Шрифт

1 февраля.

Канон святому блаженному Феодору, Христа ради юродивому, Новгородскому

Канон святому блаженному Феодору, Христа ради юродивому, Новгородскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́/ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преблаже́нне Фео́доре,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропа́рь, гла́с 8:

На земли́ Христа́ ра́ди в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ пло́тская взыгра́ния увяди́в,/ от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́,/ от неразу́мных челове́к поруга́ние, ра́дуяся, претерпе́л еси́,/ подо́бяся Творцу́ твоему́ и вопия́:/ Го́споди, не поста́ви им гре́ха сего́;/ ду́шу же предочи́стил еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и сию́ Христо́с прия́т/ и, я́ко светоза́рную звезду́, Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла./ Предстоя́ ны́не Святе́й Тро́ице, преблаже́нне Фео́доре,/ моли́ за град же и лю́ди,/ почита́ющия любо́вию пречестну́ю па́мять твою́.

Канон свята́го. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Триста́ты кре́пкий,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́/ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не,/ во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Пода́ждь ми, Христе́, Ду́ха Твоего́ благода́ть,/ да по достоя́нию воспою́ песнь но́ву от у́стен мои́х/ в па́мять Твоего́ уго́дника, Фео́дора преблаже́ннаго.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

И́же крест на ра́мо взем, блаже́нне,/ и жела́емаго ти оте́чества дости́г, Го́рняго Иерусали́ма,/ и в нем со А́нгелы лику́еши, ю́роде прему́дрый,/ моли́ся о нас, чту́щих па́мять твою́ пречестну́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бу́йством премени́в мирско́е мудрова́ние, о́тче,/ непокрове́но те́ло име́я, блаже́нне,/ покры́й на́ша стра́сти, Богому́дре,/ да твои́ми моли́твами от бед избавля́емся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Успи души́ мое́й свере́пую во́лну,/ я́ко мно́жество прегреше́ний, искуше́ний и печа́ли, Влады́чице, воста́ша на мя,/ но Сама́ мя спаси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Умо́м весь к преми́рным взе́мся, блаже́нне,/ ю́род прозва́лся еси́, о́тче,/ и нас, умовре́дных, сохрани́,/ да не врежде́ни пребу́дем ко́зньмн чужда́го,/ и тебе́ ублажа́ем, Фео́доре преблаже́нне.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ва́ром со́лнечным опаля́емь, о́тче,/ и нас, пали́мых грехо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами,/ да непреста́нно воспева́ем па́мять твою́, Фео́доре прехва́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зимо́ю томи́м, свято́е, небре́гл еси́ о те́ле пе́рстнем,/ и ны́не наслажда́ешися ра́йския добро́ты,/ и нам проси́ оставле́ние, озло́бленным прило́ги чужда́го,/ да тебе́ ублажа́ем, о́тче Богому́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́же еди́на в напа́стех и ско́рбех защища́ющи/ под кров Твой, Пречи́стая, прибе́гша те́пле,/ приими́, я́ко Преблага́я, е́же от се́рдца моего́ моле́ние.

Седа́лен, гла́с 4.

Егда́ Боже́ственное зва́ние прии́де на тя, Богому́дре,/ тогда́, Святы́м Ду́хом подвиза́емь, возни́кл еси́ от мирска́го сладостра́стия к све́ту Богоразу́мия/ и оте́ческия сла́вы и любве́ избежа́ти потща́лся еси́./ Бога́тство убо́ и сла́ву, я́ко не су́щая, презре́л еси́/ и, Еди́наго возлюби́в И́стиннаго Живота́, Христа́ Бо́га на́шего,/ крест твой взем, Того́ живоно́сным стопа́м после́довал еси́./ Его́же моли́, Фео́доре блаже́нне, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Предста́тельнице необори́мая оскорбля́емых и те́плое заступле́ние упова́ющих на Тя,/ от бед мя изба́ви, Ты бо еси́ всех Помо́щница.

Пе́снь 4.

Ирмос: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Любве́ сро́дников отре́кся, блаже́нне, любо́вию Христо́вою уязвля́емь,/ и плоть, я́коже рабы́ню, ду́хови покори́в, над страстьми́ царь показа́лся еси́, о́тче,/ и нас, плене́нных грехо́вными страстьми́, свободи́, Богому́дре.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Стезю́ приско́рбнаго пути́ ше́ствовав, блаже́нне,/ и простра́ннаго жили́ща дошед,/ с Безпло́тными ликовствова́ти сподо́бился еси́, о́тче Богоно́се.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Власть прии́м на ду́сех нечи́стых, о́тче Фео́доре,/ сих от челове́к прогоня́еши,/ вся́кими неду́ги боля́щия исцеля́еши, с ве́рою приходя́щия к моще́м твои́м.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ми́лости Твое́й сподо́би мя, Благоми́лостивное Сло́во ро́ждши,/ и ны́не, Влады́чице, прибега́юща мя к Тебе́ спаси́.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х,/я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет и пое́т Тя:/ Ты бо еси́ Бог наш,/ и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ю́род яви́лся еси́ изволе́нием, о́тче,/ и о́ному ди́вному Андре́ю после́довал еси́,/ и, я́коже той ви́де духо́вныма очи́ма Богоро́дицу, на возду́се моля́щуюся,/ ты же ны́не зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ моля́ся непреста́нно о душа́х на́ших.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ревни́тель быв ди́вному Симео́ну, пусты́ню и све́рстника оста́влынему,/ и юро́дство на ся возложи́вшему, и Го́рния митропо́лии дости́гшу,/ с ни́мже ны́не и ты наслажда́ешися, и нас помина́й, пра́зднующих па́мять твою́ всечестну́ю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вторы́й Твердисло́в в Росси́и показа́лся еси́, о́тче Фео́доре, непокрове́нно те́ло име́я,/ покры́й нас покро́вом моли́тв твои́х,/ да не уязви́т нас уязви́вый пра́отца преступле́нием.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: От ко́рене Исто́чник и Вину́ нетле́ния Тя, Дево́, вси ве́рнии, хвала́ми почита́ем,/ Ты бо Ипоста́сное нам Безсме́ртие роди́ла еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очище́ние нам, Христе́,/ и спасе́ние, Влады́ко,/ возсия́л еси́ от Де́вы,/ да, я́ко проро́ка от зве́ря морска́го пе́рсей Ио́ну,/ от тли исхити́ши/ всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

На безстра́стия го́ру возше́д доброде́тельми,/ и на враги́ храбо́рник чу́ден показа́лся еси́,/ и ны́не моли́ся Христу́ Бо́гу о стране́ на́шей, на иноплеме́нныя посо́бствуя,/ я́ко да твои́ми моли́твами проти́внии побежда́ются.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Чуде́с исто́чник мо́щи твои́ яви́ся, Фео́доре блаже́нне,/ от ни́хже оби́льно вси притека́ющии/ прие́млют телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние твои́ми моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Прему́дростию ра́зума объя́т, о́тче,/ су́етную му́дрость бу́йством премину́л еси́/ и утае́нная от му́дрых и разу́мных Тро́йческим благоволе́нием позна́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Моисе́й в купине́ Тя ви́дев,/ в горе́ прие́млющу нестерпи́мый Божества́ Огнь неопа́льно,/ тем Тя вси пе́сньми велича́ем.

Конда́к, гла́с 8.

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния то́щно оста́вил еси́/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́,/ а́нгельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́, Фео́доре блаже́нне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Икос:

Ка́ко возмогу́ гре́шный аз и скве́рный душе́ю вку́пе и те́лом/ исписа́ти, е́же во пло́ти сый, равноа́нгельное житие́ твое́ и пресла́вная чудеса́,/ а́ще у́бо мно́зи прему́дрии не дости́гнут испове́дати мно́го твоего́ терпе́ниями смире́ния,и те́плыя ко Христу́ любве́?/ Но оба́че наде́яся на твое́ беззло́бие, о блаже́нне, си́це вопию́ ти:/ ра́дуйся, пресве́тлая звездо́,/ от восто́ка доброде́телей возсия́вшая и вселе́нную чудесы́ озари́вшая./ Ра́дуйся, возненави́девый роди́тельскую любо́вь,/ Христа́ же еди́наго, над все́ми су́щаго Бо́га, всем се́рдцем возлюби́вый/ и Тому́ невозвра́тным жела́нием после́довавший еси́./ Ра́дуйся, я́ко бу́йственное и юро́дственное, по апо́столу, жи́тельство избра́вый./ Ра́дуйся, премени́вый тле́нная и несто́ящая наде́ждею бу́дущих благ./ Ра́дуйся, и́же дре́внему И́ову уподо́бивыйся терпе́нием./ Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́в непобеди́мый,/ но при́сно побежда́яй диа́вола твои́м терпе́нием и смире́нием./ Ра́дуйся, и́же я́ко дре́вний он Ла́зарь ни́щий, почива́я ны́не в ло́нех Авраа́млих,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Пе́снь 7.

