Шрифт

19 февраля.

Канон святому равноапостольному Фотию, патриарху Константинопольскому, Исповеднику.

Святому равноапостольному Фотию, патриарху Константинопольскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко апо́столов единонра́вный и вселе́нныя учи́тель, Влады́ку все́х, Фо́тие, моли́, ми́р вселе́нней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, святи́телю о́тче Фо́тие, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́с Христа́ Бо́га на́шего.

Стихира, гла́с 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х, преподо́бне о́тче, и бы́л еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве, уча́ слове́сныя о́вцы, ве́ровати в Тро́ицу Единосу́щную, во Еди́ном Божестве́.

Кано́н святи́теля, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Свети́ло богоза́рнейшее, све́ту тезоимени́те, свя́те, тму́ отжени́ ума́ моего́, сия́ньми мя́ све́та Боже́ственнаго озари́в, я́ко да восхвалю́ твоя́ исправле́ния.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Ве́ры утвержде́ние, Це́ркве учи́теля и сто́лп незы́блем испове́дания, и многосве́тел благода́ти свети́льник, и уста́ богодухнове́нная тя́, Фо́тие, позна́хом.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́нно подвиза́лся еси́, предбе́дствуя, чу́дне, о Боже́ственнем пропове́дании, я́ко святи́тель ве́рен, и подави́л еси́ жи́лами твои́х догма́тов, я́коже зве́ря, Никола́я суему́дреннаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мари́ю Пречи́стую, прииди́те, воспои́м вси́, Еди́ну украси́вшую челове́чество, ро́ждшую Бо́га воплоще́на, и Де́ву пребы́вшую неврежде́ну.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́к Себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в боже́ственней Твое́й сла́ве, венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Глаго́лавый на высоту́ хулу́ за́падный зми́й лю́тый, словесы́ твои́ми заусти́ся, свети́льниче богови́днейший, те́мже и правосла́внии достодо́лжно тя́ почита́ем.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Умерщвля́ется ересе́й зми́й словесы́ твои́ми, о́тче, прему́дрыми, я́коже ка́мением поража́емь, и во главу́ сокруша́емь, те́мже и це́рковь достодо́лжно тя́ почита́ет.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Писа́ний представле́ньми до́блественными благода́ти Ду́ха, му́дре, о́бщей бы́ти доказа́л еси́, и Ду́ху именова́тися, Сего́ же Ипоста́си от Отца́ исходи́ти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безнача́льнаго Роди́теля Сло́во, Иже вся́каго вы́шший нача́ла, нача́ло ны́не воплоща́емь от Тебе́, Чи́стая, прия́т и под вре́менем бы́сть, време́н все́х превы́шший.

Седа́лен гла́с 8.

Проро́ку Илии́ ревну́я и Иоа́нну, та́кожде, Крести́телю, му́жески изобличи́л еси́ цари́ беззако́нновавшия. Священнонача́лия престо́л боже́ственне украси́л еси́, и уче́ний мно́жеством ми́р обогати́л еси́, те́мже и боже́ственна списа́ния употреби́в, ве́рныя подтверди́л еси́ и неве́рныя обрати́л еси́, святи́телю чу́дне, моли́ Христа́ Бо́га, согреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

В ю́ности целому́дрие, в ста́рости ра́зум, и во все́м житии́ тве́рдость и долготерпе́ние, и ко все́м любо́вь показа́л еси́, зову́щим: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Светле́йшее твое́ житие́, я́коже пра́вило изве́стнейшее, вся́кою, о́тче, Боже́ственною доброде́телию показа́ся, в моли́твах, в поще́ниих, бде́ниих же и моле́ниих, и́же к Бо́гу Человеколю́бцу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дрема́ние твои́ма ве́ждома, богоно́се, не да́л еси́, до́ндеже, о́тче, до́м себе́ сама́го соверши́л еси́ Всеви́дцу Влады́це красне́йший, к Нему́же взыва́л еси́: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Умерщвле́нныя, Всесвята́я, челове́ки оживи́ла еси́, па́дшия ты́я ко истле́нию возста́вила еси́, Жизнода́вца ро́ждши, избавля́ющаго зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Благода́ть прие́м Всесвята́го Ду́ха, Боже́ственное жили́ще показа́лся еси́, боже́ственне научи́в богозна́ния све́ту, Фо́тие всечу́дне му́дре, о́тче святе́йший, Це́ркве утвержде́ние.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Язы́к тво́й тро́сть Уте́шителя бы́сть, ско́ро избавле́ние даю́щаго позна́вшим влады́чество Его́, и душа́м и́х вдыха́юща ра́зум небе́сный, свяще́ннейший Фо́тие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Блиста́ющася слове́с же и уче́ний благода́тьми, тя́ Христо́с показа́ ми́рови ерети́чествующих отража́юща стремле́ния, и ду́ши просвеща́юща ве́рных, все́х пою́щих тя́, ве́ры пропове́дника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Де́ва роди́ Сы́на Преве́чнаго, в естество́ обле́кшася челове́ческое, я́коже науча́я, святи́тель глаго́лет, и спа́сшаго сие́ от тле́ния стра́стию те́ла, и Де́вою пребы́сть.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Вели́каго воспои́м Фо́тия, трубу́, я́сно пропове́давшую Боже́ственнаго Ду́ха от Отца́ исхожде́ние, я́коже гро́мов сы́н богосло́вствова.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Расте́рзано бы́сть все́ шата́ние, твои́ми, свяще́ннейший Фо́тие, словесы́ ерети́ческое, те́мже ве́рных собра́ние светлосоверша́тельно почита́ет па́мять твою́, свя́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Игра́ет и все́ весели́тся собра́ние ве́рных правосла́вное, всечестны́й Фо́тие, Григо́рия зря́ тя́ и Златоу́стаго, вои́стинну че́стна прее́мника.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пою́ Твое́, Отрокови́це, зача́тие, пою́ Твое́ несказа́нное Рождество́, пою́ покро́в Тво́й, и́мже вре́да вся́каго избавля́юся, и́же к Твое́й ти́хости то́щно притека́ющий.

Конда́к гла́с 8.

Церко́вный свети́льник светоза́рнейший и правосла́вных наста́вник боже́ственнейший, да увенча́ется ны́не цве́ты пе́сненными, боговеща́нная цевни́ца Ду́ха, крепча́йший ересе́м противобо́рец, ему́же и зове́м: ра́дуйся, всечестны́й Фо́тие.

Икос:

Ангел от челове́к показа́лся еси́, о о́тче, от земли́ к небе́сным дости́г. Те́мже безпло́тным лико́м изравня́ема тя́ зря́, преподо́бне, ужаса́юся и любо́вию зову́ ти́ благогове́йно такова́я: ра́дуйся, и́мже Тро́ица покланя́ема быва́ет; ра́дуйся, и́мже Бо́г воспева́ется; ра́дуйся, правосла́вных пра́вило пра́вейшее; ра́дуйся, беззако́ннующия изоблича́яй тверде́йше; ра́дуйся, высото́ смире́ния неудобовосходи́мая мно́гими; ра́дуйся, глубино́ разсужде́ния неудобозри́мая сме́ртными; ра́дуйся, я́ко бы́л еси́ Бо́гу боже́ственный жре́ц; ра́дуйся, я́ко приво́диши Бо́гу спасе́нных; ра́дуйся, Бо́жиим му́чеником единовсе́льниче; ра́дуйся, честны́м преподо́бным собесе́дниче; ра́дуйся, и́мже злочести́вии потребля́ются; ра́дуйся, и́мже ве́рнии уверя́ются. Ра́дуйся, всечестны́й Фо́тие.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Преше́л еси́, богому́дре о́тче, к небе́сным селе́нием, и прибли́жився Бо́гу, прича́стием обожа́ем боже́ствен бы́л еси́, поя́ преподо́бне: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Вразумля́еми твои́ми словесы́ науча́емся, о́тче всехва́льне, я́коже в со́лнцех трие́х, неразде́льно, несеко́мо почита́ти Божество́, Ему́же и пое́м: отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко́ль всесвяще́нно, и боже́ственно, и богуго́дно испове́дание твое́: я́коже бо зла́то очи́щся, Бо́гу угоди́л еси́, о́тче треблаже́нне, веселя́ся подража́нием, преподо́бне, страсте́й Спа́совых.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Все́м вино́вна челове́ком яви́лася еси́ Боже́ственнаго избавле́ния, Изба́вителя все́х ро́ждшая, Всенепоро́чная, Ему́же вси́ пое́м: превозноси́мый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Теку́т исто́чницы твои́х догма́тов и всю́ Це́рковь напая́ют, Фо́тие пречу́дне, те́мже восхваля́ем тя́, я́ко правосла́вных утвержде́ние, о́тче, и похвалу́, Го́спода пою́ще непреста́нно и превознося́ще во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Ко приста́нищу ти́хому ты́ приста́л еси́, жите́йския бу́ри отри́нув, име́л бо еси́ направля́юща все́ твое́ ше́ствие Упра́вителя Го́спода, Фо́тие всему́дре, ма́нием вся́ творя́щаго, Его́же превозно́сим во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́т трисия́тельный Пребоже́ственныя Тро́ицы в тя́ все́лься, све́т тя́ вторы́й показа́ просвеща́ющь собо́р правосла́вных, ерети́ческое же по́лчище, о́тче, притупля́ющь, и — Го́спода по́йте, — зову́щь, — и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ши́пок в те́рнии Тя́ обре́т, и цве́т во удо́лиях всеблагово́нный, кри́н же всенескве́рный, Влады́чице Богоневе́сто, Тво́й Жени́х свы́ше в Тя́ всели́ся, и ми́р облагоуха́ ве́сь, Тя́ превознося́щь во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Всего́ себе́ привожду́, чу́дне, к боже́ственному покро́ву твоему́, я́ко святи́тель же вла́сть реши́ти прегреше́ния от Христа́ прие́м, мои́х прегреше́ний вери́ги расто́рг, спаси́ мя моли́твами твои́ми и Боже́ственным све́том просвети́.

Припев: Святителю отче Фотие, моли Бога о нас.

Взя́лся еси́ к све́ту незаходи́мому, сла́вне, земны́х, о́тче, изба́влься, и Вседержи́телю и Трисо́лнечному Све́ту предстои́ши с го́рними чи́нми, и отту́ду посыла́емаго сия́ния наслажда́ешися, всеблаже́нне, и на́с просвеща́еши, восхваля́ющих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Якоже не́кий храбо́рник яви́лся еси́ изобличи́тель пре́лестныя е́реси, Правосла́вия же Боже́ственный защи́тник со Игна́тием, Фо́тие, его́же и прее́мник и нра́вов и престо́ла бы́л еси́, и мо́лишися с ни́м ко Го́споду.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Всего́ мя Бо́г обожи́ти хотя́, ве́сь соединя́ется Ти́, и непостижи́мое новосече́тся все́м та́инство: ражда́еши, Де́ва Нетле́нна, и пло́ть зри́тся Бо́г, Его́же воспева́юще, Тя́ ны́не ублажа́ем, Мари́е, я́коже Сама́ прорекла́ еси́.

Свети́лен.

Предста́теля тя́ тепле́йша Це́рковь име́ет и све́тла учи́теля, о́тче, те́мже све́тло твою́ па́мять торжеству́ет, зову́щи: при́сно покрыва́й ста́до твое́, и сохраня́й невреди́мо от е́реси же и вре́да, священнонача́льниче Госпо́день.

Молитва святителю Фотию Константинопольскому

О, всему́дре и преизря́дне архиере́ю равноапо́стольный просвети́телю земли́ бо́лгарския, светлогла́сная гу́сло Боже́ственнаго Ду́ха, святи́телю о́тче Фо́тие к тебе́ ны́не притека́ем, и ма́лое сие́ моле́ние тебе́ умиле́нно прино́сим. Услы́ши на́с, смире́нных ча́д твои́х, яви́ предста́тельство твое́ о на́с к Вы́шнему, те́пле Того́ умоля́я да прости́т ны́ рабы́ своя́, да отве́рзет на́м две́ри милосе́рдия своего́. Не́смы бо досто́йни, ниже́ дово́льно зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества грехо́в на́ших сляца́еми. Но а́ще и тя́жце согреши́хом и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний его́, оба́че не обрати́хомся к бо́гу ино́му, ниже́ простро́хом ру́це к бо́гу чужде́му. Преклоня́юще коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего зижди́телю своему́ и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к Нему́ па́ки про́сим: предста́тельствуй, уго́дниче Христо́в, светлопозлаще́нный Фо́тие, стране́ на́шей и Це́ркве Бо́лгарстей, не́когда по́том трудо́в твои́х напая́емой, ны́не же го́рькими собла́зны снеда́емой. Помози́ на́м, свя́тче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, изба́ви на́с от вся́каго зла́ и от вся́кия ве́щи сопроти́вныя, упра́ви у́м на́ш и укрепи́ сердца́ на́ша в правосла́вней ве́ре, в не́йже твои́м предста́тельством и хода́тайством ни ра́нами, ни преще́нием, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лены бу́дем. Мо́лимтися, па́стырю до́брый, во́лки тя́жки от слове́снаго ста́да Христо́ва отгоня́й, лати́нскую горды́ню, а́ки бы смире́нием себе́ покрыва́ющую, и ле́стне о любви́ глаго́лющую, на Це́рковь же Собо́рную кре́пце востаю́щу, я́коже дре́вле посецы́. На́с же от ерети́ческих ухищре́ний до́бре сохрани́ и и́стинствовати в любви́ наста́ви. Вся́кому доброде́ланию, наипа́че же покая́нию сле́зному о гресе́х на́с научи́: я́ко да по исхо́де на́шем в тамошный ми́р омофо́ром мо́лит твои́х покрыва́еми и Ма́терним заступле́нием Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея сохрани́, изба́вимся возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния, да с тобо́ю и со все́ми всегда́ прославля́ем Всепе́тое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ны́не и при́сно и в безконе́чныя ве́ки веко́в, Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому равноапостольному Фотию, патриарху Константинопольскому