Шрифт

10 февраля.

Канон преподобному Ефрему, архимандриту Новоторжскому, чудотворцу.

Преподобному и богоносному Ефрему, архимандриту Новоторжскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́с 1:

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне, мно́гим терпе́нием во вре́менной жи́зни по́двиг соверши́л еси́. Те́мже источа́еши чуде́с благода́ть все́м, с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преблаже́нне. Сего́ ра́ди зове́м: сла́ва Да́вшему ти́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Велича́ние:

Ублажа́ем тя́, преподо́бне о́тче Ефре́ме, и чте́м святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́хов и собесе́дниче Ангелов.

Стихи́ра, гла́с 6:

Преподо́бне о́тче, ми́ра красоту́ и пи́щи вре́менное наслажде́ние возненави́дев, мона́шеское житие́ па́че возлюби́л еси́, те́м Ангелом собесе́дник бы́ти сподо́бился еси́, и свети́льник многосве́тлый бы́л еси́ Росси́йския земли́. Помина́й на́с, соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́: мы́ бо, ча́да твоя́ и о́вцы слове́сных твои́х уче́ний, тебе́ на по́мощь призыва́ем, прося́ще тобо́ю от Христа́ Бо́га прия́ти ми́р и ве́лию ми́лость.

Канон преподо́бнаго, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Твоя́ похвалы́ хотя́щему нача́ти, Ефре́ме, моли́твами свои́ми посли́ ми́ благода́ть Ду́ха, стра́сти души́ и телесе́ очища́ющую и у́м просвеща́ющую, я́ко да, ра́дуяся, воспою́ твоя́ по́двиги, преподо́бне.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Просвеще́нием Трисо́лнечнаго Божества́ озари́вся, прему́дре, свети́льник светоза́рный яви́лся еси́, просвеща́яй ве́рою чту́щих светоно́сную па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ве́сь Тро́ицы бы́в жили́ще, та́мо все́ душе́вное жела́ние возложи́л еси́, преподо́бне. Сего́ ра́ди безсме́ртную восприя́л еси́ па́мять и жи́знь неконча́емую.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею от Боже́ственнаго Ду́ха Бо́жия зачала́ еси́ Сы́на и пло́тию родила́ еси́: Иже из Отца́ без ма́тере, на́с же ра́ди из Тебе́ без отца́.

Пе́снь 3.

Ирмос: Весели́тся о Тебе́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, и прибе́жище, и утвержде́ние.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Напо́лнив се́рдце свое́ сле́зными пото́ки, преподо́бне Ефре́ме, плодоно́сно вся́ких доброде́телей соде́лал еси́ то́, износя́щее чуде́с твои́х показа́ние, преблаже́нне.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ны́не, преподо́бне о́тче Ефре́ме, с ли́ки проро́ков, и апо́столов, и му́чеников, преподо́бных же и пра́ведных во све́те Святы́я Тро́ицы соводворя́яся, помина́й ча́д свои́х, ве́рно творя́щих па́мять твою́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воздержа́нием кра́йним пло́ть свою́ умертви́л еси́, преподо́бне Ефре́ме. Сего́ ра́ди, Ду́хом Боже́ственным окрили́вся, дости́гл еси́ священнонача́льных служи́телей, иде́же небе́сных Бо́жиих безпло́тных ра́дования.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Неора́нныя ни́вы бразда́ яви́лася еси́, Кла́с живо́тный ро́ждшая и все́м причаща́ющимся безсме́ртию Хода́тая, во святы́х Свята́го и на святы́х Почива́ющаго.

Седа́лен, гла́с 4:

Страстно́е покори́л еси́ плотско́е мудрова́ние и ху́ждшее порабо́тил еси́ лу́чшему, о́тче Ефре́ме пресла́вне, сокруши́л еси́ бесо́вския ко́зни посто́м и возсия́л еси́ в ми́ре, я́ко луча́ со́лнечная, сия́нии твои́х доброде́телей. Сего́ ра́ди тя́ воспева́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Пое́м Тя́, Богоневе́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое, Имже изба́вихомся льсти́ диа́воли и вся́ких бе́д. Влады́чице Богоро́дице, ве́рно вопие́м Ти́: поми́луй ста́до Твое́, еди́на Пречи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце Пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Житие́ твое́, о́тче Ефре́ме, чу́дно на земли́ показа́л еси́, вели́кое поще́ние и смире́ние, сего́ ра́ди на небесе́х жи́знь ве́чную насле́довал еси́, моли́ спасти́ся от бе́д пою́щим тя́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Посто́м и моли́твами те́ло твое́, о́тче Ефре́ме, изнури́л еси́, сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети неизрече́нная блага́я, я́же святы́м угото́вана, с ни́миже, о́тче, о на́с моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ду́ху Пресвято́му хра́м, о́тче, бы́л еси́, и живо́тных во́д река́ наполня́ема, и основа́ние Це́ркве непоколеби́мо, и и́ночествующих утвержде́ние, Ефре́ме преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Покро́в, и заступле́ние, и прибе́жище бу́ди ми́, Де́во, рабу́ Твоему́, и исцели́ мя́, Влады́чице, от безме́рных зо́л мои́х воспева́ти Тя́, Пречи́стая: сла́ва Рождеству́ Твоему́.

Пе́снь 5

Ирмос: Ты́, Го́споди, мо́й Све́т, в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения ве́рою воспева́ющия Тя́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Яко преоби́дев тле́нная, ве́чная, о́тче, восприя́л еси́ по нело́жному словеси́: проси́те и прии́мете. Те́мже, я́ко проси́л еси́, сия́ по досто́инству прия́л еси́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ме́сто, е́же сподо́бися прия́ти честны́я мо́щи твоя́, преподо́бне, освяти́ся и по мно́гим страна́м прославля́емо е́сть, я́ко в себе́ мо́щи твоя́ иму́щее.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Исцеле́ния соде́ловают честны́я мо́щи твоя́, Ефре́ме, и отго́нят разли́чныя неду́ги от челове́к, и укрепля́ют у́м и́х восхвали́ти труды́ твоя́, всече́стне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Христа́ на́м ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, Богора́дованная Влады́чице, спаси́ гра́д и лю́ди, на Тя́ упова́ющия, Богоро́дице Всенепоро́чная.

Пе́снь 6.

Ирмос: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею кро́вию.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Моли́твами предваря́я к Бо́гу и Тому́ предстоя́ со Ангелы, за ве́сь ми́р помоли́ся, бра́нь неприя́зненну всю́ду потреби́ти и побе́ду изве́стну да́ти на супоста́ты.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Гро́б честна́го твоего́ телесе́ показа́л еси́ ве́рным лю́дем душа́м освяще́ние, телесе́м здра́вие и от страсте́й избавле́ние: от твои́х бо моще́й исцеле́ния почерпа́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́лов и зако́нов Влады́чних испо́лнитель бы́в, испо́лнился еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме, Боже́ственных даро́в. Те́м и чуде́с лучи́ все́м испусти́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Изсуши́вшая сады́ безбо́жных люде́й, Пренепоро́чная Де́во, Свои́м Прозябе́нием, прозя́бшую во мне́ зло́бу искорени́, Богоневе́сто.

Конда́к, гла́с 8:

Яко богоявле́нная Росси́йская звезда́, дне́сь сия́я чудесы́, яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Ефре́ме. Те́м не преста́й моля́ся о ста́де свое́м, сохраня́яй оте́чество твое́, гра́д же и лю́ди, и́же тебе́ ве́рою почита́ющих и к честны́м моще́м твои́м усе́рдно притека́ющих, да велегла́сно тебе́ вопие́м: ра́дуйся, богому́дре Ефре́ме, о́тче на́ш.

Икос:

Яко свети́льник всесве́тлый и во пло́ти Ангел, яви́лся еси́, преподо́бне, и, я́ко живота́ дре́во ра́йское, ве́рою бы́в возраща́емь, поще́нием и моли́твами свои́ми процве́л еси́. Сего́ ра́ди небе́сную благода́ть прии́м, вра́чь изря́дный боля́щим показа́лся еси́. Исцеля́еши бо телеса́ неду́жных и ду́ши ве́рою притека́ющих к ра́це моще́й твои́х. Те́м, мо́лимся, моли́ся о ста́де свое́м и сохраня́й оте́чество свое́, гра́ждан же и лю́ди, да зове́м ти́: ра́дуйся, преподо́бне Ефре́ме, о́тче на́ш.

Пе́снь 7.

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Приле́жныя моли́твы, по́двиги же и труды́ твоя́ почита́юще, сла́дости уче́ния твоего́ почерпа́ем, преподо́бне о́тче Ефре́ме, и́мже и научи́л еси́ воспева́ти Триипоста́сное Существо́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Чу́дно житие́ твое́ и кончи́на безсме́ртна, преподо́бне о́тче Ефре́ме. Сего́ ра́ди тя́ Христо́с свы́ше украси́ венце́м пресве́тлым и чуде́с дея́нием обогати́, и́миже просвеща́еши на́с, науча́я вопи́ти: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яви́лся еси́ гра́ду на́шему, Ефре́ме богоблаже́нне, сто́лп непоколеби́м, стена́ неруши́мая, вели́кое избавле́ние от бе́д и исто́чник благода́ти неоску́дный, подаю́щи все́м исцеле́ние, зову́щим при́сно: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Без се́мене Отчею во́лею заче́нши Творца́ все́х, Христа́ Бо́га, неизрече́нно родила́ еси́, Его́же моли́, я́ко дерзнове́ние иму́щи к Нему́, да ны́ спасе́т, вопию́щих Ему́: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Ру́це распросте́р, Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Любо́вию и ве́рою чту́ще па́мять твою́, приле́жно мо́лим тя́, преподо́бне о́тче Ефре́ме: непреста́нно за ны́ Христа́ Бо́га моли́ вку́пе с Рома́ном и Дави́дом, непра́ведное заколе́ние любве́ ра́ди Бо́жия претерпе́вшими, и́мже и хра́м че́стен воздви́гл еси́ во сла́ву Христа́ Бо́га, поя́ при́сно: вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Лику́ют на небесе́х чи́нове Ангельстии, блаже́нне Ефре́ме, и ве́рных собо́ри на земли́ твою́ па́мять похваля́ют, пою́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Помоли́ся Христу́ Бо́гу, всеблаже́нне Ефре́ме, о приходя́щих к тебе́ с ве́рою и хотя́щих от тебе́ почерпсти́ исцеле́ния неоску́днаго и благода́ти, пою́щих: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Из пречи́стаго Твоего́ чре́ва, Богома́ти Влады́чице, небе́снаго дождя́ Ка́пля на́м ука́ну на омове́ние скве́рн душе́вных, на здра́вие телесе́м и на прогна́ние лука́вых духо́в. Те́мже Тя́ блажи́м, Чи́стую, во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во, краеуго́льный отсече́ся — Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Те́м, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

На земли́, я́ко Ангел, пожи́л еси́ пло́тию и, я́ко безпло́тен, безпло́тныя враги́ под но́зе свои́ покори́л еси́, чистоту́ стяжа́в посто́м и моли́твами. Те́м ны́не со Ангелы на небесе́х све́тло лику́я, за ны́ Христо́ви помоли́ся.

Припев: Преподобне отче Ефреме, моли Бога о нас.

Ны́не вхо́дят во святы́й хра́м се́й ца́рие и кня́зи, бога́тии же и убо́зии, и́же вси́, припа́дающе к честны́м моще́м твои́м, про́сят от тебе́ получи́ти здра́вие телесе́м и спасе́ние душа́м твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не у́бо помоли́ся Го́споду, всечу́дне Ефре́ме, я́ко да прикоснове́нием свяще́нных моще́й твои́х слепи́и восприи́мут прозре́ние, хроми́и хожде́ние и неду́жнии вси́ здра́вие и исцеле́ние твои́ми к Бо́гу моли́твами.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Яже все́ми влады́чествующая тва́рьми, лю́дем Твои́м да́руй побе́ду и одоле́ние, непокори́выя враги́ покоря́я под но́зе, да Тя́ вси́ я́ко Богоро́дицу велича́ем.

Свети́лен:

Мирска́го пристра́стия, я́ко от скве́рны, уклони́вся, а́лчбою и жа́ждою пло́ть свою́ увяди́л еси́, о́тче. Те́м небе́сною сла́вою со Ангелы обогати́лся еси́, с ни́миже непреста́нно моли́ о на́с Христа́ Бо́га, преподо́бне Ефре́ме.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

Тя́ Предста́тельницу, вси́ гре́шнии, и́мамы, о Пресвята́я Де́во Влады́чице! Ты́ ми́ благопреме́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ Ма́терними Свои́ми моли́твами.

Молитва преподобному Ефрему Новоторжскому

О, пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобному и богоносному Ефрему, архимандриту Новоторжскому