Шрифт

23 февраля.

Канон преподобному Прохору, чудотворцу Печерскому.

Преподобному Прохору, чудотворцу Печерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Преподо́бне и чудотво́рче, о́тче Про́хоре, препита́вый во гла́де а́лчущия хле́бом от бы́лия и со́лию от пе́пела, напита́й и на́с пи́щею духо́вною, моля́ Христа́ Бо́га о душа́х на́ших.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Препоя́ши на́с, Влады́ко Христе́, ору́жием духо́вным на неви́димыя враги́ и научи́, ка́ко подвиза́тися и одоле́ти си́лу и́х, да торже́ственную Тебе́, Бо́гу на́шему, пе́снь в па́мяти уго́дника Твоего́ любо́вию возсыла́ем.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Бо́дростию препоя́сана чре́сла иму́ще, и́ночествующих ли́цы тебе́, о́тче, помина́ют, и ле́тнюю па́мять твою́ в похвалу́ тебе́ соверша́ют, пе́снь Бо́гови возсыла́юще.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Блаже́нство ве́чное воспомяну́в, бла́женне, тле́нная ми́ра сего́ оста́вил еси́ и Ангелом совсе́льник да бу́деши, во Ангельский о́браз обле́клся еси́. Те́м по́стническое житие́ твое́ чте́м, пе́снь Бо́гови возсыла́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благо́е воздержа́ния и́го возложи́в на ся́, жесто́кое житие́ по́стнических дея́ний стяжа́л еси́, богому́дре, в не́мже спле́тшися с неви́димым враго́м, победи́л еси́ того́. Те́м сла́вим тя́, пе́снь Бо́гови возсыла́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Простра́нным путе́м на́с ходя́щих и во а́дову про́пасть сла́стию теку́щих, на те́сный пу́ть, к блаже́нному животу́ веду́щий, наста́ви, Богоро́дице: се́ бо, со́браннии раби́ Твои́, в дне́шний де́нь припа́даем к Тебе́, моле́бная возсыла́юще.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́й в нача́ле небеса́ ра́зумом и зе́млю на вода́х основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́поведей Твои́х утверди́, я́ко не́сть свя́т, па́че Тебе́, Еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Утверди́в, о́тче, но́зе твои́ на ка́мени за́поведей Христо́вых, непоколеби́мь пребы́л еси́ от бесо́вских наве́тов, вы́ну хвале́ние поя́ Бо́гу: не́сть Свя́т, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Страсте́й плотски́х разжже́ния ту́чею воздержа́ния угаси́л еси́, ни хле́ба бо, но зе́лие лобо́дное яды́й, пребы́л еси́, пи́щу име́яй па́че Сло́во Бо́жие, и сие́ укрепля́ше тя́, преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Гла́д ни во что́же вмени́л еси́, блаже́нне, на Пита́ющаго пти́цы взира́я, и То́й даде́ тебе́ хле́б не от се́яннаго зе́лия я́сти, и́же бе́ сла́док тебе́, па́че ме́да и со́та.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чу́дному твоему́ смире́нию удивля́емся, свя́те, я́ко и за лобо́дный хле́б себе́ осужда́л еси́, недосто́йна творя́й и сицево́й пи́щи, о не́йже ле́гко проше́л еси́ по́стнический пу́ть приско́рбный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вознося́щияся горды́нею вы́я на́ша во смире́ние преклони́, Чи́стая Де́во, Ты́ бо еди́на рекла́ еси́, — се́ раба́ Госпо́дня, — и ца́рствуеши во ве́ки над все́ми, блажа́щими Тя́ ро́ды.

