Шрифт

24 февраля.

Канон первый благоверному князю Всеволоду Псковскому (в крещении Гавриилу)

благоверному князю Всеволоду Псковскому (в крещении Гавриилу)
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4-й:

Из мла́да яви́лся еси́, Богому́дре кня́же Гаврии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избра́н Богови,/ благоче́стием воспита́н, ве́ру непоро́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́ркви устро́ив,/ изгна́ние претерпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дрии прароди́тели твои́ от бра́та убие́ние./ С ни́миже предстоя́ Святе́й Тро́ице,/ моли́ся, стране́ на́шей сохране́нной бы́ти/ и всем нам спасти́ся.

Канон, глас 2-й

Песнь 1

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Высоко́ житие́ име́я и восхожде́нии Боже́ственными весь све́тел быв,/ просвеще́ние ми испроси́, восхваля́ющу честны́я твоя́ по́двиги,/ и́миже до́бре пожи́в, улучи́л еси́, Все́володе,/ и́хже наде́ялся еси́.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Мироуха́нная любя́ уче́ния,/ и во чте́нии Свяще́нных Писа́ний упражня́яся,/ сласте́й уклони́лся еси́, блаже́нне, смра́дных и безче́стных/ и облагово́нился еси́, Боже́ственными добро́тами украша́ем.

Слава: Дрема́ние о́чию от души́, блаже́нне, отгна́л еси́,/ бдя и Бо́гови приединева́яся всено́щными стоя́нии,/ непрекло́нен ну́ждами естества́,/ те́мже ко дню невече́рнему дости́гл еси́.

И ныне: Я́ко черто́г одушевле́н Бо́жий и кади́льницу мы́сленнаго и светоно́снаго у́гля,/ Присноблагода́тную ублажа́ем Богоро́дицу, зову́ще:/ ра́дуйся, Хода́таице спаси́тельнаго воскресе́ния.

Песнь 3

Ирмос: На ка́мени мя ве́ры утверди́в,/ разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́,/ возвесели́ бо ся дух мой внегда́ пе́ти:/ несть свят, я́коже Бог наш,/ и несть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Глаго́лом живото́чным внима́я, испи́л еси́ во́ду спасе́ния,/ возгнуша́вся го́рькаго греха́, и, поя́, глаго́лал еси́ Бо́гови, Все́володе:/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Ми́лование стяжа́л еси́ христоподража́тельно,/ разда́л еси́ бога́тство тре́бующим,/ Небе́сное бога́тство, хода́тайствующее тебе́, е́же и получи́л еси́, поя́, Все́володе:/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Слава: Присво́ився Зижди́телю любо́вию Боже́ственною, прия́т Небе́сное насле́дие/ и дре́ва живо́тнаго прича́стник был еси́,/ обще́нием обо́жаем, и поя́, сла́вне:/ я́ко несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

И ныне: Су́щи А́нгел честне́йши,/ Зижди́теля А́нгелов во утро́бе носи́ла еси́ и родила́ еси́ неизрече́нно,/ Ему́же вси пое́м:/ Ты еси́ Бог наш,/ несть свя́та, па́че Тебе́, Го́споди.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Седален, глас 4-й

Благоволи́в благи́ми дея́нии,/ искуси́лся еси́, я́ко зла́то в пе́щи, напа́стьми, Все́володе сла́вне./ Те́мже и по сме́рти источа́еши бога́тно чудеса́, я́ко во́ды,/ и неду́ги исцеля́еши, о нас при́сно моля́ся,/ я́ко да согреше́ний проще́ние прии́мем.

Слава, и ныне: Красоте́ де́вства Твоего́ и пресве́тлой чистоте́ Твое́й/ Гаврии́л удиви́вся, вопия́ше Ти, Богоро́дице:/ ку́ю Ти похвалу́ принесу́ досто́йную? что же возымену́ю Тя?/ недоумева́ю и ужаса́юся./ Те́мже, я́ко повеле́н бых, вопию́ Ти:/ ра́дуйся, Благода́тная.

Песнь 4

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Сам, Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя, челове́ка. Тем зову́ Ти: Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Уче́ния оте́ческая храня́ невреди́мо,/ правосла́вно мудрова́ние ты от младе́нства име́л еси́,/ житие́ нескве́рно и ми́лостивен нрав,/ досточу́дне.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Ни молва́ мирска́я, ни вла́сти держа́ние,/ ни сла́ва тле́нная твое́ е́же к Бо́гу жела́ние уста́виша, Все́володе,/ но благоволи́л еси́ вои́стинну Боже́ственными дея́нии.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Возвыша́ем Боже́ственными поуче́нии всегда́,/ врага́ смири́л еси́/ и исцеле́ний де́йство прия́т, Все́володе,/ судо́м пра́ведным вся управля́ющаго.

Слава: Иска́пающи сла́дость ра́ка моще́й твои́х бога́тых исцеле́ний,/ стра́сти отгоня́ет, Все́володе, ве́рою чту́щих тя/ и попаляет бесо́в вся полки́.

И ныне: Всепетая, во́инствы Го́рними пева́емаго Бо́га породила́ еси́,/ Челове́ка вои́стинну бы́вша,/ Его́же о рабе́х Твои́х моля́щи не преста́й, Присноде́во.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих,/ спа́сение отча́янных, Христе́ Спа́се мой,/ к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра,/ просвети́ мя сия́нием Твои́м,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Заре́ю честно́ю Святы́я Тро́ицы просвеще́н,/ зако́ном же Сея́ огражде́н, нощь жития́ непреткнове́нно ты премину́л еси́,/ виде́нии Боже́ственными окриля́ем, блаже́нне,/ и в Боже́ственную жизнь всели́лся еси́.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Ны́не на тебе́ чу́до ве́лие зри́тся, и у́жаса испо́лнь:/ ка́ко по погребе́нии вои́стинну мно́го лет соблюде́ся неруши́мо, блаже́нне,/ твое́ те́ло, во гро́бе лежа́щее,/ судьба́ми, и́ми́же весть Сам, прославля́яй тя.

Слава: Бла́гоже твоему́, е́же к Бо́гу, дерзнове́нию,/ бла́гоже жела́нию, е́же в се́рдцы к Нему́ име́л еси́,/ бла́го пожи́в, Гаврии́ле,/ просия́л еси́ пресла́вно Боже́ственными светлостьми́/ и уясни́л еси́ ве́рных совокупле́ния.

И ныне: О нас из Тебе́ воплоще́ннаго, Де́во Ма́ти, всегда́ моли́,/ благоче́стно Тя блажа́щих,/ изба́витися бед, душетле́нных страсте́й, и печа́лей,/ и ве́чнующаго пла́мене муче́ния.

Песнь 6

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Точе́ния сла́дка иска́паху, блаже́нне, по́тове твой,/ и ра́дование, и исцеле́ний сия́ние в хвалу́ Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Во дво́рех Бо́жиих процве́л еси́ виногра́д многопло́ден прозя́бший,/ доброде́телей гро́здие, де́лателю душа́м оби́лие пода́в.

Слава: Ца́рства Бо́жия возжеле́л еси́ и, над страстъми́ ца́рствовав, Все́володе,/ по благоволе́нию лу́чшему ра́дость пра́ведных получи́л еси́.

И ныне: Избра́нна Бо́гу бы́вши, я́ко прекра́сна,/ село́ простра́нно Сему́, Де́во, была́ еси́,/ и черто́г, и све́щник, и трапе́за.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 8-й

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́,/ присноцвету́щ доброде́тельми и, я́коже Дави́д, незло́бием./ Того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Тро́ицу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти:/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Икос

Всечестну́ю па́мять почти́м уго́дника Христо́ва, вели́каго кня́зя Все́волода,/ оте́ческою диади́мою от ю́ности укра́шена,/ хра́браго во́ина на супоста́ты и вла́стеля благоути́шна,/ и ра́достныя глаго́лы от се́рдца воззове́м к нему́, си́це вопию́ще:/ ра́дуйся, я́ко из млады́х ногте́й Бо́га возлюби́в;/ ра́дуйся, я́ко за́поведей Его́ нело́жный храни́тель;/ ра́дуйся, земли́ слове́нстей украше́ние;/ ра́дуйся, церко́вный строи́телю и обогати́телю неску́дный;/ ра́дуйся, церква́м украше́ние и и́стинный побо́рниче;/ ра́дуйся, нело́жный прави́телю о́тческих преда́ний;/ ра́дуйся, благоче́стия столп, непоколеби́м вра́жиими прило́ги;/ ра́дуйся, я́ко во вре́мя вели́каго гла́да преизоби́льный ни́щим и си́рым пита́телю;/ ра́дуйся, бе́дным утеше́ние и засту́пник;/ ра́дуйся и весели́ся, я́ко сугу́бу мзду Небе́сную сугу́ба ра́ди изгна́ния от Бо́га обре́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко сподо́бился еси́ восприя́тия/ сугу́быя благода́ти вене́ц пресве́тел и исто́чник исцеле́ния;/ ра́дуйся, пресла́вный кня́же Гаврии́ле, князе́м Росси́йским похвала́;/ ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Песнь 7

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля/ высо́к пла́мень вознесло́ есть;/ Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную,/ Сый благослове́н и препросла́влен.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Кре́постию вжили́вся Живода́вца, пло́ти удержа́л еси́ жела́ния, пребога́те,/ и ум впери́л еси́ к Небе́сным, поя́ в кре́пости:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Сам ся благоро́ден сотвори́л еси́,/ благоро́дны о́бразы стяжа́в ума́ це́лостию;/ поуче́нием же упражня́яся Богодухнове́нных Писа́ний,/ все твое́ жела́ние на Бо́га Всеви́дца, блаже́нне, возложи́л еси́.

Слава: Вы́шняго ца́рства, вы́шняго гра́да, Бо́жия ра́я,/ пра́ведных наслажде́ния, пи́щи нетле́нныя,/ бога́тства некра́домаго, Све́та Невече́рняго/ сподо́бился еси́, блаже́нне Все́володе.

И ныне: Его́же родила́ еси́, Влады́чице, при́сно моли́/ рабо́ты изба́вити мя страсте́й и осужде́ния,/ и одержа́щаго мя лю́таго отча́яния, и оскорбля́ющих мя удержа́ния,/ Чи́стая, Богора́дованная.

Песнь 8

Ирмос: В пещи́ о́трочестей прообрази́л еси́ иногда́ Твою́ Ма́терь, Го́споди,/ о́браз же Сия́ из огня́ изыма́ше, неопа́льно входя́щия,/ Ю́же пое́м, я́вльшуюся Тобо́ю конце́м днесь,/ и превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Огнь помышля́я стра́шный, пред престо́лом Христо́вым хотя́щь пали́ти,/ умиле́нием се́рдца теплы́ излива́еши ка́пли слез,/ погаша́я те́ми пещь страсте́й, Все́володе Богому́дре.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Все предложи́л еси́ к Бо́гу, му́дре, душе́вное о́ко/ и Тому́ прилепи́лся еси́, вопия́ псало́мски:/ Христе́ мой, ка́ла мя изба́ви смертоно́сных страсте́й во ве́ки.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Терпе́нием пожда́тель и се́рдцем смире́н, ты был еси́ ми́лостив тре́бующим,/ обы́чай принося́ благ, и о́бразы доброде́тельны, всече́стне,/ в ни́хже до́бре пожи́в, чуде́с то́чиши благода́ть.

Слава: Ра́зум име́я Боже́ствен, испо́лнитель Влады́чних яви́лся еси́ слове́с,/ десны́я любя́ стези́, ле́вых же я́ве уклоня́яся, я́ко благоу́мен и мудр:/ те́мже тя почита́ем, Богому́дре, во ве́ки.

И ныне: Ада́мов Соде́тель от крове́й Твои́х чи́стых зи́ждется и мле́ком пита́ется,/ пита́яй вся́ко дыха́ние, Де́во Богоро́дице,/ те́мже я́ко Бо́жию Тя сла́вим Ма́терь.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь,/ вопло́щься от Де́вы, нам яви́ся/ омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная./ Тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Ви́дети жела́я сла́ву Бо́га на́шего,/ доброде́телей благообра́зием себе́ удобри́л еси́/ и, свещу́ нося́, вшел еси́ в све́тлый черто́г,/ со А́нгелы живы́й ясне́е наслажда́ешися Боговиде́ния.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко у́тро, я́ко со́лнце, возсия́ па́мять твоя́,/ су́щая во мра́це сердца́ просвеща́ющи:/ ты бо све́та и дне я́ко вои́стинну сын яви́лся еси́,/ Богому́дре Все́володе,/ сего́ ра́ди тя почита́ем.

Припев: Благоверне княже Всеволоде, моли́ Бо́га о нас.

Му́дростию укра́шен и ра́зумом просвеще́н,/ смире́нием се́рдца ле́потствуя, высото́ю жития́ сия́я,/ к мы́сленным преше́л еси́ дворо́м,/ иде́же нас помина́еши, почита́ющих тя, Все́володе.

Слава: День пра́зднественный и по́льзы хода́тайственный/ честны́й твой соверша́ем от земли́ преставле́ния:/ ты бо Госпо́ден уго́дник и Того́ за́поведей де́латель яви́лся еси́ непосты́ден,/ досточу́дне Все́володе.

И ныне: Све́та прия́телище утро́ба Твоя́ бысть, просве́щшаго мир, Богора́дованная./ Те́мже молю́ Тя, окая́нный:/ све́тлу зарю́ пода́ждь ми, Богоневе́сто, мольба́ми Все́волода Богому́драго.

Свети́лен

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти показа́л еси́ све́тлость жития́ твоего́:/ источа́еши ми́рови благода́ть, притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, всеблаже́нне Гаврии́ле,/ и моли́ спасти́ся чту́щим тя.

Молитва

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному князю Всеволоду Псковскому (в крещении Гавриилу)