Шрифт

16 февраля.

Канон иной благоверному князю Роману Угличскому

благоверному князю Роману Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,/ гра́да У́глеча похвало́ и утвержде́ние.

Кано́н второй, гла́с 6

Пе́снь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль/ по бе́здне стопа́ми,/ гони́теля фарао́на/ ви́дя потопля́ема,/ Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

И́же ско́ро всем послу́шный,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ в беда́х, и в ско́рбех, и в боле́знех разли́чных,/ и всем прося́щим подае́ши ско́рое здра́вие и ра́достное утеше́ние,/ ве́рныя лю́ди ми́лостивно посеща́й.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Взы́де, я́ко светолу́чное со́лнце на высоту́ Небе́сную и осия́юще вселе́нную,/ та́ко и ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ Бо́гом пору́ченный ти град У́глеч/ освяти́ и просла́ви весь град,/ и вся лю́ди, живу́щая в нем,/ и вся стра́ны Ру́сския земли́ свои́ми чудесы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́димых и неви́димых враг/ и от них вся́каго наведе́ния вра́жия изба́ви нас,/ мо́лимся тебе́, благове́рный кня́же Рома́не,/ от нестерпи́мых бед нас свободи́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице,/ к Ро́ждшемуся из Тебе́ о нас моли́,/ ско́рби на́ша на ра́дость претвори́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Несть свят,/ я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой,/ вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же,/ и утверди́вый нас на ка́мени/ испове́дания Твоего́

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Благове́рный кня́же Рома́не,/ вси лю́дие пра́зднуют и мно́жество и́ночествующих по́стник покланя́ются тебе́,/ ви́девше от Бо́га да́нныя тебе́ пресла́вныя чудеса́/ ко всем, прося́щим у тебе́ ми́лости

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Мо́лим тя, благове́рный кня́же Рома́не, и взыва́ем ти:/ покая́нию у́прави нас/ и не лиши́ нас душеспасе́ннаго исполне́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благове́рный кня́же Рома́не,/ убо́гия рабы́ твоя́, во глубине́ грехо́вней пони́кшая, воздви́гни,/ и на стезю́ покая́ния наста́ви нас, и плоды́ израсти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кто не сла́вит или кто велегласно не пое́т Тебе́,/ Благове́рная Госпоже́, Пречиста́я Богоро́дица, Ма́ти Бо́жия,/ мо́лим Тя, Милосе́рдая,/ откры́й нам душеспасе́ннаго исполне́ния.

Седа́лен, гла́с 8

Ско́рый в беда́х уте́шитель и в боле́знех исцели́тель,/ во гра́дех и во страна́х/ вся лю́ди неисче́тною ми́лостию покрови́тель,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ моли́ся Христу́ Бо́гу о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла,/ Бог и Госпо́дь,/ честна́я Це́рковь/ Боголе́пно пое́т, взыва́ющи,/ от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Укроти́, благове́рный кня́же Рома́не, злотво́рных челове́к,/ из рук их исхити́/ гони́мых и расхища́емых неми́лостивно.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Смири́ враго́м вознесе́нную вы́ю велере́чующих сове́т,/ злонра́вных сердца́, поуча́ющих на нас по вся дни,/ на тя несть их упова́ния,/ но упова́ют на свой язы́к велеречи́в, язы́к челове́ч,/ ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ от таковы́х злотво́рных бед изба́ви.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вооружи́ся на нас лука́вно враг мечта́нием злым,/ я́коже мече́м погуби́ти хотя́,/ но милосе́рдый кня́же Рома́не,/ защити́ от тех злых и ми́рны их сотвори́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кто изочте́т си́лы Твоя́, Чи́стая,/ но пощади́ нас, вы́ими из глубины́ грехо́вныя/ и наста́ви на благо́е покая́ние безвозвра́тно.

Пе́снь 5

Ирмос: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же,/ у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся,/ Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий,/ и́стиннаго Бо́га,/ от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ускори́, благове́рный кня́же Рома́не,/ отъя́ти от зла неми́лостивых челове́к,/ пленя́ющих и расхища́ющих безве́стно,/ и печа́ль на́шу ра́дованьми раствори́.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Покажи́ ско́рое заступле́ние, благове́рный кня́же Рома́не,/ прося́щим у тебе́ ми́лости,/ я́ко да у́зрят по нас врази́ сопроти́в их борю́щую твою́ си́лу, постыдя́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благове́рный кня́же Рома́не,/ буди́ нам стена́ тве́рдая,/ бу́ди нам защи́тниче непреста́нный,/ бу́ди нам я́ко оте́ц чадолюби́в,/ бу́ди нам прибе́жище и утвержде́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Богоро́дица, Блага́я Помо́щница,/ из Тебе́ бо нам возсия́ Свет преди́вный,/ тем же Тя, Цари́цу и Влады́чицу всех,/ Ма́терь Зижди́теля тварем, пропове́дуем.

Пе́снь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре,/ воздвиза́емое зря/ напа́стей бу́рею,/ к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,/ Многоми́лостиве.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Во́тчину свою́, град У́глеч, и страны́ Ру́сския земли́/ благомилосе́рдо пощади́ и ми́лостивно утверди́,/ мир и любо́вь, и здра́вие, и оби́лие во все́м во всех до́мех сотвори́/ и всегда ра́достно нас посеща́й.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Еди́н аз, гре́шный, и ны́не в ле́ности предлежу́,/ и ум мой во грехи́ глубо́кия впад,/ но ты, благове́рный кня́же Рома́не,/ наста́ви мя на стезю́ пра́вую/ и не оста́ви мя, погиба́ющаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Процве́л еси́, я́ко цвет ра́йский, посреди́ Ру́сския земли́,/ уго́дниче Бо́жий, благове́рный кня́же Рома́не,/ жив к Бо́гу свои́ми труды́, посто́м, и моли́твами,/ и нищелю́бием, и нощны́м стоя́нием,/ а по сме́рти боля́щим разли́чными неду́ги,/ печа́льным и бе́дным заступле́ние,/ здра́вие и ра́дость всем подае́ши безпреста́нно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: На Небеси́ Арха́нгели и А́нгели,/ Херуви́ми и Серафи́ми сла́вят,/ а на земли́ вси лю́дие раболе́пно покланя́ются Рождеству́ Твоему́,/ мо́лим Тя: спаси́ ду́ши на́ша.

Конда́к, гла́с 8

Сконча́в до́брый по́двиг,/ и ве́ру соблюде́ в се́рдцы свое́м,/ и вене́ц нетле́нный от Бо́га прия́л еси́,/ блаже́нный кня́же Рома́не,/ и сла́ве Его́ сподо́бился еси́,/ и Престо́лу предста́л еси́ Спа́сову./ Моли́ся Господеви спасти́ град У́глеч и вся гра́ды/ от наше́ствия иноплеме́нных, и междоусо́бныя бра́ни, и пога́ных,/ и твое́ честно́е преставле́ние почита́ющим/ грехо́в оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Икос:

Всечестну́ю и Боже́ственную память чтим/ вели́каго кня́зя Рома́на, уго́дника Христо́ва,/ иже ца́рским венце́м от ю́ности укра́шен/ и пребога́тым да́ром, и ми́лостынею,/ ве́лия власть бысть своему́ Оте́честву, и всей земли́ украше́ние,/ и заступление гра́ду на́шему,/ и от наше́ствия иноплеме́нных изба́вил еси́,/ от злых бед и скорбе́й моли́твою свое́ю./ И си́це рцем:/ ра́дуйся, ни́щим корми́телю;/ ра́дуйся, вдови́цам и сирота́м засту́пниче;/ ра́дуйся, бе́дным утеше́ние;/ ра́дуйся, град свой изба́вивый от враг и моли́твою победи́вый их./ И ныне неви́димо молишися Христу́ Бо́гу, я́ко да зове́м ти:/ ра́дуйся, гра́ду на́шему У́глечу похвало́/ и Оте́честву своему́ славо и утвержде́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: Росодательну у́бо пещь/ содела А́нгел/ преподо́бным о́троком,/ халде́и же опаля́ющее/ веле́ние Божие мучи́теля увеща вопи́ти:/ бла́гословен еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Мо́лим тя, благове́рный кня́же Рома́не,/ виждь на́шу нестерпи́мую печа́ль, и боле́зни,/ и ско́рби, и стра́сти,/ но умилосе́рдися, от всех бед свободи́;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Показася гра́ду Углечу, я́ко свети́ло негаси́мое,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ доброде́тельми свои́ми просвети́л еси́ всех нас/ и, трудолю́бным житие́м на земли́ пожи́в,/ сего́ ра́ди всели́ся во оби́тель Небе́снаго Ца́рствия;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́дуйся, благове́рный кня́же Рома́не,/ просвети́вше свои́ми чудесы во́тчину свою́, град Углеч,/ и страны́ Русския земли́;/ ра́дуйся, победи́вше диавола,/ и посрами́вше житие́ ны́нешняго су́етнаго све́та,/ и обре́тше неизрече́нную благода́ть от Бо́га/ в безконечном во о́ном ве́це со А́нгелы и святы́ми;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Надеждо всем, Госпоже́ Богоро́дице,/ разгони́, Влады́чице, враги́ души́ мое́й/ и напра́ви на стезю́ пра́ву,/ пощади́, Помо́щнице и Надеждо христиа́нская;/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным росу́ источи́л еси́/ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́:/вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти./ Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ра́достный нам вели́кий и све́тлый пра́здничный день возсия́/ в Богоспаса́емом гра́де У́глече,/ в день пра́здника основа́ния хра́ма во и́мя Преобра́жения Го́спода на́шего Иису́са Христа́/ и обрете́ние твои́м многочуде́сным моще́м,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

День Госпо́день всегда́ пред очи́ма зря/ и всегда́ во уме́ свое́м держа́,/ кто в ны́нешнем житии́ не у́зрит сме́рти,/ и Богоуго́дно и смиренному́дренно пожи́в,/ и с ми́ром к Бо́гу отъи́де,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В день восше́ствия твоего́ на Небеса́ ко Го́споду Бо́гу,/ благове́рный Рома́не,/ Арха́нгели, А́нгели, Херуви́ми и Серафи́ми,/ и вся святы́я, от ве́ка Бо́гу угоди́вшия,/ неизрече́нною ра́достию тебе́ срето́ша,/ а мы, гре́шнии, про́сим у тебе́ ми́лости:/ изба́ви нас от всех скорбе́й и не лиши́ нас душеспасе́ннаго исполне́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О, Влады́чице,/ непремо́лчно Тебе, Ма́терь Бо́жию, пою́т велегла́сно Арха́нгели и А́нгели,/ и вси́ ро́ди человечести́и покланя́ются,/ и дай, Де́во, избыти Тобо́ю тле́нное существо́,/ ра́дуйся, Обра́дованная, Госпо́дь с Тобо́ю,/ Его́ же превозно́сим, Го́спода, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Бо́га/ челове́ком невозмо́жно ви́дети,/на Него́же не сме́ют чини́ А́нгельстии взира́ти;/ Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся челове́ком/ Сло́во воплоще́нно,/ Его́же велича́юще,/ с Небе́сными во́и/ Тя ублажа́ем.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Сохрани́ от бед, благове́рный кня́же Рома́не,/ принося́щих ти сию́ ма́лую мольбу́,/ и от пото́па страсте́й,/ и всякаго наве́та, и злотво́рных челове́к избави.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Просвети́лся еси́, благове́рный кня́же Рома́не,/ я́ко со́лнце, свои́ми чудесы,/ дающе всем исцеление,/ благи́м и гре́шным, невозвра́тно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Дерзнух многогре́шный аз и недосто́йный/ се написа́ние проглаголати тебе́,/ благове́рный кня́же Рома́не,/ приими́ с ми́лостию и покры́й мя/ неистощи́мыми свои́ми щедро́ты.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безнача́льнаго Роди́теля Собезнача́льну Сы́ну Ма́ти,/ Всекрасная И́збранная Пречи́стая Отрокови́це Мари́е,/ пою́щих Тя возвесели́,/ и ма́лое сие́ моле́ние Сы́ну Своему́ и Бо́гу на́шему проповеждь,/ и от вся́ких бед свободи́,/ и не лиши́ ме́не зре́ния Сы́на Своего́ и Бо́га на́шего,/ на стра́шном Суде́ ста́ти на десно́й стране́,/ и не отвержи ме́не от Престо́ла Бо́жия.

Свети́лен:

Всели́ся в сердцы твое́м, благове́рный Рома́не, ко́рень благ/ и расплоди́ в тебе́ неоскудныя к Бо́гу многоподви́жныя труды́/ и добро́ту ко всем челове́ком,/ моли́ся о ду́шах на́ших.

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, княже Романе, по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному князю Роману Угличскому