Шрифт

10 февраля.

Канон иной преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу

Канон преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́ Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву су́етную, я́ко прах, вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному Дими́трию/ и оби́тели его́ сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́./ Сего́ ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́ обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от вся́ких неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

Тропа́рь, гла́с 2:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну ри́зу и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́./ Смире́нием и нищелю́бием украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и оте́ческое име́ние до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и сле́зными струя́ми бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии твое́м Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Име́я у́бо дерзнове́ние ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Канон второй преподо́бнаго, гла́с 6.

Песнь 1

Ирмос: Се́ченое, сече́тся/мо́ре Чермнно́е,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма/ и всеору́жным гроб./ Песнь же Богокра́сная воспева́юща:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

А́гнче Пречи́сте, Бо́жий Сло́ве,/ низпосли́ мне сло́во, недосто́йному, воспе́ти чудеса́ преподо́бнаго Твоего́ Феодо́сия,/ его́же в по́двизех просла́вил еси́, усе́рдно к Тебе́ воспева́юща:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Весь возло́жся Зижди́телеви/ и сла́ву вре́менную презре́ти жела́я,/ желе́зы те́ло твое́ стягну́в, к по́двигу устреми́лся еси́,/ Боже́ственною разже́гся ре́вностию, в моли́твах же к Бо́гу воспева́я:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́рдаго зми́я смире́нием твои́м попра́в,/ плотска́я взыгра́ния умертви́л еси́,/ и жите́йския сла́сти терпе́нием, а́ки мече́м, посе́кл еси́,/ преподо́бне Феодо́сие, Го́сподеви вопия́:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Де́вство сохрани́вши некра́домо,/ от Ду́ха Свя́та заче́нши, родила́ еси́ Бо́га Сло́ва/ и по Рождестве́ пребыла́ еси́, я́коже и пре́жде, Богоневе́сто Влады́чице./ Те́мже спаси́ нас, вопию́щих:/ сла́вно просла́вися Христо́с Бог наш.

Песнь 3

Ирмос: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти,/ Сам Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, – вопия́, – Те́ло Мое́/ и ве́рою утверди́теся.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Еди́наго возлюби́л еси́ Христа́, преподо́бне Феодо́сие,/ во пло́ти безпло́тных полки́ посрами́л еси́/ и по преставле́нии твое́м чудеса́ то́чиши:/ явле́нием бо со ико́ною Пречи́стыя Богома́тере деви́цу разсла́бленную от одра́ возста́вил еси́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Житие́ непоро́чно на земли́ соверши́л еси́, преподо́бне,/ ны́не же стра́сти неду́жных исцеля́еши:/ стра́ждущему бо на но́вый ме́сяц от лука́ваго ду́ха триле́тное вре́мя здра́вие по́дал еси́,/ прише́дшу ко свято́му гро́бу твоему́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зижди́телю предстои́ши к Нему́ дерзнове́ние и́маши, о́тче./ К ра́це бо твое́й прише́дшая жена́,/ шум, и дво́ицы глаго́лание, и пе́ния у́бо слы́шавши, ужасе́ся;/ ма́нием же каса́ния оче́с прозре́ние пода́л еси́ ей,/ назна́менуя святы́я воды́ кропле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Из ко́рене Иессе́ова изра́стши жезл, цвет нося́щий – Христа́, Соде́теля вся́кия тва́ри,/ увяди́вшаго сады́ непло́днаго ра́зума,/ Де́во Богоро́дице, спаси́ ны от грехо́вных страсте́й,/ прибега́ющия в кров Твой с ве́рою.

Седа́лен, глас 8.

Премно́жеством доброде́телей от младе́нства житие́ украси́л еси́,/ помы́слив от зе́мных на Небе́сная,/ и, де́лом соверши́в, о́тче Феодо́сие, сла́ву и бога́тство тле́нное ни во что же вмени́л еси́;/ посто́м и власяны́м одея́нием плоть твою́ изнуря́л еси́,/ всено́щным же стоя́нием и моли́твами собесе́дник а́нгельским лико́м показа́лся еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Удиви́ся Твой ра́зум от мене́,/ услы́шавшу пресла́вная веле́ния смотре́ния Твоего́,/ укрепи́ся же возлюбле́нием Твоего́ схожде́ния,/ Ты бо моея́ нищеты́ не отве́рглся еси́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Феодо́сие блаже́нне, воздержа́нием во пло́ти/ стра́сти чу́вственный умертви́л еси́/ и по успе́нии твое́м стра́сти неду́жных разреша́еши:/ одержи́маго бо тряса́вицею свободи́л еси́ от неду́га.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Исто́чники сле́зными напои́в ни́ву души́ твоея́, о́тче,/ чудесы́ просия́л еси́, я́ко звезда́, многосве́тлая:/ боле́знующаго очи́ма уврачева́л еси́,/ младе́нца же спасл еси́, му́чима от лука́ваго ду́ха.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко Творцу́ о нас мо́лишися, преподо́бне,/ и да́руеши цельбы́ неоску́дно припада́ющим к ра́це твое́й:/ хрома́го от боле́зни уврачева́л еси́/ и ходи́ти непреткнове́нно устро́ил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Лю́дем яви́ся обновле́ние, Влады́чице:/ Ты бо родила́ еси́ во вре́мени от Отца́ рожде́ннаго пре́жде век,/ нас же ра́ди от Тебе́ воплоти́вшегося/ и спа́сшаго от пе́рвыя кля́твы род челове́ческий.

Песнь 5

Ирмос: Богоя́вления Твоего́, Христе́,/ к нам ми́лостивно бы́вшего,/ Иса́ия Свет ви́дев Невече́рний,/ из но́щи у́треневав, взыва́ше:/ воскре́снут ме́ртвии,/ и воста́нут су́щии во гробе́х,/ и вси земноро́днии возра́дуются.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Мно́гое име́я дерзнове́ние к Зижди́телю, о́тче Феодо́сие,/ мно́гими мя, лю́тыми страстьми́ содержи́маго, исцели́,/ я́коже и деви́цу, все́ми у́ды разсла́бленную,/ прикосну́вшуюся ра́це твое́й, исцели́л еси́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Недрема́нно после́дуя Христу́,/ плоть нас ра́ди прие́мшу и о́чи слепа́го отве́рзшу, Феодо́сие,/ жене́ слепе́й и о́ком неви́дящему прозре́ние по́дал еси́,/ и нас просвети́, пою́щих тя.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

К Серафи́мом приобщи́вся, преподо́бне Феодо́сие,/ вся́ческих Творца́ и Влады́ку преклони́л еси́ на милосе́рдие:/ седмоле́тное вре́мя не слы́шавшему уши́ма, дарова́л еси́ здра́вие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Огнь Боже́ственный во утро́бе поне́сши, Богоневе́сто Пречи́стая,/ попали́ на́ша стра́сти душетле́нныя/ и просвети́ сердца́ пою́щих,/ да вси Тебе́ прославля́ем, ро́ждшую Го́спода, всю тварь содержа́щего.

Песнь 6

Ирмос: Зве́рю бе́здны предае́тся проро́к Ио́на,/ глубине́ морско́й,/ прообразу́я Твое́, Сло́ве, тридне́вное воста́ние./ Тем и взыва́ше:/ из глубины́ преиспо́дния возведи́ живо́т мой,/ Благоутро́бне.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Пресвяте́й Тро́ице дом себе́ устро́ив,/ пусты́ню возлюби́л еси́/ и по преселе́нии твое́м к Бо́гу посеща́еши ученики́ твоя́,/ ста́рца разсла́бленнаго укрепи́л еси́/ и младе́нцу разреши́л еси́ слепоту́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Ра́ка моще́й твои́х, о́тче Феодо́сие, неоску́дно исцеле́ния источа́ет приходя́щим с ве́рою:/ главну́ю боле́знь и разслабле́ние те́ла жене́ разреши́л еси́,/ челове́ка же одержи́маго от лука́ваго ду́ха свободи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́том Боже́ственным озаря́емь свы́ше,/ чудесы́ просия́л еси́/ и мрак де́монский разруша́еши;/ нас же, прегреше́ньми объюроде́вших, уцелому́дри,/ я́коже изсту́пльших ума́ уцелому́дрил еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя прови́де Дании́л несе́ченную го́ру,/ из нея́же отто́ржеся ка́мень без руку́,/ прообразу́я от Тебе́ воплоще́ние Безле́тнаго в ле́то./ Нас же, во глубине́ злых прегреше́ний тружда́ющихся, спаса́еши, Богоро́дице,/ еди́на земны́м прибе́жище.

Конда́к, глас 8.

Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными моли́твами, я́ко А́нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

И́кос:

Возревнова́в о Боже́ственных бде́ниих/ и те́сным на земли́ ше́ствовав путе́м,/ Небе́сных простра́нствия ра́достне дости́гл еси́,/ иде́же зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу,/ дарова́ньми чуде́с обогаща́емь./ Мы же, терпе́нию твоему́ дивя́щеся, си́це вопие́м:/ ра́дуйся, чи́стое Свята́го Ду́ха прия́телище;/ ра́дуйся, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че;/ ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы град оте́чества земна́го оста́вивый/ и в междоре́чии жи́ти изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х насажде́нное;/ ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́ благоцвету́щ послуша́ния;/ ра́дуйся, я́ко терпе́нием твои́м стра́сти плотски́я умертви́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко ору́жием кре́стным мы́сленнаго Амали́ка посе́кл еси́;/ ра́дуйся, сто́лпе, непоколеби́мый жите́йскими ве́тры;/ ра́дуйся, лука́вых духо́в прогони́телю;/ ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко стра́ждущих от бед избавля́еши;/ ра́дуйся, и́ноком исправле́ние;/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

Песнь 7

Ирмос: Три ю́ноши не опали́ дре́вле возвыша́емый пла́мень,/ неща́дно мя зной к тле́нию положи́./ Но, я́ко о́ныя изба́вил еси́ сия́нием Твои́м,/ пою́щаго с ни́ми спаси́ мя:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