Ирмос: Спасы́й во огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки и халде́и уби́в, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Прича́стием Свята́го Ду́ха просвеще́н, блаженне,/ измени́вся добро́ты теле́сныя и позо́р быв челове́ком,/ непокрове́нно те́ло тле́нными оде́ждами име́я, Христу́ вопия́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Нищету́ и юро́дство изво́лив, преблаже́нне, нас ра́ди Обнища́вшего/ и Сего́ ле́гкий яре́м на рамена́ взем, Тому́ после́довал еси́, Христу́, вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Злому́драго врага́ ко́зни премудри́в, ю́роде прехва́льне,/ и сего́, я́ко ры́бу безгла́сну, сотвори́л еси́, Богому́дре, Христу́ вопия́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́коже Ло́жницу Бо́жию и Кади́льницу разу́мнаго и светоно́снаго У́гля,/ Приснора́дованную воспое́м, зову́ще:/ ра́дуйся, Вина́ спаси́тельнаго воззва́ния, благослове́нная во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Избави́телю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия,/ снизше́д, ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пе́ти:/ вся дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Присво́ив ся Соде́телю всех, о́тче, и грехо́вныя я́зи удали́вся,/ прия́л еси́ Небе́сное насле́дие и, со А́нгелы лику́я, вопия́л еси́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Ю́ношеских и плотски́х страсте́й удержа́л еси́ взыгра́ния,/ очи́стив вся́кия скве́рны ду́шу же и те́ло, Фео́доре преблаже́нне,/ храм показа́лся еси́ нескве́рнен Бо́гу./ Ему́же непреста́нно вопие́ши:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Незаходи́мый возсия́ тебе́ свет, о́тче Богому́дре, присносу́щнаго весе́лия,/ в не́мже наслажда́ешися, предстоя́ Святе́й Тро́ице/ и воспева́я Христа́ во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя ору́жие непобеди́мое на враги́ предлага́ем,/ Тя основа́ние и наде́жду на́шего спасе́ния, Богоневе́сто, и́мамы/ и Тя воспева́ем во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Дево,/ краеуго́льный отсечеся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Я́коже тве́рдый адама́нт, душе́ю показа́лся еси́, непоколеби́м вра́жиими прило́ги, о́тче,/ и нам тве́рдое забра́ло буди́, блаже́нне,/ моли́твами твои́ми от нахожде́ний проти́вных.

Припев: Блаженне отче Феодоре, моли Бога о нас.

Освяти́ся возду́х, Фео́доре блаже́нне, па́мятию твое́ю,/ и нас торжествова́ти подвиза́ет ра́достно свяще́нное твое́ пра́зднество.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезло́м доброде́телей страсте́й мо́ре пресе́к/ и го́рдаго врага́, я́коже ина́го фарао́на, моли́твами твои́ми погрузи́в,/ избра́нное ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблюди́,/ Фео́доре блаже́нне, моли́твами твои́ми.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ски́ния свиде́тельства Тя прообрази́,/ Хлеб и́стинный жи́зни прие́мшую, Чи́стая,/ Сло́во Отца́ Соприсносу́щное.

Свети́лен.

Удали́вся, бе́гая мирски́х сожи́тельства,/ Христу́, над все́ми Бо́гу на́шему, непоро́чным житие́м благоугоди́л еси́,/ Его́же ны́не моли́ о нас, рабе́х твои́х,/ ве́рою пра́зднующих всечестну́ю па́мять твою́, Богому́дре Фео́доре.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Му́дрость Ипоста́сную, и Сло́во Пресу́щное,/ и Врача́ всех поро́ждшая, Де́во,/ стру́пы и я́звы души́ моея́ исцели́, лю́тыя и многовре́менныя,/ и стра́стная утоли́ се́рдца моего́ помышле́ния.

Молитва

О вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, преблаже́нне Феодоре! Услы́ши ны многогре́шныя, ны́не вопию́щыя к тебе́ и призыва́ющыя и́мя твое́ свято́е: поми́луй ны припа́дающыя днесь к пречи́стому о́бразу твоему́: приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враг безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон святому блаженному Феодору, Христа ради юродивому, Новгородскому