Шрифт

16 февраля.

Канон первый равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому

равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Апо́столов единонра́вне и сопресто́льне,/ служи́телю Христо́в ве́рный и Богому́дрый,/ цевни́це избра́нная Боже́ственнаго Ду́ха,/ сосу́де преизлива́ющийся любве́ Христо́вы,/ Япо́нския земли́ просвети́телю,/ святы́й Нико́лае, иера́рше равноапо́стольне,/ моли́ся Живонача́льней Тро́ице/ о всем твое́м ста́де/ и о всем ми́ре.

Кано́н, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския,/ покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Житие́м а́нгельскаго, нра́вом апо́стольскаго/ челове́ка Бо́жия,/ свети́льника, горя́щаго све́том Христо́вым,/ Росси́йския земли́ порожде́ние,/ Отца́ Небе́снаго сы́на возлю́бленнаго уве́де тя, Нико́лае святи́телю, страна́ Япо́нская.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

И сло́вом и де́лом научи́л еси́ япо́нския лю́ди/ сла́вити вели́чия Бо́га твоего́, милосе́рдие и любо́вь людем явля́ющаго,/ и сотвори́л еси́ на земли́ пред Ним вся́ку пра́вду,/ сего́ ра́ди успе́ние твое́ со святы́ми/ и предстои́ши Животворя́щей Тро́ице, Нико́лае равноапо́стольне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Весь существо́м твои́м был еси́ ра́вен апо́столом,/ в се́рдце твое́м стяжа́л еси́ Свята́го Ду́ха Бо́жия,/ сего́ ра́ди источи́л еси́ сло́во жи́зни ве́чныя,/ в житии́ твое́м явля́я в себе́ о́браз ве́ры и пра́вды и кро́тости,/ испроси́ и нам сию́ благода́ть,/ Нико́лае, апо́столом ра́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яви́лася еси́, Пречи́стая, служи́тельница спасе́ния вечнаго,/ сочета́ла бо еси́ вочелове́чением естеству́ земноро́дных Сы́на Бо́жия,/ Еди́наго Хода́тая Бо́га и челове́ков, Христа́ Иису́са,/ сего́ ра́ди вся́кое дыха́ние хва́лит Тя,/ Тобо́ю бо Творе́ц и Влады́ка Небе́сный на зе́млю прии́де.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утвержде́ние ве́рных и похвало́,/ и нетле́ния Исто́чниче,/ и благи́х Прошениода́вче, Христе́,/ в любви́ Твое́й утверди́ мя.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Па́ствы Бо́жия храни́тель,/ япо́нских христиа́н учи́тель,/ апо́стольских нра́вов ревни́тель был еси́, Нико́лае святи́телю,/ с дерзнове́нием Влады́чнему́ Престо́лу предстоя́ во све́те невече́рнем,/ моли́ся о всем ми́ре.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

О́браз плодоно́снаго дре́ва явля́еши нам, Нико́лае равноапо́стольне,/ укорени́лся бо еси́ в Ева́нгелии Ца́рствия Бо́жия,/ возраста́л еси́ в благоче́стии и дости́гл еси́ соверше́нства,/ плоды́ же моли́тв и трудо́в твои́х/ явля́ет страна́ Япо́нская в сыне́х и дще́рех Це́ркве Христо́вы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ни во что же вмени́л еси́ ю́ность во́зраста твоего́ и стремле́ния ея́, свяще́нне Нико́лае,/ егда́ пла́мень Боже́ственный разжже́ твою́ ду́шу,/ жела́ние се́рдца твоего́ исполня́я и приобща́яся апо́стольскому по́двигу,/ Ева́нгелие ве́чное благовеству́я в Япо́нии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И Де́ва, и Непоро́чная Ма́ти Спаси́теля ми́ра,/ Твою́ пода́ждь по́мощь рабо́м Твои́м,/ изба́ви моли́твами от бед и вся́каго греха́ Твоя́ лю́ди/ во е́же причаща́тися благода́ти Небе́сней в земно́м житии́/ и ви́дети сла́ву Небе́сную в жи́зни ве́чней.

