Шрифт

23 февраля.

Канон преподобному Лонгину, игумену Коряжемскому

преподобному Лонгину, игумену Коряжемскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

От мятежа́ мирска́го удали́вся,/ к немерца́ющему Све́ту прите́кл еси́,/ преподо́бие о́тче Ло́нгине,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ю́же моли́ за ны недосто́йныя,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкия,/ рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Сло́ве Бо́жий, Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы,/ пре́жде век от Отца́ рожде́нный,/ напосле́док же от Де́вы воплоти́выйся,/ души́ трича́стное во глубине́ безстра́стия потопи́, молю́ся,/ да преподо́бному, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ воспою́ пе́ние.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Врага́ победи́в посто́м и моли́твою́/ и крест на ра́мо взем,/ Еди́ному в Тро́ице Бо́гу послужи́л еси́,/ твои́ми к Нему́ моли́твами/ помози́ мне воспе́ти по достоя́нию по́двиги и чудеса́ твоя́, Ло́нгине преподо́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оста́вил еси́ мирски́й мяте́ж и всели́лся еси́ в пусты́ню,/ име́я непобеди́мое ору́жие, Крест Христо́в,/ и́мже мы́сленныя враги́ победи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пло́тию Безпло́тнаго ро́ждшая, Богороди́тельнице Пресвята́я,/ от теле́сных и душе́вных скверн нас омы́й/ окропле́нием Ма́терния Твое́я моли́твы.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не му́дростию, и си́лою, и бога́тством хва́лимся,/ но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною му́дростию, Христе́:/ несть бо свят, па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Ни му́дростию, ни си́лою, ни бога́тством хваля́ся,/ но О́тчую Ипостасную си́лу прославля́я, преподо́бие,/ жили́ще Ду́ху Свято́му себе́ соде́лал еси́, Ло́нгине.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Небре́гл еси́ о земне́м жили́щи/ и стяжа́л еси́ себе́ сокро́вище в Небе́сных селе́ниих./ Моли́твами твои́ми сохрани́ оби́тель твою́ от враг необори́му.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жите́йская бла́га отри́нув,/ сла́вен дом Бо́жеству себе́ созда́л еси́/ и, о́браз Бо́жий неврежде́н в себе́ соблюда́я,/ никогда́же прогне́вался еси́,/ но благ и кро́ток был еси́, Ло́нгине преподо́бие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из ложе́сн Твои́х, Богома́ти Пречи́стая,/ возсия́ пресла́вно вели́кое Со́лнце, Христо́с./ И́мже, земни́и вси, просвети́хомся и Небеса́ наследо́вахом.

Седа́лен, гла́с 4.

Жизнь твою́ в пусты́ни, преподо́бие, воздержа́нию и моли́тве пре́дал еси́,/ стра́сти же теле́сныя, я́ко пле́нника, связа́в, ду́хови покори́л еси́;/ сего́ ра́ди, о́тче Ло́нгине, Христо́с чудесы́ пресла́вно тя венча́ет,/ Еди́н прославля́яй святы́я Своя́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Умертви́ся вся кре́пость моя́ от мно́жества безме́рных мои́х зол,/ и, мно́гими скорбьми́ содержи́м, уже́ во отча́яние впадо́х,/ но помози́ ми, Влады́чице, Ло́нгина блаже́ннаго предста́тельством,/ я́ко ро́ждшая пла́чущим ра́дость и утеше́ние.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза,/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Любо́вию ко Го́споду разже́гся,/ оста́вил еси́ дом и вся стяжа́ния твоя́/и в пусты́ню всели́лся еси́,/ спу́тника себе́ име́я победоно́сное ору́жие, Крест Христо́в,/ непобеди́мую побе́ду.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Всели́лся еси́ в пусты́ню,/ в не́йже приве́л еси́ мно́гих ду́ши ко спасе́нию,/ те́мже с ли́ки святы́х пое́м па́мять твою́, преподо́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ева́нгельский глас услы́шав,/ небре́гл еси́ о земны́х,/ и в непроходи́мем ме́сте оби́тель созда́л еси́,/ и, в ней мно́жество и́нок собра́в, Бо́гови воспева́л еси́:/ Ты еси́, Человеколю́бие, кре́пость моя́ и пе́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ублажа́ют Тя, Пречи́стая Богоро́дице,/ всяк во́зраст и вся́ка душа́ ве́рных:/ Бо́жие бо Сло́во па́че ума́ и сло́ва родила́ еси́, Пренепоро́чная.

Пе́снь 5

Ирмос: Из но́щи у́тренююще,/ просвети́ нас, Животво́рче Кресте́ Христо́в,/ со стра́хом покланя́ющияся тебе́,/ и день спаси́тельный при́сно возсия́й нам.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

От но́щи греха́ ко све́ту покая́ния возве́л еси́ ученики́ твоя́/ и просвеще́ние святе́й оби́тели твое́й дарова́л еси́ святы́й Крест,/ его́же из да́льных стран с вели́ким трудо́м прине́сл еси́, преподо́бие.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Име́л еси́ наста́вника принесе́нный тобо́ю победоно́сный Крест,/ его́же си́лою оби́тель созда́л еси́/ и по преставле́нии твое́м ста́до твое́ в ве́ре и единомы́слии сохраня́вши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Понесл еси́ на ра́ме твое́м, по словеси́ Госпо́дню, крест неви́димый,/ ви́димый же о́браз креста́ принесл еси́ во оби́тель твою́,/ и́же и доны́не на гро́бе твое́м зри́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Воспо́йте Бо́гови, вся земля́,/ и по́йте вси́ Ро́ждшемуся неизрече́нно от Де́вы Неискусобра́чныя/ и Сию́ ве́рным показа́вшему тве́рду наде́жду и похвалу́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́ря мя помышле́ний пости́гши,/ во глубину́ низвлачи́т мя безме́рных грехо́в:/ но Ты, Управи́телю Благи́й,/ предвари́в, упра́ви,/ я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Бу́рю помышле́ний су́етных отри́нул еси́ от себе́/ и еди́ну мысль ко Влады́це име́л еси́,/ я́ко да си́лою Креста́ управля́емь,/ дости́гнеши Небе́сных оби́телей.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Глубину́ безме́рных согреше́ний чи́стым житие́м преше́л еси́,/ ше́ствуя по Христо́вым стопа́м,/ и от потопле́ния изба́влен был еси́, преподо́бие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любве́ ра́ди ко Христу́/ по жите́йскому мо́рю немо́крыми нога́ми ходи́л еси́,/ Управи́теля име́я Блага́го,/ упра́вивша тя, я́ко проро́ка, и спа́сша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От душе́вных страсте́й исцели́ мя, Пресвята́я Де́во,/ Исто́чник исцеле́ний ро́ждшая, Ма́ти неизрече́ннаго Све́та, просвети́ мя Рождество́м Твои́м.

Конда́к, гла́с 8.

По словеси́ Учи́теля Христа́,/ крест на ра́мо твое́ прия́л еси́,/ вся жите́йская отри́нув,/ и о́браз Животворя́щаго Дре́ва в пусты́ню прине́сл еси́,/ иде́же доны́не исцеле́ния неоску́дно источа́ются/ с ве́рою приходя́щим к тебе́.

Икос:

Те́сным путе́м на земли́ ше́ствовал еси́/ и Небе́сных селе́ний ра́достне дости́гл еси́,/ иде́же предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ дарова́ньми чуде́с обогаща́емь./ Мы же, по́двигом твои́м дивя́щеся, си́це вопие́м ти:/ ра́дуйся, Христа́ Бо́га всем се́рдцем возлюби́вый/ и невозвра́тным жела́нием Тому́ после́довавый;/ ра́дуйся, наде́жды ра́ди бу́дущих благ вся тле́нная и мимотеку́щая презре́вый;/ ра́дуйся, пречу́дный храм во и́мя святи́теля Никола́я, чудотво́рца Мирлики́йскаго,/ и во сла́ву Животворя́щия Тро́ицы воздви́гнувый;/ ра́дуйся, оби́тель согради́вый и лик и́ноческий в ней совокупи́вый;/ ра́дуйся, те́ло твое́ при вхо́де во храм на попра́ние лю́дем погребсти́ запове́давый;/ ра́дуйся, на земли́ те́лом потруди́выйся,/ ны́не же на Небеси́ веселя́йся;/ ра́дуйся, я́ко с ли́ки преподо́бных ны́не водворя́ешися/ и зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу;/ ра́дуйся, я́ко от гро́ба твоего́ источа́ются исцеле́ния/ приходя́щим с ве́рою и моля́щимся тебе́;/ ра́дуйся, су́щим в бе́дах и во искуше́ниих гото́вый предста́телю и засту́пниче;/ ра́дуйся, преподо́бие Ло́нгине, о́тче наш.

Пе́снь 7.

Ирмос: В нача́ле Безнача́льное Сло́во/ со Отце́м и Ду́хом, Сын Единоро́дный, благослове́н еси́/ и превозноси́мый Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

В нача́ле, Безнача́льное Сло́во, на земли́ яви́лся еси́ на́шего ра́ди спасе́ния,/ Ду́хом же освяти́л еси́ позна́вший Тя/ и сотво́ршия по словесе́м Твои́м/ и преподо́бнаго Ло́нгина научи́л еси́ пе́ти:/ бла́гословен еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Единоро́дный Сын со Отце́м и Святы́м Ду́хом/ просла́ви тя, преподо́бие о́тче наш Ло́нгине, во оби́тели твое́й,/ и вся притека́ющая к тебе́ пе́ти научи́л есть:/ благослове́н еси́, препе́тый и превозноси́мый Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Христоподража́тельному житию́ общежи́тия нача́льников,/ преподо́бных Анто́ния и Феодо́сия, поревнова́л еси́/ и оби́тель созда́л еси́,/ в не́йже И́мя Госпо́дне непреста́нно сла́вится, Ло́нгине преподо́бие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ору́жие пла́менное ны́не не храни́т врат еде́мских,/ зане́ Крест Сы́на Твоего́, Пренепоро́чная, низложи́ врага́ губи́теля./ Те́мже и мы, спасе́ние улучи́вше, благода́рно взыва́ем:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Де́во Чи́стая.

Пе́снь 8.

Ирмос: Во огни́ пла́меннем предстоя́т Тебе́/ Херуви́ми, Серафи́ми, Го́споди,/и вся тварь песнь Тебе́ пое́т кра́сную:/ по́йте, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́,/ Еди́наго Соде́теля, во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Во огни́ пла́меннем, предстоя́ще, Херуви́ми и Серафи́ми, Го́споди,/ песнь Тебе́ пою́т,/ с ни́миже и преподо́бный Ло́нгин взыва́ет:/ хвали́те, по́йте и превозноси́те Христа́,/ Еди́наго Соде́теля, во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Вся тварь пое́т Бо́гу песнь кра́сную,/ с не́юже и оби́тель, тобо́ю со́зданная, Ло́нгине,/ прино́сит сла́ву Христу́, пою́щи:/ благослови́те, лю́дие, Христа, Еди́наго Соде́теля, во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прииди́те, лю́дие, воспои́м преподо́бнаго Ло́нгина пресла́вную па́мять,/ да моли́твами уго́дника Своего́ дода́ст Госпо́дь це́льбу/ с ве́рою приходя́щим ко гро́бу пра́ведника и пою́щим Христа́,/ Еди́наго Соде́теля, во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Спаси́ мя, Ма́ти Бо́жия,/ Вино́вника спасе́ния ми́рови ро́ждшая,/ и изба́ви мя от бу́ри нечи́стых страсте́й/ и вся́кия ско́рби и напа́сти,/ да сла́влю Тя, Богоро́дицу.

Песнь 9

Ирмос: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю,/ низложи́ бо си́льныя со престо́л/и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́/ и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Низложи́ си́льныя Госпо́дь,/ и вознесе́ тя, Ло́нгине, в ра́йская селе́ния,/ и водвори́ тя со святы́ми, угоди́вшими Ему́,/ во Све́те немерца́ющем.

Припев: Преподобне отче Лонгине, моли Бога о нас.

Напра́вил тя есть Бог на путь спасе́ния,/ и́мже ше́ствуя, возше́л еси́ ко Све́ту непристу́пному,/ да принесе́ши моли́твы за гра́ды же и лю́ди,/ досто́йно творя́щия па́мять твою́, Ло́нгине преподо́бие, о́тче наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Моли́ся, свя́те Ло́нгине,/ да ми́ром огради́т Госпо́дь оби́тель на́шу/ и невреди́му сохрани́т ю от всех наве́т вра́жиих,/ и да полу́чат ми́лость и прегреше́ний оставле́ние в день Су́дный вси́,/ притека́ющии с ве́рою и моли́твою́ к тебе́, Ло́нгине, о́тче преподо́бие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дице Де́во,/ Его́же родила́ еси́, Человеколю́бца Бо́га,/ моли́ со преподо́бным Ло́нгином,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Свети́лен

Процве́л еси́, я́ко фи́нике, о́тче,/ и оби́тель яви́лся еси́ Ду́ха Пресвята́го,/ И́же славна́ тя вселе́нней пока́за;/ непреста́нно моли́ся о нас, почита́ющих ве́рою пречестну́ю па́мять твою́,/ преподо́бие Ло́нгине.

Молитва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче и оби́тели на́шея Богодохнове́нный наста́вниче, Ло́нгине преблаже́нне, душе́ю на Небеси́ Пре́столу всех Царя́ предстоя́й, те́лом же во святе́й оби́тели сей почива́яй и разли́чная чудеса́ повсю́ду моли́твами твои́ми соверша́яй! Призри́ ми́лостивно на лю́ди предстоя́щия и твоего́ ко Го́споду Бо́гу хода́тайства во обдержа́щих ну́ждах прося́щия, вси бо мы по мно́жеству грехо́в на́ших не сме́ем ни́же возвести́ оче́с на́ших на Не́бо. Ты же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, принеси́ за всех, к тебе́ притека́ющих, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися нам от гла́да, пото́па, тру́са, огня́, меча́ и бра́ни, от люде́й и от диа́вола быва́ющия, и от вся́кия душе́вныя и теле́сныя боле́зни, да сих избежа́вше и Го́споду, Ему́же предстои́ши, рабо́тающе, вни́дем в неконча́емый поко́й и просла́вим та́мо с тобо́ю всех благи́х Пода́теля Бо́га, всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

преподобному Лонгину, игумену Коряжемскому