Шрифт

16 февраля.

Канон первый благоверному князю Роману Угличскому

благоверному князю Роману Угличскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

От младе́нства яви́лся еси́,/ правове́рный кня́же Рома́не,/ и́збран от Бо́га/ благоче́стия столп необори́м,/ ве́ру непоро́чну соблю́л еси́,/ моли́твами и ми́лостынею и посто́м Бо́гу угоди́л еси́;/ те́мже и по сме́рти яви́ся све́тлость жития́ твоего́,/ исцеля́еши бо неду́ги немощству́ющих,/ ве́рою притека́ющих ко свято́му твоему́ гро́бу./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ ра́дуйся, уго́дниче Бо́жий Рома́не,/ гра́да У́глеча похвало́ и утвержде́ние.

Кано́н первый, гла́с 4

Пе́снь 1.

Ирмос: Отве́рзу уста́ моя́,/ и напо́лнятся Ду́ха,/ и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери,/ и явлю́ся, све́тло торжеству́я,/ и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

А́гнче Бо́жий и Сло́ве,/ даждь ми сло́во ра́зума и косноязы́чная моя́ уста́ де́йством Свята́го Ду́ха благослове́сия испо́лни,/ да в ра́дости принесу́ пе́ние Твоему́ уго́днику, преблаже́нному Рома́ну,/ и воспою́, ра́дуяся, того́ чудеса́.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Благода́ть испроси́ ми у Христа́, благове́рный кня́же Рома́не,/ в предначина́нии ма́лаго моего́ и недосто́йнаго, к тебе́ приноси́маго моле́ния,/ и просвеще́ние омраче́нному се́рдцу моему́ низпосли́,/ да, ра́дуяся, воспою́ твоя́ чудеса́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всех Влады́ки и Бо́га повеле́ния все́ю душе́ю исполня́я,/ ми́лостив, незло́бив и кро́ток на земли́ пожи́л еси́/ и ны́не в земли́ кро́тких живе́ши,/ моля́ся о чту́щих тя и ра́достно сла́вящих твоя́ чудеса́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Глаго́лы уст пророковеща́тельных коне́ц прия́ша,/ недоразумева́емым и непостижи́мым, на Тебе́ соде́янным стра́шным та́инством, Де́во Влады́чице,/ Его́же бо они́ я́ко Бо́га на зе́млю сни́ти прореко́ша,/ Того́ Ты я́ко Сы́на на пречи́стую Твое́ю руку́ ма́терски понесла́ еси́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице,/ Живый и Незави́стный Исто́чниче,/ лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́,/ в Боже́ственней Твое́й сла́ве,/ венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ди́вно на земли́ житие́ твое́ и сла́вна па́мять твоя́,/ чудесы́ же твои́ми, благове́рный кня́же Рома́не, удивля́еми есмы́, лю́дие твои́,/ пе́сненное благодаре́ние тебе́ приноша́ем.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ева́нгельский глас я́ко услы́шав,/ обеща́ющий ми́лостивым на земли́ ми́лость Небе́сную получи́ти,/ и сего́ ра́ди ми́лостив ты, кня́же Рома́не, был еси́,/ за ню́же ны́не восприе́млеши безконе́чное возме́здие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Живо́т нетле́нный и блаже́нство, не иму́щее конца́,/ на Небесе́х ны́не живе́ши по достоя́нию твоего́ благоче́стия и Богоуго́дных де́телей,/ я́же на земли́ соверши́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Змий иногда́ излия́ яд свой во Еде́ме во ушеса́ прама́тери на́шей Е́ве/ е́же сравни́тися Бо́гу яде́нием запове́даннаго бра́шна./ Сему́ же злу сове́ту она́ повину́вшися,/ с родонача́льником изве́ржена Еде́ма бысть/ и рожде́нным от них смерть исхода́тайствова./ Тобо́ю же, Чи́стая Де́во,/ па́ки восприе́млем пе́рвое блаже́нство.

Седа́лен, гла́с 8

Исто́чника чуде́с и ве́рных исцеле́ния,/ гра́да У́глеча сла́ву и живу́щим в нем ра́дость,/ во благове́рных князе́х кня́зя Рома́на пречу́днаго пе́сненно вси́ восхва́лим./ Пло́тию бо той а́ще и мертв есть,/ но душе́ю живе́т во ве́ки/ и избавля́ет от неду́г разли́чных прири́чущих к нему́/ и мо́лит Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ че́ствующим любо́вию святу́ю па́мять его́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Седя́й в сла́ве на Престо́ле Божества́/ во о́блаце ле́гце,/ прии́де Иису́с Пребоже́ственный/ Нетле́нною Дла́нию и спасе́ зову́щия:/ сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Зна́меньми и чудесы́ просла́ви тя Бог, благове́рный кня́же Рома́не:/ вси, и́же с ве́рою приходя́щии́ к моще́м твои́м,/ исцеле́ния да́ры оби́льно прие́млют/ и ко Просла́вльшему тя взыва́ют:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

И́же пре́жде тебе́ бы́вшим/ и Богоуго́дно житие́ препрово́ждшим благове́рным князе́м, свя́те Рома́не, поревнова́л еси́,/ с ни́миже ны́не на Небесе́х ра́достно зове́ши:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иа́ковлю ле́ствицу разуме́в, благове́рный кня́же Рома́не,/ явля́емую от земли́ к Небесе́м,/ се́я восхожде́ние стяжа́л еси́ благоче́стием и чи́стым твои́м взыва́нием:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кова́рством и ловле́нии льсти́ваго умертви́хся, Влады́чице Всенепоро́чная,/ оживи́ мя, я́же Живо́т ро́ждшая Боже́ственный и Ипоста́сный,/ да к Тебе́ ве́рою воззову́:/ сла́ва де́вству Твоему́, Ма́ти Безневе́стная.

Пе́снь 5

Ирмос: Ужасо́шася вся́ческая/ о Боже́ственней сла́ве Твое́й:/ Ты бо, Неискусобра́чная Де́во,/ име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га/и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на,/ всем воспева́ющим Тя/ мир подава́ющая.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Люде́й твои́х, пою́щих тя, блаже́нне Рома́не,/ свы́ше ми́лостию твое́ю озари́/ и испроси́ у Бо́га всех/ ве́рным на сопроти́вныя дарова́ти побе́ду,/ на́ше же приими́, требога́те кня́же,/ а́ще и ма́лое сие́, приноси́мое к тебе́ моле́ние.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Многочуде́сне и пресла́вне благове́рный кня́же Рома́не,/ ве́мы, я́ко превосхо́дят твоя́ бы́вшая на земли́ исправле́ния/ ны́нешняго к тебе́ приноси́маго от нас песноплете́ния,/ но па́ки сие́ ве́мы, я́ко не слове́с изви́тия зри́ши ты,/ но ве́ры предложе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не пра́зднующия лю́ди святу́ю па́мять твою́, о благочести́ве Рома́не,/ и святу́ю твою́ и чудото́чную обстоя́щия ико́ну ра́дости и весе́лия испо́лни/ и све́том за́поведей Бо́жиих озари́ душе́вная на́ша омраче́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Окая́нную ду́шу мою́, волну́ющуюся в мо́ри жите́йских попече́ний,/ пре́жде да́же не погря́знути ей с корабле́м те́ла моего́ ко дну поги́бели отча́янием,/ Ма́ти Бо́жия, простри́ ми ру́ку по́мощи/ и окорми́ живо́т мой во благооти́шное приста́нище,/ Боже́ственную во́лю Сы́на Твоего́ и Бо́га всех.

Пе́снь 6.

Ирмос: Боже́ственное сие́ и всечестно́е/ соверша́юще пра́зднество,/ Богому́дрии, Богома́тере,/ прииди́те, рука́ми воспле́щим,/ от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Прехва́льному и ди́вному Росси́йскому свети́льнику,/ и́же от Христа́ дар чудотворе́ния прие́мшему, благове́рному кня́зю Рома́ну/ пе́сненныя принесе́м глаго́лы,/ я́ко иму́щему дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ Ю́же и мо́лит от бед спасти́ся нам.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Рома́не кня́же,/ а́ще и в после́дняя ле́та на земли́ пожи́л еси́,/ но пре́жде тебе́ бы́вших благове́рных князе́й че́сти от Христа́ ра́вны сподо́бился еси́,/ е́же Сам Он предрече́, я́ко бу́дут и после́днии пе́рвии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́тлостию дел твои́х просия́л еси́, преподо́бне,/ а́ще гроб и хода́тай забве́ния,/ но и той ника́коже мо́жет скры́ти зарю́ чуде́с твои́х./ Та́ко просла́ви тя Бог, я́ко вои́стинну просла́вил еси́ Его́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Та́йно Свяще́нная Писа́ния предзнаменова́ша Тя, Пречи́стая:/ Иа́ков ле́ствицу пронарече́,/ Моисе́й купино́ю Тя предви́де,/ Дании́л же го́ру Тебе́ пронаписа́./ Мы же с Гаврии́лом Тебе́ взыва́ем:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Конда́к, гла́с 8

Я́ко многосве́тлая звезда́,/ всепра́зднственная па́мять твоя́ возсия́ днесь, благове́рный кня́же Рома́не,/ созыва́ющи к похвале́нию лю́ди твоя́,/ пе́сньми славосло́вити честно́е житие́ твое́/ и ве́рно торжествова́ти свято́е твое́ успе́ние,/ в не́мже моли́ся, свя́те, ко Христу́ Бо́гу на́шему,/ е́же изба́витися нам от всех наве́тов вра́жиих,/ да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, Рома́не пребога́те, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Икос:

Сон ле́ности души́ моея́ хода́тайствует му́ку,/ и сласте́й мои́х разжже́ние вжига́ет ми ве́чный пла́мень,/ нощь же уны́ния моего́ уготовля́ет ми тьму, не иму́щую конца́./ Но я́ко скоропослу́шный моли́твенниче ко Христу́ Бо́гу, свя́те Рома́не,/ и вся́каго бла́га незави́стный да́телю,/ сих вино́вных поги́бели бед изба́ви мя/ и научи́ мя воспе́ти святу́ю па́мять твою́,/ я́же свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел и до́лу созыва́ет к похвале́нию челове́ки,/ да с ни́ми и аз возглаго́лю, зовы́й тебе́ сицева́я:/ ра́дуйся, на похвалу́ от Бо́га оте́честву твоему́ да́нный;/ ра́дуйся, от младе́нства в сосу́д Ду́ха Свята́го произбра́нный;/ ра́дуйся, са́де при вода́х Ева́нгельских насажде́нный;/ ра́дуйся, Христо́вых повеле́ний после́дователю всеусе́рдный;/ ра́дуйся, апо́стольских преда́ний и́стинный храни́телю;/ ра́дуйся, святы́х жития́м до́брый ревни́телю;/ ра́дуйся, от Бо́га в кня́зя гра́ду У́глечу да́нный;/ ра́дуйся, от Него́ вся́кими благи́ми де́лы одаро́ванный;/ ра́дуйся, я́ко и по преставле́нии чудесы́ град твой назира́еши;/ ра́дуйся, я́ко от неду́гов с ве́рою приходя́щих к тебе́ избавля́вши;/ ра́дуйся, гра́ду на́шему У́глечу хвало́;/ ра́дуйся, от враго́в ему́ необори́мое забра́ло;/ ра́дуйся, Рома́не о́тче, но́вый Росси́йский чудотво́рче.

Пе́снь 7.

Ирмос: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии/ па́че Созда́вшаго,/ но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше,/ ра́довахуся, пою́ще:/ препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ути́ши многомяте́жную душ на́ших бу́рю, благове́рный кня́же Рома́не,/ и разжени́ нощь уны́ния от мы́слей на́ших,/ даждь просвеще́ние душа́м рабо́в твои́х,/ хва́лящих свято́е успе́ние твое́.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

У́глеча похвало́ ты еси́, святе Рома́не:/ моли́ся о не́м ко Христу́ Бо́гу,/ сохрани́ти и спасти́ его́ от сыно́в ага́рянских,/ скреже́щут бо они́ на ны, я́ко зве́рие, зубы́ свои́ми,/ но сокруши́ че́люсти их.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Фарисе́ево отве́ржим от себе́ тщесла́вное зия́ние/ и мытаре́ву научи́мся се́рдца сокруше́нию,/ и, та́ко предочи́стивше ду́ши, со стра́хом воззове́м к Зижди́телю:/ О́тче Небе́сный,/ оста́ви нам до́лги на́ша/ моли́тв ра́ди уго́дника Твоего́, Рома́на приснопа́мятнаго.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Херуви́мов честне́йшая и Серафи́мов превы́шшая,/ Предста́тельнице скорбя́щих, Де́во Пречи́стая,/ Всенепоро́чная Неве́сто Творца́ и Ма́ти благоволе́ния О́тча,/ простри́, Влады́чице, к Нему́ пречи́стыя Твои́ дла́ни/ и умоли́ Его́, Всенепоро́чная, я́ко Бо́га всех,/ е́же получи́ти нам ми́лость в день стра́шнаго прише́ствия Его́.

Пе́снь 8.

Ирмос: О́троки благочести́выя в пещи́/ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть;/ тогда́ у́бо образу́емое,/ ны́не же де́йствуемое,/ вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́:/ Го́спода по́йте дела́/ и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

От вся́ких прило́г сопроти́внаго сохрани́ лю́ди твоя́ Богоуго́дны, кня́же Рома́не,/ и изба́ви град твой, свя́те,/ и всяк град и страну́ от всех наве́т вра́жиих,/ в ни́хже пою́т от зол тобо́ю изба́вленнии:/ Го́спода по́йте вся дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Царю́ ца́рствующих и Бо́гу вся́ческих ны́не, кня́же Рома́не, в весе́лии предстои́ши/ и я́же отону́дными све́тлостьми Триипоста́снаго Божества́ озаря́ешися;/ моли́ся и о нас, достоблаже́нне и приснопе́тый Богоуго́дниче,/ е́же получи́ти нам селе́ния, иде́же в весе́лии воспева́ют:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чесо́ ра́ди приско́рбна еси́, душе́ моя́,/ и вску́ю смуща́еши мя?/ Упова́й на Бо́га и притецы́ к благове́рному кня́зю Рома́ну,/ да благода́ть полу́чиши и ско́рбных смуще́ний соверше́нное избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ши́ршая Небе́с и простра́ннейшая земли́ утро́ба Твоя́ бысть, Де́во Влады́чице./ О́ле чудесе́!/ И́же Невмести́мый все́ми вме́щся во чре́ве Твое́м и произы́де, я́ко Плотоно́сец,/ к Не́муже вся́ческая, я́же на Небеси́ и я́же на земли́, взыва́ют:/ Го́спода по́йте дела́ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Всяк земноро́дный/ да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь,/да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́,/ почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере,/ и да вопие́т:/ ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице,/ Чи́стая Присноде́во.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Щито́м моли́тв твои́х, кня́же присносла́вне Рома́не,/ отжени́ летя́щия на ны стре́лы вра́жия,/ и сохрани́, свя́те, невреди́м град,/ в не́мже похвала́ми пое́тся честна́я па́мять твоя́ и ве́рно сла́вится.

Припев: Благоверне княже Романе, моли Бога о нас.

Ю́же получи́л еси́ на Небесе́х ны́не сла́ву благочести́вым на земли́ житие́м твои́м,/ тоя́ и нам получи́ти моли́ вся Могу́щаго/ и испроси́ у Бо́га та́яжде нам зре́ти блага́я,/ и́хже ны́не ты смотря́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О присноблаже́нне, венцеувязе́нная главо́, пребога́те кня́же Рома́не,/ приими́ ма́лое сие́ от непотре́бных мои́х усте́н приноше́ние,/ и прие́м е, осени́ ны светоно́сною твое́ю благода́тию,/ и испроси́ у Бо́га всех нам ми́рное и Богоуго́дное житие́/ и спасе́ние, песнопою́щим тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко прекра́сну пала́ту от всех земны́х родо́в произбра́ Бог пречи́стую Твою́ утро́бу, Чи́стая,/ и, соше́д с Небесе́, всели́ся в Ню, и исцели́ телотле́нный неду́га вред,/ препода́нный зми́ем во Еде́ме прама́тери Е́ве со Ада́мом и рожде́нным от них.

Свети́лен:

Сла́вно торжеству́ет град У́глеч в благонаро́читый день твоея́ па́мяти, благове́рный кня́же Рома́не,/ и све́тло красу́ется це́рковь, в не́йже лежи́т честна́я ра́ка твоя́,/ ве́дущи во све́те лица́ Бо́жия сла́вы предстоя́ща тя,/ Ему́же предстоя́, и нас помина́й.

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий, княже Романе, по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

благоверному князю Роману Угличскому