Шрифт

26 февраля.

Канон первый преподобному Симеону Сербскому Мироточивому

преподобному Симеону Сербскому Мироточивому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 3:

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти показу́еши све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо ми́ро благоуха́ния/ притека́ющим к раце моще́й твои́х,/ и лю́ди твоя́ наста́вил еси́ к све́ту Богоразу́мия,/ Симео́не о́тче наш,/ Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Канон, глас 4.

Песнь 1

Ирмос: Ли́цы изра́ильтестии/ невла́жными стопа́ми/ понт чермны́й и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Фесви́тянина ре́вностию сту́дныя е́реси потреби́л еси́,/ с ними́же ко Христу́ моли́твами твои́ми сту́дныя моя́ по́мыслы потреби́ти моли́ся./ Я́ко да возмогу́ дерзнове́нно похвали́ти тя, Симео́не Богоно́се присноблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Егда́ сия́нием Пресвяты́я Тро́ицы, преподо́бне о́тче, озари́вся,/ е́реси мрак оста́вив,/ лю́ди твоя́ возве́л еси́ от тьмы неве́дения во све́те Богоразу́мия,/ Симео́не Богоно́се и присноблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О Бозе ве́рою возмога́я, ерети́ческое шата́ние низложи́л еси́,/ и рог ве́рных Це́ркве возне́сл еси́,/ Христа́ Отцу́ Сы́на Единосу́щна, и Ду́ху равноче́стна,/ Тро́ицу Нераздели́мую во еди́ном Божестве́ лю́ди твоя́ чести́ научи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Доброто́ю благода́ти преукраше́нная, Богора́дованная,/ О́тчее Сло́во пло́тию я́вльше́еся, за благосе́рдие неизрече́нное,/ па́че ума́ и сло́ва, Благослове́нная, родила́ еси́:/ пребы́вши Де́вою по рождестве́, Нескве́рная.

Песнь 3

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипостасною му́дростию, Христе́,/ несть бо свят па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

О благоче́стии зави́дим,/ бра́тнею не́навистью в темни́це затворя́ешися,/ и́деже о́бразом му́ченика Гео́ргия А́нгел, о́тче, явля́ется ти,/ тя́жкия око́вы от Тебе́ растерза́я,/ и от смертоно́сныя я́мы, Симео́не, изведе́ тя.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Суему́дренный пла́ча досто́ин, о твое́й любви́ негоду́я,/ Ка́ин нра́вом, па́ки уби́ти тя покуси́ся,/ мно́жество иноплеме́нных на тя совокупи́в./ Их же, о Го́споде возмога́я,/ копие́ обраща́я, Симео́не, низложи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́же на тя се́ти угото́вав,/ в них подо́бно увяза́ет,/ Бо́гу месть свою́ на нем отда́вшу;/ и я́коже древле мо́рем фарао́на,/ и сего́ ре́чными вода́ми потопи́,/ тебе́, о́тче, прославля́я досто́йно, я́ко на него́ упова́вша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́на Ты поро́ка не прича́стна/ и скве́рны не иму́щи, Де́во Чи́стая,/ поко́ище же па́че яви́лася еси́ Небе́сных благ,/ в Тя бо всели́ся Христо́с, доброде́тели вся святы́ня Пренепоро́чная./ Его́же моли́ поро́ка нас изба́вити моли́твами Твои́ми.

Седа́лен, глас 8:

Другий Авраа́м нра́вом и де́лы яви́лся еси́,/ ми́лостию и ве́рою украша́лся,/ оте́чества и ро́да изше́л еси́ Бо́га послуша́нием,/ и в стра́нах чужды́х уго́дно Тому́ пожи́л еси́./ Тем и Авраа́мле прича́стие тебе́ дарова́ся,/ иде́же ны́не восприе́мля, ра́дуешися,/ и ра́ка моще́й твои́х источа́ет ми́ро исцеле́ния,/ твоя́ сыны́ веселя́щи, пою́щия тя:/ Симео́не о́тче Богоно́се,/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава и ныне:

Егда́ прии́дет суди́ти всю зе́млю всех Влады́ка и Творе́ц,/ о́вцам мя сопричти́ десны́м осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы и вся́каго муче́ния Твоего́ непотре́бнаго раба́ исхити́, молю́ся,/ да благода́рно велича́ю бога́тство Твое́я бла́гости, Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам наде́жду раб Твой.