Седа́лен, гла́с 4:

Вели́ким отце́м ревну́я, кра́йнее возлюби́л еси́ по́стничество, еди́ным бо зе́лием и водо́ю пита́яся, не изнемо́гл еси́ от поста́, но пребы́л еси́ кре́пок, па́че адама́нта. И ны́не воздержа́ния своего́ прие́мь плоды́ — мздовоздая́ние от Бо́га. Моли́ся о на́с, преподо́бне, да прии́мем и мы́ мзду́ тобо́ю, я́ко любо́вию блажа́щии па́мять твою́, досточу́дне.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Блажи́м Тя́, ублажи́вшую ро́д челове́ческий, и сла́вим превозше́дшую вся́кое творе́ние, пе́сньми чту́ще безсе́менное зача́тие и несказа́нное Рождество́ Твое́, Мари́е, Ма́ти Де́во Чи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Ты́, о́тче, име́яй от Бо́га благода́ть чудотворе́ния, мно́гия напита́л еси́ хле́бом лобо́дным во вре́мя гла́да и, со́ль от пе́пела творя́, ту́не подава́л еси́ приходя́щим. О, сла́ва да́вшему тя́ на́м засту́пника Человеколю́бцу!

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Ты́, преподо́бне, моли́твою свое́ю подава́л еси́ лобо́дному хле́бу сла́дость, бы́сть бо сла́док в сне́дь, све́тел и чи́ст, а́ки пшени́чный, со благослове́нием прие́млющим. От о́наго твоего́ благослове́ния пода́ждь и на́м, о́тче свяще́ннейший, я́ко и́мамы тя́ хода́тая ко Христу́ Человеколю́бцу.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Тво́й, о́тче преблаже́нне, лобо́дный хле́б бы́сть сла́док и све́тел со благослове́нием прие́млющим, взе́млющим же о́тай, че́рн, а́ки пе́рсть, пока́зовашеся и го́рек. Благослове́нием твои́м благослови́ на́с и пода́ждь от сла́дости твоея́, я́ко седя́й на трапе́зе небе́сней, Про́хоре сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не о́тай, но ли́к благохвале́ний веду́ще, душе́вным гла́дом изнемога́ющии, прихо́дим к тебе́, о́тче, в дне́шний де́нь па́мяти твоея́ и мо́лимся: пода́ждь на́м от благода́ти твоея́, да просла́вим о тебе́ Христа́ Человеколю́бца.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кто́, притека́яй к Тебе́, посра́млен от Тебе́ исхо́дит, Чи́стая Де́во, или́ кто́ прося́й не прие́млет от бла́гости Твоея́, Госпоже́? Еже и мы́, ве́рующе и испове́дающе, мольбу́ прино́сим Тебе́, Цари́це: да́руй на́м щедро́ты Твоя́, я́ко Блага́я, Блага́го су́щи Роди́тельница.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Про́хоре сла́вне, не укосни́ прийти́ и благослове́ния твоего́ сподо́би на́с, я́коже иногда́ все́м подава́л еси́ невозбра́нно, изря́днее же любо́вию сла́вящих тя́ пути́ к за́поведем Госпо́дним напра́ви, мо́лимтися.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Смуща́яй зе́млю и потряса́яй лю́ди, бра́нь наведе́ на ны́ вра́г сопроти́вный, и отсю́ду приспе́ к на́м гла́д душе́вный, но ты́, преблаже́нне, предвари́ ско́ро и моли́твою твое́ю напита́й на́с мы́сленныя пи́щи, и напра́ви пути́ на́ша, мо́лимтися.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Благоутро́бие твое́, свя́те, ви́дяще, мно́зи к тебе́ во вре́мя гла́да прихожда́ху, и́мже хле́б от бы́лий и со́ль от пе́пела, твори́мый рука́ма твои́ма, неоску́дно подава́л еси́. Призри́ у́бо и ны́не на ны́ и моли́твою твое́ю да́руй оби́тели на́шей изоби́лие вся́ко, мо́лимтися, о́тче преподо́бне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́зи, ненави́дящии на́с, воста́ша на ны́ врази́, и́же тща́тся лиши́ти на́с душе́вныя и теле́сныя пи́щи, но ты́ прииди́ к на́м и запрети́ те́м, моли́твою же твое́ю да́руй оби́тели на́шей вся́, я́же на по́льзу, мо́лимтися, Про́хоре преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вра́г сопроти́вный, зави́дя ста́ду Твоему́, бра́нь дви́жет на ны́ вы́ну, но Ты́, Пречи́стая, я́ко си́льнаго Царя́ Ма́ти, сего́ воспяти́, на́ша же пути́ к за́поведем Госпо́дним напра́ви, мо́лимтися.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Очи́сти ка́л души́ моея́ моли́твою твое́ю, Про́хоре сла́вне, и согни́вшия стру́пы се́рдца моего́ пла́стырем благода́ти твоея́ исцели́, к тебе́ бо в дне́шний де́нь взыва́ю, я́ко к моли́твеннику спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Побежде́н кня́зь по́мыслом лихоима́ния повеле́ всю́ со́ль, моли́твою твое́ю от пе́пела твори́мую, разгра́бити, я́же обраще́нием в пе́пел па́ки горька́ обре́теся во усте́х его́. От таковы́я зло́бы и стра́сти изба́ви мя́, о́тче, я́ко помо́щник спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Покры́ срамота́ лице́ отъе́млющих пи́щу а́лчущим, и́бо ви́дяще претворе́ние со́ли твоея́, о́тче, в пе́пел, со студо́м во́н изсы́паша, но ты́ повеле́л еси́ пове́рженный пе́пел взима́ти, и бы́сть со́ль чиста́ па́ки моли́твою твое́ю, я́ко и пре́жде. Да́руй и мне́ ны́не моли́тву твою́, молю́тися, помо́щниче спасе́ния моего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Скры́ти мня́ще сту́д сво́й, повеле́ша со́ль, претвори́вшуюся в пе́пел, изсы́пати в нощи́ во́н, но но́щь вопия́ше, свиде́тельствуя чудеса́ твоя́, па́ки бо преложи́ся пе́пел в со́ль, и повеле́нием твои́м собира́ху тре́бующии, блажа́ще тя́, преподо́бне, засту́пника своего́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́щь мя́ обдержи́т ле́ности, и, во тме́ отча́яния ходя́й, к мы́сленному бо́дрости не приближа́ются све́ту. Ма́ти Бо́жия, просвети́ ми́ ра́зум, к славосло́вию наставля́я, да пою́ Ти́ вы́ну: ра́дуйся, Свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная.

Конда́к, гла́с 2:

Ве́лиим воздержа́нием удруча́я пло́ть свою́, свя́те, лиши́вся пи́щи челове́ческия, зе́лием и траво́ю вме́сто хле́ба, пе́пелом же, а́ки со́лию, пита́лся еси́, чудоде́йственне Про́хоре. Еже ви́дя, Госпо́дь преложи́ зе́лие во хле́б и пе́пел в со́ль, и́миже ты́ мно́жество гла́дных препита́л еси́, те́м тя́ чте́м и ублажа́ем.

Пе́снь 7.

Ирмос: Бо́жия снизхожде́ния о́гонь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице, лику́юще поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Бо́жие схожде́ние и стра́шный су́д воспомяну́в, кня́зь убоя́ся, я́ко озло́би тя́, Про́хоре преподо́бне, не ве́дый свы́ше в тебе́ де́йствуемыя благода́ти, но, прише́д в себе́, воззва́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Бо́жия раба́ позна́в тя́, о́тче, влады́чествуяй ублажа́ше последи́ чудоде́йствия твоя́, и, прие́мь тепле́йшую любо́вь к оби́тели многочуде́сней, ка́яшеся лихоима́ния своего́, и, прося́щи о соде́янном зле́ проще́ния, поя́ше: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Яко и́стинный служи́тель и ра́б незло́биваго Агнца, Сы́на Бо́жия, незло́бие свое́ показу́я, озло́бившему тя́ проще́ние да́л еси́, блаже́нне, и утверди́л с ни́м сло́во: да еди́н друга́го вло́жит во гро́б, внегда́ изы́ти от те́ла еди́ному от ва́с повели́т Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В преподо́бии пожи́в и свя́то жи́знь свою́ упра́вив, к блаже́нной кончи́не дости́гл еси́, свя́те, те́м, ра́достен, к Ангельским ликостоя́нием взира́я, воззва́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В преподо́бии пожи́вшим не поревнова́х, но в ле́ности жи́знь мою́ проводи́х, к кончи́не приближа́ющися, к кому́ воззри́ши, душе́ моя́? Еди́ну то́чию иму́щи наде́жду, Богома́терь, воззови́: Влады́чице, помози́ и изба́ви мя́ ве́чнаго осужде́ния.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Седмогла́внаго зми́я закла́в копие́м по́стнических дея́ний и к прия́тию венца́ гото́вяся, с ра́достию взыва́л еси́, Про́хоре: лю́дие, Творца́ и Изба́вителя Го́спода по́йте и превозноси́те во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Блаже́нную кончи́ну твою́, преподо́бне, от посла́ния твоего́ услы́шав, кня́зь оста́ви во́ев и спе́шно прите́кл к тебе́, да благослове́ния твоего́ сподо́бится, и не лиши́ся, его́же жела́ше, прие́мь твое́ благослове́ние, воспе́т: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Яко пре́жде в моли́твах простира́л еси́, преподо́бне, свои́ ру́це, та́ко при кончи́не, все́м да́в целова́ние, горе́ сотвори́в воздея́ние руку́ свое́ю, испусти́л еси́ ду́х сво́й, и вси́ воспе́ша: лю́дие, сла́вите засту́пника своего́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Весе́лое отше́ствие твое́ к сожи́тию небе́сным, весе́лаго испо́лни все́х пла́ча, вси́ бо рыда́ху: ни́щии — пита́теля, си́роты — отца́, мы́ же в дне́шний де́нь, успе́ние твое́ сла́вяще, о́тче, зове́м: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Весе́лия на́шего Вину́ и Ра́дость все́х преподо́бных ро́ждшая, ра́дости ве́чныя Твои́м хода́тайством сподо́би мя́, Ма́ти Бо́жия, и сподо́би сла́вити Твое́ благоутро́бие во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Удиви́ся вся́к, помина́яй житие́ твое́, о́тче, я́ко в те́ле живы́й, Ангелом по́стническими дея́нии уподо́бился еси́, те́мже тя́ вси́, Про́хоре, велича́ют.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Ни́ща ду́хом тя́ су́ща, преподо́бне, не устыде́ся нося́й диади́му рука́ма свои́ма во гро́б положи́ти, и мы́, ны́не помина́юще успе́ние твое́, ублажа́ем тя́, его́же и Ангельстии ли́цы в го́рних селе́ниих ублажа́ют.

Припев: Преподобне отче Прохоре, моли Бога о нас.

Тя́, в жи́зни се́й кре́ст на ра́му нося́щаго, кня́зь на плещу́ в пеще́ру понести́ не устыде́ся, и́же те́плыми слеза́ми облия́ше гро́б тво́й, ка́яся, я́ко озло́би тя́ пре́жде, но обое́ испра́ви твои́м благослове́нием, его́же и на́с сподо́би, я́ко от любве́ пе́сньми тя́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Сла́ва Тебе́, Тро́ице Пресвята́я, Отче и Сы́не и Ду́ше, Еди́ный Бо́же! Ты́ бо бла́гостию Свое́ю дае́ши сла́ву ве́чную лю́бящим Тя́ от се́рдца, ея́же и на́с сподо́би мольба́ми преподо́бнаго Про́хора и прича́стия святы́х, иде́же ли́ки и́х вы́ну Тя́ велича́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Сла́ва Тебе́, Ма́ти Бо́жия, ве́рных рабо́в еди́но прибе́жище, еди́но упова́ние, еди́на наде́жда и спасе́ние ро́да христиа́нскаго, те́м по до́лгу Тя́ вси́ велича́ем.

Свети́лен:

Ми́ра тле́нная оста́вль, к преми́рным те́сным путе́м дости́гл еси́ и, с ли́ки преподо́бных Безнача́льному Све́ту предстоя́, моли́, я́ко име́яй дерзнове́ние в ну́ждах посо́бствовати, о умире́нии ми́ра и о держа́ве Царе́й Христиа́нских, па́мять твою́ сла́вящих.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Предста́тельнице Святе́й Тро́ице, волну́ющимся в пучи́не жите́йских страсте́й в по́мощь ско́ро предста́ни и ти́хими благосе́рдия Твоего́ волна́ми, доведи́ в блаже́нное приста́нище, я́ко ско́рая Помо́щница все́м, и́мя Твое́ сла́вящим.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Про́хоре, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Прохору, чудотворцу Печерскому