У Влады́ки Творца́ предстоя́ в Вы́шнем Ца́рствии, Феодо́сие преподо́бне,/ боле́знующую очи́ма исцели́л еси́;/ просвети́ и на́ша серде́чная очеса́ све́том Богоразу́мия/ и научи́ к Нему́ пе́ти:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Фарисе́йское киче́ние отве́ргше,/ усе́рдно присту́пим вси ко гро́бу Богому́драго Феодо́сия:/ источа́ет бо нам неоску́дную струю́ исцеле́ний./ О́троку страсть телесе́ и соу́з язы́ка разреши́в,/ да отве́рзет и на́ши устне́ пе́ти Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Излия́нием чуде́с от Бо́га обогати́лся еси́, о́тче,/ те́мже приходя́щих облегча́еши боле́зни,/ расте́ния утро́бы, и струп ноги́, и кро́ви тече́ние уста́вил еси́./ Утверди́ у́бо и на́ша мы́сли зва́ти Христу́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Христа́ ро́ждши, Влады́ку и Врача́ вся́ческих, Богоро́дице,/ ра́нами грехо́вными нас, уя́звленных лю́те от душетле́ннаго стрельца́/ и неисце́льно боля́щих, исцели́, Влады́чице, моли́твами Твои́ми/ и пла́стырь приложи́ покая́ния Сы́ну Твоему́ зову́щим:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: За зако́ны оте́ческая/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени и́мже, не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Псало́мски процве́л еси́, я́ко фи́никс, в посте́ и по́двизех,/ и бесо́вския полки́ прогоня́еши, и да́руеши цель бы незави́стно./ Жите́йскими помышле́ньми мой ум мяту́щийся уцелому́дри, да воспою́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Царе́ви всех и Бо́гу предстоя́, о́тче Феодо́сие,/ нам испроси́ одоле́ние на враги́ ви́димыя и неви́димый/ и дви́жимая сердца́ на́ша утверди́, да в ра́дости душе́вней воспое́м:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Чи́сте зре́ти сподо́бився Пресвяту́ю Тро́ицу,/ до конца́ чи́сто житие́ сохрани́л еси́/ и чистото́ю А́нгелы удиви́л еси́./ Мене́ же, жите́йскими сластьми́ оскверне́ннаго,/ очи́сти моли́твами твои́ми, да воспою́:/ Го́спода по́йте, дела́, и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: О Све́та прия́телище, пресве́тлаго Со́лнца о́блаче, Богора́дованная Влады́чице,/ ле́ствице мы́сленная, Небе́сная врата́, спасе́ния две́ри!/ Бог бо из Твои́х ложе́сн про́йде неизрече́нно,/ Его́же прославля́ем во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Стра́нствия Влады́чня/ и Безсме́ртныя Тра́пезы/на Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся, Его́же велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Граждани́н Вы́шний жела́я бы́ти,/ земна́го оте́чества град оста́вил еси́, пресе́льник яви́вся, о́тче Феодо́сие,/ к Го́рним легко́ преше́л еси́, во све́те пра́ведных водворя́яся,/ ду́хом же неотсту́пно с на́ми пребыва́еши,/ сохраня́й у́бо нас, тя воспева́ющих.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Распросте́р преподо́бнии твои́ ру́це,/ принеси́ моле́ние ко Всеще́дрому Бо́гу, о́тче Богому́дре Феодо́сие,/ сохрани́ти град твой невреди́м от ва́рварскаго наше́ствия и междоусо́бныя бра́ни/ и спасти́ нас, тебе́ велича́ющих.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́л мои́х недосто́йных гру́бое веща́ние,/ е́же по си́ле принесо́х тебе́, преподо́бне Феодо́сие,/ приими́ и не пре́зри,/ но Творца́ на́шего, Влады́ку и Го́спода, моли́ за мя,/ в день стра́шнаго испыта́ния ми́лость обрести́/ и та́мошняго муче́ния изба́витися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ря́сны златы́ми преукра́шена,/ одесну́ю Царя́ Бо́га предстои́ши, Богоро́дице Де́во,/ моли́ у́бо Сы́на Твоего́ и Влады́ку/ ми́лость обрести́ нам в день после́дняго испыта́ния,/ и стоя́ния сподо́би нас со избра́нными,/ и стра́шнаго муче́ния свободи́, да вси Тебе́ велича́ем.

Свети́лен.

Умертви́л еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и, мирска́го пристра́стия удали́вся, я́ко скве́рны,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче Феодо́сие,/ и Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́лся еси́ от Бо́га,/ Его́же в пе́снех восхваля́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Честне́йши еси́ всея́ тва́ри, Богоро́дице Де́во, Христа́ ро́ждшая,/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ста́ду Твоему́ невреди́му/ от вся́каго наве́та сопроти́внаго.

Молитва

О до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Феодо́сие! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: виждь нас гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас не́мощных отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шым, и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Спа́са Го́спода, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Соде́теля на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дело́м на́шым, и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем и к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе недосто́йнии исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от злых находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не объи́мет нас на́пасть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Феодо́сие, Христа́ Бо́га на́шего: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш; да пода́ст нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шым спасе́ние и ве́лию ми́лость. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу