Шрифт

17 февраля.

Канон преподобному Кириллу, Новоезерскому чудотворцу.

Преподобному Кириллу, Новоезерскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Бо́жиим Ду́хом подвиза́емь, сле́з твои́х ту́чами изсо́хшее напои́л еси́, и безпло́тное в пусты́ни житие́ показа́л еси́, и е́же из глубины́ се́рдца бо́дренными моли́твами и посто́м, благодея́ния труды́ уплодоноси́л еси́, и вселе́нную всю́ просвети́л еси́ сия́нием чуде́с твои́х, о́тче на́ш Кири́лле, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Кири́лле, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Тезоимени́то зва́ние Пречи́стыя я́ко услы́шав, по́стническими труды́ себе́ обложи́в, ми́рови и страсте́м себе́ умертви́в, и со Христо́м изво́лил еси́ жи́ти; те́м и по сме́рти исцеле́ния источа́ет гро́б тво́й, преподо́бне Кири́лле, ве́рою притека́ющим. Но, я́ко име́я дерзнове́ние к прославля́емому во святы́х Христу́, моли́ся о и́же ве́рою соверша́ющих па́мять твою́, и чту́щих труды́ твоя́, я́же за Него́ претерпе́л еси́, и на́м улучи́ти дерзнове́ние в де́нь суда́, мо́лимся.

Кано́н пе́рвый, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Слуга́ Бо́жий бы́в, о́тче Кири́лле, сохрани́л еси́ я́ко свяще́нник спаси́тельная повеле́ния, мирско́е смуще́ние оста́вил еси́ и, кре́ст сво́й взе́м, живоно́сным стопа́м, всеблаже́нне, после́довал еси́.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Спасе́нию Хода́тая све́дый, ра́зум богодохнове́нный и все́ Писа́ние благоче́стно проше́л еси́, о́тче преподо́бне Кири́лле, свяще́нства отону́ду прие́м сано́вное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От ю́ности твоея́, о́тче, у́м к Бо́гу впери́в, тле́нными нетле́нная, я́ко до́брый купе́ц, искупи́л еси́. Те́мже, ны́не соше́дшеся, па́мять твою́ почита́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Возсия́в, я́ко со́лнце, из Тебе́, Ма́ти Присноде́во, Иже от Отца́ пре́жде ве́к неви́димый, Имже пресла́вно те́лом опису́емь, благоче́стия заре́ю челове́ки просвети́л е́сть.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

От на́с ны́не сло́во похвале́ния плето́мо прие́мля, богоно́се, весели́ся, твои́ми боле́зньми наслажда́яся, зовы́й, преподо́бне: Ты́ еси́ Бо́г на́ш.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Словеса́ услы́шав Влады́чня, оста́вил еси́ ми́р и я́же в не́м, и приве́л еси́ се́мя твое́ Го́сподеви, зовы́й: Ты́ еси́ Бо́г на́ш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́йскую жи́знь и та́мо святы́х весе́лие всегда́ во уме́ твое́м помина́я, преподо́бне, те́мже и во слеза́х, и в воздыха́ниих всю́ свою́ жи́знь, о́тче Кири́лле, проше́л еси́ и сего́ ра́ди и по сме́рти от Христа́ чудесы́ просла́вился еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты́ еди́на па́че все́х, я́же от ве́ка вели́ких, сподо́билася еси́ и вы́ше естества́, Бо́га бо, Невмести́маго все́ю тва́рию, во утро́бе Твое́й понесла́ и воплоти́ла еси́. Те́м Тя́, Богоро́дицу, вси́ велича́ем.

Седа́лен, гла́с 1:

