Шрифт

16 февраля.

Канон святому и праведному Симеону Богоприимцу.

Святому и праведному Симеону Богоприимцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь Симео́ну, гла́с 4:

Симео́н ста́рец дне́сь весели́тся, / восприя́тием на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га, / от у́з пло́ти разреши́тися прося́ и вопия́: / ви́десте о́чи мои́ / спасе́ние Твое́ ми́рови.

Сла́ва, и ны́не, гла́с 1:

Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во, из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды — Христо́с, Бо́г на́ш, просвеща́яй су́щия во тме́. Весели́ся и ты́, ста́рче пра́ведный, прие́мый во объя́тия Свободи́теля ду́ш на́ших, да́рующаго на́м воскресе́ние.

Велича́ние:

Велича́ем тя́, святы́й пра́ведный Симео́не Богоприи́мче, и чте́м святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́с Христа́, Бо́га на́шего

Стихи́ра, гла́с 6:

Проро́че и пропове́дателю Христо́в Симео́не Богоприи́мче, престо́ла вели́чествия никогда́же отлуча́ешися и кому́ждо немощно́му всегда́ предстои́ши, в вы́шних служа́, вселе́нную исполня́еши, всю́ду прославля́емый, испроси́ просвеще́ние душа́м на́шим.

Кано́н Симео́ну, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

В пра́ведных селе́ниих ра́достно водворя́яся Пра́веднаго Го́спода, Симео́не пра́ведный, и́же боже́ственное твое́ соверша́ющия преставле́ние, оправда́ти моли́, преблаже́нне.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

В зако́не бы́в священноде́тель, свяще́ннейше, Его́же зако́н пропове́да, Младе́нца ви́дел еси́ и естества́ зако́ном, Богоприи́мче, у́мер, к безсме́ртней, ра́дуяся, преше́л еси́ жи́зни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рука́ми держа́щаго вселе́нныя концы́, Деви́ческими носи́ма рука́ми, ви́дел еси́ и, честны́ми твои́ми прие́м объя́тии, Моисе́я вы́шший яви́лся еси́, пребога́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По́лный истощава́ется, Преве́чный начина́ется, Сло́во одебелева́ет, Соде́тель зи́ждется, Невмести́мый вмеща́ется, во чре́ве Твое́м воплоща́емь, Богоблагода́тная.

Пе́снь 3.

Ирмос: Яко непло́ды роди́ от язы́к Це́рковь, и мно́гое в ча́дех изнемо́же со́нмище, чу́дному Бо́гу на́шему возопии́м: Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Возвы́сився дея́ньми свяще́нными, богоглаго́ливе, я́ко светови́ден сто́лп высо́к, Всесвято́му Ду́ху бы́л еси́, утвержда́яся я́ве, те́мже восхваля́ем тя́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Зако́ну Го́спода, разве́рзшаго ложесна́ Деви́ча, и Младе́нца, плотоно́сна, Симео́не, бы́вша, ви́дел еси́, да́рующаго все́м избавле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Рука́ми челове́ка созда́вый, вопло́щься, рука́ми твои́ми держи́мь е́сть, освяща́я тя́ я́ве, и к жи́зни бу́дущей проси́вшася, блаже́нне, отпуща́ет тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Мы́сленную Тя́ клещу́, у́гль нося́щу Боже́ственный, от Твои́х крове́й воплоще́нна па́че ума́ Симео́н я́ко ви́де, Всенепоро́чная, ра́дуяся, ублажа́ше.

Седа́лен, гла́с 4.

На горе́ Сина́йстей дре́вле ви́де Моисе́й за́дняя Бо́жия, и то́нкий Боже́ственный гла́с сподо́бися во мра́це же и ви́хре слы́шати. Ны́не же Симео́н воплоще́ннаго Бо́га непрело́жне на́с ра́ди на ру́ки прия́т и ра́достно тща́шеся ити́ от су́щих зде́ к животу́ ве́чному. Те́мже вопия́ше: ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́ во о́блаце ле́гце, при́иде Иису́с Пребоже́ственный, Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия: сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Престаре́лся еси́ в ста́рости, ве́рою же обнови́лся еси́, но́ва Младе́нца хотя́ ви́дети, Симео́не, всесоверше́ннаго, обновля́юща ми́р обетша́вший прило́гом ве́тхаго борца́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Ублажи́м согла́сно Симео́на блаже́ннаго, я́ко сподо́бльшася ви́дети Бо́га блаже́ннаго, в пло́ть обо́лкшася, я́ко да сотвори́т блаже́нны, окая́нны пре́жде бы́вшия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Законода́вца Тя́ ве́м и зако́нных естества́ вопло́щшагося кроме́, зако́н же но́в вве́дшаго, — Симео́н взыва́ше, — Еди́не Го́споди, ны́не отпусти́ мя к жи́зни нетле́нней.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Иже руко́ю вся́ нося́й, на рука́х носи́мый Присноде́вы, Сию́ херуви́м соде́ла и серафи́м вы́шшу, я́ко роди́тельницу, Юже воспои́м и благоче́стно ублажи́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней сла́ве Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Де́во, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, все́м, воспева́ющим Тя́, ми́р подава́ющая.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Ума́ чистото́ю Бо́гу Вседержи́телю, я́ко Ангел послужи́в, блаже́нне, кро́вными же́ртвами очи́стил еси́ дре́вле лю́ди Изра́илевы, кро́вь спаси́тельную предзна́менав я́сно.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Самого́ себе́ сотвори́л еси́ хра́м Бо́гу всесвя́т де́лы боже́ственными, богоглаго́ливе. Те́мже я́ко Младе́нца во святе́м хра́ме ви́дел еси́ Бо́га с пло́тию, тя́ преставля́юща к Боже́ственным селе́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспои́м дне́сь, духо́вно лику́юще, вси́ Симео́на Богоприи́мца и с ни́м Анну целому́друю, проро́ки су́ща Бо́жия, и Сего́ ви́девшия, на́с ра́ди младе́нствовавшаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не опали́в ложе́сн Твои́х естество́м Неизме́нный, Еди́на херуви́м святе́йши, Челове́к яви́ся, из Тебе́ ражда́емь, и отринове́нныя тле́нием вся́ совокупи́, Богома́ти, Рождество́м Твои́м.

Пе́снь 6.

Ирмос: Возопи́, прообразу́я погребе́ние тридне́вное, проро́к Ио́на, в ки́те моля́ся: от тли́ изба́ви мя́, Иису́се, Царю́ си́л.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Возопи́л еси́, внегда́ ви́дел еси́ Го́спода, Симео́не, я́ко обеща́лся еси́: ны́не раба́ Твоего́, Спа́се, отпусти́, во а́де су́щим все́м Твое́ Боже́ственное возвеща́юща воплоще́ние.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Украси́лся еси́ и Моисе́я светле́йший бы́л еси́, на ру́ки добро́тою Кра́снаго прии́м, Симео́не ста́рче, на́с ра́ди по на́м Младе́нца бы́вша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́д тя́ испо́лнена Боже́ственных су́ща и во а́дова до́льная ме́ста сше́дша, ви́девше та́мо су́щии у́зницы, Симео́не, Боже́ственныя росы́ испо́лнишася.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Улови́ти мя́ всегда́ и́щет вселука́вый, но того́ мя се́тей исхи́ти, Влады́чице, и боже́ственным кро́вом кри́л Твои́х це́ла соблюди́.

Конда́к Симео́ну, гла́с 4.

Ста́рец дне́сь отреши́тися от ю́з моля́шеся сего́ жития́ тле́ннаго, Христа́ восприя́т на ру́ки, Зижди́теля и Го́спода.

Икос:

Госпо́дня свиде́тельства прие́м, Симео́не Богоприи́мче, па́че все́х челове́к вы́сши бы́л еси́; те́мже похвалы́ принести́ тебе́ ужасо́хся, но, любо́вию пону́дився, пе́снь нача́ти дерзну́х, те́мже не отри́ни, помо́щник на́м бу́ди, прехва́льне, да возмогу́ пе́ти че́стны ру́це твои́, вои́стину прикосну́вшиися богоприя́тне Боже́ственному Младе́нцу, и́бо се́ Христа́ восприя́л еси́ на руку́, Зижди́теля и Го́спода.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Зако́нно Го́споду Вседержи́телю ты́ послужи́л еси́, пра́веден я́ко и́стинно и в зако́не непоро́чен, блаже́нне, бы́в, те́мже пое́ши: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Ра́дость скорбя́щих прии́де, избавле́ние Изра́илю вои́стинну яви́ся, я́ко Младе́нец в хра́ме свое́м, отпусти́ мя к жи́зни бу́дущей, — Симео́н вопия́ше, ра́дуяся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

За милосе́рдие щедро́т Твои́х претружде́на мя́ зако́на пи́сменем, сля́чена мя́ ста́ростию отпусти́, Спа́се, раба́ Твоего́, я́ко ви́дех Тя́, — Симео́н взыва́ше, — на земли́ нося́ща пло́ть.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Не истощи́в По́лный пречи́стых не́др ро́ждшаго Отца́, в Твои́х не́дрех, Чи́стая, я́ко Младе́нец седи́т, угото́вая, и́мже восхоте́ уподо́битися, Пречи́стая, свяще́нное я́ве седа́лище.

Пе́снь 8.

Ирмос: Отроки благочести́выя в пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Овдове́вший ми́р Боже́ственныя сла́вы прише́дшаго невестоукраси́ти Пребоже́ственнаго, вдова́ су́щи, Анна всехва́льная, и проро́чества благода́тию облиста́емая, просла́ви Его́, и бу́дущее все́м предстоя́щим показа́ше Боже́ственное избавле́ние.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Зако́нныя же́ртвы приноси́л еси́, Агнца за милосе́рдие несказа́нное, кро́вь спаси́тельную провозвеща́я издале́ча, блаже́нне свяще́нниче, Его́же воплоще́нна прие́м, Симео́не, просла́вился еси́ па́че Моисе́я и все́х проро́ков.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дев Жела́емаго, разреше́ние прия́л еси́ теле́сное, богодохнове́нне и, я́коже зре́лая пшени́ца, преше́л еси́ ко отце́м, сла́вне, воспита́н в ста́рости до́брей. Те́мже твою́ всепра́зднственную па́мять ра́достию душе́вною соверша́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко кри́н, я́ко благово́нен ши́пок, я́ко боже́ственное обоня́ние, обре́т Тя́ Сло́во Пребоже́ственное, Пречи́стая Богоневе́сто, и в Твою́ утро́бу всели́ся, благоуха́я на́ше естество́, злосмра́дия испо́лньшееся, е́же от греха́, Мари́е Богоро́дице.

Песнь 9

Ирмос: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Че́стны ру́це твои́, вои́стинну прикосну́вшияся, Богоприи́мче, Боже́ственным удесе́м, — прикаса́ющагося гора́м, — я́коже пое́т Дави́д, — и дымя́тся, — блаже́н вои́стинну ты́ бы́л еси́. Те́мже досто́йно восхваля́ем тя́.

Припев: Святый праведный старче Симеоне, моли Бога о нас.

Моли́тва к тебе́ источа́ет ве́рным исцеле́ния, па́мять о тебе́ блаже́нная, сия́ет па́че со́лнца, и все́х ду́ши просвеща́ющи, и мра́ка мы́сленнаго исхища́ет, священнотаи́нниче всече́стне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху: 0

Просвеща́ют сия́нием мы́сленным, я́ко со́лнце и луна́ подсо́лнечную, Анна целому́дренная и проро́чица, ста́рец же Симео́н сла́вный. Ихже ра́ди на́с, Человеколю́бче Го́споди, грехо́вныя тмы́ изба́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Явльшуюся Тя́, Ма́терь Бо́жию, я́ко ви́дев, Богоро́дице, ста́рец рече́, я́коже проро́к: се́ Тво́й Сы́н, на воста́ние и паде́ние мно́гих лежи́т, Влады́чице, и в зна́мение неудобосказу́емое.

Свети́лен свято́му:

На земли́ равноа́нгельно житие́ име́л еси́, вои́стину престаре́вся те́лом, и ны́не на небесе́х со Ангельскими ли́ки всели́лся еси́ бли́з Све́та Трисия́ннаго. Его́же насыща́яся, Симео́не Богоприи́мче, назира́й на́с, пою́щих тя́.

Стихи́ры Симео́ну, гла́с 4.

Пра́веден и соверше́н / и по всему́ сла́вен сы́й, богодохнове́нне, / Бо́га Еди́наго соверше́нна, / во е́же оправда́ти ми́р прише́дшаго, / подъя́л еси́ рука́ми воплоще́нна, / и отреши́тися имы́й телесе́, вопия́л еси́ Ему́: / ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́ / с ми́ром, Человеколю́бче, / я́ко ви́дех Тя́ дне́сь.

Юношствуя ду́хом, / престаре́в же те́лом, Симео́не, / обеща́ние прия́л еси́ не ви́дети сме́рти, / до́ндеже уви́диши Младе́нца ю́на, / пре́жде ве́к су́щаго Творца́ и Бо́га вся́ческих, / пло́тию обнища́вша, / ви́дев же, взыгра́л еси́ / и пло́ти разреше́ние проси́л еси́, / к Боже́ственным селе́нием преше́д, ра́дуяся.

Анна богодохнове́нная / и Симео́н пребога́тый, / проро́чествием сия́ющии, / в зако́не же непоро́чни я́вльшиися, / зако́на Да́теля, / Младе́нца, я́вльшася по на́м ви́девше, / Тому́ ны́не поклони́шася. / Те́х па́мять дне́сь ра́достно пра́зднуим, / по до́лгу сла́вяще Иису́са Человеколю́бца.

Сла́ва, И ны́не свято́му, гла́с 4:

О Го́споде ра́дуяся и Бо́зе, Спа́се свое́м, богоглаго́ливе и сла́вне проро́че, и та́мо су́щаго сия́ния зарю́ прие́м, и Све́том Боже́ственным мы́сленно просвеща́емь, и́же па́мять твою́ всепра́зднственную ве́рою творя́щия, напа́стей и бе́д твои́ми моли́твами изба́ви.

Молитва праведному Симеону Богоприимцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая праведному Симеону Богоприимцу

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дерзнове́ние и́маши к Нему́, во объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ Бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и, презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стезе́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре живо́т наш, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. Я́коже дре́вле Вели́кий Но́воград явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и напра́сныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́ и, та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего. Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому и праведному Симеону Богоприимцу