Шрифт

24 февраля.

Канон мученику Георгию Новому Софийскому

мученику Георгию Софийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4-й:

В терпе́нии многоиску́снем, блаже́нне му́чениче Гео́ргие,/ огнеиску́сную смерть претерпе́л еси́/ и по кончи́не твое́й вене́ц от Христа́ нетле́нный/ с му́ченическими ли́ки прия́л еси́./ И ны́не, на земли́ кро́тких досто́йно водворя́яся,/ Христа́ Бо́га о нас непреста́нно моли́,/ и́же ве́рою покланя́ющихся ра́це моще́й твои́х.

Канон, глас 1-й

Песнь 1

Ирмос: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися,/ та бо, Безсме́ртне,/ я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Сло́ве Бо́жий, во святы́х препросла́вленный,/ сло́во ми вдохни́ и ум просвети́/ воспе́ти по достоя́нию новаго му́ченика Гео́ргия/ и Тебе́, того́ укре́пльшаго.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Вем любо́вь твою́, му́чениче,/ и на тя наде́яся потща́хся принести́ тебе́ пе́ние;/ аще и не по достоя́нию скудоу́мия ра́ди, но от усе́рдия приими́,/ я́коже и Христо́с вдови́цы две ле́пте.

Слава: Ят быв от нечести́вых, муче́ния по́прище преплы́л еси́/ и Еде́ма Небе́снаго приста́нище достигл еси́,/ в немже ны́не водворя́яся, Влады́це всех моли́ся/ душ на́ших помраче́ние отъяти,/ я́ко да досто́йно па́мять твою́ воспое́м.

И ныне: Щедролюби́вый Бог Сло́во, сотвори́вый руко́ю Ада́ма/ и от ребра́ его́ Е́ву возсозда́вый,/ из Тебе́ воплоти́ся, Пречи́стая,/ на Кресте́ пригвозди́ся и в ре́бра прободе́ся,/ я́ко да тех поползнове́ние ми́лостивно испра́вит.

Песнь 3

Ирмос: Еди́не ве́дый челове́ческаго естества́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жься,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й,/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя славы Твоея, Человеколю́бче.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Еще́ в ю́ности ста́рческий ра́зум стяжа́в, сла́вне Гео́ргие,/ и вся све́рстники своя́ превозше́д му́дростию, незло́бием же и смире́нием,/ от всех ве́рных ублажа́ешися.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Но́вое был еси́ Правосла́вия утвержде́ние, сла́вне Гео́ргие,/ сте́пень же благоче́стия и чистоты́ снабде́ние ве́рным лю́дем,/ его́же ра́ди пе́сньми тя восхваля́ем.

Слава: Ны́не стяжа́ тя я́ко ве́лие сокро́вище и Це́ркве благоле́пие Сердики́йский град, блаже́нне Гео́ргие,/ но и вселе́нная вся слы́шавши твоя́ боре́ния/ весели́тся и по́двигу твоему́ дивя́щися, ублажа́ет тя.

И ныне: Исцели́ся преслуша́ние Е́вы прама́тере послуша́нием Твои́м, Пречи́стая:/ глаго́лы бо Гаврии́ла послу́шавши, Ма́ти была́ еси́ Сы́на Божия,/ И́же то́я печа́ль Кресто́м в ра́дость преложи́.

Го́споди, поми́луй (трижды).

Седален, глас 3-й

Красна́ тя лице́м Творе́ц показа́/ и душе́вною добро́тою внутрь снабде́,/ враг же не терпя́ сих, хотя́ща тя прельсти́ти и в снедь себе́ сотвори́ти./ Но Созда́тель Благи́й неви́димо тя укрепи́ и льстеца́ тобо́ю посрами́./ Темже ны́не на Небесе́х лику́я, свя́те Гео́ргие,/ моли́ся Го́сподеви о прославля́ющих тя.

Слава, и ныне: Недомы́сленно и непостижи́мо есть, Влады́чице Богора́дованная,/ соде́ланное о Тебе́ стра́шное Бо́жие та́инство,/ необыме́ннаго бо заче́нши родила́ еси́,/ пло́тию обложе́нна от Пречи́стых крове́й Твои́х;/ Его́же всегда́, Пречи́стая, с му́ченики моли́/ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 4

Ирмос: Го́ру Тя благода́тию Бо́жиею приосене́нную/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

К бу́дущей сла́ве взира́я, страда́льче всече́стне,/ маловре́менную ни во чтоже вмени́л еси́;/ темже тя ничто́же возмо́же разлучи́ти от любве́ Христо́вы:/ ни темни́чная затворе́ния, ни судиина́ преще́ния, ни огня́ разгоре́ние,/ ниже́ па́ки тле́нныя сла́вы обеща́ние.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Претерпе́л еси́ му́ки до́блественно, любве́ Боже́ственныя испо́лнен сый,/ и Бо́гу себе́ от ю́ности возложи́в, умре́ти за Него́ не отве́рглся еси́,/ повеле́ния Того́ послу́шая и стопа́м спаси́тельным после́дуя.

Слава: Люде́й сро́дных оста́вив, в Сердики́йский град прише́л еси́;/ доброде́тель же в себе́ нося́, му́ченик Христо́в изря́ден показа́лся еси́:/ весть бо та честь даровати сугу́бую стяжа́вшим ю.

И ныне: Е́вы прама́тере кля́тву упраздни́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Богоблагода́тная;/ ми́рови же благослове́ние процвела́ еси́, цветонося́щи Христа́;/ темже́, ра́дующеся, Тя, Богоро́дицу, испове́дуем.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́вый сия́нием прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Твои́ми до́блестьми попра́ся и в преиспо́дняя низложи́ся,/ и́же безме́рно дре́вле хваля́йся зе́млю и мо́ре погуби́ти;/ погуби́ его́ Христо́с Кресто́м Свои́м и побе́ду ве́рным дарова́.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ предумышля́хуся го́рдаго денни́цы служи́телие/ ле́стными словесы́ улови́ти до́бляго и к свое́й слу́жбе удобь привлещи́,/ тогда́ посрами́шася вселука́вии вку́пе с посла́вшим я.

Слава: Твою́ не стерпе́ укори́зну, млада́го ю́ноши, велича́вый бес и попра́ние,/ но пону́ди слуги́ своя́ к судии́ ити́, наде́яся стра́хом тебе́ одоле́ти:/ устраши́шася преиспо́днии, зря́ще тя ви́димых посра́мльшаго.

И ныне: Та́инство провозгласи́ша несказа́ннаго Твоего́ зача́тия,/ е́же из Тебе́ Бо́жия Сло́ва, Всепе́тая Ма́ти Де́во,/ весь лик проро́ческий, Бо́гом я́ве науче́нный:/ Ты бо вои́стину Безнача́льный Свет породи́ла еси́, Богоблагода́тная.

Песнь 6

Ирмос: Обы́де нас после́дняя бе́здна:/ несть избавля́яй./ Вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния:/ спаси́ лю́ди Твоя́, Боже наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Е́же на тя скрежета́ния зубо́в не у́боя́лся еси́, ниже́ устраши́лся еси́,/ став на суди́щи мучи́телей, я́ко а́гнец незло́бивый посреде́ волко́в./ Сего́ ра́ди тя ублажа́ем, помина́юще до́блесть твою́.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Блаже́нне Гео́ргие, разгара́шеся на тя я́ростию мучи́тель,/ зря тя непрекло́нна и повеле́ния его́ ни во что же вменя́юща,/ и желе́зы тя окова́в, в темни́цу вве́рже, устраши́ти тя хотя́,/ но яви́ся посра́млен.

Слава: Егда́ тя в темни́цу вверго́ша,/ бо́льшими к Бо́гу наде́ждами впери́лся еси́, блаже́нне,/ и наставля́ющаго тя к муче́нию послу́шав,/ словесы́ му́дрыми незатыка́емая уста́ го́рдых заткну́л еси́.

И ныне: Прише́д с Небесе́ Архистрати́г, Чи́стая,/ я́ве Тебе́ ра́дость благовести́ рек:/ из Тебе́ произы́дет Бог пло́тию, Де́во Пречи́стая,/ во спасе́ние ве́рою пою́щих Тя.

Го́споди, поми́луй (трижды). Слава, и ныне:

Кондак, глас 2-й

Вы́шния сла́вы жела́я, многострада́льне Гео́ргие,/ агаря́нскую пре́лесть поплева́в, попра́л еси́/ и побе́ды вене́ц прия́л еси́,/ А́нгелом ны́не свеселя́ся и му́чеником соводворя́яся,/ с ними́же Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.

Икос

Со́лнце множа́е возсия́ моле́бное твое́ торжество́, блаже́нне Гео́ргие,/ ве́рныя лю́ди просвеща́я и бесо́в темнозра́чную си́лу отгоня́я./ Темже припа́даю и аз, окая́нный, к ра́це моще́й твои́х и молю́ся от боле́зненнаго се́рдца,/ да прииму́ печа́лем премене́ние и житию́ безмо́лвие,/ согреше́нием проще́ние и скве́рному уму́ моему́ исправле́ние,/ во е́же по достоя́нию пе́ти тя всегда́,/ я́ко су́ща ны́не на Небесе́х со А́нгелы и му́ченики,/ с ни́миже Христу́ Бо́гу моли́ся непреста́нно о всех нас.

Песнь 7

Ирмос: Су́щим в пе́щи отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ни́же стужи́ огнь;/ тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́ поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

От вся́ких бед и напа́стей лю́тых всегда́ ны изба́вляй, блаже́нне му́чениче Гео́ргие,/ Боже́ственную благода́ть нам подава́я,/ мольбу́ тебе́ принося́щим и Христу́ воспева́ющим:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Христа́ Бо́га су́щаго и́стинно возлюби́в,/ есте́ственныя пло́ти отве́рглся еси́ и на огнь му́жески дерзну́л еси́;/ вене́ц же побе́ды прие́м, воспева́еши при́сно:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Слава: Возноше́ния го́рдых пламень угаси́л еси́,/ пла́менем огня́ земна́го опаля́ем, всеблаже́нне,/ и све́том ра́зума благочести́вых просвети́л еси́;/ тем, веселя́щеся, укре́пльшему тя Христу́ воспева́ем:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ныне: А́може Влады́ка, душе́, Горе́ взира́й,/ не к земли́ ни́чущи, я́ко безслове́сная:/ но воспряни́ от помраче́ния и уны́ния, вопию́щи:/ Го́споди, моли́твами Ро́ждшия Тя и му́ченика Твоего́ Гео́ргия сподо́би мя Ца́рствия Твоего́.

Песнь 8

Ирмос: В пе́щи о́троцы Изра́илеви,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Люде́й правосла́вных утвержде́ние, Церкве́й Божиих благоле́пие,/ прибега́ющих те́плое заступле́ние яви́лся еси́, всеблаже́нне Гео́ргие, воспева́ющих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

У́мную мольбу́ приношу́ тебе́, Гео́ргие:/ от лю́тых мя бед изба́ви моли́твами твои́ми,/ и све́том Богоразу́мия просвети́, и к Боже́ственным стезя́м наста́ви, вопию́ща:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Слава: Град на горе́ и свет на све́щнице, сия́я, яви́лся еси́ вои́стину, му́чениче сла́вне,/ просвеща́я в нощи́ жития́ ходя́щих и на стезю́ спасе́ния наставля́я вопию́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ныне: Ели́цы в пучи́не греха́ вла́емся,/ к небу́рному приста́нищу притеце́м Бо́жия Ма́тере,/ я́же Боже́ственною си́лою Сы́на Своего́ всех ко спасе́нию наставля́ет, зову́щих:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная./ И ны́не на нас напа́стей свирепе́ющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Окре́стнии вси Сердики́йскаго гра́да собира́ющеся,/ пе́сненными гла́сы благоле́пно свяще́нную твою́ па́мять прославля́ем:/ приими́ у́бо сия́, аще и не по достоя́нию,/ иму́ще бо тя хода́тая ко Спа́су Христу́, песнь сию́ тебе́ принести́ потща́хомся.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Рабо́в твои́х моле́ния к Бо́гу напра́ви, му́чениче,/ я́же от жела́ния всея души́ тебе́ принесо́хом,/ и твою́ па́мять почита́ющих пресве́тлую от бед и напа́стей избавля́й твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Припев: Святый мучениче Георгие, моли́ Бо́га о нас.

Горе́ние о́гненное благоду́шно претерпе́л еси́ Христа́ ра́ди,/ егоже любо́вию огради́вся,/ в се́рдцы твое́м утвержде́ние кре́пкое прия́л еси́ и Ца́рствие получи́л еси́./ Темже не забыва́й нас, тя любо́вию почита́ющих,/ венцено́сче Богому́дре Гео́ргие.

Слава: И́же му́дростию Бо́жия Ду́ха ага́рян посрами́вый/ и терпе́нием о́гненныя сме́рти Христа просла́вивый – и о оте́чествии свое́м при́сно Бо́гу моля́щийся, Гео́ргий му́ченик пресла́вный,/ пе́сньми Боже́ственными от нас да воспое́тся досто́йно.

И ныне: Егоже Оте́ц пре́жде денни́цы роди́/ и из Тебе́ напосле́док за ны, неблагода́рныя, воплощься/ я́ко Младе́нца на руку́ носи́ла еси́, Де́во Богоро́дице,/ Того́ с му́ченики моли́, о и́же ве́рою восхваля́ющих Тя.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, му́чениче Георгие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

мученику Георгию Софийскому