Мона́шествовав богоуго́дне и доброде́тельно пожи́в, благода́ть исцеле́ния прия́л еси́, блаже́нне Кири́лле, зна́мения соверши́в стра́шна; оби́тель же совокупи́в свяще́нную, приве́л еси́ мно́жество спаса́емых Го́сподеви, пребога́те. Сла́ва Бо́гу, просвети́вшему тя́, сла́ва венча́вшему тя́, сла́ва святу́ю твою́ па́мять просла́вльшему.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Ру́це Твои́ Боже́ственнеи, и́маже Созда́теля понесла́ еси́, Де́во Пречи́стая, вопло́щшагося благосты́нею, просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити на́с от искуше́ний, и страсте́й, и бе́д, хва́лящих Тя́ любо́вию и вопию́щих: сла́ва все́льшемуся в Тя́, сла́ва проше́дшему из Тебе́, сла́ва изба́вльшему на́с Рождество́м Твои́м.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Отве́рзл еси́, Кири́лле, две́ри своя́, Авраа́му уподо́блься, все́м тре́бующим, преподо́бне Кири́лле, те́м Христо́с отверза́ет ти́ небе́сная врата́, преблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Во всечестны́й и во свяще́ннический са́н украси́лся еси́, Кири́лле блаже́нне, и и́ноческому три́знищу, ра́дуяся, прите́кл еси́, все́м до́мом, преблаже́нне, приводи́мь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Посто́м и моли́твами те́ло твое́, о́тче Кири́лле, изнури́л еси́ и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети неизрече́нная блага́я, я́же святы́м угото́ванная, с ни́миже, о́тче Кири́лле, о на́с моли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Исцеля́я Евино дре́внее преступле́ние, в Тебе́, Пренепоро́чную и Пречи́стую, всели́ся и всего́ мя, челове́ка, вообрази́в па́дшаго, Пребоже́ственный.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Христокра́сному одержа́лся еси́ житию́, Кири́лле блаже́нне, все́м че́стен яви́ся. Ве́сть бо вои́стинну доброде́тель, сла́вне, соверша́ти сию́ иму́щих, яви́л бо ся еси́ свяще́нник Христо́в достоприя́тен.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Си́лою Боже́ственною укрепля́емь, блаже́нне Кири́лле, мирску́ю любо́вь кре́пко отве́ргл еси́, и Влады́це, ра́дуяся, прише́л еси́ во́льным твои́м нра́вом, и сохрани́в ве́ру невреди́му, и вене́ц сла́вы, богому́дре, прия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дне́сь воспева́ема свяще́нная па́мять твоя́, преподо́бне Кири́лле, весели́т ученики́ твоя́ и, честно́е твое́ успе́ние сла́вяще, глаго́лют: моли́твами твои́ми, о́тче, соблюди́ воспева́ющих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́ну на́м во двою́ существу́ ви́диму Ипоста́сь Еди́на Благослове́нная ражда́еши неизрече́нно, Бо́жие Сло́во, воплоти́вшееся за ми́лость неизрече́нную, Того́ моли́ сохрани́тися пою́щим Тя́.

Пе́снь 6.

Ирмос: В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Жите́йских веще́й, о́тче Кири́лле, нестоя́щее све́дый, сие́ оста́вил еси́ и к воздая́нию потща́ся го́рняго жре́бия, пребога́те.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Благоче́стно и́нок мно́жество пита́ти не оста́вил еси́, о́тче блаже́нне Кири́лле, те́м пи́щи бо́льшия во оби́телех небе́сных сподо́бился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне, освяти́ся и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть, я́ко в себе́ мо́щи твоя́ име́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неискусому́жная Пречи́стая, родила́ еси́ и пребыва́еши Де́вою, явля́ющи Божества́ и́стиннаго Сы́на и Бо́га Твоего́ о́бразы.

Конда́к, гла́с 8:

Взбра́нному и кре́пкому адама́нту, прогони́телю бесо́в, но́вому чудотво́рцу, победи́тельная, страсте́й злы́х свободи́вшеся, благода́рственная воспису́ем ти́, о́тче на́ш Кири́лле. Но я́ко име́я дерзнове́ние у престо́ла Христо́ва, ве́рою чту́щих тя́, гра́д же и лю́ди, моли́твою твое́ю сохраня́й, ты́ бо еси́ ста́ду твоему́ похвала́ и утвержде́ние.

Икос:

Услы́шав Христо́в глаго́л и оста́вив плотска́я мудрова́ния, бога́тство и сла́ву, я́ко пра́х, вмени́в и на стра́сти, я́ко безпло́тен, подвиза́вся, и безпло́тных ликостоя́нию чистото́ю уподо́бися, ра́зума дарова́ния прия́л еси́. Те́м в пе́снех си́це ти́ вопие́м, реку́ще: ра́дуйся, Кири́лле преподо́бне и богоно́се, небе́сный челове́че, земны́й Ангеле; ра́дуйся, кроме́ ми́ра су́етнаго пусты́ню соде́лавый в Кра́снем о́строве и в не́м оби́тель соста́вив. Ра́дуйся, я́ко в не́й и́нок мно́жество собра́л еси́ и от ни́х слы́шиши си́це реку́щих: ра́дуйся, и́нокующим о спасе́нии хода́тай; ра́дуйся, уныва́ющим о́браз утеше́ния; ра́дуйся, и́ноком от наве́т вра́жиих изба́вителю; ра́дуйся, ско́рбем губи́телю на́шего естества́, я́ко отгоня́я по́мыслы зло́бныя; ра́дуйся, скорбя́щим душе́ю сла́дкое утеше́ние и ра́дости Боже́ственныя пода́телю; ра́дуйся, на́ш предста́телю и изба́вителю. Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Кири́лле, и́ноком удобре́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Избра́нием суда́ украси́лся еси́, свяще́нник бы́в, Кири́лле, о́тче преподо́бне. Те́м вше́л еси́ вну́трь вы́шняго хра́ма незаходи́мыя зари́, своего́ священнотворе́ния плодо́в наслажда́яся, поя́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Оте́ческая возлюби́л еси́ ликостоя́ния, и в ли́цех оте́ц ра́достно просла́вился и, Христу́ предстоя́, всеблаже́нне преподо́бне Кири́лле, прие́млеши своего́ служе́ния всего́ воздая́ния, воспева́я: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Источа́ет чудеса́ честна́я ра́ка твоя́, преподо́бне, преизоби́лующи благода́тию, и ве́рою приходя́щим здра́вие подае́т, Христу́ от души́ вопию́щим: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из утро́бы Ты́, Де́во, Пра́вды Со́лнце породила́ еси́, Христа́, дебельство́м пло́ти приобщи́вшася челове́ком, и Де́вою пребыла́ еси́, Те́м воспева́ем: благослове́н, Пречи́стая, пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Соверше́нною чистото́ю, и любо́вию Христа́ возжеле́л еси́, священнотаи́нниче о́тче, непреста́нными гла́сы вопия́: по́йте Го́спода, вся́ дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Мирску́ю красоту́ оста́вив во́лею, Христу́, блаже́нне, прише́л еси́, благоле́пия Того́ жела́я зре́ти, и во оби́тели святы́я всели́лся еси́, — по́йте Го́спода, — вопия́, — вся́ дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не пусты́ня весе́лием, о́тче, красу́ется, име́я мо́щи твоя́, Кири́лле преподо́бне; ученицы́ же, твоему́ житию́ ревну́юще и о твое́й па́мяти ра́дующеся, Творцу́ вопию́т: Го́спода воспева́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Свяще́нными Тя́ гла́сы Бо́жии проро́цы, Чи́стая, быва́ющу Ма́терь провозгласи́ша я́сно все́ми владе́ющаго, Пречи́стая, Его́же превозно́сим Го́спода во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́с ра́ди, ве́рнии, единому́дренно пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Ду́хом, о́тче, обнища́в, небе́сное Ца́рство восприя́л еси́ со все́ми избра́нными, сла́вы неизрече́нныя исполня́емь, боле́зней по́честь прие́мля, блаже́нне Кири́лле, воздая́ния, сего́ ра́ди тя́ ве́рою и любо́вию ублажа́ем.

Припев: Преподобне отче Кирилле, моли Бога о нас.

Моще́й твои́х ра́ка ве́рно приступа́ющим источа́ет исцеле́ний ре́ки, стра́сти ду́ш потопля́ющи и теле́с боле́зни отъе́млющи, блаже́нне Кири́лле, моли́твенниче ве́рою при́сно блажа́щих тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Совокупля́яся с преподо́бными све́тлыми ста́ды, сия́нием невече́рним мы́сленно, о́тче Кири́лле, озаря́емь, боже́ственную твою́ па́мять творя́щия просвети́ ве́рныя и улучи́ти спасе́ние моли́твами твои́ми сподо́би.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Облиста́еши все́х чуде́с заря́ми Твои́ми, Богоблагода́тная Чи́стая, страсте́й и скорбе́й отъе́млющи мглу́ и све́т весе́лия мы́сленный простира́ющи. Ма́терь Бо́гу, Тя́ велича́ем.

Свети́лен.

Ангельскаго жития́ жела́я, удали́лся еси́, Кири́лле, в пусты́ню и стра́сти плотски́я покори́л еси́, равноа́нгелен яви́лся еси́, о́тче на́ш Кири́лле богоно́се.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Держа́ва на́ша, Чи́стая, Твоя́ рабы́ сохрани́ вся́ невре́дны, Тя́ бо стяжа́хом еди́ну прибе́жище душа́м на́шим.

Молитва преподобному Кириллу Новоезерскому (Новгородскому) чудотворцу

О, вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче, Кири́лле блаже́нне! Душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Тро́ичныя сла́вы наслажда́яйся, те́лом же на земли́ в Боже́ствественном хра́ме сем почива́яй и от него́ да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́: при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия честне́й твое́й ри́зе лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Ты у́бо, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, испроси́ Це́ркви благостоя́ние, возду́ха благорастворе́ние, земли́ плодоно́сие. Изба́ви всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих и многоцеле́бныя мо́щи твоя́ благогове́йно почита́ющих, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и прило́гов диа́вольских. Я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, путь на земли́ маловре́меннаго жития́ на́шего безбе́дне соверши́м: улучи́м же на Небеси́ неконча́емый поко́й и просла́вим ку́пно с тобо́ю всех благи́х Да́теля, еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Кириллу, Новоезерскому