Шрифт

25 февраля.

Канон святителю Мелетию, архиепископу Харьковскому и Ахтырскому.

святителю Мелетию, архиепископу Харьковскому и Ахтырскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Ми́ра сего́ вре́менная, я́ко преходя́щая уразуме́л еси́,/ от ю́ности по́стническое и мно́готру́дное житие́ возлюби́л еси́, всеблаже́нне,/ иера́рхов сла́во и преподо́бных похвало́,/ Предве́чнаго Сло́ва усе́рдный благове́стниче,/ си́рых и неиму́щих кро́ве и прибе́жище./ Тем же в моли́твах пребыва́я, Христу́ у́треневати прилежа́л еси́/ и, Сего́ взыску́я, вене́ц неувяда́емый со все́ми свя́тыми стяжа́л еси́,/ о́тче наш, святи́телю Меле́тие,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 7.

Пе́снь 1.

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю,/и вса́дники триста́ты погрузи́вшему,/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,/ я́ко просла́вися.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Из утро́бы ма́терния Бо́гом и́збран был еси́, святи́телю Меле́тие, пасти́ о́вцы Его́ слове́сныя,/ ихже, я́ко насле́дие Божие добре́ соблю́л еси́/ и Ца́рствию Небе́сному сочета́лся еси́, Богому́дре.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Тро́ическое поклоне́ние Еди́ному Бо́гу, в Трие́х Ипоста́сех пева́емому, от ю́ности твоея́ уразуме́л еси́,/ Го́рняго Иерусали́ма иска́л еси́,/ иде́же и дарова́ся ти вене́ц жи́зни, по́двига твоего́ украше́ние неувяда́емое.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

К Нему́же те́пле прилепи́лся еси́, Богоблаже́нне,/ Ему́же день и нощь по́двигом благоразу́мным труди́лся еси́,/ Его́же возлюби́ душа́ твоя́,/ не преста́й и ны́не умоля́ти спасти́ся воспева́ющим тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Колесни́цею доброде́телей, я́ко Илия́ о́гненною, возше́л еси́ на Не́бо,/ отону́дуже моли́ Бо́га низпосла́ти я́ко ми́лоть благода́ть Ду́ха,/ уча́щую ны песнь побе́дную Бо́гу воспева́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ле́ствица, ю́же Иа́ков ви́де,/ гора́ приосене́нная, всесве́тлый облак Боже́ственнаго све́та,/ дверь, еюже Бог еди́н про́йде, –/ Ты еси́ Благослове́нная в же́нах, Пренепоро́чная.

Пе́снь 3.

Ирмос: В нача́ле Небеса́ Всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й, Го́споди Спа́се,/ и Вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом всю си́лу их,/на недви́жимем мя ка́мени/ испове́дания Твоего́ утверди́.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Ю́ности твоея́ де́вственную добро́ту скоропреходя́щей суете́ в же́ртву не повергл еси́,/ но я́коже Исаа́к, же́ртву живу́ю Бо́гу себе́ приве́л еси́,/ Его́же моли́, святи́телю о́тче Меле́тие,/ в же́ртву поро́чную не пожре́тися к тебе́ прибега́ющим.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Многотру́ден и многоско́рбен путь и́ноческаго по́двига/ в бде́нии, посте́ и моли́твах со слеза́ми неленостно прейти́ потща́лся еси́, о́тче Богому́дре,/ та́ко бо ху́ждшее покори́в лу́чшему и плоть поработи́в ду́ху,/ Богомы́слие стяжа́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Егда́ испи́л еси́ от исто́чника Богосло́вия во́ду жи́ву,/ просвеща́ющую ра́зум и́стиною Боже́ственною,/ тогда́ я́ко лоза́ многопло́дная, вино́м премудрости сердца́ ю́ных чад твои́х укрепи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыми грехми́ окруже́нии и напа́стей беда́ми потопля́еми/ и, под Боже́ственный покро́в Твой прибега́ем,/ Ма́ти Христа́ Бо́га, моли́ся, во е́же спасти́ся рабо́м Твои́м, Всепетая.

Седа́лен, гла́с 3.

Еле́й ве́ры непоро́чной и житие́ нескве́рное Бо́гу ве́рно стяжа́л еси́, святи́телю Меле́тие,/ имже но́вая свеща́ на све́щнице Це́ркви Христо́вой возжже́ся,/ всех ве́рных на путь спасе́ния наставля́юще,/ во е́же чи́стым се́рдцем творити во́лю Бо́жию,/ усе́рдием души́ ко Христу́ пламене́юще.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ты кре́пость на́ша,/ Ты похвала́ и ра́дование, и храни́тельница нам еси́,/ и заступле́ние, и прибе́жище, и предста́тельница непобеди́мая,/ Пресвята́я Богоро́дице Де́во,/ Те́мже спаси́ рабы́ Твоя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Покры́ла есть Небеса́, Христе́ Бо́же,/ смотре́нием Твои́м,/ доброде́тель неизрече́нныя му́дрости Твоея́, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Излия́ся благода́ть Божия на тя, и Ду́ха прему́дрости испо́лни тя,/ сего́ ра́ди пото́ки ересе́й ученьми твои́ми изсуши́л еси́,/ ду́ши же ве́рных струя́ми Ева́нгельской и́стины напои́л еси́,/ е́юже утоли́ жа́жду душ на́ших, Богому́дре.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Ю́ности пла́мень ве́ры и во́зраста житие́ непоро́чное Бо́гу чи́сте прине́сл еси́,/ дыха́нием моли́твы благода́тной пред Ним о лю́дех хода́тайствуя./ Та́ко и ны́не от бед изба́вится нам Го́спода умоли́, я́ко оте́ц лю́бящий ны.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Заре́ю доброде́телей просия́л еси́/ и ско́рый помо́щник в ско́рбех и боле́знех су́щим показа́лся еси́, многоми́лостиве./ Буди́ же всем призы́вающим тя изба́витель кре́пкий и покрови́тель неотсту́пный, святи́телю Меле́тие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: А́нгельстии язы́цы досто́йно Твоя́ хвалы́ воспе́ти не мо́гут, Чи́стая:/ мы же ны́не ра́бски взе́мшеся, ра́дование Гаврии́лово прино́сим Ти:/ ра́дуйся, Ма́ти Бо́га на́шего.

Пе́снь 5

Ирмос: Нощь не све́тла неве́рным, Христе́,/ ве́рным же просвеще́ние в сла́дости слове́с Твоих:/ сего́ ра́ди к Тебе́ у́тренюю,/ и воспева́ю Твое́ Божество́.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Приста́нищу небу́рному и благооти́шному приведи́ нас, о́тче Богому́дре, прегреше́ньми обурева́емых,/ да пла́мене бу́дущаго, му́ки нестерпи́мыя и гне́ва Божия изба́вимся,/ на тя упова́ние возложи́вше.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Моли́тву те́плую, я́ко ми́ро благоуха́нное принеси́ за ны ко Го́споду, святи́телю Меле́тие,/ не има́мы бо покая́ния, ни жития́ непоро́чнаго, ниже́ моли́твы чи́стыя,/ сего́ ра́ди помози́ нам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святи́телю Христо́в Меле́тие, искорени́ зло́бу и по́хоть вре́дную серде́ц на́ших,/ да тля грехо́вная не растли́т и не помрачи́т ду́ши на́ша,/ на тя с ве́рою упова́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́, Де́во, еди́ну вси ве́рнии стяжа́хом Засту́пницу тве́рду,/ Ты бо Бо́га родила́ еси́,/ сего́ ра́ди хвала́ми, Чи́стая, Тя ублажа́ем, ро́ди земни́и, по глаго́лу Твоему́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Во глубину́ грехо́вную впа́дся, Бла́же,/ я́ко Ио́на от кита́ вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ и спаси́ мя, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Воздохни́ и припади́ за ны ко Го́споду/ и уми́лостиви Его́, святи́телю Меле́тие,/ пре́жде да́же не предста́ти нам Судии́ Нелицеприя́тному,/ возда́ти коему́ждо по де́лом его́ досто́йная гряду́щему.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Услы́ши глас стена́ния на́шего и вопль пла́ча на́шего, о́тче наш Меле́тие,/ я́ко изсохо́ша во гресе́х сердца́ на́ша./ Росо́ю сле́зныя моли́твы твоея ускори́ погаси́ти пла́мень грехо́в на́ших,/ во ад влеку́щих ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Хромы́я возста́вив и прокаже́нныя очи́стив,/ блудни́цы поми́ловав и разбо́йника благоразу́мнаго во еди́ном часе́ ра́еви сподо́бивый Человеколюбец Госпо́дь,/ Его́ же умоли́, Боговозлю́бленне, всепроща́ющей любо́вию просвети́ти убо́гия ду́ши на́ша и спасти́ нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ада́м преступи́ у́бо за́поведь еди́ну Сы́на Твоего́, Де́во, и во изгна́ние впаде́:/ ка́ко же рыда́ем прегреше́ний на́ших бе́здну,/во мно́гия бе́ды впа́дшии.

Конда́к, гла́с 4:

Ревну́я, поревнова́л еси́ к Бо́гу, Его́же возлюби́л еси́/ и Его́же всем се́рдцем возжела́л еси́, о́тче наш Меле́тие,/ и Его́же ра́ди к и́ноческому по́двигу поте́кл еси́/ и закла́тися Христу́ Бо́гу сама́го себе́ приве́л еси́,/ я́ко па́стырь до́брый вруче́нное тебе́ ста́до ове́ц Христо́вых му́дре упа́сл еси́./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га, святи́телю достохва́льне.

И́кос:

И́же в доброде́телех па́стырь Це́ркви Христо́вой преди́вный/ и, я́ко оте́ц чадолюби́вый, а́лчущим и жа́ждущим пра́вды сосу́д неистощи́мый,/ пред Бо́гом предста́телю наш ве́рный, в похвалу́ тебе́ зове́м:/ ра́дуйся, иера́рше Христо́в, Боже́ственныя благода́ти досто́йный носи́телю;/ ра́дуйся, за́поведей Божиих – глаго́лов жи́зни ве́чной – усе́рднейший исполни́телю;/ ра́дуйся, сокро́вище несокрове́нное, бога́тство твое́ неиму́щим добре́ расточи́вый;/ ра́дуйся, в труде́х, посте́ и бде́нии ве́рно Бо́гу послужи́вый./ Моли́ о нас Христа́ Бо́га, святи́телю достохва́льне.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещь о́гненную вве́ржени преподо́бнии о́троцы,/ огнь в росу́ преложи́ша,/ воспева́нием сице вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Моли́твы твоя́ источи́ за ны ко Го́споду, о́тче преблаже́ннейший,/ и скве́рну сту́дных дел на́ших омы́й, во е́же чи́стым се́рдцем взыва́ти нам:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

О́гнь моли́твы непоро́чный проле́й за всех нас к Бо́гу, святи́телю Меле́тие,/ да не пожре́т нас зло́ба грехо́вная,/ оба́че научи́ нас ве́рно взыва́ти:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возше́л еси́ на высоту́ доброде́тели, па́стырю наш Меле́тие,/ е́юже, я́ко еле́ем благода́тным, горе́ние серде́ц на́ших воспламени́/ и мрак грехо́вный от душ на́ших отжени́, во е́же звати нам чи́сте:/ благослове́н Госпо́дь, Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свята́я Богоро́дице, Пресвята́го Ро́ждшая пло́тию,/ уподо́битися восхоте́вшаго челове́ком,/ Небе́снаго Ца́рствия всех нас яви́ прича́стники моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 8.

Ирмос: Стра́шнаго Херуви́мом,/ и чу́днаго Серафи́мом, и ми́ру Творца́,/ свяще́нницы, и раби́, и ду́си пра́ведных,/ по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Ка́ко у́бо воспое́м вели́чие трудо́в твои́х,/ аще не подража́ем смире́нию и терпе́нию твоему́, преподо́бне о́тче Меле́тие,/ и́мже вся́ка зло́ба упраздни́ся и Це́рковь Христо́ва украси́ся:/ благословя́ще и превознося́ще Го́спода во ве́ки.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Ума́ красото́ю ди́вно увенча́ Тя Госпо́дь, па́стырю наш Меле́тие,/ во е́же быти нам: в ве́ре утвержде́ние, в ле́ности же посрамле́ние, в служе́нии бли́жним поспеше́ние,/ благословя́ще и превознося́ще Бо́га во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́рняго Сио́на жи́тель показа́лся еси́, святи́телю Меле́тие,/ сего́ ра́ди со все́ми святы́ми мо́лиши Го́спода мир нам и ве́лию ми́лость дарова́ти,/ благословя́щим и превознося́щим Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко Ма́терь Све́та,/ трапе́зу Хле́ба Жи́зненнаго и руно́ ороше́нное, и сла́дость ра́йскую почита́ем Тя, Чи́стая Де́во Ма́ти.

Песнь 9

Ирмос: Па́че естества́ Ма́терь/ и по естеству́ Де́ву,/ Еди́ну в жена́х Благослове́нную,/ пе́сньми, ве́рнии, Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Богопозна́нием утверди́л еси́ себе́ и слове́сное ста́до твое́, Богому́дре,/ сего́ ра́ди о́вцы па́жити твоея́, со умиле́нием вопиют тебе́:/ настави нас Бо́гу служи́ти усе́рдно.

Припев: Святителю отче Мелетие, моли Бога о нас.

Над мно́гими тя поста́ви Госпо́дь,/ о мале бо был еси́ ве́рен Ему́ от ю́ности твоея, святи́телю Ме́летие,/ дерзнове́ние к Нему́ име́я, моли́, да сотвори́т нас насле́дники Ца́рствия Своего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Престо́лу Ще́драго Бо́га предстоя́ще,/ не преста́й моли́тися, святи́телю Меле́тие,/ Це́рковь и страну́ на́шу огражда́ти ми́ром во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Тебе́, Де́во Пречи́стая, воплоти́вшагося моли́ о спасе́нии на́шем,/ Емуже предстои́ши всегда́, я́ко Ма́терь Сы́ну.

Свети́лен:

Свет стезя́м твои́м вои́стину зако́н Бо́га на́шего бысть, святи́телю Меле́тие,/ Его́же благода́ти струя́ми напое́н был еси́/ и нам Боже́ственный Свет испроси́,/ во е́же пра́во ходити пути́ Господни.

Молитва

О, богому́дре святи́телю Христо́в, о́тче на́ш Меле́тие! При́зри на на́с, ча́д твои́х, к стопа́м твои́м припа́дающих и всеси́льнаго твоего́ заступле́ния пред Го́сподом сле́зно прося́щих. Беззако́ния бо на́ша отяготе́ша на на́с, ско́рби и боле́зни обуя́ша на ны́, и грехо́вныя обы́чаи на́ша отдали́ша от Го́спода сердца́ на́ша, и прельще́ниям вра́жиим, ко а́ду преиспо́днему на́с влеку́щим, рабо́тати соврати́ша ны́. Ты́ же, па́стырю на́ш благосе́рдный, в житии́ твое́м ни еди́наго скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, николи́же презре́л еси́. Вознеси́ моле́ние о на́с гре́шных ко Го́споду, да умоле́н бы́в Ма́терию Свое́ю, преложи́т гне́в Сво́й, по грехо́м на́шим пра́ведно на на́с дви́жимый, на ми́лование на́ше и пода́ст душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́знем и не́мощем на́шим исцеле́ние и от скорбе́й и печа́лей избавле́ние. Це́рковь Святу́ю от наве́тов вра́жиих тве́рду и непоколеби́му в ми́ре соблюди́, вся́кое епи́скопство Правосла́вных и ве́сь при́чт церко́вный в единомы́слии ве́ры утверди́. И́ночествующих бра́тии на́ших, в посте́ и честне́м жи́тельстве подвиза́ющихся, благода́тию смире́ния и терпе́ния снабди́. Ве́рным же ча́дам Це́ркви Христо́вой ра́зум чи́ст и свобо́ден от страсте́й умоли́, да не в го́рдости и самочи́нии сердца́ своя́ ожесточа́ют, но в послуша́нии сыно́внем па́стырем Це́ркви, я́коже Самому́ Го́споду, себе́ смире́нно вверя́ют, и ки́йждо и́х попече́нию о душе́ свое́й пла́менно прилежи́т. Стране́ на́шей испроси́ у Го́спода вся́ блага́я и ко спасе́нию потре́бная, да от все́х враго́в, мы́слящих на́м зла́я, изба́вит на́с и, по вели́цей Свое́й ми́лости, всю́ жи́знь на́шу незы́блемым ми́ром огради́т. Е́й, святи́телю ми́лостивый! Не лиши́ на́с по́мощи твоея́ небе́сныя, но предста́тельством твои́м вся́ ны́ во приста́нище спасе́ния приведи́, и всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва насле́дники на́с покажи́, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Мелетию, архиепископу Харьковскому и Ахтырскому