Седа́лен, гла́с 7.

Ю́ность твою́ Христу́ дал еси́/ и освяти́л еси́ всего́ себе́, апо́столом ра́вный, Нико́лае сла́вне,/ све́том Бо́жиим сия́я, был еси́ свети́льник, на высоте́ поста́вленный,/ указу́ющий путь ве́чныя жи́зни,/ к ней же чрез пучи́ну жите́йскаго мо́ря/ мно́гия сыны́ и дще́ри твоя́ приве́л еси́ в стране́ Япо́нстей.

Пе́снь 4.

Ирмос: Приклони́л еси́, Христе́, снизхожде́нием Твои́м/ Небеса́ в ра́зуме/ и яви́лся еси́ воплоще́н на земли́./ Тем вси вопие́м:/ си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Роди́лся еси́ к жи́зни а́нгельстей/ и отве́ргл еси́ мир и вся я́же в не́м зла́я,/ восхоте́в сла́вити то́чию Бо́га, мона́х изря́дный был еси́/ и, свяще́нством укра́шен, я́ко апо́стол, пожи́л еси́ в стране́ Япо́нстей/ и приве́л еси́ ко Христу́ лю́ди мно́ги.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

О́браз вои́стину Христо́в был еси́, Нико́лае, святи́телю и апо́столе,/ зе́млю хла́дну возде́лал еси́ ра́лом любве́ Ева́нгельский,/ в моли́тве и труде́х пребыва́я, се́ял еси́ се́мя спаси́тельнаго благове́стия/ и пожа́л еси́ жа́тву во сто крат./ Ны́не Це́рковь Япо́нская, тобо́ю насажде́нная, све́тло красу́ется.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Свет Восто́ка свы́ше прине́сл еси́ восто́ку да́льнему в Япо́нстей стране́, Нико́лае равноапо́стольне,/ и возже́гл еси́ свет сей в сердца́х япо́нских люде́й/ и согре́л еси́ их любо́вию Христо́вою,/ сам быв, я́ко огнь, пред Бо́гом горя́щий,/ моли́ся о ча́дех твои́х,/ моли́ся мир и любо́вь утверди́ти в ми́ре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Влады́чице Ма́ти Бо́жия,/ неразлу́чна еси́ от Сы́на Твоего́,/ Ему́ же предстои́ши в сла́ве Небе́сней и земноро́дных не оставля́еши,/ моли́твам их вне́млеши и моля́щихся Тебе́ посеща́еши,/ ве́даеши бо челове́ческия ско́рби серде́чныя.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Еле́ем любве́ испо́лнил еси́ сосу́д твоего́ се́рдца, апо́столом ра́вный Нико́лае,/ егда́ избра́л еси́ многотру́дное жи́тельство в стране́ Япо́нстей/ дале́че от сро́дник, дале́че от друго́в твои́х, дале́че от земли́ твоея,/ насажда́я Це́рковь Христо́ву, Бо́гом утвержда́емый.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Труд и боле́знь возложи́л еси́ на себе́,/ Бо́гом зва́нный, Нико́лае святи́телю,/ и ско́рби мно́гия претерпе́л еси́/ и всего́ себе́ пре́дал еси́ по́двигу апо́стольскому/ и сотвори́л еси́ себе́ же́ртву жи́ву твоему́ Го́споду,/ Его́же сло́во благовести́л еси́ лю́дем япо́нским.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иерусали́ма Небе́снаго взыску́я,/ отше́л еси́ от преде́л оте́ц твои́х и от земли́ твоея́, Авраа́му подо́бяся,/ и обре́л еси́ обетова́ния зе́млю,/ иде́же не поко́й и весе́лие,/ но ско́рби мно́ги прия́л еси́, ра́дуяся,/ я́ко ни́ва церко́вная произраща́ет Бо́гу но́выя лю́ди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вселе́нная храни́тся Твои́м заступле́нием,/ Богоро́дице Мари́е, Пречи́стая Ма́ти Де́во,/ любве́ Бо́жия изря́дное вмести́лище,/ избра́нная от всех родо́в,/ во е́же послужи́ти спасе́нию ми́ра,/ вся язы́цы Твои́м благосе́рдием посеща́еши/ и мо́лишися дарова́ти спасе́ние всем живу́щим на земли́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ве́чер, и у́тро, и полу́дне/ хва́лим Тя, Го́споди Бо́же наш,/ услы́ши глас наш.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Я́сно пропове́дал еси́ Триеди́наго Бо́га,/ любо́вь Свою́ излива́юща на все созда́нное,/ наипа́че же челове́ка,/ его́же приобщи́ Боже́ственней жи́зни вочелове́чение Единоро́днаго Сы́на Бо́жия,/ Ему́же после́дующе, восприе́млем возрожде́ние водо́ю и Ду́хом,/ е́же Це́рковь твори́т во И́мя Отца́ и Сы́на и Всеблага́го Уте́шителя.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Весе́лия се́рдце твое́ исполня́шеся,/ прие́мля мно́гия труды́ и ско́рби,/ ве́дал бо еси́,/ я́ко всяк, после́дуяй Христу́ Спа́су, прие́млет крест и по Нем и́дет./ Животворя́щий Крест си́лою мно́гою утверди́ тя,/ сло́вом и житие́м возвеща́юща всем,/ я́ко мо́жем вся во укрепля́ющем нас Иису́се.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И́стинный па́стырь, свети́льник в ми́ре,/ свет во тьме пребыва́ющим,/ путево́ждь не иму́щим духо́внаго зре́ния был еси́, Нико́лае,/ да спасе́ши лю́ди, Бо́гом тебе́ вруче́нныя,/ всем вся был еси́,/ сего́ ра́ди и ра́вен апо́столом нарече́н еси́ в Це́ркви Христо́ве/ и причте́н еси́ предсто́ящим Боже́ственному Престо́лу А́гнца,/ закла́ннаго за весь мир.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лицу́ Твоему́ бога́тии лю́дстии предстоя́т и мо́лятся, Влады́чице,/ и сла́вят Тя и Сы́на Твоего́,/ Его́же родила́ еси́ ра́ди спасе́ния ми́ра и избавле́ния от ско́рби,/ быва́ющия в лю́дех ра́ди грех их,/ подае́ши всем прибега́ющим к Тебе́ ра́дость на земли́ и ра́дость ве́чную,/ Ты бо еси́ Ра́дость всех ра́достей.

Конда́к, гла́с 4.

Стра́нника и прише́льца прия́т тя страна́ Япо́нская,/ равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ в ней же испе́рва позна́л еси́ себе́ я́ко чужда́го,/ оба́че теплоту́ и свет Христо́в источа́я,/ прелага́л еси́ враги́ твоя́ в сы́ны духо́вныя,/ и́мже раздая́ благода́ть Бо́жию, созида́л еси́ Це́рковь Христо́ву,/ о ней же ны́не моли́ся,/ и тебе́ бо сы́нове ея и дще́ри взыва́ют:/ ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Икос:

Яви́лся еси́, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае, в стране́ Япо́нстей,/ нося́ в себе́ о́браз вои́стину Христо́в,/ любо́вию побежда́я сопроти́вныя,/ низлага́я и́дольскую пре́лесть,/ утвержда́я и созида́я Бо́жию Це́рковь,/ порожда́я водо́ю и Ду́хом сыны́ и дще́ри Ца́рствия Бо́жия./ Ны́не ча́да твоя́, о них же мо́лишися,/ сохраня́юще ве́ру Христо́ву, к тебе́ взыва́ют: ра́дуйся, па́стырю до́брый наш.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пе́щи о́троки неопа́льны соблю́дшаго/ и огнь угаси́вшаго воспое́м, глаго́люще:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Ра́дость се́рдцу твоему́ бысть, равноапо́стольне святи́телю Нико́лае,/ егда́ рожда́л еси́ Бо́гу в купе́ли Креще́ния лю́ди но́выя/ и егда́ сы́нове противле́ния от зло́бы к любве́,/ от тьмы ко све́ту,/ от неве́рия к ве́ре прехожда́ху/ и быва́ху но́вы апо́столы пре́жде гони́телие.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Апо́стольски любо́вь твою́ яви́л еси́,/ егда́ врага́, я́ко дру́га, прия́л еси́, Савабе, хоте́вша тя умертви́ти,/ и плени́л еси́ его́ и́стиною в послуша́ние Христо́во/ и нарекл еси́ того́ Па́вла,/ и сотвори́л еси́ его́ христиани́на и свяще́нника Бо́га Вы́шняго,/ и́же благове́стник Ева́нгелия пребы́сть до сме́рти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́дети лю́ди япо́нския, Христу́ приведе́ны, пла́менне жела́л еси́,/ ра́вный апо́столом Нико́лае,/ сего́ ра́ди ле́та мно́га пребы́л еси́ та́мо,/ науча́яся му́дрости страны́ тоя́,/ и Боже́ственныя глаго́лы преложи́л еси́ в разуме́ние ча́дом твои́м на язы́к их,/ ны́не, предстоя́ Престо́лу Влады́чню, о них моли́ся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Естества́ уста́вы побежда́ются в Тебе́, Ма́ти Де́во,/ и́бо рожде́ние Твое́ от непло́дных роди́телей пресла́вно есть,/ и Сло́во плоть бысть в чре́ве Твое́м,/ и по сме́рти Твое́й гроб и умерщвле́ние не удержа́ста Тя,/ но Сын Твой пресели́ Тя в пренебе́сная,/ иде́же мо́лишися Ему́ с равноапо́стольным Никола́ем о вселе́нней.

Пе́снь 8.

Ирмос: Избави́телю всех, Всеси́льне,/ посреде́ пла́мене благочествова́вшия,/ снизше́д ороси́л еси́/ и научи́л еси́ пети́;/ вся дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Никола́е святи́телю, апо́столе и праведниче,/ был еси́ ве́рен да́же до сме́рти Христу́ Спа́су,/ призва́вшему тя в вертогра́д Свой,/ подвиза́лся еси́ Его́ ра́ди,/ да сочета́вши ве́тви дивия с Лозо́ю Боже́ственною,/ ны́не, видяще те плодонося́щий,/ велича́ем и благослови́м Его́ во ве́ки.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Апо́стола вои́стину по́двигом,/ А́нгела житие́м,/ нра́вом отца́ чадолюби́ва,/ такова́ ве́даша тя лю́дие япо́нстии,/ и́хже возлюби́л еси́ па́че, не́жели самаго́ себе́,/ и тех ра́ди ле́та мно́га отда́л еси́ благове́стию в них Ева́нгелия/ и возде́лал еси́ сердца́ их, я́ко ни́ву плодоно́сну,/ ны́не в ра́дости ве́чней о них непреста́нно моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́влу верхо́вному, наро́дов учи́телю,/ подража́л еси́, Нико́лае Богоно́сне,/ себе́ отве́ргся, всем вся был еси́,/ презира́я вся бе́ды и напа́сти,/ учи́л еси́ лю́ди япо́нския зако́ну Христо́вы любве́/ сло́вом и де́лом твои́м,/ Спа́су всех помоли́ся,/ да утверди́т виногра́д, в не́мже труди́лся еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отрокови́це Богоневе́сто Мари́е,/ родила́ еси́ Иису́са Спа́са,/ обнови́вшаго мир и всего́ обветша́вшаго челове́ка,/ Свои́м воплоще́нием взя́вшаго Себе́ естество́ на́ше,/ Кро́вию безгре́шною омы́вшаго грехи́ на́ши/ и Воскресе́нием вхо́ды ве́чныя жи́зни отве́рзшаго нам.

Песнь 9

Ирмос: Сокрове́нное Бо́жие неизрече́нное/ в Тебе́ соверша́ется я́вственно та́инство,/ Де́во Пречи́стая,/ и́бо Бог из Тебе́ воплоти́ся за милосе́рдие./ Те́мже Тя я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Собо́ру святы́х соприча́стник,/ подви́жник благоче́стия и ве́ры,/ возвести́тель глаго́лов ве́чныя и́стины,/ пропове́дник спасе́ния ты, свя́те Нико́лае,/ предстои́ши на Небесе́х в жи́зни безсме́ртней твоему́ Спа́су,/ Его́же пропове́дал еси́ лю́дем япо́нским.

Припев: Равноапостольне отче Николае, моли Бога о нас.

Тро́ица Свята́я избра́ тя я́ко сосу́д живоно́сный,/ питие́ жи́зни ве́чныя нося́щий/ всем жа́ждущим пра́вды Бо́жия,/ и напои́л еси́ сы́ны и дще́ри твоя́ и́стинным Богове́дением,/ и напра́вил еси́ стопы́ их путе́м спаси́тельным/ и крести́л еси́ их во И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оте́ц и учи́тель,/ моли́твенник и наста́вник лю́дем па́ствы твоея́ был еси́, свя́те Нико́лае,/ равноапо́стольне первосвяти́телю Це́ркве Япо́нския,/ сего́ ра́ди сердца́ мно́гих привле́кл еси́ ко Христу́/ и улови́л еси́ их мре́жею любве́ Его́,/ моли́ся о всех, да бу́дут всегда́ с Ним во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ли́ствием смоко́вным препоя́сана бысть иногда́ Е́ва ра́ди грехопаде́ния,/ Ты же, ря́сны златы́ми оде́яна и преукра́шена Боже́ственными благоле́потами/ ра́ди послуша́ния во́ле Небе́снаго Отца́,/ прама́терь кля́твы и сме́рти изба́вила еси́/ и родила́ еси́ Жизнода́вца ро́ду челове́ческому.

Свети́лен свято́му:

Осия́ свет Небе́сный тя, челове́ка земна́го,/ и просвети́ся се́рдце твое́,/ и все житие́ Христо́м утверди́ся,/ да после́дуеши Ему́ неукло́нно путе́м спаси́тельным не то́кмо сам,/ но приведе́ши к Нему́ и лю́ди мно́ги.

Сла́ва

Мо́лимся Тебе́, Небе́сный О́тче,/ про́сим Тя, Сы́не Безнача́льне,/ взыва́ем к Тебе́, Ду́ше Пресвяты́й,/ озари́ нас све́том и́стины и любо́вию Твое́ю,/ я́коже Никола́я, Япо́нскаго апо́стола,/ да вку́пе с ним предста́нем во Ца́рствии ве́чнем.

И ны́не свято́му, гла́с 4:

Наде́ждо не иму́щих наде́жды,/ Прибе́жище всех су́щих в жите́йстей бу́ри,/ Ма́ти Госпо́дня Непоро́чная,/ услы́ши всех прибега́ющих к Тебе́/ и по́мощи у тебе́ прося́щих,/ не има́мы бо ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́,/ не и́мамы ины́я по́мощи.

Молитва 1

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, равноапо́стольный святи́телю Нико́лае! Услы́ши ны, раб Бо́жиих (имена), и при́зри на не́мощи на́ша, и умоли́ Премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́ и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́ и да изба́вит нас, к святе́й ико́не твое́й с ве́рою прибега́ющих, от бед и напа́стей, неду́гов теле́сных и душе́вных, и да сподо́бит Ца́рствия Своего́ Небе́снаго во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2

Свя́тче Бо́жий, па́стырю до́брый, де́лателю ве́рный виногра́да Христо́ва, равноапо́стольне Нико́лае! При́зри на гра́д сей и на лю́ди сия́, моли́ Христа́ Бо́га, да сохрани́т па́ству твою́ от волко́в губя́щих ю́, да низпо́слет нам Ду́ха Своего́ Свята́го дар, во е́же умудри́ти нас ходи́ти пред Ним во вся́ком благоче́стии и чистоте́ во вся дни жи́зни на́шея: да славосло́вяще и́мя Его́ всесвято́е во дни и но́щи, сподо́бимся бы́ти насле́дницы жи́зни ве́чныя, и просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому