Шрифт

12 февраля.

Канон святителей великих Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго.

Святителей великих Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Яко апо́столов единонра́внии и вселе́нныя учи́телие, Влады́ку все́х моли́те ми́р вселе́нней дарова́ти и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Стихи́ры, гла́с 4.

Благода́ти орга́ны, / гу́сли Ду́ха, / благознамени́тыя трубы́ пропове́дания, / стра́шныя и достослы́шанныя, / с высоты́ шумя́щия гро́мы / и сла́ву Бо́жию сказу́ющия конце́м / три́ пропове́дники Вели́кия Тро́ицы, / Иоа́нна и Васи́лия / досто́йно с Григо́рием просла́вим.

Тро́ицы побо́рницы, / благоче́стия забра́ла, / и́же по двана́десятих трие́ апо́столи, / из Еде́ма точа́щия во́ду живу́щую ре́ки / и лице́ земли́ живото́чными напая́ющия / Боже́ственными струя́ми, / вели́кия стихи́и, / ве́ру, я́коже тва́рь, соста́вльшия, / достодо́лжно да почту́тся.

Не су́ть ре́чи, — глаго́лет, — / ниже́ словеса́ глаго́лема, / и́хже не слы́шатся гла́си и́х, — / во всю́ зе́млю бо и мо́ре / веща́ние протече́ / боже́ственных и му́дрых учи́телей тва́ри. / Отону́дуже изря́днейшия / те́х боже́ственными зако́ны содержа́тся и собира́ются / во еди́но Правосла́вие концы́.

Орга́ны Ду́ха Свята́го, / и́стинныя трубы́, / ри́торы Сло́ва / восхва́лим пе́сненными гла́сы, / догма́том и́х возсле́дующии, / моля́щеся и́м, / я́ко дерзнове́ние иму́щим ко Го́споду, / дарова́ти ми́р кре́пкий у́бо / при́сно всел́енней, / на́м же все́м проще́ние.

Ины стихи́ры, гла́с 2.

Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем учи́тели? Разделе́нныя телесы́ и совоку́пленныя ду́хом, богоно́сныя предста́тели Тро́ицы Единочи́сленныя и служи́тели, свети́ла, вселе́нную просвеща́ющая, церко́вныя столпы́, я́же венцы́ сла́вы, я́ко победи́вшия, венча́ет Христо́с Бо́г на́ш, име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими пе́сненными добро́тами венча́ем богоно́сныя небе́сныя таи́нники и пропове́дники? Правосла́вия су́щия зело́ изря́днейшия богосло́вы: Вели́каго священноявле́ннаго Васи́лия, боже́ственнаго богоглаго́ливаго Григо́рия и Иоа́нна, зело́ злата́го язы́ком, я́же просла́ви Тро́ица досто́йно, Госпо́дь, име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными глаго́лы похва́лим святи́тели, равноапо́стольныя благода́тию и единоче́стныя дарова́ньми? Нече́стия разори́тели, спаси́тели и наста́вники сло́вом и де́лом, па́стыри христоподо́бныя ве́рою, земны́я Ангелы, небе́сныя челове́ки, я́же почествова́ Христо́с сла́вы Госпо́дь, име́яй ве́лию ми́лость.

Ки́ими похва́льными венцы́ венча́ем Златосло́ва, вку́пе с Васи́лием, Григо́рия? Честна́я прия́телища Ду́ха, тве́рдыя ве́ры побо́рники, столпы́ Церко́вныя, ве́рных утвержде́ние, все́х согреша́ющих утеше́ние, исто́чники, точа́щия во́ду, от нея́же почерпа́юще, услажда́емся душа́ми, прося́ще проще́ния прегреше́ний и ве́лия ми́лости.

Сла́ва, гла́с 6:

Та́йныя дне́сь Ду́ха трубы́, богоно́сныя отцы́ да восхва́лим, воспе́вшия посреде́ Це́ркве пе́снь сли́чную богосло́вия, Тро́ицу Еди́ну непреме́нную, Существо́ же и Божество́, низложи́тели Ариевы и правосла́вных побо́рники, моля́щияся всегда́ Го́споду поми́ловатися душа́м на́шим.

