Шрифт

7 декабря

Канон святому великомученику Меркурию

Святаго великомученика Меркурия
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь му́ченика, гла́с 4

Му́ченик Тво́й, Го́споди, Мерку́рий во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего: име́яй бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́, сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости. Того́ моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н му́ченика, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Посе́ченый несеко́маго пресече́, и ви́де со́лнце зе́млю, ю́же не ви́де, лю́таго врага́ вода́ потопи́, и непроходи́мое про́йде Изра́иль. Пе́снь же воспева́шеся: Го́сподеви пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

С го́рними ли́ки, Мерку́рие, благи́х исто́чнику, ра́дуяся, предстоя́, и Боже́ственныя сла́дости, приснопа́мятне, исполня́яся, любо́вию торжество́ твое́ соверша́ющия сохраня́й, Го́споду пою́щия: сла́вно бо просла́вися.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Во́льно вше́л еси́ в три́знище муче́ния, му́дре, си́лою укрепля́емь Христо́вою, на́с ра́ди стра́сти спаси́тельныя во́лею претерпе́вшаго пло́тию, и, ра́дуяся, взыва́л еси́: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Глаго́л мучи́теля я́ве укори́л еси́, испове́данием Христо́вым, блаже́нне, украша́емь, и вся́кий боле́зней ви́д, веселя́ся, претерпе́л еси́, Мерку́рие, вопия́ тебе́ Укре́пльшему: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От Отрокови́цы Де́вы яви́лся еси́, воплоща́емь на́с ра́ди, по на́м Челове́к бы́в, и свиде́теля ве́рна страсте́й Свои́х явля́ет, Мерку́рия, до́бляго Своего́ страда́льца, Тому́ кре́пко пою́ща: Го́споду пои́м, сла́вно бо просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты́ еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты́ еси́ све́т омраче́нных, и пое́т Тя́ ду́х мо́й.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Ве́сь разжига́емь Боже́ственною любо́вию, сла́вне, о́гнь и ю́зы, мечи́ и му́ки, я́коже со́н, вмени́л еси́, Мерку́рие.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Воспева́л еси́ Сотво́ршаго, примеша́яся лю́тым ра́нам, му́чениче му́дре, и исцеле́ния я́зв приима́л еси́, сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жезло́м укрепля́емь боже́ственным, вра́жие свире́пство, я́ко страда́лец, му́чениче доблему́дренне, благомо́щно смири́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко да прообрази́т Твое́ па́че ума́, Чи́стая, рождество́, купина́ яви́ся, огне́м пали́ма, и ника́коже сгара́ющи.

Седа́лен му́ченика, гла́с 4. Подо́бен: Ско́ро предвари́.

Му́ченик Мерку́рий, подвиза́вся, льсти́ваго посрами́ и вене́чник кре́пок Христо́в бы́сть: те́мже небе́сным ны́не причте́ся лико́м, сла́вы неприе́мныя досто́йно причаща́яся. Сего́ ра́ди свяще́нную его́ па́мять соверша́ем ве́рно.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Присво́ился еси́ Зижди́телю твоему́ боже́ственнаго свиде́тельства, богому́дре, страстьми́ и све́тлыя венцы́ от Него́ прия́л еси́, сла́вне, я́ко непобеди́мый.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Истка́нную от вы́шния благода́ти в ри́зу, му́чениче, ны́не оде́ялся еси́, тли́ и ме́ртвости ри́з, му́чениче, совле́кся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Да́же до кро́ве, сла́вне, ко греху́ подвиза́вся, победоно́сец показа́лся еси́ и вы́шния сла́вы сподо́бился еси́, Мерку́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: На Тя́ спаси́тельное Сло́во сни́де, Присноде́во, я́коже ту́ча, и изсуши́ многобо́жия наводне́ния.

Пе́снь 5

Ирмос: Утренююще, вопие́м Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́г на́ш, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Растяга́емь и острото́ю, Мерку́рие, неосла́бно разсека́емь, терпе́л еси́, Боже́ственными наде́ждами вжиля́емь.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Ка́менем мы́сленным укрепи́в твое́ се́рдце, ка́менем отягча́емь, не преврати́лся еси́, Мерку́рие сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соприча́стник страсте́й Влады́ки твоего́ бы́в, сла́вы приобщи́лся еси́ Того́ и Боже́ственныя све́тлости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Умертви́, Де́во, живу́щий мо́й гре́х, Жи́знь ро́ждшая, умертви́вшую сме́рть.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Вжиля́ше тя́ присносу́щное Сло́во, за Него́ вся́к ви́д му́к, му́чениче му́дре, терпя́ща тя́ ви́дя, и чрез Ангела дерза́ти повелева́ше, Мерку́рие, и ника́коже мучи́телей устраши́тися противле́ния.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Умертви́ся многообра́зный зми́й и нога́ми попра́ся кра́сными страда́льца и до́бляго ору́жника, самово́льными бо стремле́нии вше́д к муче́ния ра́нам, сме́рти, сла́вы испо́лнен.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесоверше́нно Влады́це прине́сл еси́ серде́чное произволе́ние, му́чениче, и Того́ ра́ди претерпе́в сломле́ния, я́ко победи́тель от Него́ венча́лся еси́, и Тому́ ны́не на небесе́х со все́ми му́ченики предстои́ши, Мерку́рие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зачала́ еси́ гла́сом Ангеловым Вели́каго сове́та Ангела, Отрокови́це, и от Твои́х пречи́стых крове́й воплоще́нна, Всенепоро́чная, родила́ еси́ показа́вшаго все́м жи́зни вхо́ды за неизглаго́ланную ми́лость.

