ си́лою Христо́вою прогоня́л еси́ и́х а́ки му́хи, и со студо́м отбега́ху тя́, досажде́ния своего́ не терпя́ще, и бы́сть твоя́ побе́да на ни́х после́дняя бо́льша пе́рвыя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тых страсте́й прило́ги искуша́емь, к Твоему́ покро́ву, Всенепоро́чная Де́во, прибега́ю, преподо́бнаго ра́ди Твоего́ Исаа́кия, покры́й мя́ и спаси́ от си́х нападе́ний, да превозношу́ Тя со Христо́м во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Велича́ем вси́ человеколю́бие Твое́, Христе́, Спа́се на́ш, сла́во ра́б Твои́х и ве́нче ве́рных, возвели́чивый па́мять Ро́ждшия Тя́.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Велича́ем вси́ Человеколю́бца Бо́га, та́ко раба́ Своего́ укре́пльшаго, я́ко вся́ страхова́ния де́монская в бе́гство претвори́, и пребы́сть про́чее ники́имже ору́жием одоле́н, а́ки адама́нт тве́рд, це́л и неруши́мый.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Ослабе́ супоста́т тво́й, преподо́бне, а́ще и мно́гажды в нощи́ мно́гия бе́сы приведе́ себе́ в по́мощь с моты́ками и за́ступами, и восклица́ху: раскопа́ем пеще́ру сию́ и сего́ зде́ загребе́м, уже́ бо на́м одолева́ет, неодоле́нное и́мя Вы́шняго и Ро́ждшую Его́ в по́мощь призыва́я.

Припев: Преподобне отче Исаакие, моли Бога о нас.

Нощну́ю тму́, в нощи́ приходя́щую, разуме́в, блаже́нне, светоно́сным зна́мением кре́стным прогоня́л еси́, и́мже опаля́еми, не терпя́ще, претворя́хуся в бе́гство, тебе́ вене́ц побе́ды оставля́юще, я́ко до́брому во́ину и подви́жнику непреобори́мому.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зми́й и льсте́ц, три́ ле́та боря́йся с тобо́ю, о́тче, преобража́шеся в четвероно́гая зве́ри, га́ды и мы́ши, но, не одоле́в тебе́ мечта́нии свои́ми, нево́лею победи́теля тя́ испове́да: низложи́л бо еси́ его́ и́менем Христо́вым, Его́же с Ро́ждшею велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́ вре́мя живота́ моего́, в разли́чныя ви́ды преобра́жся, вра́г побежда́ет мя́, сему́ немоги́й проти́ву ста́ти, Тебе́, Богоро́дице, призыва́ю: посли́ ми си́лу, я́ко Си́льнаго Ро́ждшая, Его́же с Тобо́ю велича́ю.

Свети́лен:

Мно́гия труды́ в житии́ подъе́мь, с враги́ боря́ся, дости́г блаже́нныя кончи́ны, преста́вился еси́ к вы́шним в поко́й преми́рный, но па́мять твоя́ в на́с пребыва́ет, и труды́ твоя́ испове́дует Це́рковь, я́же помина́юще, мо́лимся тебе́: посети́ на́с и да́ждь благослове́ние, в дне́шний де́нь преставле́ние твое́ почита́ющим, о́тче на́ш Исаа́кие.

Богородичен:

Ско́рая Засту́пнице христиа́ном, ускори́ предста́ти мно́гими напа́стьми томи́мым, да, на Тя́ наде́ющеся, не отпаде́м наде́жды, но, Тобо́ю изба́вльшеся от напа́стей, просла́вим, Всенепоро́чная, Честно́е Рождество́ Твое́.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Исаакие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Исаакию, затворнику Печерскому