И ны́не, Богородичен:

Кто́ Тебе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? Кто́ ли не воспое́т Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безле́тно бо от Отца́ возсия́вый Сы́н Единоро́дный, То́йже от Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́м Бо́г Сы́й и естество́м бы́в Челове́к на́с ра́ди; не во двою́ лицу́ разделя́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́м на́шим.

Кано́н святы́х. Гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Ко́е благодаре́ние, ко́е противовоздая́ние, подоба́ющее на́шим, челове́цы, принесе́тся от на́с благоде́телем, и́миже ко е́же до́бре бы́ти наставля́емся?

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Вити́йстии язы́цы, и хи́трости, и кова́рства, и вся́ слове́с си́ла ны́не в вину́ да сподви́гнутся еди́ну и, честву́юще взаи́м, да почту́т.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сво́йственнаго у́бо и́м не терпя́ху, дабы́ что́ стяжа́ти на земли́, небому́дреннии, храни́телие же яви́шася о́бщества и предста́телие, о́бщих у́бо и похва́л да сподо́бятся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тя́, о́бщее любоче́стие, Всенепоро́чная, на́шего естества́, вси́ сла́вим, уста́ еди́ны бы́вше и еди́но согла́сие соверши́вше.

Пе́снь 3.

Ирмос: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Бо́г на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Труба́ вели́кая Це́ркве, свети́льник, просвеща́яй вселе́нную, пропове́дник, веща́нием объе́мляй вся́ концы́, великоимени́тый Васи́лий сподвиза́ет собра́ние сие́.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Све́тел от жития́ и веще́й, све́тел от слове́с и уче́ний, во все́х пресиява́я па́че все́х, я́коже друго́е па́че зве́зд со́лнце, многопе́тый Богосло́в дне́сь блажи́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Се́ све́т ми́ра ми́ру све́тит, се́ земли́ со́ль зе́млю услажда́ет, се́ дре́во жи́зни безсме́ртия плоды́ предлага́ет, Златоу́стый святы́й. Иже умре́ти не хотя́щии, прииди́те, наслажда́йтеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вся́ от небытия́ в бытие́ Сотвори́вый и естество́ Да́вый коему́ждо бы́вших, То́йже и да́нная естества́ прелага́ти ве́сть, я́коже хо́щет. Отону́дуже и слы́шимо е́сть, я́ко и Де́ва ро́ждши, — кто́ не удиви́тся?

Седа́лен, гла́с 8.

Вели́кия свети́льники светоза́рныя, Це́ркве столпы́ неразори́мыя согла́сно да восхва́лим, и́же до́брых наслажда́ющиися и слове́с те́х, ку́пно и благода́ти: прему́драго Златоглаго́лива и Вели́каго Васи́лия с Григо́рием све́тлым Богосло́вом. К ни́мже и возопии́м, от се́рдца зову́ще: святи́телие тревелич́айшии, моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва:

Прему́дрость прие́мше от Бо́га, я́ко апо́столы ини́и трие́ Христо́вы, сло́вом ра́зума составля́ете догма́ты, я́же пре́жде словесы́ просты́ми низлага́ху, ры́барие в ра́зуме си́лою Ду́ха, подоба́ше бо та́ко про́стей на́шей ве́ре составле́ние стяжа́ти. Отню́дуже вси́ вопие́м ва́м: моли́теся Христу́ Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не, Богородичен:

Ду́шу мою́, Де́во, смире́нную, бу́рею жития́ искуше́ний ны́не я́ко кроме́ управле́ния бы́вшую, потопля́емую волна́ми, грехо́в бре́менем я́вльшуся преиспо́лнену и во дно́ а́дово приити́ бе́дствующу, предвари́, Богоро́дице, моли́тв Твои́х ми́лостию, тишину́ подаю́щи и бе́д изыма́ющи. Приста́нище бо Ты́ еси́ небу́рное, моля́щися Сы́ну Твоему́ и Бо́гу прегреше́ний оставле́ние дарова́ти ми́: Тя́ бо и́мам наде́жду, недосто́йный ра́б Тво́й.

Пе́снь 4.

