Шрифт

20 февраля.

Канон святителю Парфению, епископу Лампсакийскому.

Святителю Парфению, епископу Лампсакийскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, / воздержа́ния учи́теля, / яви́ тя ста́ду твоему́, / я́же веще́й и́стина, / сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, / нището́ю бога́тая, / о́тче Парфе́ние, / моли́ Христа́ Бо́га / спасти́ся ду́шам на́шим.

Стихи́ра, гла́с 6:

Дне́сь, ве́рнии, свяще́нное соверша́им торжество́, / па́мять чту́ще Парфе́ния чу́днаго, / Ангела бы́вша невеще́ственным житие́м, / апо́стола, я́ко ле́сть и́дольскую упраздни́, / проро́ка же, я́ко бу́дущая прозира́ше, / до́бляго му́ченика, / я́ко вся́ ра́дости ми́ра сего́ отве́рже, / и пло́ть свою́ умертви́. / Те́мже и со дерзнове́нием мо́лится / дарова́ти ми́рови ми́р / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин кано́н, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Моле́бное тебе́ пе́ние предначина́я, смуща́юся, о́тче, ка́ко досто́йно е́сть воспева́ти тя́. Оба́че е́же от любве́ приноше́ние мое́ приими́ и устне́ моя́ отве́рзи, я́ко да возвещу́ хвалу́ твою́, Парфе́ние святи́телю.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Мо́ре страсте́й ты́ немо́кренно мину́л еси́, сла́вне, от вра́г невреди́вся, и́хже ополче́ния во глубину́ преиспо́дния низве́ргл еси́, поя́ Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Погуби́ супоста́ты, гоня́щия мя́, чудоно́сче, се́ бо настиза́ют уже́, и не́сть ми́ избавле́ния, а́ще кто́ не защити́т мя́ от ни́х или́ а́бие не погря́знут, я́коже дре́вле еги́птянов полцы́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Рождество́м Твои́м ле́сть бесо́вскую упраздни́вшая, Многомо́щная Всемогу́щаго Ма́ти, и мене́, враго́м прельща́ема, при́сно на бре́г спасе́ния возведи́, пою́щаго Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Обнища́вшее лю́те се́рдце мое́ предста́тельством твои́м обогати́, свя́те, и́маши бо вои́стину ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние, я́ко Иису́сов подви́жник до́блий, Парфе́ние.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Душа́ моя́ изнемо́же в боре́ниих и напа́стех и на гно́ищи стра́стнем ны́не низлежи́т, но да возведе́тся от а́да преиспо́дняго, си́лою же Бо́жиею да препоя́шется, моли́ся, святи́телю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Расшири́шася уста́ твоя́ на враги́ ро́да челове́ча, моли́тв бо твои́х не терпя́ще, я́ко огне́м опаля́еми, стеня́ще, от тебе́ бежа́ху. Те́м и е́же на на́с неи́стовство и́х упраздни́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тебе́ Симео́н ду́шу ору́жию проити́ глаго́лаше, е́же и сбы́стся при Кресте́ Сы́на Твоего́. Ско́рбем у́бо на́шим спострада́ти могу́щи, я́ко Сама́ те́х вкуси́вшая го́речи, услади́ и́х на́м, Пречи́стая.

Седа́лен, гла́с 3.

Испо́лнь Ду́ха Боже́ственнаго сы́й, де́лы просия́ благоче́стия, свяще́нне чудотво́рче Парфе́ние, от ле́сти челове́ки обрати́л еси́, боля́щих стра́сти исцеля́я. Отче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

На стра́жи па́стырстей стоя́л еси́, иера́рше, бо́дрым о́ком ста́до твое́ озира́я, во уны́нии спя́щих возбужда́я, заблужда́ющия возвраща́я, хи́щники же дале́че отгоня́я устраше́нием Боже́ственных глаго́л.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

О пи́ще теле́сней небре́гл еси́, Бо́жия любве́ насыща́яся при́сно жела́нием ненасы́тным. — Моя́ бо пи́ща е́сть, — вопия́л еси́, досточу́дне, — е́же твори́ти во́лю Го́спода моего́ и де́ло Его́ соверши́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огра́да ми́ бу́ди от вся́каго прило́га и напа́сти сопроти́вныя, да ника́ко лука́ваго сне́дию бу́ду, но да же́ртва сотворю́ся Бо́гови прия́тная твои́ми, свя́те, моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Очище́ния не тре́бующая, дне́сь по зако́ну очища́ешися и, Сы́на нося́щи, во хра́м вхо́диши. Срета́ет же Тебе́ Симео́н, вели́чие Тебе́ возвеща́я и ско́рбь несказа́нную.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Но́щь глубока́ грехо́внаго помраче́ния на мя́ нападе́, но твои́ми, светоно́сче, моли́твами све́т невече́рний да возсия́ет ми́, стопы́ моя́ на и́стинный пу́ть направля́я.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Стра́ха ра́ди Бо́жия ду́х любве́ в се́рдце твое́ прия́л еси́, па́стве твое́й спасе́ние породи́в, а́ще же и мно́го боле́зновал еси́, оба́че сугу́бо и возвесели́ тя всесладча́йший Иису́с, Госпо́дь на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́ртвыя воскреси́л еси́, бе́сы изгна́л еси́ и вся́ челове́ков неду́ги цели́л еси́ в житии́ твое́м, чудотво́рче, но и ны́не притека́ющих к тебе́ спаса́еши от вся́каго озлобле́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безболе́зненно Христа́ Бо́га пло́тию ро́ждшая, но и ма́терних скорбе́й не избе́гшая, на́ша, я́же в совлече́нии дре́вняго челове́ка, боле́зни утиши́ и в но́ваго облещи́ся помози́ на́м, Всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Бе́здну милосе́рдия Бо́жия беззако́ний мои́х бе́здною преогорчи́х, и покры́ мя́ се́нь сме́ртная, ко Го́споду же воззре́ти отню́д не могу́, но моли́твами твои́ми, о́тче, ко исправле́нию жития́ да возведу́ся.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Смуще́ние по́мысл мои́х укроти́, святи́телю, тишину́ Боже́ственную, я́же в се́рдцы твое́м почива́ше, и мне́ низводя́ в ду́шу, пребога́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В тиме́ние страсте́й преслуша́нием я́коже низверго́хся иногда́, та́ко, лю́те смири́выйся ны́не, на спасе́ния стези́ да возста́влюся, о́тче Парфе́ние, предста́тельством твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Поноше́ние нападе́ на ду́шу мою́, и жда́х соскорбя́щаго, и не бе́, и утеша́ющих и не обрето́х, у́бо к Тебе́ притека́ю, Богома́ти, да всеси́льным покро́вом Твои́м умири́ши лю́те мя́ обурева́ема, в приста́нище безстра́стия наставля́ющи.

Конда́к святи́теля, гла́с 3:

Чуде́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть, богому́дре свяще́нне Парфе́ние, чудотво́рче богоно́се, вся́ ве́рных стра́сти очища́я, ду́хи лука́вства, о́тче, изгоня́я, сего́ ра́ди тя́ воспева́ем, я́ко ве́лия таи́нника Бо́жия благода́ти.

Икос:

Чистото́ю, я́коже тайнови́дец и дру́г Христо́в богосло́в Иоа́нн, у́мныя о́чи уясни́в, зре́л еси́, богому́дре Парфе́ние, сокрове́нная и та́йная, я́же познава́я, ми́ра непостоя́нная презре́л еси́, ника́коже к си́м прилепи́тися восхоте́л еси́, еще́ же и ча́да твоя́ от су́етных отвраща́л еси́, лу́чшим жела́нием те́х разжиза́я, те́мже и по все́й вселе́нней сла́вно бы́сть и́мя твое́, я́ко вели́каго таи́нника Бо́жия благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пе́щь соде́ла Ангел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

После́довал еси́ Христо́ви все́м се́рдцем твои́м по все́м путе́м Его́ ско́рбным и за́поведи Его́ преступи́ти па́че вся́каго зла́ убоя́лся еси́. Те́мже и яви́ тебе́ лице́ Свое́ возлюби́вый Тя́, благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

В седмери́цею разже́нной пе́щи искуше́ний неврежде́н сохрани́выйся, о́тче Парфе́ние, и мене́ из пла́мене грехо́внаго неопа́льна изми́, да па́ки в чудесе́х твои́х просла́вится благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Душе́ю сокруше́нною и се́рдцем смире́нным Иису́сови моли́твы принося́ в житии́ твое́м, до́бре услы́шан бы́л еси́, у́бо и о мне́ ны́не помоли́ся, да уще́дрит мя́ благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Огнь Божества́ во чре́ве неопа́льно прие́мшая, Де́во, и мене́ приима́ти Сего́ пло́ти и кро́ви сподобля́й при́сно, да стра́сти моя́ попали́т благослове́нный Бо́г оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся́ бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя́ превозно́сим во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Зла́та и бога́тства не поклони́лся еси́ куми́ру, сокро́вище се́рдца твоего́ в Бо́зе полага́я, нестяжа́ние же возлюби́в, кро́тостию и нищелю́бием преукраси́лся еси́, сла́вне.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Аще и препя́тия вы́ну полага́ше тебе́ в до́брых твои́х де́лех кня́зь тмы́, оба́че ника́коже тебе́ вреди́в, са́м посрамля́емь быва́ше, всезло́бный, и твое́ю, о́тче, моли́твою опаля́емь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пу́ть жития́ простра́нный, сла́достию прельща́ющий на́с, облича́й, му́дре, я́ко лжи́вый и ско́рбь вели́кую нанося́щий душа́м, я́ко да ра́достно сотвори́м у́зкаго пути́ терно́вное ше́ствие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Две́ре благослове́нная, Еюже спасе́ние в ми́р вни́де, Цари́це блага́я, отве́рзи ми́ вхо́ды небе́снаго жи́тельства, преступле́нием заключе́нныя иногда́.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Святи́телей сла́во, о́тче Парфе́ние, уче́ньми твои́ми низложи́вый иногда́ злосла́вия вознесе́нную горды́ню, и мои́х страсте́й воста́ние укроти́, смире́ние ми́ подая́ и се́рдце сокруше́нное.

Припев: Святителю отче Парфение, моли Бога о нас.

Поще́нием кре́пким и моли́твою ору́жие, бесо́м стра́шное, восприя́л еси́, о́тче, ро́д бо се́й ничи́м же, кроме́ си́х, побежда́ется. Те́мже и мне́ в доброде́телех преуспева́ти пода́ждь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ицы бо́дрый служи́телю и покая́ния пропове́дниче, уны́ния моего́ дрема́ние отжени́ и бо́дрствовати помози́ ми, свя́те Парфе́ние, сего́ же прося́, моле́ние мое́ убо́гое скончава́ю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всеблаже́нная Де́во и но́выя благода́ти свяще́нный киво́те, заве́т Тво́й и обетова́ние ро́ду христиа́нскому помяни́ и ско́ро помощи́ мне́ потщи́ся, моля́щу Ти ся.

Свети́лен:

Светоно́сное Иису́сово и́мя, возлю́бленное и вожделе́нное тебе́ от млада́го во́зраста, но́ваго тя́, Моисе́ю подо́бнаго, богови́дца соде́ла, во мра́к та́инственный входя́щаго. Те́мже, Парфе́ние небоявле́нне, и мою́ ду́шу, мра́ком грехо́вным покрове́нную, озари́ любве́ Иису́совы заре́ю и на безстра́стия го́ру смире́нием возведи́.

Стихи́ры святи́теля, гла́с 8:

Не уче́нии то́кмо, / но и де́лы боже́ственными / собира́л еси́ ста́до Христо́во, / и́мже лю́ди науча́л еси́, / та́яжде са́м твори́л еси́, / о́браз бы́в доброде́тельнаго жития́, / и́го Иису́сово ра́достно нося́, / те́мже ны́не блаже́ннаго поко́я / наслажда́ешися / во Ца́рствии Бо́жии.

Увяда́ют пле́велы и́дольскаго злосла́вия / возсия́вшу со́лнцу Христо́выя про́поведи, / апо́стольски тобо́ю возглаша́емыя, / кла́сы же благове́рия прозяба́ют, / и жа́тва собира́ется в небе́сную жи́тницу, / ея́ же неизринове́ным обрести́ся и на́м, / мо́лим ти ся, Парфе́ние богоблаже́нне.

Не́бо, людски́ми грехи́ заключе́нное, / до́ждь оби́льный пролива́ет, / ни́вы и вся́ се́яния пло́д прино́сят, / ско́рбнии лю́ди ра́дуются, / Парфе́ний чу́дный мо́лится, / вси́ же, лику́юще, восхваля́ют его́ / и чудя́тся таково́й благода́ти, / челове́ку дарова́нней от Бо́га.

Сла́ва, гла́с то́йже:

Тро́ицы побо́рниче сла́вный / и держа́вы бесо́вския низложи́телю, / помози́ на́м трисве́тлыми доброде́тельми украша́тися, / ве́рою чи́стою, я́ко свети́льником путево́дным, / и наде́ждею несумне́нною, / лю́таго отча́яния губи́тельною, / соу́з же соверше́нства — святу́ю любо́вь, / я́ко хле́б насу́щный, на́м пода́ждь, / о Парфе́ние, о́тче на́ш, / тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны́.

И ны́не, богоро́дичен, гла́с 8:

Влады́чице, приими́ моли́твы ра́б Твои́х / и изба́ви на́с / от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Парфе́ние, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со А́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю Парфению, епископу Лампсакийскому