Шрифт

20 февраля.

Канон преподобному Луке, Елладскому.

Святому Преподобному Луке, Елладскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь святы́х, гла́с 4:

Бо́же оте́ц на́ших, творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ от на́с, но моли́твами и́х в ми́ре упра́ви живо́т на́ш.

Кано́н преподо́бнаго, гла́с 6.

Пе́снь 1.

Ирмос: Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Сло́во ми́ да́ждь, богови́дче, предстоя́ престо́лу Влады́ки твоего́, воспе́ти све́тлое и светоно́сное житие́ твое́, Луко́, разори́в мглу́ ума́ моего́.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Всекре́пко тя́ возлюби́в, свяще́нный, Спа́се, к по́стничеству приступи́ тве́рдо, ско́рби, и труды́, и боле́зни терпя́, и́миже обре́те сла́дость неконча́ему.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Утружда́я те́ло, о́тче Луко́, воздержа́нием всегда́, бде́нием ча́стым и озлобле́нием вся́цем, му́дре, стремле́ния страсте́й лю́тых уста́вил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Господороди́тельнице Де́во, Яже Бо́га пло́тию ро́ждши, неразлу́чнаго Отцу́, воплоще́нна за милосе́рдие земны́х, томле́ния мя́ страсте́й покажи́ превы́шша.

Пе́снь 3.

Ирмос: Не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́г ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый на́с на ка́мени испове́дания Твоего́.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Воскрили́вся те́плым раче́нием Спа́са, роди́телей любо́вь презре́л еси́, Его́же ра́ди и бы́л еси́, о Луко́, стра́нен все́х сла́дких, блаже́нне.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Хра́м Госпо́день себе́ соде́лати хотя́, в пусты́нях всели́лся еси́, я́коже дре́вле Илия́, с де́моны боря́ся, те́мже обре́л еси́ кончи́ну блаже́нную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вся́кой Боже́ственней за́поведи, я́коже благопокори́в ра́б, яви́лся еси́, всеблаже́нне, до́бре сия́ соверша́я и смиря́я себе́: те́мже высоту́ прия́л еси́ небе́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́во Ма́ти Бо́жия, ро́ждшая Сло́во па́че сло́ва, я́вльшееся на́с ра́ди, моли́ приле́жно безслове́сия вся́каго мя́ изба́вити.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, Бо́г и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Незло́бив, преподо́бен, пра́веден, и кро́ток, и це́л яви́лся еси́, о́тче Луко́, те́мже ублажи́лся еси́ от все́х Творца́ и Влады́ки, всеблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Ви́дев зави́дяй тя́ до́бре проходя́ща житие́, разжже́ся и напа́стей мно́жество тебе́ воздви́же, но изобличи́ся то́щ во́лк, всу́е сло́вом зи́нув.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ума́ пра́востию житие́ упра́вил еси́ к лу́чшим, всеблаже́нне, жела́ний все́х кра́йнейшее жела́я, о́тче, ви́дети, е́же благополу́чно и получи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Красну́ добро́тою Тя́ па́че все́х обре́т же́н, Кра́сный, Де́во Чи́стая, в Твою́ утро́бу всели́ся и злообра́зия мя́ страсте́й и тмы́ изба́ви.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти́ ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя́ ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Трудо́в твои́х воздая́ние от Богатода́вца восприе́м, о́тче преподо́бне, пучи́на чуде́с все́м яви́лся еси́, неду́ги отгоня́я приступа́ющим к тебе́.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Не поколеба́лся еси́, о́тче, врага́ премно́гими прило́ги, не ужаса́лся еси́ возвыше́ния его́, ста́л же еси́, я́ко сто́лп тве́рд, непоколе́блен, во смире́ние, я́ко во броня́, оде́явся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

До́бре соверши́в свяще́нное житие́ твое́, всеблаже́нне, и прие́м от Бо́га Вседержи́теля благода́ть исцеле́ний, слепы́я просвети́л еси́, хромы́я и разсла́бленныя здра́вы содева́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́дие, по́йте, Юже вои́стинну ро́ждшую Сло́во Бо́жие несказа́нно и пребы́вшую па́ки по рождестве́ Де́ву нетле́нну, я́ко все́м предста́тельство и спасе́ние на́ше.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря́ напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Разори́ся дре́вняя твоя́, льстивому́дре, я́же на ны́, кре́пость, и без ве́сти бы́ша мно́гая твоя́ кова́рства, лука́вне: се́ бо про́ст и незло́бив ю́ноша тя́ низложи́.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Не да́л еси́, преподо́бне, твои́ма очи́ма дрема́ния, ни ве́ждома поко́я, до́ндеже всю́ низложи́л еси́ хи́трость лестца́, разли́чныя тебе́ напа́сти на вся́к де́нь воздвиза́ющаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Целому́дренно соверши́л еси́ твое́ житие́ и до́бре стра́нныя прие́мля всегда́, ми́луя же бога́тно и дово́льно, те́мже и получи́л еси́ нетле́нную сла́ву и наслажде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От Тро́ицы родила́ еси́ Ты́ Еди́наго пло́тски, Богороди́тельнице Пречи́стая, па́че ума́ же и сло́ва. Те́мже вопию́: Тро́ицы Боже́ственныя мя́ моли́твами Твои́ми покажи́ жили́ще.

Седа́лен преподо́бнаго, гла́с 8.

От младе́нства возлюби́в доброде́тель, сла́дких все́х оша́ялся еси́, му́дре, поще́ние и воздержа́ние изве́стно показу́я, и, ма́терне жела́ние ни вочто́же вмени́в, стра́нничеству себе́ та́й вда́л еси́. Па́ки же возвеща́ет тя́ Бо́г ма́тери твое́й, рыда́ющей лише́ния твоего́ пра́ведно всеизря́днейше. С не́юже ны́не живы́й моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние пода́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Ра́ка твои́х моще́й, Луко́, исто́чник показа́ся исцеле́ний, к не́йже вся́к притека́я, избавля́ется вся́ческих страсте́й, тя́ блажа́, преподо́бне, и поя́ Влады́ку твоего́.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Зна́мении велича́йшими, о́тче, просла́ви тя́ Госпо́дь, Его́же просла́вил еси́ ты́ боле́зньми воздержа́ния пе́рвее, — благослове́н бо, — взыва́л еси́, — Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В житии́ пресве́тел, и в чудесе́х велича́йш, и во все́х до́брых яви́лся еси́ непрело́жен, преподо́бне, те́мже трудо́в обре́л еси́ воздая́ние — Ца́рствие Бо́жие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́ди и гра́д Тво́й спаса́й, Богороди́тельнице Всенепоро́чная, предста́тельство на́ше, ве́рою несомне́нною вопию́щих Ти́: благослове́н, Всечи́стая, Пло́д чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: За зако́ны оте́ческия блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное, и совоку́плени, и́мже, не свари́шася огне́м, Держа́вствующему досто́йную воспева́ху пе́снь: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Вре́д вся́кий стра́сти, преподо́бне, отгоня́еши, о́тче Луко́ блаже́нне, прокаже́нныя очища́я, укрепля́я немощны́я и сля́ченныя, разреша́я содержи́мыя у́зы и хромы́я вку́пе и слепы́я исцеля́я, — Го́спода по́йте, — зовы́й, — и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Неболе́зненну обре́л еси́ сла́ву, преподо́бне, боле́зни мно́ги подъе́м и по́двиги, бде́ние и изможде́ние телесе́, поще́ние, и озлобле́ние, и низулега́ние, и вся́ко и́но друче́ние пло́ти любве́ ра́ди Соде́теля Твоего́, с Ни́мже ны́не живы́й весели́шися. Того́ у́бо моли́ спасти́ся все́м, ве́рою и любо́вию тя́ велича́ющим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разли́чных ра́ди боле́зней, преподо́бне, и доброде́телей вше́л еси́ в небе́сное Ца́рство, веселя́ся ны́не ве́чно, и Влады́ки всегда́ наслажда́яся добро́тами, со Ангелы пе́ние трисвято́е пое́ши: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не отсту́пльша Неразлу́чнаго от Оте́ческаго не́дра, Чи́стая, родила́ еси́ неискусому́жно, несказа́нно же Челове́ка соверше́нна су́ща. Его́же моли́ да́ти ми́ кре́пость лука́вых помышле́ний прило́г вся́кий низложи́ти до конца́ и во́лю Боже́ственную Того́ де́лати всегда́, да Тя́ велича́ю.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни Ангельстии взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и, Тя́ ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Твоя́ боле́зни, о́тче, и по́двиги кто́ изрещи́ возмо́жет зе́млен? и́хже ра́ди досто́йну мзду́ восприя́л еси́ от Бо́га, бы́л бо еси́ прия́телище Боже́ственнаго Ду́ха, преподо́бен, пра́в, и́стинен, пра́веден и непоро́чен.

Припев: Преподобне отче Луко, моли Бога о нас.

Во оби́телех о́ных я́ко водворя́яся жела́нных и добро́т Боже́ственных насыща́яся, рая́ же Боже́ственнаго цвето́в ны́не наслажда́яся в сы́тость и ра́дуяся, па́мять к Бо́гу о на́с сотвори́, всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Еди́но Естество́ Триипоста́сное, трисия́нное Существо́ и неразлу́чная Си́ло, Отче, Сы́не и Святы́й Ду́ше, Еди́но Божество́, спаса́й ве́рою Тя́ Еди́наго велича́ющия, Бо́га в Трие́х Ли́цех.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́ти не мо́жет Твоего́ та́инства зе́млен у́м, Де́во Богоро́дице Всепе́тая, пре́жде бо Рождества́ безму́жно зачала́ еси́, пребыла́ же еси́ Де́ва и по Рождестве́, родила́ же еси́ Сло́во, Отцу́ Соприсносу́щное.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Луко, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому Преподобному Луке, Елладскому