Шрифт

10 февраля.

Канон преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу

Канон преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

От ю́ности, преподо́бне Феодо́сие,/ жела́ние твое́ ко Христу́ Бо́гу впери́л еси́,/ его́же ра́ди град и оте́чество оста́вль/ и сла́ву су́етную, я́ко прах, вмени́в,/ после́довал еси́ преподо́бному Дими́трию/ и оби́тели его́ сожи́тель был еси́,/ пресели́вся ко гра́ду То́тьме/ и в междоре́чие всели́вся,/ посто́м и бде́нием, и власяны́м одея́нием,/ и вери́гами те́ло твое́ удручи́л еси́./ Сего́ ра́ди Бог, ви́дев твоя́ труды́,/ по преставле́нии твое́м чудесы́ обогати́ тя:/ бе́сы изгоня́еши и слепы́я просвеща́еши,/ от вся́ких неду́г и бед избавля́еши приходя́щия к тебе́ с ве́рою и вопию́щия:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,/ сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние.

Тропа́рь, гла́с 2:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ и в ти́хое приста́нище дости́г,/ преподо́бному Дими́трию сожи́тель был еси́,/ и отту́ду, Бо́жиим Ду́хом направля́емь,/ во град То́тьму пресели́лся еси́,/ и во ото́цех водны́х оби́тель себе́ воздви́гл еси́,/ иде́же равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ после́довал еси́ Христу́,/ Его́же ра́ди влася́ну ри́зу и вери́ги на те́ле твое́м носи́л еси́./ Смире́нием и нищелю́бием украси́вся,/ сла́ву су́етную презре́л еси́/ и оте́ческое име́ние до́бре расточи́л еси́,/ моле́нием же к Бо́гу и сле́зными струя́ми бе́сы посрами́л еси́,/ те́мже по успе́нии твое́м Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя./ Име́я у́бо дерзнове́ние ко Го́споду,/ преподо́бне о́тче наш Феодо́сие,/ моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Канон преподо́бнаго, гла́с 8.

Песнь 1

Ирмос: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Озари́, Христе́ Бо́же Преве́чный, Све́те от Све́та, омраче́ннаго мя,/ да Богому́драго пою́ Феодо́сия.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Све́та сподо́би, о́тче, прине́сшаго тебе́ пе́ние невече́рняго улучи́ти,/ в не́мже лику́еши.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любве́ Боже́ственный теплото́ю разже́гся, преподо́бне,/ изсуши́л еси́ пото́ки стра́стнаго взыгра́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Во утро́бе Твое́й вме́щши Невмести́маго, всех Творца́,/ изба́ви от лю́тых пою́щия Тя, Всенепоро́чная.

Песнь 3

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Возлюби́л еси́ от ю́ности усе́рдно Христо́ви рабо́тати,/ Его́же ра́ди вся презре́л еси́, до́лу влеку́щая.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Очи́стив ум, те́ло и дух, треблаже́нне,/ дом был еси́ Трисо́лнечнаго Све́та,/ укра́шен доброде́тельми.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Естество́ пло́ти воздержа́нием утончи́л еси́,/ Христа́ име́я, Феодо́сие, укрепля́юща тя к по́двигом.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моли́, Всечи́стая и Неискусобра́чная Мари́е, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ посла́ти нам ве́лию ми́лость.

Седа́лен, глас 8.

Премно́жеством доброде́телей от младе́нства житие́ украси́л еси́,/ помы́слив от зе́мных на Небе́сная,/ и, де́лом соверши́в, о́тче Феодо́сие, сла́ву и бога́тство тле́нное ни во что же вмени́л еси́;/ посто́м и власяны́м одея́нием плоть твою́ изнуря́л еси́,/ всено́щным же стоя́нием и моли́твами собесе́дник а́нгельским лико́м показа́лся еси́./ Моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Я́ко Де́ву и еди́ну в жена́х, Тя, без се́мене ро́ждшую Бо́га пло́тию,/ вси ублажа́ем, ро́ди челове́честии:/ Огнь бо всели́ся в Тя Божества́/ и я́ко Младе́нца млеко́м пита́еши Зижди́теля и Го́спода./ Тем, А́нгельский и челове́ческий род, досто́йно сла́вим Пресвято́е Рождество́ Твое́/ и согла́сно вопие́м Ти:/ моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ покланя́ющимся ве́рою Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Си́лою Влады́чнею лестна́ кова́рство разруши́л еси́,/ преше́д немяте́жно в ра́йская селе́ния.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Па́че бу́дущаго ничто́же и́но предпочти́ л еси́/ и сего́ ра́ди насле́довал еси́ ве́чное блаже́нство, о́тче наш Феодо́сие.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сле́зными пото́ки омы́л еси́ нечистоту́ грехо́вную,/ бде́нием же и моли́твами ли ко́м святы́х сопричте́н был еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ед и́ну Тя пое́м и по рождестве́ Де́ву, Богоро́дице:/ Ты бо Сло́во пло́тию нетле́нно родила́ еси́ ми́рови.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

О́ко се́рдца упра́вив ко Творцу́ всех, Феодо́сие,/ и разсмотри́в, ко́зни вра́жия/ твои́м тве́рдым смы́слом низложи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Мудрова́ния пло́ти покори́л еси́ ду́хови,/ умо́м к Вы́шнему возревнова́в,/ и от Него́ прия́л еси́ духо́вную благода́ть.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Основа́ние, его́же проти́вник не подви́же,/ кре́пко положи́в в души́ твое́й,/ живу́ща име́л еси́ Свята́го Ду́ха.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Щедро́т бе́здну иму́щи, Де́во Богоро́дице,/ при́зри на мя, озло́бленнаго грехми́,/ и в ров па́дша возведи́ к покая́нию.

Песнь 6

Ирмос: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Авраа́му подо́бяся, оста́вив земна́го оте́чества град,/ мно́гим тща́нием Христу́ после́довал еси́.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Бога́тство и сла́ву презре́в,/ одея́ние жесто́кое носи́л еси́,/ сим истка́в себе́ оде́жду нетле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Удобри́л еси́ себе́, Богому́дре,/ кра́сными восхожде́нии к Небе́сным восте́к, Боже́ственными кри́лы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Де́вство чи́сто соблю́дши/ и Безле́тное Сло́во под коне́ц ле́том ро́ждши,/ Твои́м моле́нием спаси́ пою́щия Тя.

Конда́к, глас 8.

Воздержа́нием плоть изнури́л еси́/ и непреста́нными моли́твами, я́ко А́нгел, возвы́сился еси́,/ струя́ми же сле́зными бесо́вския полки́ погрузи́л еси́./ И ны́не во Све́те невече́рнем лику́еши у Христа́ Бо́га/ и приходя́щим ко свято́му твоему́ гро́бу неоску́дно исцеле́ние подае́ши,/ ве́рою вопию́щим тебе́:/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

И́кос:

Возревнова́в о Боже́ственных бде́ниих/ и те́сным на земли́ ше́ствовав путе́м,/ Небе́сных простра́нствия ра́достне дости́гл еси́,/ иде́же зри́ши Пресвяту́ю Тро́ицу,/ дарова́ньми чуде́с обогаща́емь./ Мы же, терпе́нию твоему́ дивя́щеся, си́це вопие́м:/ ра́дуйся, чи́стое Свята́го Ду́ха прия́телище;/ ра́дуйся, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че;/ ра́дуйся, любве́ ра́ди Христо́вы град оте́чества земна́го оста́вивый/ и в междоре́чии жи́ти изво́ливый;/ ра́дуйся, дре́во доброде́телей, при вода́х насажде́нное;/ ра́дуйся, я́ко плод прине́сл еси́ благоцвету́щ послуша́ния;/ ра́дуйся, я́ко терпе́нием твои́м стра́сти плотски́я умертви́л еси́;/ ра́дуйся, я́ко ору́жием кре́стным мы́сленнаго Амали́ка посе́кл еси́;/ ра́дуйся, сто́лпе, непоколеби́мый жите́йскими ве́тры;/ ра́дуйся, лука́вых духо́в прогони́телю;/ ра́дуйся, я́ко исцеле́ний источа́еши реку́;/ ра́дуйся, я́ко стра́ждущих от бед избавля́еши;/ ра́дуйся, и́ноком исправле́ние;/ ра́дуйся, о́тче Феодо́сие Богому́дре.

Песнь 7

Ирмос: А́нгелом о́троки из огня́ спасы́й/ и гремя́щую пещь преложи́вый на ро́су,/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Пло́тию обложе́н, безпло́тныя победи́л еси́,/ непреста́нно Христо́ви зовы́й:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Огне́м Боже́ственным те́рние грехо́вных страсте́й попали́л еси́, Богому́дре, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ю́ности раче́ния оплева́в разу́мно,/ всего́ себе́ Бо́гови возложи́л еси́, поя́:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Небесе́ ши́ршую Де́ву показа́ пра́вды Со́лнце, из Нея́ возсия́в, Спас пою́щих:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы в пещи́,/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Славосло́вием всено́щным при́сно соодоле́л еси́ страсте́м, преблаже́нне, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Неприкоснове́ннаго улучи́в све́та,/ с ли́ки святы́х водворя́ешися, о́тче, поя́:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Го́рняго Иерусали́ма дости́гнути сподо́би, о́тче Феодо́сие, пою́щия:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Обожи́л есть, из Тебе́ вопло́щеся, Госпо́дь, Влады́чице, земны́х существо́, пою́щих:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмос: Чи́стую сла́вно почтим, лю́дие, Богоро́дицу,/ огнь Божества́ прии́мшую во чре́ве неопа́льно,/ пе́сньми велича́ем.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Любе́зно по́двиг сконча́в и возде́лав ни́ву душе́вную,/ плод стори́чный пожа́л еси́, о́тче Феодо́сие, тя чту́щих.

Припев: Преподобне отче Феодосие, моли́ Бо́га о нас.

Ве́чныя дости́гл еси́ жи́зни кра́йним воздержа́нием/ и Свет Присносу́щныя Тро́ицы зре́ти сподо́бился еси́, о́тче Богому́дре.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ко Влады́це име́я дерзнове́ние, то́чиши исцеле́ния,/ и всем, чту́щим па́мять твою́, о́тче, ми́лость испроси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ада́мовым вкуше́нием приста́вленное ору́жие Тобо́ю, Пречи́стая, вход дае́т./ стыдя́ся копи́я, пробо́дшаго Ро́ждшагося из Тебе́.

Свети́лен.

Умертви́л еси́ до́лу влеку́щая мудрова́ния,/ и, мирска́го пристра́стия удали́вся, я́ко скве́рны,/ процве́л еси́, я́ко фи́никс, дави́дски, о́тче Феодо́сие,/ и Небе́сною сла́вою со А́нгелы обогати́лся еси́ от Бо́га,/ Его́же в пе́снех восхваля́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Честне́йши еси́ всея́ тва́ри, Богоро́дице Де́во, Христа́ ро́ждшая,/ Того́ у́бо моли́ сохрани́тися ста́ду Твоему́ невреди́му/ от вся́каго наве́та сопроти́внаго.

Молитва

О до́брый наш па́стырю и Богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Феодо́сие! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́: виждь нас гре́шных в толи́цех обстоя́ниих су́щих, виждь нас не́мощных отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шым, и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Спа́са Го́спода, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши. Ми́лостива к нам сотвори́ Соде́теля на́шего в ны́нешнем ве́це и в бу́дущем, да не возда́ст нам по дело́м на́шым, и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по Свое́й бла́гости возда́ст нам: на твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем и к цельбоно́сному гро́бу твоему́ припа́дающе недосто́йнии исцеле́ния про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от злых находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед востаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не объи́мет нас на́пасть, и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, преподо́бне о́тче Феодо́сие, Христа́ Бо́га на́шего: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их Госпо́дь да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей; ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш; да пода́ст нам ми́рное жи́тельство, оставле́ние грехо́в, душа́м на́шым спасе́ние и ве́лию ми́лость. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Феодосию Тотемскому, чудотворцу