Песнь 4

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы,/ Ты́ бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Неразде́льным Све́том Божества́ Трисве́тлыя Тро́ицы, Симео́не, лю́ди твоя́ осия́нием просвети́л еси́./ Еюже, о́тче, возмога́я, во́лки-еретики́ отгна́л еси́, вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Еди́нством ве́ры и наде́жды,/ и любве сою́зом ду́шу твою́, преподо́бне, име́я утвержде́нну,/ ми́лостив и прав се́рдцем яви́лся еси́:/ и сего́ ра́ди я́ко пра́веднику свет и́стины возсия тебе́/ и того́ супру́гу весе́лие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Добро́ты вожделе́в недомы́слимыя,/ я́же в житии добре́ устро́ив,/ све́рстники же и ча́да о́ставив,/ бога́тство и ца́рство, о́тче, преоби́дев,/ крестоно́сно пусты́ню насле́довал еси́,/ и с сы́ном упраздни́вся, вопия́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Оживи́ мя Еди́на Засту́пнице ве́рных,/ Ты бо Ма́ти Бо́га была́ еси́, Творца́ же и Соде́теля,/ прие́мша наш о́браз, Пренепоро́чная,/ и спа́сшаго от тли и сме́рти, и сла́вою Божиею просла́вльша.

Пе́снь 5

Ирмос: Ны́не воста́ну, проро́чески рече́ Бог,/ ны́не просла́влюся, ны́не вознесу́ся,/ па́дшаго прие́м от Де́вы/ и к све́ту у́мному вознося́й Моего́ Божества́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Сла́вен в житии́ земна́го ца́рствия, бога́тством и сла́вою яви́лся еси́/ и сие́ по́стническим измени́в,/ Христа́ Царя́, на земли́ вопло́щшагося нищете́, о́тче, уподо́бился еси́,/ тем мно́гими тя дара́ми обогати́л есть.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Теку́щими нестоя́тельными стоя́щая и ве́чнующая/ и вре́менными тле́нными Небе́сная измени́в,/ иде́же со А́нгелы лику́я ра́дуешися,/ о нас, и́же твою́ па́мять, Симео́не, соверша́ющих моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О до́брыя ку́пли твое́я и прему́драго премене́ния!/ погиба́ющим бога́тством ве́чное искупи́л еси́/ и ни́жнее вла́стию вы́шнее Ца́рство измени́в/ в не́мже ны́не, о́тче, веселя́ся,/ ко Христу́ о нас моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́стинную Тя Богоро́дицу све́мы, Пречи́стая Влады́чице,/ и из Тебе́ ро́ждшагося Бо́га Сло́ва ве́дуще,/ во двою́ существу́ пропове́дуема и во́ли самовла́стно познава́ему, Христа́ Бо́га,/ Ма́терь Богоневе́стная.

Песнь 6

Ирмос: Бу́ря мя мно́гих согреше́ний мои́х потопля́ет/ и изнемога́ет дух мой,/ но Ты, Го́споди,/ я́ко Ми́лостив, сшед,/ возведи́ живо́т мой.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Нау́чен вы́шнею, Симео́не, прему́дростию,/ и ни́жняя презре́в я́ко несу́щая,/ в пусты́ни поще́нием всели́лся еси́,/ Бо́гу же при́сно испове́даяся и к Нему́, о́тче, любо́вию прилепля́яся,/ ра́достно пожи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Иску́сен в житии́ земно́му во́инству,/ на супоста́ты побе́ды мно́гия поста́вив,/ и во и́ночестве смире́нием и моли́твами бе́сов полки́ мы́сленно победи́л еси́, Симео́не о́тче,/ во обо́их хва́лим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че умныя сла́вы ра́йские добро́ты наслажде́ния/ и све́та разу́мнаго су́щия ра́дости наде́ждею, о́тче, увеселя́ем,/ в пусты́ни усе́рдно с сы́ном пожи́л еси́./ Тем у Христа́ во ве́ки с ним, Симео́не, ра́дуешися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О нас моли́ Сы́на Твоего́, Го́спода же и Бо́га, Чи́стая Влады́чице,/ вседержи́тельною си́лою вся нося́щаго,/ и в не́мощное пло́ти из Тебе́ обле́кшася,/ Де́во Всенепоро́чная, на благодея́ние челове́ков Человеколю́бец.

