Шрифт

21 февраля.

Канон Святому пророку Захарии Серповидцу.

Святому пророку Захарии Серповидцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Стихи́ры проро́ка, гла́с 8.

Име́я житие́ равноа́нгельно, / со Ангелы, богоявле́нне, бесе́дуеши я́ве. / Те́ми у́бо я́же па́че ума́ / просвеща́я у́м, / образо́в чу́дных очище́ние, / вели́ких та́ин открове́ние, / проро́ческое провеща́ние, / духо́вное возновле́ние, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ангел яви́лся еси́ зе́млен, / на земли́ небе́сныя собесе́дники име́в, / зри́тель преми́рных виде́ний бы́в, / свети́льник мы́сленный, / све́т облиста́ющ, / ма́слина, псало́мски рещи́, плодови́та, / богоде́йственно иска́пающи / благочести́вым еле́й, / моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Наде́емаго обоже́ния наслажда́яся, / я́ко проро́к и́стиннейший Бо́жий, / и я́сно присносу́щныя / насыща́яся сла́дости, / и сла́ву неизглаго́ланную ви́дя, / и добро́ты венцы́ укра́шен, / о на́с, пою́щих тя́, моли́ / приле́жно, богоприя́тне, / спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с 8:

Кому́ уподо́билася еси́, окая́нная душе́, / к покая́нию ника́коже возни́чущи / и огня́ не ужаса́ющися, злы́х ожида́ющаго? / Воста́ни, и Еди́ну к заступле́нию ско́рую призови́, и возопи́й: / Де́во Ма́ти, моли́ Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего / изба́вити мя́ от се́ти льсти́ваго.

Кано́н проро́ка, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Име́я Светода́вца, твоя́ послу́шающа мольбы́, просвеще́ние ми́ пода́ждь, Заха́рие, проро́че пречу́дный.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Укра́шен добро́тами Боже́ственныя красоты́, Ангелов добро́ты зри́ши душе́вною чистото́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Испо́лнен святы́ни ангелоподо́бныя све́тлости я́ко сы́й, богому́дре, соглаго́лющия Ангелы и просвеща́ющия име́л еси́, богопости́жне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разреши́ся кля́тва Евы прама́тере, Всенепоро́чная, Христа́ бо ро́ждши, благослове́ньми ми́р обогати́ла еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́ко Госпо́дь, и не́сть пра́веден, я́ко Бо́г на́ш, Его́же пое́т вся́ тва́рь: не́сть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Вы́шняя благода́ть тебе́ осени́ промышле́ния несказа́ннаго Боже́ственно окормле́ние, святы́ми Ангелы науча́ющи, прему́дре блаже́нне, и просвеща́ющи.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Боже́ственней бла́гости наказу́яся, научи́лся еси́, пребога́те, я́ко пречи́ст, плодови́т жи́ти Боже́ственным свяще́нием во гра́де всеосвяще́ннем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Стена́ незы́блема, утвержде́ние лю́дем богому́дрым бы́л еси́, Го́споди, и душа́м спасе́ние, я́коже дре́вле провозвести́ проро́к чу́дный.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́ нетле́нно и пречи́сто, Богоро́дице, Твое́ чревоноше́ние ми́р изба́ви от тли́ и сме́рти, Спа́са бо родила́ еси́, Сло́во Присносу́щное.

Пе́снь 4.

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Еди́но у́бо просвеща́тельное Существо́ чести́, в Со́лнцех же Тре́х определя́емо, в су́щая проше́ствиями мно́жимо, я́ве науча́еши, всеблаже́нне.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Колесни́ца Бо́жия бы́в, проро́че, колесни́цы зря́ разли́чны Ангельския, обходи́ти вся́ сподо́бился еси́, со благочи́нием иду́щия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Священноле́пно многосве́тлый све́щник, о́браз зри́ши Боже́ственнаго светозаре́ния, смотря́еши же, всеблаже́нне, Всеви́дца, Имже вся́ческая спаса́ются.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Образ Твоего́ чи́стаго Рождества́ богови́днии проро́цы проначерта́ют, многови́дно прообрази́вше и разли́чно гада́ньми богому́дрии.

Пе́снь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения богове́дением просвети́вый концы́, просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Чи́стым се́рдцем и ума́ прови́дя острото́ю стра́сть Спа́сову, достоле́пно блажи́тся.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Треесте́ственно святы́й ра́дуйся, Сио́не, проро́к предповелева́ет, гряде́т Ца́рь тво́й, пра́веден и спаса́яй кро́тостию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́ков сла́ва, богоглаго́ливых муже́й благоле́пие ми́р озаря́ет проро́чества све́тлостию.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́вы Рождество́м обнови́в на́с, свободи́ пе́рвых согреше́ний, на́с ра́ди бы́в Челове́к.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Сы́й проро́ческаго испо́лнь вдохнове́ния, бу́дущих ра́зума па́че естества́ научи́вся, по́слан бы́л еси́ пропове́дати благода́ть бу́дущую, де́нь же креста́ ве́домый Го́сподеви, богоприя́тне.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Ра́зумом духо́вным укра́шен, даро́в су́щих па́че ума́ сподо́бился еси́, Ангельская явле́ния, и чи́ны, и веща́ния, и сла́вы ви́дев, пребога́те, чу́дным науча́ющия и Боже́ственным та́йнам.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свещу́ доброде́телей стяжа́в, просвеще́нием богоразу́мия сия́еши, та́инственную провозвеща́я свещу́, е́юже па́че словесе́ Сло́ва воплоще́ние яви́тся боголе́пне от Сио́на, Заха́рие, проро́че богоприя́тне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поста́вивый не́бо, показа́ Тя Не́бо слове́сное, Богоро́дице, добро́ту Иа́ковлю возлюби́в, и из чре́ва Твоего́ Божества́ Со́лнце возсия́ пло́тски, и ми́р уясни́л е́сть благода́тию.

Сла́ва проро́ка, гла́с 3.

Впряжены́ колесни́цы ви́дел еси́, пра́вимы руко́ю все́х Бо́га, безпло́тныя слуги́, Заха́рие чу́дне, с ни́миже ра́дуяся, я́ко проро́к приснопа́мятный, моли́ напра́витися к пути́ Боже́ственнаго ра́зума ве́рою несомне́нною соверша́ющим па́мять твою́ всесвяще́нную.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

По все́й земли́ твое́, проро́че, изы́де веща́ние богодохнове́нное и глаго́л твои́х си́ла, вопию́щих: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь вы́шними заря́ми просвеще́н, бу́дущая ви́дел еси́, я́ко су́щая. Те́мже, пребога́те, вопия́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пе́сньми почита́ю Тя́, Де́во, поче́тшую ро́д челове́ческий, безче́стием лю́тым пе́рвее осужде́нный: благослове́н, Всечи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася и в купине́ огне́м Присноде́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Сио́не, горо́, гра́де святы́й, ра́дуйся зело́, — боже́ственный Заха́рия, Ангелов собесе́дник, повелева́ет, — и ты́ весели́ся, Иерусали́ме, во вся́ ве́ки.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Заха́рие проро́че, красу́йся, испо́лньшаяся ви́дя словеса́, я́же предглаго́лал еси́, Ду́хом просвеща́емь, Го́спода пою́щим и превознося́щим Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посреди́ го́р присе́нных ви́дел еси́ стоя́щия Ангелы, и́же над все́ми промышле́нию научаю́щия тя́, сла́вный проро́че, песносло́вящия Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Госпо́день, ра́дуйся, две́ре невеще́ственнаго сия́ния, ра́дуйся, о́блаче ле́гкий, я́же Со́лнце пра́вды возсия́вшая ми́ру, Чи́стая Богороди́тельнице.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стых си́л, немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Вся́ко чу́вство оста́вив, уму́ Боже́ственному и Чисте́йшему, всему́дре, светоно́сен предстои́ши, о ми́ре моли́твы творя́. Те́мже вси́ тя́, Заха́рие, блажи́м.

Припев: Пророче Божий Захарие, моли Бога о нас.

Глаго́лом после́дующе твои́х усте́н, богоявле́нне, Го́спода призыва́ем. Имже спаса́еми, я́ко и́стины тя́ проро́ка и пропове́дника, Заха́рие, благоче́стно блажи́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лостива соде́лай твои́ми моли́твами Влады́ку, свяще́нный и благознамени́тый пра́здник тво́й, богодохнове́нне, ве́рою соверша́ющим и тя́ любо́вию чту́щим, я́ко проро́ка и богоглаго́льника и́стиннейша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бе́здну чуде́с Тя́ и дарова́ний, Богоро́дице, пучи́ну, Чи́стая, ве́дуще и я́ве зна́юще, в Твое́ предста́тельство, наде́ющеся, притека́ем и спе́шно к Твоему́ кро́ву прибега́ем.

Молитва

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Заха́рие! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, в час сей предстоя́щих пред свято́ю твое́ю ико́ною и усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною свое́ю благода́тию да помо́жет нам оста́вити пути́ нече́стия, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе; да укрепи́т нас в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими; да всади́т в се́рдце на́ше дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности к Сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, заража́ющий христиа́нский род неуваже́нием к Боже́ственней правосла́вной ве́ре, к уста́вом Святы́я Це́ркве и к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Отврати́ от нас, пречу́дне проро́че, предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си Оте́чества на́шего от бездо́ждия и гла́да, от стра́шных бурь и землетрясе́ний, от смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша в вели́цем и многотру́днем по́двизе народоправле́ния, благопоспе́шествуй им во всех благи́х дея́ниих и начина́ниих к водворе́нию ми́ра и пра́вды в стране́ на́шей. Посо́бствуй христолюби́вому во́инству во бране́х со врага́ми на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, му́дрость во уче́нии и управле́нии, благоче́стие и кре́пость, во искуше́ниих, судия́м испроси́ нелицеприя́тие и безкоры́стие, правоту́ и сострада́ние к оби́димым, всем нача́льствующим попече́ние о подчине́нных, ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и послуша́ние ко власте́м и усе́рдное исполне́ние свои́х обя́занностей; да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ в Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому пророку Захарии Серповидцу