Шрифт

25 февраля.

Канон первый святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси.

святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Я́ко апо́столом сопресто́льна,/ и врача́ предо́бра, и служи́теля благоприя́тна,/ к раце твое́й честне́й притека́юще, святи́телю Алекси́е, Богому́дре чудотво́рче,/ соше́дшеся, любо́вию в па́мять твою́ светло́ пра́зднуем,/ в пе́снех и пе́ниих ра́дующеся и Христа́ сла́вяще,/ такову́ю благода́ть тебе́ дарова́вшаго исцеле́ний/ и гра́ду твоему́ вели́кое утвержде́ние.

Тропа́рь, гла́с 4:

Апо́стольских до́гмат опа́сна храни́теля,/ Це́ркве росси́йския па́стыря и учи́теля,/ преблаже́ннаго Алекси́я святи́теля па́мять пра́зднующе,/ славосло́вим Христа́ Бо́га на́шего пе́сньми достодо́лжными,/ дарова́вшаго нам уго́дника Своего́,/ я́ко оби́льный исто́чник, точа́щ врачева́ния,/ гра́ду же Москве́ похвалу́ и утвержде́ние.

Тропа́рь, гла́с 8:

Я́ко светоно́сная возсия́ днесь па́мять твоя́, сла́вне,/ ве́рных озаря́ющи ду́ши и телеса́,/ и исцеле́ния струи́ Богоприя́тными ти моли́твами источа́еши,/ о́тче святи́телю Алекси́е,/ Те́мже тя мо́лим, я́ко архиере́ом сопресто́льна и чудоде́йственника изря́дна,/ и́же Христо́ву Престо́лу предстоя́й,/ о нас не оскудева́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Колесни́цею благода́ти Твое́й, Го́споди, возвы́си на́ша по́мыслы от до́льних на Го́рняя/ и сподо́би восхвали́ти уго́дника Твоего́, святи́теля Алекси́я,/ песнь Тебе́, Бо́гу, воспева́юща.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Колесни́цею хода́тайств твои́х/ ум наш, отягче́нный жите́йскими печа́льми, возвы́си от земны́х к Небе́сным/ и наста́ви восхвали́ти тя досто́йно, о́тче Алекси́е,/ песнь побе́дную Бо́гу воспева́юща.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Колесни́цу го́рдости ми́ра сего́ превозше́л еси́ смире́нием,/ и, взем крест твой, после́довал еси́ Христу́ добро́тами,/ и, во приста́нище го́рняго селе́ния дости́г,/ песнь Бо́гу побе́дную воспева́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Колесни́цею доброде́телей, я́ко Илия́ о́гненною, возше́л еси́ на Не́бо,/ отону́дуже моли́ Бо́га низпосла́ти я́ко ми́лоть благода́ть Ду́ха,/ уча́щую ны песнь побе́дную Бо́гу воспева́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Колесни́ца огнеобра́зная, носи́вшая Бо́га Сло́ва,/ во чре́ве Твое́м воплоще́ннаго,/ моли́ Его́ приле́жно спасти́ся рабо́м Твои́м,/ к Тебе́ притека́ющим и побе́дную песнь Бо́гу воспева́ющим.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Небе́снаго кру́га и всея́ тва́ри Госпо́дь,/ предве́дый тя, о́тче Алекси́е, бу́дуща па́стыря добра́,/ вве́ри тебе́ па́ству слове́сную, я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Небе́снаго кру́га возлюби́в Творца́,/ посто́м облегче́н, страсте́й мо́ре преше́л еси́ и, на безстра́стия верх доброде́тельми возше́д,/ Бо́га узре́л еси́, Еди́наго Человеколю́бца.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Небе́снаго кру́га на высоту́ возше́д Богоразу́мием,/ уви́дел еси́ у́мно та́мо неизрече́нная/ и прия́л еси́ дар чудотворе́ния от Бо́га Человеколю́бца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Небе́снаго кру́га Верхотво́рца, хотя́ща роди́тися из Тебе́, Пречи́стая, возвести́ Тебе́ Гаврии́л:/ ра́дуйся, Де́во, Госпо́дь с Тобо́ю, Еди́н Человеколю́бец.

Седа́лен, гла́с 4.

Благово́нною сло́ва Бо́жияго па́житию/ слове́сную па́ству Христо́ву Богоуго́дно воспита́нную,/ па́стырским Богодухо́вным исправле́ния жезло́м/ на пра́вую спасе́ния стезю́ путево́дствив я́ко до́брый па́стырь,/ удосто́ился еси́ нетле́нну ве́чныя жи́зни мзду восприя́ти/ в Го́рнем Сио́не от Пастыренача́льника Христа́ Бо́га./ Его́же моли́, досточу́дне Алекси́е,/ нам, твои́м о́вцам слове́сным, сохрани́тися от неви́димых волко́в хи́щных.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Повеле́нное та́йно прие́м в ра́зуме,/ в кро́ве Ио́сифове тща́нием предста́ безпло́тный,/ глаго́ля Неискусобра́чней:/ приклони́вый схожде́нием Небе́са вмеща́ется неизме́нно весь в Тя,/ Его́же и ви́дя в ложесна́х Твои́х, прие́мша ра́бий зрак,/ ужаса́юся звати Тебе́:/ ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти́: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Ты моя́ кре́пость, Го́споди, Ты моя́ и си́ла, – вопия́, о́тче Алекси́е, прия́л еси́ дар/ теле́сныя неду́ги цели́ти и лука́выя ду́хи отгоня́ти от зову́щих Христу́:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Ты еси́ свети́ло Росси́йския земли́ и гра́ду Москве́ стена́ неруши́ма,/ на враги́ же победи́тель,/ и христоимени́тым людем во бранех посо́бник,/ зову́щим Христу́/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ты Богосло́вил еси́ Едини́цу несозда́нную,/ в Трие́х Лицех су́щую, неслива́ему же и неразде́льну,/ воумля́я па́ству твою́, о́тче Алекси́е, непреста́нно зва́ти:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты моя́ кре́пость еси́ вои́стинну и спасе́ние, Богоро́дице,/ и на Тя наде́жду мою́ возложи́х,/ спаси́ мя, Де́во Чи́стая, и укрепи́ ро́ждшемуся из Тебе́ звати:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго, но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Вску́ю проти́внии ополча́ются на ны, иму́щия тя кре́пка побо́рника?/ Ты, о́тче Алекси́е, де́рзость их низложи́ и во́инство на́ше моли́твою твое́ю стра́шно им покажи́.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Вску́ю уныва́ем, согнета́емии мно́жеством печа́лей,/ иму́ще ско́рбных уте́шителя – святи́теля Алекси́я,/ избавля́юща ны от бед и скорбе́й на́ших/ и от враг ви́димых же и неви́димых?

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вску́ю, о́тче Алекси́е, теле́сныя не́мощи нахо́дят на ны, и беды́ окружа́ют ны,/ врача́ тя иму́щия в боле́знех и уте́шителя в ско́рбех?/ изми́ у́бо ны от сих моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вску́ю обурева́ют мя во́лны страсте́й,/ ко́рмчия Христа́ ро́ждшая, Де́во Всенепоро́чная?/ Ты Его́ моли́ сих исхи́тити мя/ и к стези́ за́поведей Его́ пути́ моя́ упра́вити, молю́ся.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Очи́сти ны, Спа́се, от мно́гих грехо́в на́ших/ и боле́зни отжени́ моли́твами святи́теля Твоего́ Алекси́я,/ и мир Церква́м Твои́м подаждь и соедине́ние.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Очи́сти сердца́ на́ша и мы́сли хода́тайствы твои́ми, о́тче,/ и, прии́м от нас приноси́мыя тебе́ моли́твы,/ испроси́ у Христа́ обрести́ нам велию ми́лость.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Очи́стив се́рдце твое́, о́тче Алекси́е,/ и трость языка́ твоего́ изостри́в Ду́хом,/ написа́л еси́ в сердца́х ве́рных сло́во Богоразу́мия уче́ньми твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́нну Тя Ду́хом, Всенепоро́чная, Арха́нгел Гаврии́л позна́в,/ зовяще Тебе́:/ ра́дуйся, Де́во Мариṙе, па́дших воззва́ние и кля́твы разреше́ние.

Конда́к, гла́с 8:

Боже́ственнаго и пречестна́го святи́теля Христо́ва,/ но́ваго чудотво́рца Алекси́я,/ ве́рно вси пою́ще, лю́дие, любо́вию да ублажи́м, я́ко па́стыря вели́каго,/ служи́теля же и учи́теля прему́дра земли́ Росси́йстей./ Днесь, в па́мять его́ прите́кше,/ ра́достно возопие́м песнь Богоно́сному:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных нас изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

И́кос:

Ди́внаго и пречестна́го чудотво́рца ви́дяще чудеса́,/ исцеле́ния подава́юща всем, от души́ с ве́рою притека́ющим,/ и Христо́вы лю́ди неви́димо посеща́юща,/ и зе́млю Росси́йскую просвеща́юща,/ ра́достно от души́ вси, вку́пе соше́дшеся к раце моще́й его́,/ слышаще же и ви́дяще чуде́с мно́жество и исто́чник исцеле́ний неисчерпа́емь,/ чи́стыми сердцы́ и просвеще́нными ра́зумы, я́ко благоуха́нно кади́ло,/ плоды́ доброде́тельны от души́ принося́ще/ и ра́дующеся, воззове́м ему́, глаго́люще:/ ра́дуйся, о́тче, честны́й наш учи́телю,/ я́ко прия́л еси́ трудо́в твои́х воздая́ние/ и в Вы́шних водворя́ешися, о нас моля́ Человеколю́бца Бо́га./ Чуде́с дар прия́л еси́,/ земли́ Росси́йстей оте́ц и учи́тель,/ и святи́телем изря́дная похвала́,/ и во́инству на́шему во бране́х посо́бник кре́пок./ Ра́дуйся, святи́телю Алекси́е, гра́ду на́шему утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́,/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

От Иуде́и отроко́м поревнова́в, огнепа́льныя стра́сти угаси́л еси́,/ Христу́ при́сно поя́, блаже́нне Алекси́е:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

От Иуде́и о́троки подража́л еси́,/ живу́щею бо в тебе́ Ду́ха благода́тию просве́щъся,/ воспе́л еси́ Христу́:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От Иуде́и о́троком ревну́ем,/ ви́дяще мо́щи твоя́ чудоточа́щия, любо́вию распаля́еми, Христу́ зове́м:/ отцев Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Иуде́и о́троцы Твое́ прообразиша Рождество́, Де́во Всечи́стая,/ огнь бо в пещи́ не опали́ их, пою́щих:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т вои А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Царя́ Небе́снаго хвали́ти учи́л еси́ па́ству твою́, зовы́й:/ по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Царя́ Небе́снаго умоли́ о нас, ча́дех твои́х,/ ра́достно пою́щих и превознося́щих Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Царю́ Небе́сному предстоя́, па́ству твою́ назира́й,/ пою́щую и превознося́щую Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Царя́ Небеснаго родила́ еси́, Дево,/ Его́же Ангели пою́т и превозно́сят во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стиину Богоро́дицу,/ Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с Безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Вои́стинну свет ми́ру яви́лся еси́, светя́щ добро́детельми,/ и па́стырь изря́ден твоего́ ста́да был еси́,/ Христа́ велича́юща.

Припев: Святителю отче Алексие, моли Бога о нас.

Вои́стинну ве́мы тя, о́тче, чудотво́рца вели́ка,/ точа́ща мно́га чудеса́ ве́рно к тебе́ приходя́щим/ и Христа́ велича́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стинну светло́ па́мять пра́зднуют святи́теля Алекси́я/ архиере́и, и свяще́нницы, мона́си и вси лю́дие,/ Христа́ Бо́га велича́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вои́стинну Ты еси́ христиа́ном спасе́ние:/ Христа́ бо родила́ еси́, спаса́ющаго ны,/ Де́ву Чи́сту Тя велича́ющия.

Свети́лен:

Благода́ть Свята́го Ду́ха, все́льшаяся в тя, святи́теля́ тя пока́за,/ Христо́с же ти вручи́ па́ству Свою́ па́ствити на па́житех духо́вных,/ Его́же ра́ди потща́лся еси́ наставля́ти лю́ди,/ и ны́не на Небесе́х, ра́дуяся, живе́ши.

Молитва 1‑я

О, пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со Ангелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы твоея́ спасти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к: благостоя́ние Святы́х Церкве́й утверди́; архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к подвиго́м до́браго тече́ния укрепи́; град (сей и святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́; мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́; ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ сло́ва, Моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2‑я

О, свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Алекси́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас (имена), с ве́рою притека́ющих к твоему́ заступле́нию, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е́, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и я́коже исцеле́нием от слепоты́ цари́цы ага́рянския спасл еси́ оте́чество твое́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и на Стра́шнем суди́ще Свое́м сподо́бит десна́го стоя́ния со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея Руси