Шрифт

26 февраля.

Канон второй преподобному Симеону Сербскому Мироточивому

преподобному Симеону Сербскому Мироточивому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти показу́еши све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо ми́ро благоуха́ния/ притека́ющим к раце моще́й твои́х,/ и лю́ди твоя́ наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия,/ Симео́не о́тче наш,/ Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Канон, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́/ и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де,/ лю́таго врага́ вода́ потопи́/ и непроходи́мое про́йде Изра́иль./ Песнь же воспева́шеся:/ Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Сло́во ра́зума пода́ждь ми, Безнача́льне Сло́ве,/ и́маши бо бога́тство милосе́рдия безчи́сленных Твои́х су́деб,/ да и аз душе́внаго мра́ка избе́гнув,/ скве́рну же ума́ очи́стив, досто́йно воспою́ Твоего́ уго́дника.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Богосве́тла тя свети́льника позна́хом,/ све́том Богоразу́мия лю́ди твоя́, Симео́не о́тче, озари́вша/ и тьму е́реси отгна́вша пе́рвее,/ ны́не же ми́ром моще́й твои́х вся облагоуха́еши./ Тем светоно́сную твою́ па́мять пра́зднуем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Исправле́нием ве́ры, о́тче, просия́в,/ ре́ку ми́лостыни из се́рдца твоего́ ни́щим источи́л еси́,/ отню́дуже ми́ра исто́чники излива́еши:/ и́хже струи́ веселя́т град Бо́жий, твою́ це́рковь:/ в не́йже твою́ па́мять пра́зднуем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Ра́ка моще́й твои́х, Симео́не, кла́дезь яви́ся исцеле́ния,/ источа́ющи ми́ро благоуха́ния,/ и́мже се́рдце мое́ омы́й, молю́ся ти, благоуха́ние показу́я Христу́,/ и ум мой обвесели́ твою́ светоно́сную па́мять воспева́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Я́ко два свети́ла ве́рою лю́ди своя́ просвети́сте,/ чуде́сными блиста́ньми, сло́ва пропове́данием мрак е́реси от них отгна́вше,/ и ны́не пога́н нахо́да и вся́кия ско́рби моли́твами ва́шими, Са́вво и Симео́не, сих изба́вите.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Це́рковь пресве́тлую Божию ве́дый Тя,/ всех тва́рей вои́стинну вы́шшую, Симео́н, Твой уго́дник, Богома́ти,/ све́тлу на земли́ це́рковь во Твою́ сла́ву воздви́же, Чи́стая,/ в не́йже чи́стыми гла́сы блажа́щия Тя спаса́й.

Песнь 3

Ирмос: Утвержде́н в нача́ле Небеса́ ра́зумом/ и зе́млю на во́дах основа́вый/ на каа́мени мя, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́/ я́ко несть свят па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Блаже́н муж Дави́дом пе́рвее нарече́ся и на́ми ны́не похваля́ем,/ сове́та нечести́вых Симео́н неприе́м/ и пути́ беззако́нных уклони́вся,/ зако́ну же Госпо́дню поуча́яся,/ дре́во плодови́то насади́вся. Ду́ха благода́тию напая́емь.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Плоды́ доброде́телей, благоуха́ния Де́лателю Христу́ приноша́я, яви́лся еси́,/ от Него́же бла́годать прие́м, ми́ро ны́не источа́еши,/ просвети́вшися же па́мять твоя́, во ве́ки просла́вися,/ Симео́не Богоно́се, похвало́ лю́дем твои́м.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Псало́мски я́ко фи́никс ве́рою, Симео́не, во Христе́ процве́л еси́,/ и я́ко кедр благоче́стием ча́да твоя́ умно́жил еси́,/ и ми́ром моще́й твои́х умаща́я,/ твою́ па́мять любо́вию пою́щих.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Всех кра́сных ми́ра чу́вствия преше́д смы́слом, о́тче, Богому́дрым,/ к вы́шней жи́зни умо́м преложи́вся,/ иде́же ны́не со А́нгелы весели́шися/ и ми́ра твоего́ исто́чники лю́ди твоя́ ра́достно напая́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́ту вели́кому предстоя́ще и отону́дными заря́ми осия́еми,/ и пребога́тыми ле́потами сия́юще,/ ду́ши раб свои́х, Симео́не и Са́вво, просвети́те,/ е́же воспе́ти светоно́сную ва́шу па́мять досто́йно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дои́ши млеко́м всех, Де́во, Пита́теля,/ рожде́ннаго без тли из пречи́стаго Твоего́ те́ла,/ и держи́ши на руку́ вся Содержа́щаго,/ и сокруше́нных тле́ю па́ки назида́юща:/ и нас в ве́ре не подви́жимых назда́ти, моли́ся.

Седа́лен, глас 8:

Другий Авраа́м нра́вом и де́лы яви́лся еси́,/ ми́лостию и ве́рою украша́лся,/ оте́чества и ро́да изше́л еси́ Бо́га послуша́нием,/ и в стра́нах чужды́х уго́дно Тому́ пожи́л еси́./ Тем и Авраа́мле прича́стие тебе́ дарова́ся,/ иде́же ны́не восприе́мля, ра́дуешися,/ и ра́ка моще́й твои́х источа́ет ми́ро исцеле́ния,/ твоя́ сыны́ веселя́щи, пою́щия тя:/ Симео́не о́тче Богоно́се,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава и ныне:

Егда́ прии́дет суди́ти всю зе́млю всех Влады́ка и Творе́ц,/ о́вцам мя сопричти́ десны́м осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы и вся́каго муче́ния Твоего́ непотре́бнаго раба́ исхити́, молю́ся,/ да благода́рно велича́ю бога́тство Твое́я бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам наде́жду раб Твой.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Авраа́ма странноприя́тием подо́бяся,/ И́ова ми́лостивное нищелю́бие подража́я,/ о́ко слепы́м, и нога́ хромы́м, оте́ц си́рым, и всем ми́лование яви́лся еси́,/ и па́че сих изя́щнейшая взыска́л еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Ю́ношеское соверше́ние возлюби́в,/ бога́тство твое́ ни́щим разда́л еси́,/ и ца́рство оста́вив, Христу́ после́довал еси́./ Те́мже на Небесе́х сокро́вище тебе́ дарова́л есть,/ отону́дуже бога́тство, ми́ро, Симео́не, источа́еши.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

От благоутро́бнаго твоего́ се́рдца,/ бога́тою руко́ю, е́же к ни́щим,/ ми́ро ны́не истека́ет,/ лю́ди твоя́ умаща́я, преподо́бне, твоя́ доброде́тели похваля́ющия:/ возме́здна бо быша тебе́, о́тче, пе́рвым втора́я.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Я́ко ра́йский крин, ве́рою процве́л еси́,/ и я́ко ма́слина, ми́лость источа́я яви́лся еси́,/ и я́ко ши́пок та́йный, процве́л еси́ поще́нием:/ сего́ ра́ди благово́ния и честна́го ми́ра це́рковь твою́ исполня́я, благоуха́еши лю́ди твоя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тле́емыя сла́вы красоту́ возненави́девше,/ ми́ра и миродержа́ния мы́слию Богому́дрою избежа́вше,/ и в пусты́ни поще́нием просве́щшеся Симео́не и Са́вво,/ па́мять ва́шу пою́щих моли́твами ва́шими озари́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По́мощь имени́ту обре́тше Тя, Богоро́дице, Са́вва и Симео́н, Твои́ уго́дницы,/ е́ресей хра́мы разо́рше и Це́ркви в сла́ву всех Бо́га Сы́на Твоего́ воздвиго́ша/ в них, Чи́стая Влады́чице, Засту́пницу христиа́н Тебе́ пою́щих спаса́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мьй/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма окая́ннаго/ но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви молю́ся.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Упраздни́теся и разуме́йте, Дави́дом услы́шав, я́ко Аз есмь Бог, Бо́га глаго́люща,/ ца́рство мяте́жное, Симео́не, оста́вив/ в пусты́ни поще́нием упраздни́лся еси́,/ я́ко подо́бне разуме́ти Бо́га и от Него́ разуме́тися.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Свети́льника мы́сленно пресве́тла лю́дие твои́ получи́вше тя весели́мся,/ Боже́ственною бо ве́рою тобо́ю просвеща́еми/ и ми́ром святы́х твои́х моще́й, Симео́не, облагоуха́еми/ обога́щшеся ра́дуемся.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Услышахом твоя́ ди́вная пе́рвее сла́вы ца́рствия преоби́дение,/ ны́не же пресла́вная ви́дим чудеса́ стенапи́санное бо твоего́ о́браза подо́бие,/ от суха́го ва́ра моще́м подо́бно ми́ро источа́ет.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Таково́ю сла́вою просла́ви тя,/ таковы́ми чудесы́ удиви́ тя,/ таковыя по́чести дарова́ тебе́ на земли́,/ И́же бога́тыя дары́ дае́т, Христо́с, лю́бящим Его́/ в Небе́сных, о́тче, и́хже о́ко не ви́де, кто дово́лен изглаго́лати.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К животу́ нестарею́щемуся и ра́дости нетле́нней/ к весе́лию вои́стинну па́че ума́, Симео́не и Са́вва, преста́вистеся/ де́тельным бо любому́дрием веще́ственных отбе́гше, невеще́ственная получи́сте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Стра́нное Твое́ зача́тие, Отрокови́це,/ стра́нное и стра́шно, е́же па́че ума́, Чи́стая, Твое́ рождество́,/ устра́ншееся дре́вле от Бо́га челове́ческое существо́/ Тому́ собира́ющи, Вла́дычице,/ и добро́ту пе́рвую назида́ющи.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол ду́ша моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на,/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