Ирмос: Прише́л еси́ от Де́вы не хода́тай, ни Ангел, но Са́м Го́споди вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка; те́м зову́ ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Разу́мливы от ни́жния му́дрости бы́вше, правле́ние, пресла́внии, от Боже́ственныя стяжа́сте, те́мже, я́ко рабы́ню, сию́ о́ной всему́дре покори́сте.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любому́дрии, му́дрыя а́ще лю́бите, умудри́теся и глаго́лати научи́теся вси́, и́же словесе́м чудя́щиися, дея́ния опа́сству и виде́ния отту́ду обуча́ющеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яко по́зден до́ждь, напоследи́ бы́вый, у́тренний, во́д и веко́в Соде́тель, во чре́во Твое́ ука́нув, Всенепоро́чная, во вре́мя прохлажда́яй оскудева́ющия.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвеще́ние во тме́ лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мо́й, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м, ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Ты́ исто́чник Твои́х дарова́ний испи́ти весьма́, Человеколю́бче, да́л еси́ святы́м, ума́лен ника́коже истоще́нием, ми́р же ве́сь упои́в и́же от чре́ва и́х боже́ственными пото́ки.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Что́ ми зла́то? Что́ ми бога́тство, и сла́ва, и могу́тство? Ды́мове, расходя́щиися по возду́ху: вся́ да изче́знут, вся́ да прено́сит ве́тр. Мне́ бога́тство еди́но многорачи́тельно — учи́телей тро́ица вити́йствующая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

То́чит река́ нетле́нную пи́щу и Боже́ственное питие́, то́чит а́лчущим безсме́ртное бра́шно и жа́ждущим нетле́нное питие́, вода́ жива́ во ве́ки и содержа́щая жи́вы пию́щия: вси́ многотеку́щия жи́зни насы́титеся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Име́яше кре́пость на ны́ зло́ба, но не в коне́ц: изнемо́же бо по Де́ве, в кре́пости Си́льнаго ро́ждшей, подъе́мшаго плотску́ю не́мощь и си́льнаго в зло́бе умертви́вша.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бе́здна мя́ мно́га грехо́вная окружа́ет, и вопию́ Ти, проро́ка подража́яй: от тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Сво́йства в Тро́ице три́ сбогосло́вите: нерожде́ние Отца́, Сло́ва же рожде́ние и Ду́ха исхожде́ние Сама́го.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Дне́сь до́му сему́ светоявле́нное спасе́ние: два́ бо и три́ со́бранныя Христо́с, во и́мя Свое́ почеству́яй, посреде́ прису́тствует си́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неиспы́танна земна́я глубина́ к небе́сной высоте́, но от земли́ святы́я вознесе́ вы́шше небе́с небе́сное жела́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Но́в Тя́ исто́чник, Де́во, и вину́ та́ин иму́ще, трие́ богоглаго́льницы но́выми предложе́ньми новоле́пное прили́чествуют нарече́ние.

Конда́к, гла́с 2.

Свяще́нныя и боговеща́нныя пропове́дники, ве́рх учи́телей, Го́споди, прия́л еси́ в наслажде́ние благи́х Твои́х и упокое́ние: труды́ бо о́нех и сме́рть прия́л еси́ па́че вся́каго всепло́дия, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Икос:

Кто́ дово́лен своя́ устне́ разве́рзти и подви́гнути язы́к к ды́шущим огне́м си́лою Сло́ва и Ду́ха? Оба́че толи́ко реши́ дерзну́: я́ко все́ преидо́ша челове́ческое естество́ си́и трие́ мно́гими и вели́кими дарова́ньми, дея́нием же и виде́нием, по обоему́ све́тлы превозше́дше. Те́мже зело́ вели́ких даро́в ты́я сподо́бил еси́, я́ко ве́рныя Твоя́ служи́тели, Еди́не, прославля́яй святы́я Твоя́.

Пе́снь 7.

Ирмос: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Побежда́ется, блаже́ннии, и отбега́ет я́же пре́жде непостоя́нная де́рзость ересе́й: во́ск же, растаява́емый от лица́ огня́, любоде́ичное же вся́кое уче́ние показу́ется, ва́шим приража́ющееся огнедохнове́нным веща́нием.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Лжи́вых у́бо уклони́шася е́ллинских буесло́вий, увеще́ние же томи́тельство, е́же в челове́цех, еди́но избра́ша, под ни́мже и́стину си́и трие́ утверди́вше, си́це ве́сь со́нм ве́рных побежда́ют словесы́ и увещева́ют.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: В Тебе́ вся́ко прорече́ние воспочи́ и коне́ц прия́ше удивляю́щее глаго́лющия: из Тебе́ же светле́е и прорече́ний чудеса́ то́чат, Чи́стая, му́дрыя явля́юща сказа́тели.

Пе́снь 8.

Ирмос: В пе́щь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дела́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Разумева́ем благоче́стно и прославля́ем единоче́стно Еди́но Естество́, безмерномо́щную Еди́ницу же и Тро́ицу, вся́ сия́ словесы́ пра́вящую лу́чшими. Та́ко бо сла́вити трие́ богоно́снии преда́ша, с ни́миже покланя́емся Ей во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соедини́шася трие́ богопропове́дницы, соедини́вши Тро́ицу и Неразде́льное во все́х соблю́дшии, Боже́ственным естество́м: еди́ну от Тоя́ восприя́ша неразде́льную сла́ву, в похвале́ние еди́но созыва́ющую превознося́щия Ю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Прие́м, е́же по на́м, возда́в же Свое́ Благоде́тель, соде́я то́кмо, не пострада́ же, Де́во: твори́т бо, но не в тле́ние устроя́ет, па́че же и стражда́ во́лею, стра́стию стра́сти реши́т, я́коже трие́ отцы́ на́с тайноуча́т.

Песнь 9

Ирмос: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Се́ ва́ше де́лание и па́ства, за ю́же велича́йшия боле́зни претерпе́сте, во еди́но соше́дшеся, ку́пно же три́ вы́ соприе́мше, о́бщую и́мать похвалу́ ва́ше сладча́йшее соедине́ние.

Припев: Святители Василие, Григорие и Иоанне, молите Бога о нас.

Не обоюдоо́стрый ме́чь благода́ть, но трео́стрый на ра́тников тоя́ предлага́ет: еди́н небокова́нен ме́чь, треми́ крепостьми́ изощре́н, при́сно побо́рствуяй по Трисия́нном Еди́ном Божестве́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ва́ше жи́тельство на небесе́х бя́ше, пресла́внии, и пло́ть нося́щих во ве́ки нескве́рну, в ни́хже всесоверше́нне ны́не живу́ще, су́щим на земли́ на́м пребыва́ющим вы́шняя моли́те и мы́слити, и де́яти.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Тесни́т мя́ широта́ Твои́х вели́чий, Влады́чице, подавля́ющи сло́во от ча́стости, и пресла́вно ми́ случа́ется е́же недоумева́тися от благомо́щества, те́мже толи́ко Тя́ Возвели́чившаго сла́вим.

Свети́лен.

Три́ светоза́рныя свети́льники, па́че со́лнечных лу́чь от Светонача́льныя Тро́ицы и Трисо́лнечныя Еди́ницы, преесте́ственно сме́шены, богоно́сныя восхва́лим отцы́.

Сла́ва.

Све́та прия́телища, светолу́чныя мо́лнии, Васи́лия ны́не Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва, Златоу́стаго Иоа́нна, да восхва́лим вси́.

И ны́не, Богородичен:

Еди́нственное Божество́, Отче, Сы́не и Ду́ше, мольба́ми Васи́лия, Григо́рия и Иоа́нна и Пречи́стыя Богоро́дицы да не отлучу́ся Твоея́ сла́вы.

Молитва Святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту

О, пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся концы́ земли́ озари́вши и мече́м сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшия! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию, с ве́рою и любо́вию из глубины́ души́ вопие́м: предстоя́ще престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием, и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся Ей, да укрепи́т и ны в правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й; да препоя́шет ны с высоты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша; да соблюде́т Це́рковь Свою́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; да да́рует наро́ду на́шему долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, власте́м суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на враги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцам утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся, ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми всегда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителей великих Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго