Шрифт

10 февраля.

Канон преподобному Ефрему Печерскому, бывшему евнуху князя Киевскаго Изяслава, епископу Переяславскому.

Преподобному Ефрему Печерскому, бывшему евнуху князя Киевскаго Изяслава, епископу Переяславскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 8:

Ду́хом горя́ путеше́ствия к святы́м места́м, стра́нствовал еси́ в гре́ческую зе́млю, святи́телю Ефре́ме, отню́дуже со мно́гою по́льзою возвраща́яся, уста́в свята́го Студи́йскаго монастыря́ списа́в, а́ки не́кий многоче́стен да́р, се́мо прине́сл еси́, и́мже и дне́сь Це́рковь Росси́йская управля́ема сла́вит тебе́, и́стиннаго о не́й промы́сленника.

Кано́н свята́го, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмос: Гряди́те, лю́дие, пои́м пе́снь Христу́ Бо́гу, разде́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Гряди́, Бо́гом со́бранная Це́рковь Христо́ва, и пе́сненными венцы́ венча́й венча́ннаго свы́ше благода́тию святи́телем удобре́ние, Ефре́ма чу́днаго, побе́дное принося́щи хвале́ние Бо́гу, я́ко просла́вися.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ты́, свяще́ннейший о́тче, нося́ Учи́телев о́браз кро́тости и смире́ния, оте́ц ни́щим, сирота́м и вдови́цам бы́л еси́ и оби́димым ско́рый засту́пник.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

По достоя́нию зва́н бы́л еси́ от Вели́каго Архиере́я, Иже се́де одесну́ю Отца́ на высо́ких, пасти́ избра́нное Его́ ста́до, е́же снабде́ Кро́вию Свое́ю, и сие́ упа́с до́бре, вше́л еси́ в небе́сная предстоя́ти со святи́тели па́стырей Нача́льнику — Христу́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́стырским венце́м тво́й ве́рх обложе́н ви́дя, свя́те, херуви́м отве́рзе тебе́ Еде́мская врата́. И вше́л еси́, иде́же дре́во жи́зни и пото́к сла́дости безконе́чныя избра́нных насыща́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Отве́рзшая все́м врата́ небе́сная Рождество́м Твои́м, Ма́ти Де́во, отве́рзи на́м две́ри ми́лости Твоея́ и введи́ на́с в Оте́чество небе́сное.

Пе́снь 3.

Ирмос: Лу́к сокруши́ся си́льных держа́вою Твое́ю, Христе́, и си́лою немощству́ющии препоя́сашася.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Лу́к напряже́н, у́м сво́й име́л еси́ от ю́ности, о́тче, подража́ти Ангельскому житию́, те́м, оста́вив служи́ти кня́зю Изясла́ву, прише́л еси́ ко Анто́нию в пеще́ру и от него́ научи́лся, ка́ко на врага́ препоя́сатися си́лою.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Любо́вию ко Христу́ распали́вся и обнажи́вся ми́ра, обле́клся еси́ в ри́зу спасе́ния и, шле́м на главу́ твою́ рука́ма блаже́ннаго Ни́кона возложи́в, пожи́л еси́, а́ки Ангел, на земли́, бы́в вне́ ми́ра и пло́ти.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ви́дя тя́, преподо́бне, лю́тый велиа́р, я́ко, презре́в ми́р, причти́лся еси́ ко ста́ду свято́му богоно́сных оте́ц, умы́сли о́но распу́дити, но ты́, прие́мь ору́жие — моли́тву, по́ст и бде́ние, препоя́сался еси́ на него́ духо́вною си́лою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Бы́л еси́, повину́яся во все́м наказа́нию отца́ твоего́, преподо́бнаго Анто́ния, я́ко и́стинен подража́тель Иису́су, да́же до сме́рти послушли́ву, те́мже превозне́слся еси́ от Него́ на доброде́тели, препоя́сан си́лою.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Немощству́я душе́ю и те́лом, к Тебе́, я́ко к си́льной и многомо́щной Цари́це, Богоро́дице, всеусе́рдно притека́ю и молю́ся Ти́: си́лою свы́ше на доброде́тели препоя́сати мя́ благоволи́, да благода́рно воспою́ Твою́ бла́гость, Препе́тая.

Седа́лен, гла́с 2:

Моли́твенника те́пла, и церко́внаго благоле́пия люби́теля, святи́телем удобре́ние, иера́рха Бо́жия Ефре́ма во дне́шний де́нь хвала́ми почти́м: то́й бо, на земли́ во пло́ти безпло́тным уподо́бився, глаго́лом те́плыя моли́твы посе́кл вся́ плотски́я стра́сти и прия́ дерзнове́ние все́м в ну́ждах посо́бствовати.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

К Тебе́, Моли́твеннице те́плой и неруши́мой Стене́, всеусе́рдно прибега́ем, Благослове́нная Богоро́дице Де́во, по́мощи прося́ще, изба́ви на́с от бе́д и скорбе́й безме́рных: и́маши бо благода́ть и си́лу все́м в ну́ждах посо́бствовати.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, сла́вное Твое́ смотре́ние и просла́вих, Человеколю́бче, непостижи́мую Твою́ си́лу.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Услы́шав, о́тче, Ангельское житие́ оте́ц богоно́сных, возгоре́лся еси́ ду́хом к святы́м место́м, жела́я бы́ти жития́ си́х самови́дец и доброде́телем и́х подража́тель.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

В ца́рствующий гра́д гре́ческия страны́ хотя́ путьше́ствовати, жела́л еси́, преподо́бне, наста́вника своего́ благослове́ния и моли́твы, ве́дый, я́ко с благослове́нием се́яй благослове́нныя пожина́ет кла́сы.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Прие́мь, свя́те, две́ криле́ — благослове́ние и моли́тву отца́ своего́, а́ки го́лубь из ковче́га, излете́л еси́ в гре́ки, ища́ мы́сленныя ве́тви доброде́телей и по́льзы оте́ц богоно́сных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обре́т, е́же жела́л еси́, прему́дре, ви́дев святоле́пных оте́ц, а́ки ке́дры в Лива́не, или́ фи́ники посреде́ рая́ Бо́жия процве́тшии, от и́х же цвето́в прине́сл еси́ на́м плоды́ — Студи́йскаго монастыря́ уста́вы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Дре́во души́ моея́, ле́ностию непло́дное, вра́г всезло́бный сотвори́, но да не посече́тся, я́ко о́ная смоко́вница, напо́й от исто́чника бла́гости Твоея́, Ма́ти Де́во, да принесу́ пло́д во вре́мя свое́ — житие́ испра́вленно.

Пе́снь 5

Ирмос: Све́та Пода́телю и веко́в Тво́рче, Го́споди, во све́те Твои́х повеле́ний наста́ви на́с: ра́зве бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́ем.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Све́та Пода́тель — Иису́с, ви́дя ду́шу твою́, чистото́ю блеща́щуюся, не даде́ тебе́ бы́ти под спу́дом, но поста́ви тя́ на све́щнице архиере́йства, да све́тиши в Це́ркви Его́, ю́же снабде́ честно́ю Свое́ю Кро́вию.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Возра́довася гра́д Перея́славль, прие́мь тя́ свети́льника свои́м гра́жданом, и исплете́ тебе́ вене́ц похвалы́, я́ко просвети́л еси́ богодухнове́нными словесы́, па́че же о́бразом чи́стаго жития́ твоего́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Жезло́м па́стырским мы́сленнаго во́лка прогна́л еси́ дале́че от ста́да своего́, о́тче, е́же на духо́вную па́жить уче́ния безмяте́жно изве́д, подтвержда́л еси́ де́тельными свои́ми и богодухнове́нными труды́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Обте́кл еси́, а́ки оре́л, кру́г еписко́пии твоея́, разгоня́я мы́сленныя вра́ны, ду́хи зло́бы поднебе́сныя, птенцы́ же своя́ во единомы́слии защища́я от все́х вра́жиих наве́тов.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вра́г мы́сленный мно́жицею зло́бными кова́рствы на ны́ напа́дает, тща́щися в сне́дь себе́ похи́тити, но Ты́, Чадолюби́вая Ма́ти, не преда́ждь на́с ловле́нию того́, и́бо, а́ки пти́ца, зде́ создала́ еси́ Себе́ хра́мину и го́рлица гнездо́ — оби́тель сию́, иде́же положи́ла еси́ ны́, а́ки птенцы́, Твоя́ певцы́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Ко Го́споду от ки́та Ио́на возопи́: Ты́ мя возведи́ из глубины́ а́да, молю́ся, да я́ко Изба́вителю, во гла́се хвале́ния, и́стины же ду́хом пожру́ Тебе́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ко Го́споду любо́вию и моле́нием распаля́емь, мно́гия воздви́гл еси́ це́ркви, в ни́хже о все́х слове́сных твои́х овца́х приноси́л еси́ безкро́вныя же́ртвы; помоли́ся ны́не и о на́с, мо́лимтися, да в ду́се сокруше́нном зде́ принесе́м хвале́ние на́шему Влады́це.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Украси́в, а́ки неве́сту кра́сну, благоле́пием и разли́чными ша́рами Це́рковь Христо́ву, бы́л еси́ в не́й, а́ки златоза́рный свети́льник, доброде́тельми сия́я, богому́дре Ефре́ме. Светоно́сными твои́х моли́тв луча́ми, в достоле́пную ти́ похвалу́ просвети́ у́м тя́ хва́лящих.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Седя́ на престо́ле твое́м, о́тче свяще́ннейший, мно́гих, во тме́ грехолю́бия седя́щих, уче́нием к покая́нию возста́вил еси́: на́с, прегреше́ньми па́дших, возста́ви, да во гла́се хвале́ния и́стинным ду́хом принесе́м жития́ исправле́ние на́шему Влады́це.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мно́гия труды́ и по́двиги о ста́де твое́м, блаже́нне, подъя́л еси́, доне́леже е́ от собла́зн мы́сленнаго врага́ очи́стил; на́с, тмо́ю грехолю́бия омраче́нных, наста́ви к све́ту покая́ния моли́твами твои́ми, Ефре́ме досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Лю́тыми и безчи́сленными страстьми́ одержи́ми, вопие́м к Тебе́, в ро́дех все́х Преблаже́нная Ма́ти Бо́га на́шего, возведи́ на́с к све́ту безстра́стия, да во гла́се хвале́ния принесе́м Ти́ смире́нныя на́ша моли́твы.

Конда́к, гла́с 8:

Це́ркви Правосла́вной Росси́йской по жела́нию богоно́снаго Феодо́сия уста́в Студи́йский прине́сшаго, во святи́телех же све́тло просия́вшаго и ста́до свое́ до́бре упа́сшаго, восхваля́ем тя́, Ефре́ме, я́ко моля́щася Го́сподеви о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмос: Образу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́н еси, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ду́шу твою́ благово́нными цве́ты, посто́м, моли́твою и смиренному́дрием украси́в, предста́вил еси́ ю́, а́ки неве́сту чи́сту, Влады́це своему́, Ему́же предстоя́, пое́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Якоже в жи́зни се́й любо́вию к наста́внику своему́, блаже́нному Феодо́сию, привяза́лся еси́, та́ко и по кончи́не неотсту́пен пребыва́я, на пренесе́ние моще́й того́ с про́чиими епи́скопы приспе́л еси́, и́хже нетле́ние ви́дев, воспе́л еси́: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

От ю́ности зва́нию Влады́ки своего́ после́довав, по мно́гих твои́х труде́х, я́же на престо́ле еписко́пии Перея́славския подъя́л еси́, позва́н еси́ на престо́л небе́сный в ра́йское селе́ние, иде́же со святи́тели и преподо́бных чи́ны пое́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зубы́ скрежета́ху возду́шнии бе́сове, ви́дяще тя́, от земны́х к ве́чной жи́зни Ангелами проводи́ма, но отдале́че стоя́ху: непристу́пен бо и́м бы́л еси́, огражде́н небе́сным све́том, иде́же и о на́с моли́ся, о́тче свяще́ннейший Ефре́ме.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яря́щияся на мя́ враги́ посрами́, Богоневе́стная Де́во, зу́бы и́х сотри́ и члено́вныя льво́в мы́сленных сокруши́, молю́ся Ти́, да без стра́ха и наве́та си́х, воспою́: Госпоже́, Благослове́нна еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: О подо́бии зла́те небре́гше, треблаже́ннии ю́ноши, неизме́нный и живы́й Бо́жий о́браз ви́девше, среди́ огня́ воспева́ху: осуществова́нная да пое́т Го́спода вся́ тва́рь и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Яко благоле́пием Це́рковь Христо́ву, свя́те, украси́л еси́, сего́ ра́ди и Христо́с по кончи́не твое́й украси́ хра́м души́ твоея́, те́ло твое́ нетле́нием поче́тше, его́же ра́це кла́няющеся, пое́м с пою́щими Го́сподеви во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

От си́льнаго воево́ды чино́в небе́сных, в его́же и́мя хра́м кра́сен созда́л еси́, введе́н еси́, Ефре́ме, в хра́м торжеству́ющих пе́ти Го́спода во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Апо́столов Первозва́нный, ему́же до́м моли́твенный при врате́х созда́л еси́, с великому́чеником Фео́дором предусрето́ша тя́, о́тче, и любе́зно прия́ша в до́м Бо́жий небе́сный, с собо́ю пе́ти Го́спода во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О на́с, святи́телю Ефре́ме, я́ко имы́й дерзнове́ние к Живонача́льней Тро́ице, не преста́й моля́щи, да сподо́бимся дости́гнути в ме́сто кро́ва ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, иде́же гла́с ра́дования и пресла́дким шу́мом пою́т Го́спода во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́но Божество́, Тро́ице Свята́я, моле́нием Пречи́стыя Богоро́дицы и уго́дника Твоего́ Ефре́ма в ра́йских селе́ниих на́м да́руй Тя́ пе́ти во ве́ки вся́.

Песнь 9

Ирмос: Яже пре́жде со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, пло́тски к на́м прише́дшаго, из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, Благослове́нная Всечи́стая, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Оста́вив земны́я преде́лы, вше́л еси́ в небе́сная селе́ния, иде́же живо́тнаго дре́ва наслажда́яся, моли́ не лиши́тися и на́м прича́стия о́наго, Ефре́ме преблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ра́дуется гра́д Перея́славль, помина́я тя́, па́стыря своего́, мы́ же торжеству́ем, веселя́щеся, и кла́няемся моще́м твои́м, нетле́ние те́х ви́дяще, о́тче свяще́ннейший.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Не мо́жет пеще́ра моще́й твои́х, преподо́бне, укры́ти, не бо́ утаи́т свети́льника, в не́й тебе́ горя́ща, я́ко то́й похвала́ еси́ и украше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нетле́ние моще́й твои́х, свя́те, ви́дяще, све́т доброде́телей твои́х помина́ем и сла́вим Отца́ Небе́снаго, я́ко подаде́ тебе́ просия́ти пред Ангелы и челове́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Нетле́нным Рождество́м Твои́м, Пречи́стая, от тле́ния свобо́ждшеся, воспева́ем немо́лчными гла́сы и, покланя́ющеся Рождеству́ Твоему́, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Свети́лен:

Чистоты́ твоея́, о́тче, раче́нием, отгна́л еси́ тму́ плотски́я стра́сти и показа́лся еси́, я́ко светоза́рная звезда́, просвеща́ющая на́ша мы́сли и сердца́, Ефре́ме му́дре, отце́в сла́во и преподо́бных украше́ние.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Вся́ красна́ и без поро́ка су́щи, Ангелов честне́йшая Де́во, души́ моея́ безобра́зие благода́тию Твое́ю в благообра́зие претвори́: Ты́ бо все́м еси́ украше́ние и похвала́.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Ефреме, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному Ефрему Печерскому, бывшему евнуху князя Киевскаго Изяслава, епископу Переяславскому