Та́же конда́к Мерку́рия, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́ дне́сь.

Во бране́х непобеди́маго во́ина и в беда́х непосты́дна засту́пника, пе́сньми Мерку́рия ублажи́м, сла́вяще, пра́зднующия бо па́мять его́ ве́село от бе́д избавля́ет и скорбе́й.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Све́том го́рняго просвеще́ния озаря́емь, до́блий во́ине, воспева́ющия тя́ ны́не просвеща́еши, песнопою́щия: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Воспева́л еси́ все́х Благоде́теля, распаля́емь Того́ ре́вностию, блаже́нне, и огне́м чу́вственным жего́мь, и песнопоя́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Ка́мению принося́щии че́сть, и́же чу́вство окамене́но иму́ще, ка́менем, му́чениче, отягчава́ют вы́ю твою́, вопию́ща, Мерку́рие: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кровьми́ кро́вь смеси́в твою́ честну́ю Влады́ки Человеколю́бца, о́бщник Того́ яви́лся еси́ страсте́й, вопия́, Мерку́рие: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Чи́ни Ангельстии ужаса́ются та́инства Твоего́ глубине́, Богоро́дице: Бо́г бо из Тебе́ воплоще́н яви́ся, Ему́же песнопое́м: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Страда́льцев прило́г тя́ ли́к прия́ше, укра́шена и све́тла бы́вша честны́ми красота́ми пречестны́х твои́х страда́ний и благочести́ваго твоего́ и честна́го свиде́тельства, и ны́не вопие́ши непреста́нно: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Благочестивому́дренно, сла́вне, по́двиг соверши́л еси́, и доблему́дренно врага́ посрами́л еси́, и, побе́ду небе́сную я́ко победи́тель взе́м, со Ангельскими ны́не ли́ки весели́шися, с ни́миже, вопие́ши непреста́нно: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сконча́вся, всеблаже́нне, мече́м, Мерку́рие, и получи́в жела́емаго ти́ предлежа́щаго конца́, зе́млю у́бо кро́вными излия́нии напои́л еси́, победоно́сное же и блаже́нное те́ло беле́йше сне́га показа́л еси́, поя́: свяще́нницы, благослови́те, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко на́шего су́щи воззда́ния, Пречи́стая, вси́ вино́вную, ве́рнии, пое́м Тя́, Бо́га бо всевино́внаго па́че вины́ родила́ еси́, сокруши́вшийся о́браз зло́бою, Свои́м благоутро́бием назда́вшаго, еди́на Преблагослове́нная и Обра́дованная.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Гно́еве му́ченчестии благово́ние ны́не испуща́ют благода́тию и злосмра́дныя на́ша стра́сти неизрече́нным сло́вом отгоня́ют, и источа́ют ко́сти врачева́ний во́ды и напая́ют ду́ши пою́щих те́х чудодея́ния.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Яко вели́ка столпа́ Христо́вы Це́ркве свяще́нно тя́ почита́ем, я́ко сте́ну непоколеби́мую, я́ко гра́д вои́стинну, му́чениче, непленя́емый, я́ко во́ина кре́пка Бо́га Всецаря́, я́ко потреби́теля враго́в, я́ко свети́льника, у́мнаго и всеми́рнаго.

Припев: Святый великомучениче Меркурие, моли Бога о нас.

Соше́ственника Ангела све́та к страда́нию, богому́дре, получи́л еси́, те́мже терза́емь, и свеща́ми поджига́емь, и разсека́емь лю́те, и мече́м посека́емь, не устраши́лся еси́, страстоте́рпче Христо́в до́блественнейше.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Де́нь, по́лн просвеще́ния, весе́лия и ра́дости, на́м возсия́ — боже́ственная па́мять твоя́, тебе́ чту́щим, му́чениче Мерку́рие, в не́мже помина́й на́с, па́мять твою́ творя́щих, и лю́тых искуше́ний, и бе́д, и страсте́й ны́ изба́ви.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Просвети́, Две́ре Све́та, осле́пшую ду́шу мою́ страстьми́, и лука́выми по́мыслы омрачи́вшуюся, и бе́дствующую, и изба́ви мя́ искуше́ний, бе́д и скорбе́й, да сла́влю Тя́, наде́жду ве́рных и утвержде́ние.

Моли́тва

О великому́чениче святы́й и до́блий во́ине Христо́в Мерку́рие, страда́нием, кро́вию и сме́ртию свое́ю ве́рность Христу́ и Це́ркви Его́ свиде́тельствовавый и сего́ ра́ди вене́ц жи́зни от Него́ прие́мый! Ны́не в хвале́бных пе́снех тебе́ прославля́юще, смире́нно к тебе́ припа́даем и усе́рдно мо́лим: предста́тель бу́ди пред Бо́гом о душа́х на́ших неусы́пный, умоли́ Влады́ку Го́спода, да сохрани́т Святу́ю Це́рковь Свою́ и всех чад ея́ в сою́зе любве́ и единомы́слии, да утверди́тся мир и безмяте́жие в лю́дех, во оте́честве на́шем живу́щих, да позна́ют вси, я́ко Христо́с есть Путь, И́стина и Жи́знь, и да прии́дут к Нему́ вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и упоко́ит их. О вели́кий уго́дниче Бо́жий! Кре́пкое стоя́ние в ве́ре на́шей да́руй нам, благода́тную по́мощь нам низпосли́, да ми́рное, ти́хое и богоуго́дное житие́ поживе́м в ве́це сем и досто́йно с тобо́ю в день о́ный восхва́лим Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго великомученика Меркурия