Шрифт

26 февраля.

Канон второй общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому

общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 1:

Оби́тели Хиланда́рския свяще́нных строи́телей/ и Афо́на свети́льники, Се́рбии похвалу́,/ Симео́на велича́йшаго, преподо́бных ле́поту,/ и род его́ чу́дный, святи́теля, – глаго́лю, – Са́вву,/ прииди́те согла́сно почти́м, глаго́ля:/ моли́те Христа́ Бо́га/ о па́стве ва́шей, блаже́ннии,/ и о е́же Це́ркви свобо́дней бы́ти от обстоя́ний.

Тропарь, глас 1:

И́же те́плыя засту́пники в ско́рбех и напа́стех иму́ще,/ Симео́на Богоно́снаго и Са́вву первосвяти́теля,/ припаде́м к ни́ма с ве́рою,/ я́ко да моли́твами их от напа́стей избавля́еми,/ по до́лгу благове́рно Спа́са и Бо́га просла́вим, глаго́люще:/ сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему вы чудесы́,/ сла́ва Изба́вльшему нас от скорбе́й моли́твами ва́шими.

Канон иной, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, То́я чудеса́.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Отве́рзи уста́ моя́, благи́х Пода́телю, Христе́,/ и, прие́м по́мощь, Ду́хом сло́во благода́рственно отры́гну моле́бней па́мяти Твои́х уго́дник,/ прие́м сих по́мощь, воспою́, ра́дуяся, Твою́ благода́ть.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Отве́рзи устне́ свои́ ми́лостивне/ и ру́це на мольбу́ воздежи́ к Бо́гу всех и Влады́це, Симео́не,/ изба́вити ста́до твое́ от плене́ния и озлобле́ния,/ да тя почита́ем, воспева́юще твоя́ чудеса́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́ргся, Са́вво, плотски́х роди́телей,/ с ни́ми духо́вне Тро́ицы – всех Бо́гу, усыни́лся еси́,/ Е́йже ны́не предстоя́ще,/ рабы́ своя́ изба́вите наси́лия сопроти́вных и враг обстоя́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Чистоты́ сокро́вище, ра́дуйся,/ Е́юже от паде́ния на́шего воста́хом./ Ра́дуйся, сладкоуха́нный кри́не, Влады́чице, ве́рных благоуха́яй,/ кади́ло благово́нное и ми́ро многоце́нное.

Песнь 3

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ живы́й и незави́стный исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Твои́х раб, Благоде́телю, Животворя́щим Уте́шителем Ду́хом Симео́на и Са́вву просла́вим,/ лик, си́ми духо́вне со́бранный, огради́ Боже́ственным покро́вом/ и благода́ти сла́вы Твое́я сподо́би.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Твое́ достоя́ние, Симео́не, предвари́ изба́вити от расхище́ния/ зверови́дно на них устремля́ющихся,/ и воста́ния страсте́й на́ших твои́ми моли́твами укроти́,/ и благода́рне твоя́ чудеса́ сла́вити сподо́би.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Твои́м дерзнове́нием, Са́вво, и́же ко Христу́,/ не преста́й моля́ о воспева́ющих тя,/ и в ли́ке сих устро́ити спаса́емых/ и нападе́ния сопроти́вных изба́витися сим сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, две́ре еди́на,/ Е́юже Сло́во про́йде Еди́но,/ вереи́ и врата́ а́дова, Влады́чице, рождество́м Твои́м сокруши́вшая./ Ра́дуйся, Боже́ственный вхо́де спаса́емых, Богоневе́сто.

Седа́лен, глас 8:

Ду́шу преда́вше любви́ Христо́вы,/ земна́я вся оста́вивше му́дре,/ всели́стеся, преподо́бнии, в пусты́нях и гора́х:/ вкуси́вше бо от дре́ва ве́дения, сла́внии,/ а́ки от вод таи́нницы, А́нгельски возсия́ли есте́./ Те́мже тьму пло́тскую превозше́дше, мрак де́монский отгна́ли есте́,/ блаже́ннии Симео́не и Са́вво сла́внии:/ моли́те Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять ва́шу.

Слава и ныне:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рно жили́ще,/ и де́монов игра́лище, в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/ Светода́тельная и Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би,/ и Све́та Невече́рняго, моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмос: Седя́й в сла́ве на престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Седя́щаго в Вы́шних и Зря́щаго смире́нных,/ Симео́не Богоно́се и Са́вво святи́телю, приле́жно о нас умоли́те/ уще́дрити смире́ние на́ше и лю́тых изба́вите нас и спасти́ вопию́щих:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Седа́лище мирска́го влады́чествия оста́вив,/ смире́нием Влады́це своему́ после́довал еси́,/ те́мже и бога́тыми дарова́ньми просла́вил тя есть,/ Его́же непреста́нно, о́тче, моли́,/ ста́до твое́ от расхища́ющих е изба́вити.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сел еси́ на престо́ле высо́це святи́ельства/ и упа́сл еси́ апо́стольски ста́до свое́/ и оби́тель и́ноков соста́вив, Боже́ственными уче́ньми утверди́л еси́,/ и́хже и ны́не моли́твами свои́ми сохрани́ невреди́мы от супоста́тных нахожде́ний.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя, испле́тшую ми́рови нерукоплете́нный вене́ц, песносло́вим,/ ра́дуйся, Тебе́, Де́во, зову́ще:/ храни́лище всех, и огражде́ние, и утвержде́ние, и свяще́нное прибе́жище.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га,/ и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Удиви́ на нас ми́лости Твое́я бога́тство, Го́споди, моли́твами Твои́х уго́дник,/ Ты бо, Благосе́рде Влады́ко, прие́млеши тех, приле́жно моля́щихся о нас,/ и, от бу́ри избавля́я, смире́ние подава́еши.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Удивле́н быв во вся́ческих: в смире́нии высокотво́рнем и мироизлия́нии оби́льнем,/ ты бо, чудотво́рче преподо́бне, прие́млеши всех, ве́рою притека́ющих к тебе́,/ и, моли́твами твои́ми от бед избавля́я, смире́ние подава́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удиви́л еси́ всяк слух па́че естества́ чудотворе́ньми твои́ми,/ звери́ным обузда́нием и соста́ва повинове́нием, и еще́ же и А́нгелу повеле́нием,/ ты же, вели́кий святи́телю, и на нас покажи́ чудеса́ твоя́/ и, моли́твами твои́ми от ну́ждных изба́вив, сми́рение пода́ждь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Простра́нное селе́ние Сло́ва, ра́дуйся, Пречи́стая,/ сосу́де, Боже́ственный би́сер произве́дшая:/ ра́дуйся, всечу́дное всех к Бо́гу примире́ние,/ блажа́щих Тя, Богоро́дице, всегда́.

Песнь 6

Ирмос: Возопи́ прообразу́я погребе́ние тридне́вное/ проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся:/ от тли изба́ви мя, Иису́се, Царю́ Сил.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Возопи́те ко Творцу́ и Бо́гу непреста́нно оби́тель ва́шу непоколеби́му сохрани́ти,/ ю́же соста́вльша, в ней по́стнически подвиза́стася,/ я́ко при́сна уго́дника Иису́су, Царю́ Сил.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Взыва́ем к тебе́, неключи́мая ча́да твоя́:/ погреби́ в ро́ве па́губнем ра́тующих нас мы́сленныя и чу́вственныя враги́,/ и от тли и напа́стей моли́ возвести́ нас Иису́са, Царя́ Сил.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Взыва́я не преста́й о нас,/ Ему́же Же́ртвы Безкро́вныя прине́сл еси́, я́ко и́стинен святи́тель,/ сохрани́ти нас от обы́шедших зол невреди́мы Иису́су, Царю́ Сил.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дости вина́, облагодати́ наш по́мысл, е́же зва́ти Тебе́:/ ра́дуйся, неопали́мая Купино́,/ о́блаче всесве́тлый, ве́рныя непреста́нно осеня́ющий.

Кондак, глас 4:

Днесь Симео́н с Са́ввою, блаже́ннии, в ду́се прише́дше,/ спаса́ют от обстоя́ний па́ству их:/ сии́ бо Тро́ицу пропове́даша Еди́наго Бо́га,/ Це́ркве яви́шася утвержде́ние,/ в преподо́бных Мироточи́вый и во святы́х чудотво́рец:/ сии́ бо и во бра́нех необори́мии защи́тницы показа́шася,/ Афо́на похвала́ и наро́да Се́рбскаго кре́пость.

Икос

Кто возмо́жет досто́йно похвали́ти/ твои́х натрижне́ний и по́двигов и трудо́в мно́гих сла́ву и вели́чие?/ Но моли́твами твои́ми спомози́ ми, и даждь ми благода́ть Ду́ха,/ я́ко да изреку́ твоя́ боре́ния ве́рно,/ и воспою́ па́че сло́ва си́лу твою́ и кре́пость, всеблаже́нне,/ е́юже кова́рнаго врага́ посрами́л еси́,/ Са́вво Богоно́се с Симео́ном Богому́дрым,/ не преста́йте моли́ти о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки,/ и халде́и уби́в/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Спасе́нию хода́тая нам, Авраа́му подо́бнаго,/ Симео́на приво́дим Ти, Влады́ко,/ и, я́ко друга́го Исаа́ка, Са́вву священнонача́льника,/ на Горе́ Святе́й в же́ртву прине́сшася Тебе́,/ и́хже моли́твами от бед изба́ви нас, вопию́щих:/ препе́тый благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Спасе́ния наде́жде да не погреши́м,/ наде́ющеся сие́ тобо́ю прия́ти, преподо́бне,/ но да получи́м моли́твами твои́ми страсте́м облегче́ние и душа́м спасе́ние, взыва́юще:/ препе́тый оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Спасы́й себе́ мирска́го пристра́стия крестоле́пно в пусты́ню Христу́ после́довал еси́,/ в не́йже во и́мя Того́ Пречи́стыя Ма́тере оби́тель соста́вив,/ мно́жество спаса́емых Тому́ приве́л еси́,/ е́йже, ны́не моли́ Его́, сохрани́тися неразори́ме во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мо́лим раби́ Твои́, и приклоня́ем коле́но се́рдца на́шего:/ приклони́ у́хо Твое́, Чи́стая, и спаси́ скорбьми́ погружа́емыя при́сно,/ и соблюди́ от вся́каго вра́жия плене́ния Твой град, Богоро́дице.

Песнь 8

Ирмос: Слы́ши, Отрокови́це Де́во Чи́стая,/ да ре́чет у́бо Гаврии́л/ сове́т Вы́шняго дре́вний, и́стинный:/ бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию,/ Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́./ Тем и, ра́дуяся, вопию́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Слы́ши, Благоде́телю, Тво́рче всех, моле́ния, я́же о нас, преподо́бных Твои́х,/ да я́вятся и́же на ны сове́ты наси́лующих нам вско́ре су́етны,/ и бу́дем в благодаре́ние гото́вы Тебе́,/ те́ми бо неудо́бь избавля́емых избавля́еми явля́емся,/ тем и, веселя́щеся, вопие́м:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Слы́шав глас Ева́нгельский, преподо́бне Симео́не,/ и рече́ные тобо́ю обе́ты ко Христу́ соблю́л еси́, я́ко и́стинный Сего́ служи́тель,/ и бысть на прия́тие гото́в Ду́хови,/ Его́же благода́тию и нас сохрани́ невреди́мы/ от наве́та борю́щих ны ви́димых враг и неви́димых.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Слы́шана бы́ша твоя́ исправле́ния, Са́вво всеблаже́нне,/ прие́м бо благода́ть Ду́ха, заблужде́ние обрати́л еси́ на путь и́стины,/ бу́ди на прия́тие гото́в моле́ния на́шего,/ тобо́ю и ны́не настоя́щих бед и душе́вных страсте́й изба́витися нам и благода́рственне взыва́ти:/ благослови́те, вся дела́, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́ру ро́ждшая спасе́ние, и́мже от земли́ на высоту́ взя́ти бы́хом,/ ра́дуйся, Всеблагослове́нная, покро́ве и держа́во,/ стено́ и утвержде́ние, пою́щим, Чи́стая:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту,/ да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных,/ устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно,/ глас А́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Я́коже спаси́тельный, Твои́м повеле́нием сотворе́нный, Влады́ко, киво́т,/ та́ко сохрани́ Це́рковь ве́рных от пото́па е́ресей и наси́лия ра́тующих/ моле́нием Симео́на преподо́бнаго и Са́ввы архиере́я, всебога́тых и приснопа́мятных.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Я́коже свяще́ния зако́нный киво́т/ искуше́ние гне́ва Бо́жия наведе́ беззако́нне одержа́щим и де́рзостно прикосну́вшемуся,/ та́ко, мо́лимся, Богоно́се Симео́не, сотвори́ и́же ста́ду твоему́ наси́лующим,/ храм ра́ки моще́й твои́х, и́же тебе́, о́тче, в небреже́ние вменя́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко свяще́нствий Боже́ственных и́стинный служи́тель,/ дерзнове́ние име́я к Пастыренача́льнику Христу́,/ ника́коже да оста́виши расхище́ну, ни прикоснове́ну бы́ти ста́ду твоему́ рука́ми неве́рных и безсту́дных,/ и́же соста́ви мно́гими поты́, Са́вво блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пощади́, Бо́же, насле́дие Твое́, грехи́ на́ша вся презре́х ны́не,/ на сие́ име́я Моля́щую Тя, на земли́ безсе́менно Тебе́ Ро́ждшую,/ вели́кия ра́ди ми́лости восхоте́вшаго вообрази́тися, Христе́, в челове́чество.

Светилен:

Дво́е свети́льники светоза́рныя,/ святи́теля Са́вву с преподо́бным Симео́ном,/ Боже́ственныя отцы́ и учи́телие на́ша,/ в пе́снех доброгла́сных вси да почти́м.

Слава и ныне:

Су́щих от Бо́га дае́мых ми́ру благ,/ Ты причи́ною была́ еси́, Пречи́стая,/ но и ны́не уми́лостиви Сы́на Твоего́, Богоро́дице, о о́бщем спасе́нии.

Молитва прп. Симеону

О преподо́бне о́тче Симео́не, Студе́ницкий чудотво́рче. Влады́ко Се́рбския земли́ Стефа́не и мона́шества похвале́ние Симео́не преди́вный, во дни́ земна́го ца́рствия твоего́ никто́же неуте́шен оты́де от тебе́, но все́м ра́дость и утеше́ние ми́лостивно дарова́л еси́. Упаси́ виногра́дник тво́й, о́тче преподо́бне, да не пре́даны бу́дем в се́ти сатаны́, зми́я лука́ваго. Просвети́ о́чи на́ша с высоты́ Небе́сныя, да пле́на грехо́внаго избе́гнем. Посети́, све́те, не́мощь на́шу, вразуми́ и напра́ви ны́ на стези́ свя́тости, да николи́же оста́вит ны́ любы́ Бо́жия, да не престае́т моли́тва твоя́ заступа́ти Оте́чество твое́. О богоно́сне чудотво́рче, я́ко зве́зды небе́снии просия́ли чудесы́ твоя́ во все́х земля́х христиа́нских. Да́руй на́м от скве́рных грехо́вных страсте́й свобожде́ние и введи́ ны́ в ве́чное Ца́рство Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ицы, да мы́ с тобо́ю и все́ми святы́ми бу́дем ве́чно прославля́ти и сла́вити Бо́га. Ами́нь.

Молитва свт. Савве

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Христо́в Са́вво, Се́рбския земли́ первопресто́льниче, храни́телю и просвети́телю, все́х же христиа́н благонаде́жный пред Го́сподем предста́телю! Тебе́ припа́даем и мо́лимся: да́ждь на́м бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, е́юже при жи́зни свята́я душа́ твоя́ преиспо́лнена бы́сть. Озари́ на́с и́стиною, просвети́ у́м и се́рдце на́ше све́том Боже́ственнаго уче́ния, научи́ на́с тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго на́шего люби́ти и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы́ ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но все́м житие́м на́шим. Моли́ся, святы́й архиере́ю, о святе́й Правосла́вней Це́ркви и оте́честве твое́м земне́м, при́сно тя́ любо́вию чту́щем. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих, бу́ди все́м на́м в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех посети́тель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в ча́с же сме́ртный ми́лостивый покрови́тель и защи́титель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы́ гре́шнии спасе́ние ве́рное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ кре́пко возлага́ем, но яви́ на́м твое́ многомо́щное заступле́ние, да сла́вим и пое́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому