Шрифт

26 февраля.

Канон первый общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому

общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 1:

Оби́тели Хиланда́рския свяще́нных строи́телей/ и Афо́на свети́льники, Се́рбии похвалу́,/ Симео́на велича́йшаго, преподо́бных ле́поту,/ и род его́ чу́дный, святи́теля, – глаго́лю, – Са́вву,/ прииди́те согла́сно почти́м, глаго́ля:/ моли́те Христа́ Бо́га/ о па́стве ва́шей, блаже́ннии,/ и о е́же Це́ркви свобо́дней бы́ти от обстоя́ний.

Тропарь, глас 1:

И́же те́плыя засту́пники в ско́рбех и напа́стех иму́ще,/ Симео́на Богоно́снаго и Са́вву первосвяти́теля,/ припаде́м к ни́ма с ве́рою,/ я́ко да моли́твами их от напа́стей избавля́еми,/ по до́лгу благове́рно Спа́са и Бо́га просла́вим, глаго́люще:/ сла́ва Да́вшему вам кре́пость,/ сла́ва Просла́вльшему вы чудесы́,/ сла́ва Изба́вльшему нас от скорбе́й моли́твами ва́шими.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл крестообра́зно порази́в/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца, спасе́,/ песнь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Восто́к доброде́телей быв, со́лнце незаходи́мое, святи́телю о́тче,/ ны́не восхваля́ющему тя и прося́щему воспе́ти тя,/ твои́ми моли́твами дару́й ми досто́йно,/ да воспою́ тя, Са́вво святи́телю, о́тче наш.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Ца́рское презре́в благоро́дие, бога́тство и сла́ву, мудре,/ и взем крест, о́тче, на ра́мена, Христу́ после́довал еси́,/ чи́стым по́мыслом Ему́ сле́дуя, преподо́бне Са́вво святи́телю изря́днейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земледе́лав доброде́тельми и труды́,/ се́мя Боже́ственное в ду́шах, о́тче, ве́рных посе́ял еси́,/ и ны́не стори́чествующий клас Боже́ственных дел/ возда́л еси́ земледе́лателю и Творцу́, Симео́не, ве́рных похвало́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоявления Тебе́ ра́ди удосто́ися, Богоблагода́тная, сме́ртное естество́,/ Неодержи́маго бо во чре́ве Твое́м обита́вшаго,/ па́че ума́ и сло́ва, Благослове́нная, родила́ еси́, пребыва́ющи Де́ва, Чи́стая.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Да́ры светода́тельными озаре́н, преподо́бне,/ де́монский мрак всеце́ло отгна́л еси́/ и свет возсия́л еси́ в се́ни сме́ртней седя́щим,/ те́мже тя, Са́вво, почита́ем.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

На Го́спода всю, Боже́ственнии преподо́бнии, возложи́вше наде́жду,/ ника́коже поколеба́стеся, е́же отпа́сти от лу́чшаго стоя́ния,/ но зако́нно соверши́сте Боже́ственное тече́ние ума́ пра́востию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жития́ чи́стаго улучи́ти потща́вшеся,/ плоть на земли́, Богоно́снии, умертви́ли есте́,/ и ны́не Безсме́ртную часть насле́довали есте́,/ Христу́, блаже́ннии, соца́рствующе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В сень сме́ртную впав, Чи́стая, Тя призыва́ю,/ Боже́ственную по́мощь Твою́ ско́ро посли́ ми,/ я́ко да спасе́н быв,/ досто́йно любо́вию ублажа́ю Тя, я́коже прорекла́ еси́.

Седа́лен, глас 8:

Ду́шу преда́вше любви́ Христо́вы,/ земна́я вся оста́вивше му́дре,/ всели́стеся, преподо́бнии, в пусты́нях и гора́х:/ вкуси́вше бо от дре́ва ве́дения, сла́внии,/ а́ки от вод таи́нницы, А́нгельски возсия́ли есте́./ Те́мже тьму пло́тскую превозше́дше, мрак де́монский отгна́ли есте́,/ блаже́ннии Симео́не и Са́вво сла́внии:/ моли́те Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять ва́шу.

Слава и ныне:

Я́ко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́,/ я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя,/ прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая,/ беззако́нию мя су́ща скве́рно жили́ще,/ и де́монов игра́лище, в ра́зуме бы́вша,/ потщи́ся от сих злоде́йствия мя изба́вити,/ све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши,/ Светода́тельная и Нетле́нная, разжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго прича́стия сподо́би,/ и Све́та Невече́рняго, моли́твами Твои́ми.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Наи́тие Боже́ственнаго Ду́ха/ яви́ вы свети́льники, чудесы́ сия́ющия,/ Симео́не и Са́вво всехва́льнии.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Боже́ственным озаре́нием вверя́еми,/ яви́стеся, аки огни́/ просвеща́юще ве́рных всех по́мыслы, всеблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Врачева́ний благода́ть Влады́ка всех вам дарова́/ и власть изгоня́ти нечи́стыя ду́хи, отцы́ досточу́днии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В не́дрех Седя́й, Чи́стая, О́тчих,/ ны́не в Твои́х не́дрех, Чи́стая, почи́,/ тле́нное естество́ исправля́я.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мьй/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви молю́ся.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Благода́тныя струи́ изгоня́ющия неду́ги,/ и власть на ду́хи нечи́стыя дарова́ тебе́ Христо́с, му́дре,/ естество́ бо, о́тче, победи́в,/ па́че естества́ даро́в Ду́ха прича́стник был еси́.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Чи́стым умо́м и души́ кре́постию, Богоблаже́нне,/ вражия вся наве́ты на зе́млю низве́ргл еси́,/ крест, я́ко ски́петр, восприи́м на ра́мена со Са́ввою, всеблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со Безпло́тными, с преподо́бными же, и святи́тели,/ со апо́столи соверша́ем ва́ше торжество́,/ Богоно́се Са́вво со отце́м твои́м Симео́ном,/ согла́сно всегда́ вас ублажа́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моля́щи не преста́й о воспева́ющих Тя, Свята́я Влады́чице,/ Сы́на Твоего́ и Бо́га и Влады́ку и Го́спода,/ я́ко да даст всем нам оставле́ние грехо́в/ и ра́йских благ наслажде́ние.

Песнь 6

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся:/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Исто́чник исцеле́ний животворя́щий/ вои́стинну гроб твой соде́лася, Симео́не,/ ему́же предстоя́ще вси, ве́рнии, исцеле́ния восприе́млем.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Житие́ твое́ знамени́то, сла́ва, о́тче, ве́чна,/ путь же твой све́тел,/ кончи́на честна́ пред Го́сподем Бо́гом твои́м, Са́вво сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́ргл еси́ су́щую на земли́ честь и сла́ву легкоги́бнущую,/ ве́чный же живо́т и достоя́ние непоколеби́мое, всеблаже́нне, восприя́л еси́,/ в Небе́сных селе́ниях водвори́вшись незы́блемейше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вседержи́телевою си́лою вся Нося́й,/ во объя́тиях Твои́х, я́ко сме́ртный носи́м бе, Де́во Всенепоро́чная,/ избавля́я нас от руки́ вра́жия.

Кондак, глас 2:

Го́рнюю жизнь возлюби́вше, сла́внии,/ жизнь су́щую на земли́ презре́сте./ Сего́ ра́ди в вы́шних со А́нгелы всегда́ лику́юще,/ моли́те о всех нас.

Икос

Кто возмо́жет досто́йно похвали́ти/ твои́х натрижне́ний и по́двигов и трудо́в мно́гих сла́ву и вели́чие?/ Но моли́твами твои́ми спомози́ ми, и даждь ми благода́ть Ду́ха,/ я́ко да изреку́ твоя́ боре́ния ве́рно,/ и воспою́ па́че сло́ва си́лу твою́ и кре́пость, всеблаже́нне,/ е́юже кова́рнаго врага́ посрами́л еси́,/ Са́вво Богоно́се с Симео́ном Богому́дрым,/ не преста́йте моли́ти о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно,/ и на росу́ огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Изба́вите от вся́каго вреда́ и плене́ния вра́жескаго ва́рварскаго,/ прибега́ющия к ва́шей Боже́ственней защи́те,/ о Симео́не хва́льне с Са́ввою, во ве́ки.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Те́ло, ду́шу же и се́рдце, и по́мысл и ум очи́стивше,/ в Небе́сный ны́не преста́вистеся бра́чный черто́г,/ о Симео́не хва́льне с Са́ввою, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезл си́лы держа́ – спаси́тельный крест, Са́вво до́бле,/ испыта́ния терпели́во подъе́млеши, великоду́шно воспева́я:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты мя спаси́, Де́во,/ и исхити́ из руки́ борю́щаго и кова́рнаго врага́ человекоуби́йцы,/ я́ко да пою́, спаса́емый, Твою́ сла́ву во ве́ки.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Подви́жническому жи́тельству предава́я себе́, блаже́ннии,/ вы́шшаго Богомы́слия дости́гли есте́,/ прия́телище показа́вшеся вмести́тельное Ду́ха Животворя́щаго, пою́ще непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Преста́вившися, предвари́л еси́ во град Сио́н,/ во оби́тели же ве́чныя приспе́л еси́,/ и, Небе́сную часть за труды́ обре́т,/ со А́нгельскими ликостоя́нии воспева́еши:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесве́тел, я́ко со́лнце, пусты́ни просвети́л еси́,/ мра́чныя отгна́в де́моны,/ и столп всесве́тел досяза́ющ до Не́ба был еси́, чудотво́рная сия́ния испуска́я,/ взыва́л еси́ непреста́нно:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неве́сто Бо́жия Всенепоро́чная,/ прибега́ющия к Тебе́ исхити́ от пле́на страсте́й,/ и самовлады́чнюю свобо́ду, Чи́стая, Це́ркви Правосла́вных пода́ждь, ве́рою пою́щим:/ свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Ра́дости и весе́лия духо́внаго всех/ ва́ша па́мять исполня́ет, сла́внии,/ ве́рою и любо́вию сию́ пра́зднующих.

Припев: Святии отцы Симеоне и Савво, молите Бога о нас.

Псалмы́ и пе́нии ны́не вас похваля́ем/ и ублажа́ем в пе́снех днесь,/ к Боже́ственному хра́му ва́шему прибега́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О о́тче Богоно́се, Са́вво иера́рше/ с Симео́ном, отце́м твои́м,/ моли́теся о нас, почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Благолюби́вая Де́во,/ озло́бленную грехо́м ду́шу мою́ удо́бри,/ Всеблаго́е Сло́во пло́тию носи́вшая.

Светилен:

Чудотво́рцы свети́льницы, Симео́не со Са́ввою,/ уврачу́йте ду́ши на́ша и телесе́ неду́ги,/ от Го́спода прии́мше благода́ть исцеле́ний.

Слава и ныне:

Су́щих от Бо́га дае́мых ми́ру благ,/ Ты причи́ною была́ еси́, Пречи́стая,/ но и ны́не уми́лостиви Сы́на Твоего́, Богоро́дице, о о́бщем спасе́нии.

Молитва прп. Симеону

О преподо́бне о́тче Симео́не, Студе́ницкий чудотво́рче. Влады́ко Се́рбския земли́ Стефа́не и мона́шества похвале́ние Симео́не преди́вный, во дни́ земна́го ца́рствия твоего́ никто́же неуте́шен оты́де от тебе́, но все́м ра́дость и утеше́ние ми́лостивно дарова́л еси́. Упаси́ виногра́дник тво́й, о́тче преподо́бне, да не пре́даны бу́дем в се́ти сатаны́, зми́я лука́ваго. Просвети́ о́чи на́ша с высоты́ Небе́сныя, да пле́на грехо́внаго избе́гнем. Посети́, све́те, не́мощь на́шу, вразуми́ и напра́ви ны́ на стези́ свя́тости, да николи́же оста́вит ны́ любы́ Бо́жия, да не престае́т моли́тва твоя́ заступа́ти Оте́чество твое́. О богоно́сне чудотво́рче, я́ко зве́зды небе́снии просия́ли чудесы́ твоя́ во все́х земля́х христиа́нских. Да́руй на́м от скве́рных грехо́вных страсте́й свобожде́ние и введи́ ны́ в ве́чное Ца́рство Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ицы, да мы́ с тобо́ю и все́ми святы́ми бу́дем ве́чно прославля́ти и сла́вити Бо́га. Ами́нь.

Молитва свт. Савве

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, святи́телю Христо́в Са́вво, Се́рбския земли́ первопресто́льниче, храни́телю и просвети́телю, все́х же христиа́н благонаде́жный пред Го́сподем предста́телю! Тебе́ припа́даем и мо́лимся: да́ждь на́м бы́ти прича́стником любве́ твоея́ к Бо́гу и бли́жнему, е́юже при жи́зни свята́я душа́ твоя́ преиспо́лнена бы́сть. Озари́ на́с и́стиною, просвети́ у́м и се́рдце на́ше све́том Боже́ственнаго уче́ния, научи́ на́с тебе́ подража́ти ве́рно, Бо́га и бли́жняго на́шего люби́ти и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы́ ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но все́м житие́м на́шим. Моли́ся, святы́й архиере́ю, о святе́й Правосла́вней Це́ркви и оте́честве твое́м земне́м, при́сно тя́ любо́вию чту́щем. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу ве́рных твои́х чти́телей, ми́лости и по́мощи твоея́ и́щущих, бу́ди все́м на́м в боле́знех цели́тель, в ско́рбех уте́шитель, в печа́лех посети́тель, в беда́х и ну́ждах помо́щник, в ча́с же сме́ртный ми́лостивый покрови́тель и защи́титель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х, сподо́бимся и мы́ гре́шнии спасе́ние ве́рное получи́ти и Ца́рствие Христо́во унасле́довати. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ кре́пко возлага́ем, но яви́ на́м твое́ многомо́щное заступле́ние, да сла́вим и пое́м ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

общий преподобному Симеону Мироточивому и святителю Савве Сербскому