Кондак, глас 6:

А́нгельское возлюби́в на земли́ житие́,/ миродержа́ние и мир оста́вив,/ поще́нием Христу́, Симео́не, после́довал еси́,/ к Нему́же лю́бящих тя апо́стольски наста́вил еси́, вопия́:/ возлюби́те Бо́га, я́коже Он возлюби́ нас.

Икос

И́же до распя́тия и сме́рти нас ра́ди Смири́вшагося,/ крест, поще́нием смири́вся, о́тче, поне́сл еси́,/ и тем, хваля́щагося престо́л свой утверди́ти на о́блацех,/ я́коже на го́рдаго до́блественне подви́гся, низложи́л еси́./ Тем ве́льми тя просла́ви Христо́с, Вели́кий Дарода́тель:/ Ему́же ны́не предстоя́, помина́й, я́ко отечестволю́бец,/ и от нападе́ния проти́вных ста́до твое́ соблюда́й неразсыпа́емо/ и, умаща́я ми́ром, твоя́ лю́ди знамена́й,/ губи́теля душ бежа́ти от них творя́й, Симео́не, моли́твами твои́ми,/ апо́стольски же наставля́я и вопия́ лю́бящим тя:/ возлюби́те Бо́га, я́коже Он возлюби́ нас.

Песнь 7

Ирмос: Спасы́й во огни́ Авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Ю́ношески в ста́рости те́сный путь ше́ствовати изво́лив,/ к простра́нству ра́я и дре́ва живо́тнаго дости́гл еси́,/ иде́же ны́не наслажда́ем ра́дуешися,/ и нам сих дости́гнути ко Христу́, Симео́не, моли́ся.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Ты на земли́ ни́щим Бо́га, о́тче, взаимова́в,/ И́же тебе́ в Небе́сных преподо́бных и пра́ведных прича́стие дарова́,/ я́ко ревни́телю их на земли́ бы́вшу,/ А́нгелом равноче́стна тя устро́и.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Его́же за́поведи соблюда́я, Христа́, любо́вию просвеща́ем,/ све́тлая ми́ра оста́вив, молвы́ же пусты́нею жите́йския избежа́в,/ и о Го́споде, о́тче, поуча́яся,/ преми́рную тишину́ получи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О вы́ше ума́ Твои́х похва́л, Пречиста́я Де́во!/ Я́ко Бо́га заче́нши, Соде́теля же Творца́ и Го́спода:/ те́мже ро́ди вси челове́честии и Безпло́тных умо́в чинонача́лия Тя блажа́т,/ и мы вси я́ко Ма́терь Бо́жию непреста́нно Тя сла́вим.

Песнь 8

Ирмос: Изба́вителю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́ благослови́те, по́йте, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Чу́вственных добро́т я́ко со́ния избежа́в,/ и мы́сленных получи́ти вожделе́в,/ в Го́ру святу́ю вшел еси́, Симео́не,/ сы́на наста́вника по́двигом духо́вным име́я,/ жела́емых непогреши́л еси́.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Еди́наго жела́я к жи́зни веду́щаго пути́,/ ми́ра кра́сных мимоте́кл еси́./ Тем преми́рное насле́дие стяжа́л еси́,/ отону́дуже просвети́л еси́ ду́ши пою́щих тя,/ просвеще́ния неизрече́ннаго, Симео́не, сподобля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́лнце на зе́мли доброде́телию сы́на твоего́ обре́т,/ того́ словесы́, о́тче, просвеща́емь,/ звезда́ светле́йшая яви́лся еси́. С ним же предстоя́ Христу́ Бо́гу,/ о нас, хва́лящих ва́шу па́мять, отцы́, моли́теся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же Отцу́ Единоро́днаго/ и от небытия́ О́тчим сове́том вся́ческая соста́вившего,/ Сло́ва Бо́жия Безнача́льна Боголе́пно родила́ еси́,/ пло́тию бы́вшаго нас ра́ди Челове́ка./ Сего́ ра́ди Тя, Богороди́тельницу, правосла́вно му́дрствуем.

Песнь 9

Ирмос: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния/ кля́тву всели́ла есть,/ Ты же, Де́во Богоро́дице,/ прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́./ Тем Тя вси велича́ем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Мног в ми́лости и во бла́гости обре́тся,/ мно́гих вы́ше ума́ благ насле́дник яви́лся еси́,/ я́ко сын оте́ческих сокро́вищ./ О, великода́рныя ру́ки!/ О, дарова́ния превосходя́щаго Христа́, просла́вльшаго тя, о́тче Симео́не.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Еди́наго от Тро́ицы роди́вшагося, це́рковь све́тлу воздви́гл еси́,/ иде́же твоя́ мироточи́вая мо́щи цельбу́ ве́рою приходя́щим подава́ют./ В не́йже лю́дие твои́ па́мять твою́, о́тче, ублажа́юще,/ Христа́ велича́ем.

Припев: Преподобне отче Симеоне, моли Бога о нас.

Отягче́ннии прегреше́ньми, и страстьми́ преклоне́ннии,/ к тебе́, о́тче, прибега́ем,/ обо́их разреше́ние и́щуще,/ но я́ко избра́нник Влады́ки Христа́,/ твои́ми моли́твами воздви́гни нас от душетле́нных страсте́й.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не свята́я твоя́ па́мять, соверша́ющих ю освяща́ет,/ свя́то бо, о́тче, пожи́л еси́ житие́,/ и све́тлости святы́х улучи́ти сподо́бился еси́./ Сподо́би и нас улучи́ти часть достоя́ний твои́х,/ не понося́ вели́честву проше́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго от Тро́ицы, Еди́на Ма́ти бы́вши,/ со дерзнове́нием Сы́ну Твоему́ моли́ся,/ спасти́ от наси́лия мучи́тельска, плене́ния же и рабо́ты рабы́ Твоя́:/ ти́хость же и спасе́ние пода́ти Тя велича́ющим.

Светилен:

От Боже́ственныя благода́ти, о́тче, просвеща́емь,/ мра́ком е́реси одержи́мыя просвети́л еси́ лю́ди твоя́:/ и жития́ све́тлости отврещи́ся собо́ю научи́л еси́./ Тем тя любо́вию чтим, Симео́не му́дре, мона́хов похвало́.

Слава и ныне:

И́же Твой, Всенепоро́чная Богоро́дице, о́браз не целу́ет, во огнь вмеща́ется гее́нский,/ я́коже безу́мный А́рий./ Мы же, Пречи́стая, любо́вию лобыза́ем, Засту́пнице ми́ра,/ ве́рою Тя сла́вяще.

Молитва

О преподо́бне о́тче Симео́не, Студе́ницкий чудотво́рче. Влады́ко Се́рбския земли́ Стефа́не и мона́шества похвале́ние Симео́не преди́вный, во дни́ земна́го ца́рствия твоего́ никто́же неуте́шен оты́де от тебе́, но все́м ра́дость и утеше́ние ми́лостивно дарова́л еси́. Упаси́ виногра́дник тво́й, о́тче преподо́бне, да не пре́даны бу́дем в се́ти сатаны́, зми́я лука́ваго. Просвети́ о́чи на́ша с высоты́ Небе́сныя, да пле́на грехо́внаго избе́гнем. Посети́, све́те, не́мощь на́шу, вразуми́ и напра́ви ны́ на стези́ свя́тости, да николи́же оста́вит ны́ любы́ Бо́жия, да не престае́т моли́тва твоя́ заступа́ти Оте́чество твое́. О богоно́сне чудотво́рче, я́ко зве́зды небе́снии просия́ли чудесы́ твоя́ во все́х земля́х христиа́нских. Да́руй на́м от скве́рных грехо́вных страсте́й свобожде́ние и введи́ ны́ в ве́чное Ца́рство Животворя́щей и Неразде́льней Тро́ицы, да мы́ с тобо́ю и все́ми святы́ми бу́дем ве́чно прославля́ти и сла́вити Бо́га. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Симеону Сербскому Мироточивому