Шрифт

14 февраля.

Канон предпразднству Сретения Господня.

предпразднству Сретения Господня
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Небе́сный лик Небе́сных А́нгел,/ прини́к на зе́млю, прише́дше зрит я́ко Младе́нца,/ носи́ма к хра́му, Перворожде́нна всея́ тва́ри от Ма́тере Неискусому́жныя,/ предпра́зднственную у́бо с на́ми пою́т песнь, ра́дующеся.

Кано́н. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну/ невла́жными стопа́ми/ дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль,/ крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма/ Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л есть.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Сердца́ я́коже ру́це вси предугото́вльше,/ приходя́ща днесь Христа́ чи́сте прии́мем/ и Того́ Ду́хом Боже́ственных дарова́ний наслади́мся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Две́ри предотве́рзши днесь, и́же в зако́не храм,/ Законода́вцу и Соде́телю устроя́ет вхо́ды све́тлы/ и гото́вит честны́я да́ры Ему́ Боже́ственное хвале́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мой,/ младе́нствовавшему пло́тию, и зако́ну повину́вшемуся,/ и спа́сшему челове́ка, его́же ра́ди был еси́ Челове́к.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Разуме́в ве́тхий, Пречи́стая, храм Тя, Влады́чице,/ Влады́це всех и Бо́гу жили́ще чи́сто/ лик пропове́даше, велича́я сла́ву Твою́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи:/ Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Взыгра́шася мы́сленно,/ я́же в дому́ Бо́жии ше́ствия,/ Царя́ Христа́ хотя́ща пло́тию прия́ти.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Я́ко честны́я/ Христу́ предъугото́вльше днесь, ве́рнии, да́ры прия́тны, хвалу́,/ Сего́ с ра́достию усря́щем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не пре́йде сень и преды́де и́стина, благода́ти прише́дши,/ ны́не подыми́ Христа́, Симео́не.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Преста́ е́же в се́нех и обра́зных начерта́ниих веща́ние:/ И́стина бо, Чи́стая, Тобо́ю яви́ся конце́м.

Седа́лен, гла́с 1.

Сокро́вище ве́чное Жи́зни вся́ческих,/ мене́ ра́ди под зако́ном младе́нствовавый,/ дре́вле начерта́вый на скрижа́лех зако́н на горе́ Сина́йстей,/ да вся измени́ши от зако́нныя дре́вния рабо́ты,/ сла́ва благоутро́бию Твоему́, Спа́се,/ сла́ва соше́ствию Твоему́,/ сла́ва смотре́нию Твоему́, Еди́не Человеколю́бче.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на́ Тя ви́девши Це́рковь на Кресте́,/ Со́лнце пра́ведное,/ ста в чи́не свое́м,/ досто́йно взыва́ющи:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

На о́блаце носи́м светоно́снем пло́тски, я́ко Со́лнце Пра́вды,/ Боже́ственныя зари́ Своя́ предлага́ет днесь/ и предозаря́ет храм Свой.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

На о́блаце носи́м светоно́снем пло́тски, я́ко Со́лнце Пра́вды,/ Боже́ственныя зари́ Своя́ предлага́ет днесь/ и предозаря́ет храм Свой.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предпра́зднственную хвалу́ Влады́це Це́рковь днесь привноша́ет,/ и Сего́, я́ко Жениха́, прия́ти све́тло гото́вится,/ и с Симео́ном ра́дуется;/ чи́ни А́нгельстии ужасо́шася,/ зря́ще на рука́х ста́рческих/ со Отце́м и Ду́хом хвали́маго, я́ко Сы́на и Бо́га на́шего.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Я́ко ски́нию,/ Тя, Пресла́вная Богоро́дице,/ хотя́щи прия́ти зако́нная сень,/ зако́ну Го́спода на рука́х нося́щую,/ Твое́ю осия́шеся благода́тию.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святый, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющия Тя.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Тя, Го́споди, пло́тию це́рковь хотя́щи прия́ти,/ Боже́ственною Твое́ю и неизрече́нною Божества́ заре́ю/ сла́вно просвеща́шеся.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Тя, Го́споди, рука́ми душе́вными сподо́би прия́ти хва́лящия Твое́ смотре́ние,/ и нас, ве́рою пою́щих Тя, приими́,/ я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тя, Го́споди, ра́достною душею прие́млющия,/ пло́тию нас ра́ди хотя́ща приити́,/ сподо́би с Симео́ном благодари́ти Тя.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изба́вльшеся Тебе́ ра́ди сено́вныя слу́жбы, Чи́стая,/ ра́зумом и́стинным и ве́рою тве́рдою/ досто́йно Тя сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди,/ Це́рковь вопие́т Ти,/ от бесо́вския кро́ве очи́щшися/ ра́ди ми́лости от ребр Твои́х/ исте́кшею кро́вию.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Пе́сни, я́коже цве́ты, испле́тше днесь,/ предугото́вим ве́рою благодаре́ния вене́ц Боже́ствен Влады́це,/ мы́сленно приити́ хотя́щему.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ру́ки душе́вныя Бо́гу угото́вим, я́коже Симео́н ста́рец,/ и в храм Боже́ственныя сла́вы Его́ приходя́ща,/ Того́ с весе́лием восприи́мем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Творца́ веко́в ста́рец я́ко Младе́нца прие́м,/ Бо́га Преве́чнаго разуме́ и Све́та язы́ков/ во сла́ву Изра́иля, Христа́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пи́шуще Богови́дно тро́стию духо́вною Тя, проро́цы, Де́во,/ храм, и сень, и Боже́ственный дом Влады́це всех,/ о Тебе́ украша́хуся.

Конда́к, гла́с 6.

Со Отце́м Сло́во Сый неви́димо,/ ны́не у́бо ви́дим есть пло́тию:/ неизрече́нно от Де́вы роди́ся/ и на ру́ку ста́рчу дае́тся святи́телю./ Поклони́мся Тому́/ и́стинному Бо́гу на́шему.

И́кос:

Свяще́нная трапе́за предлага́ется,/ празднолю́бных собо́р днесь, предпра́зднственная нося́щи зна́мения,/ Го́спода четыредесятодне́вна, из Де́вы стра́шное рождество́,/ и ста́рца честна́го объя́тие,/ и че́стна страда́льца па́мять,/ предпра́зднственныя хвалы́ припева́юще/ и́стинному Бо́гу на́шему.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей,/ любо́вю благоче́стия па́че,/ не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху:/ благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твое́й, Го́споди.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Це́рковь, предукра́шшися заре́ю мы́сленною,/ любо́вию Влады́ки всех и Творца́,/ восприя́ти Его́ гото́вится и ра́достная Сему́ плете́т восхожде́ния.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

И́же в не́дрех неопи́санно су́ща Оте́ческих Сло́во,/ Сы́на Своего́ Единоро́днаго, Ма́терний ру́це нося́щии в це́рковь пло́тию/ по зако́ну я́ко Младе́нца вно́сят.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всели́выйся Бог во чре́во Де́вы/ на рука́х Симео́на,/ я́ко на престо́ле о́гненнем, днесь седи́т.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ви́деша сла́ву Твою́ язы́цы вси, Еди́на Чи́стая,/ те́мже тва́рей всех Тя благоче́стно Цари́цу ублажа́ют/ и Богома́терь па́че естества́ непреста́нно сла́вят.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́:/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Руце распросте́р Симео́н/ и предочи́щ ду́шу Боже́ственными дея́ньми,/ младе́нствовавшаго Го́спода то́кмо за бла́гость прия́т,/ вопия́ с весе́лием Ему́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Свет благода́ти Христо́вы просия́ нам,/ хотя́ ввести́ в храм Свой,/ всесено́вная начерта́ния претворя́я я́ко Обнови́тель/ вои́стинну вопию́щим:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Предве́чнаго Бо́га, благоволи́вшаго нас ра́ди младе́нствовати/ и на рука́х прие́млема бы́ти ста́рца Симео́на,/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: И́же за благосты́ню мно́гую вочелове́чься Христо́с/ из Тебе́, Пречи́стая, нас ра́ди,/ прия́тна днесь Отцу́ приноша́ет очище́ния,/ Еди́н Сый Пречи́ст и Пренепоро́чен/ и Тя Едину Чисте́йшую соблюда́я Пресвяту́ю.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́ Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́;/ тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Душе́вными Тя рука́ми сподо́би мя, Благоде́телю,/ восприя́ти, я́коже дре́вле Симео́н,/ и наслади́тися Твоея́ бла́гости:/ Ты бо еси́ Еди́н жела́ние/ и сла́дость, Превозжеле́нный.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Мы́сленно вже́гше вси доброде́телей свещи́,/ любо́вию с Симео́ном и А́нною свещено́сцы предусря́щем,/ Христу́ хотя́щу приити́ освяти́ти пою́щия Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Днесь в хра́ме Симео́н ста́рец рука́ми прия́т Христа́, Бо́га на́шего,/ и возопи́, глаго́ля:/ ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Па́че су́щих восприя́т из Тебе́ плоть Сло́во Вы́шняго,/ Чист Сый приноша́ет Безнача́льному Отцу́ очище́ние/ и очища́ет любо́вию Тя, Бо́жию Ма́терь, велича́ющия.

Свети́лен.

Отроча́ прине́сши Всенепоро́чная Отрокови́ца во святи́лище/ соверши́ти я́же по зако́ну,/ и Сие́ на ру́ки я́ко прия́т Симео́н пра́ведный,/ проти́ву изрече́ Деви́це:/ Сей лежи́т на паде́ние и на воста́ние мно́гим/ и во зна́мение в ми́ре.

Молитва

Велича́я велича́ю Тя, Го́споди, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, но спасл еси́ от нужд ду́шу мою́. И ны́не, Влады́ко, да покры́ет мя рука́ Твоя́, и да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, я́ко смяте́ся душа́ моя́, и боле́зненна есть во исхожде́нии свое́м, от окая́ннаго моего́ и скве́рнаго телесе́ сего́. Да не когда́ лука́вый сопоста́та сове́т сря́щет, и препне́т ю́ во тме, за неве́домыя и ве́домыя в житии́ сем бы́вшия ми грехи́. Ми́лостив бу́ди ми, Влады́ко, и да не у́зрит душа́ моя́ мра́чнаго взо́ра лука́вых де́монов, но да прии́мут ю́ А́нгели Твои́ све́тлии и пресве́тлии. Даждь сла́ву и́мени Твоему́ свято́му, и Твое́ю си́лою возведи́ мя на Боже́ственное Твое́ суди́ще, внегда́ суди́тися ми, да не прии́мет мя рука́ кня́зя мiра сего́, е́же исто́ргнути мя, гре́шника, во глубину́ а́дову, но предста́ни ми, и бу́ди ми Спас и Засту́пник. Теле́сныя бо и сия́ муче́ния, весе́лия суть рабо́м Твои́м. Поми́луй, Го́споди, оскверни́вшуюся страстьми́ жития́ сего́ ду́шу мою́, и чи́сту ю́ покая́нием и испове́данием приими́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

предпразднству Сретения Господня