От мно́гих служи́мь, послужи́ти изво́лил еси́,/ от пребога́та убо́г хотя́ быти вои́стинну, о́тче,/ до́брою изме́ною измени́вся, псало́мски подо́бно ре́щи:/ сия́ изме́на десни́цы Вы́шняго.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Храм себе́ Бо́гу сотвори́в,/ це́рковь Того́ Матере с сы́ном в Горе́ святе́й воздви́гл еси́,/ ю́же и облагоуха́л еси́ ми́ром свята́го твоего́ те́ла./ Я́же ны́не благоле́пием, сы́ны твои́ми украша́ема, гроб твой обновля́ет,/ па́мять твою́ пра́зднующих.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Делы доброде́телей живонача́льное де́йство от Живонача́льныя Тро́ицы прие́м,/ ме́ртвость гро́ба, забве́ния хода́тая, я́ко животоча́щ ны́не явля́еши:/ не потаи́ бо твои́х исправле́ний, Симео́не, струя́ми ми́ра твоего́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Благода́ть вседе́тельная Ду́ха пе́рвее селе́ние в тебе́ обре́тши,/ ны́не ра́ку моще́й твои́х осеня́ющи, ми́ра издаю́щую кла́дязь, сию́ содела́;/ от него́же благода́ть, блажа́ще тя, почерпа́ем, Симео́не преподо́бне, и и́ноков украше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Непрекло́ннии столпи́ Це́ркве Христо́вы, Симео́не и Са́вво яви́стеся:/ вы бо я́ко персть, е́реси попра́вше,/ лю́ди своя́ возвы́систе к ве́ре благоче́стия./ Тем А́нгелом согра́ждане бы́сте, воспева́юще с ни́ми:/ Свят, Свят, Свят Оте́ц и Сын, и Дух Святы́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же манове́нием вся содержа́й и ца́рствуяй ве́ки все́ми Христо́с Бог,/ из Тебе́, Богома́ти, воплоти́ся, безстра́стен Сый Бо́жество́м,/ ме́не ра́ди Кресту́ сочта́ся,/ Его́же стра́сти жела́юще Твои́ уго́дницы,/ ца́рство земно́е оста́вльше, по́стнически Тому́ сраспя́шася.

Кондак, глас 6:

А́нгельское возлюби́в на земли́ житие́,/ миродержа́ние и мир оста́вив,/ поще́нием Христу́, Симео́не, после́довал еси́,/ к Нему́же лю́бящих тя апо́стольски наста́вил еси́, вопия́:/ возлюби́те Бо́га, я́коже Он возлюби́ нас.

Икос

И́же до распя́тия и сме́рти нас ра́ди Смири́вшагося,/ крест, поще́нием смири́вся, о́тче, поне́сл еси́,/ и тем, хваля́щагося престо́л свой утверди́ти на о́блацех,/ я́коже на го́рдаго до́блественне подви́гся, низложи́л еси́./ Тем ве́льми тя просла́ви Христо́с, Вели́кий Дарода́тель:/ Ему́же ны́не предстоя́, помина́й, я́ко отечестволю́бец,/ и от нападе́ния проти́вных ста́до твое́ соблюда́й неразсыпа́емо/ и, умаща́я ми́ром, твоя́ лю́ди знамена́й,/ губи́теля душ бежа́ти от них творя́й, Симео́не, моли́твами твои́ми,/ апо́стольски же наставля́я и вопия́ лю́бящим тя:/ возлюби́те Бо́га, я́коже Он возлюби́ нас.

Песнь 7

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́,/ сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице лику́юще, поя́ху:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Разумева́я на ни́ща и убо́га,/ благ муж ми́луяй и дая яви́лся еси́,/ и бла́гости Бо́жия сподо́бився, благи́х зе́млю насле́довал еси́:/ отону́дуже и нас ны́не, Симео́не, весели́ши,/ облагоуха́я струя́ми ми́ра твоего́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Вседу́шно Христа́ возлюби́в и Того́ за́поведи соблюда́я,/ я́ко реко́ю, благоутро́бием изсо́хших нището́ю бога́тно напои́л еси́./ Тем твою́ па́мять возвели́чил есть/ и ра́ку моще́й твои́х ми́ром, о́тче, обогати́л есть.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

В пе́щи пла́менем росу́ источи́вый,/ и из суха́го же́зла цвет израсти́вый,/ ди́вен в де́лех Свои́х Госпо́дь:/ и твоего́ о́браза стенопи́санное подо́бие,/ из суха́го ва́ра, Симео́не, миропрозяба́ющее яви́л есть.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Безме́рным твои́м смире́нием,/ безме́рно хвало́ю вы́сящагося на земли́ го́рдаго смири́л еси́./ Ны́не щито́м моли́тв твои́х от ко́зней его́ лю́ди твоя́, Симео́не, защища́й,/ ма́стию ми́ра твоего́ знамену́я пою́щия:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тло отцы́ пе́рвее ва́ше житие́/ светле́йше же ны́не па́мять и честне́йши:/ сокро́вище бо бла́гости и дом ми́лости яви́стеся,/ и пе́рвыя бла́гости существа́ сподо́бистеся, Симео́не и Са́вво,/ и́стинно ублажа́еми и досто́йно хвали́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О́гненными блиста́нии просвети́ омраче́нное мое́ се́рдце, ро́ждшая на земли́ Восто́ка мы́сленнаго Со́лнце,/ И́мже просвети́вшеся Твои́ служи́тели, Са́вва и Симео́н Богома́ти,/ лю́ди своя́ на за́паде озари́ша и научи́ша пе́ти:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель,/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Я́ко у́тро, я́ко со́лнце па́мять твоя́ возсия́,/ просвеща́ющи сердца́ ве́рных,/ ты бо све́та и дне яви́лся еси́ насле́дник,/ иде́же, о́тче, водворя́яся ны́не,/ помина́й твою́ па́мять блажа́щих, и пою́щих:/ де́ти, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Село́ мы́сленное, ду́шу твою́, к ни́щим ми́лостию посе́яв,/ угобзи́вшияся ти плоды́ живо́тныя в ве́чных жи́тницах собра́л еси́,/ и от оби́лия Небе́снаго твоего́ бога́тства,/ ми́ром на земли́ благово́нным сыны́ твоя́ украша́еши.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Прекра́сный душе́ю твой, о́тче Са́вво, любе́зный,/ друга́го тя патриа́рха, я́ко пе́рваго Ио́сиф, но́ваго нам Изра́иля прино́сит,/ не от Еги́пта рабо́ты, но от святы́я горы́:/ и в земли́ люде́й твои́х утвержде́ние мироточи́ва положи́л есть.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Це́рковь твоя́ вели́кая, Боже́ственный я́ко рай ви́дится,/ ра́ку моще́й твои́х, о́тче, иму́щи,/ цве́ты разли́чныя многообра́зныя твое́я доброде́тели чудесно прозяба́ющи,/ и твою́ па́мять, Симео́не, чту́щия облагоуха́ет пою́щи:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чужестра́ннии гро́би по́стническими ва́шими телесы́ освяти́шася,/ земля́ ва́ша благослови́ся прише́ствием моще́й ва́ших,/ це́ркви же ва́ша украша́ются, миропода́тельны и благоуха́нны сих иму́ща:/ я́же от Бога ми́ром спаса́йте.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я, две́ри отве́рзи ми, Чи́стая Богоро́дице,/ су́щим во тьме свет неопи́санный,/ опи́саннаго пло́тию Христа́, пра́вды Со́лнце, облиста́вши./ Его́же луча́ми Са́вва и Симео́н озари́вшеся,/ страну́ люде́й свои́х ве́рою Тому́ присво́иша.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о сем Не́бо/ и земли́ удиви́шася концы́,/ я́ко Бог яви́ся челове́ком пло́тски/ и чре́во Твое́ бысть простра́ннейшее Небе́с./ Тем Тя, Богоро́дице,/ А́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Прише́ствием пе́рвее моще́й твои́х/ оте́чество твое́ ра́дости испо́лнися,/ предста́теля тя к Бо́гу стяжа́вше;/ и па́мять твою́ ны́не торжеству́юще, весели́мся,/ обогаща́емы ма́стию ми́ра твоего́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Я́ко столпа́ высока́ и крепка́,/ я́ко бла́га побо́рника и отечестволю́бца,/ христоимени́тии лю́дие твои́ и́муще тя, проти́вных, о́тче, воста́ния,/ и вся́кия зло́бы ко Христу́ моли́твами твои́ми, Симео́не, избавля́емся.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Моще́й ва́ших прия́тием це́ркви ва́ша на земли́ обога́щшеся,/ и ду́хом на Небесех пе́рвенец Церковь просвеща́ете./ В не́йже со апо́столы, я́ко учи́тели,/ и со преподо́бными, я́ко спо́стницы,/ о нас, Симео́не и Са́вво, моли́теся.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Престо́лу вели́кому предстоя́ще, призира́йте на лю́ди своя́:/ и прие́мше на́ше моле́ние, мир от Христа́ испроси́те земли́ на́шей/ и во благове́рии нас утверди́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бнии и преблаже́ннии,/ Богому́дрии и Богоно́снии,/ равноапо́столы и чудотво́рцы,/ па́стыри же и учи́тели,/ многохвали́мии же и многоимени́тии отцы́, Симео́не и Са́вво, досточу́днии,/ от нас песнь сию́ прие́мше, спаса́йте рабы́ своя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пла́мене о́гненнаго мя свободи́,/ я́же па́че ума́ Огнь ро́ждши Непостоя́нный,/ прише́дшаго огнь ра́зума на зе́млю воврещи́./ Имже Твои́ уго́дницы разже́гшеся, Богома́ти,/ любо́вию Тому́ после́доваша.

Светилен:

Я́ко два свети́ла мы́сленныя тве́рди,/ страну́ люде́й свои́х ве́рою просвеща́ете./ Те́мже па́мять ва́шу че́стно соверша́юще,/ сла́вим просла́вльшую вас, Пресвяту́ю Тро́ицу./ Симео́не и Са́вво, дво́ице свята́я.

Слава и ныне:

И́же Твой, Всенепоро́чная Богоро́дице, о́браз не целу́ет, во огнь вмеща́ется гее́нский,/ я́коже безу́мный А́рий./ Мы же, Пречи́стая, любо́вию лобыза́ем, Засту́пнице ми́ра,/ ве́рою Тя сла́вяще.

Молитва

О преподо́бне о́тче Симео́не, Студе́ницкий чудотво́рче. Влады́ко Се́рбския земли́ Стефа́не и мона́шества похвале́ние Симео́не преди́вный, во дни́ земна́го ца́рствия твоего́ никто́же неуте́шен оты́де от тебе́, но все́м ра́дость и утеше́ние ми́лостивно дарова́л еси́. Упаси́ виногра́дник тво́й, о́тче преподо́бне, да не пре́даны бу́дем в се́ти сатаны́, зми́я лука́ваго. Просвети́ о́чи на́ша с высоты́ Небе́сныя, да пле́на грехо́внаго избе́гнем. Посети́, све́те, не́мощь на́шу, вразуми́ и напра́ви ны́ на стези́ свя́тости, да николи́же оста́вит ны́ любы́ Бо́жия, да не престае́т моли́тва твоя́ заступа́ти Оте́чество твое́. О богоно́сне чудотво́рче, я́ко зве́зды небе́снии просия́ли чудесы́ твоя́ во все́х земля́х христиа́нских. Да́руй на́м от скве́рных грехо́вных страсте́й свобожде́ние и введи́ ны́ в ве́чное Ца́рство Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ицы, да мы́ с тобо́ю и все́ми святы́ми бу́дем ве́чно прославля́ти и сла́вити Бо́га. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Симеону Сербскому Мироточивому