Шрифт

6 декабря

Канон святителю и чудотворцу Митрофану, первому епископу Воронежскому

Святителю и чудотворцу Митрофану, первому епископу Воронежскому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, сло́вом и житие́м, па́стве твое́й, о́тче смиренному́дре Митрофа́не, бы́л еси́. Те́мже и во све́тлостех святы́х со́лнца светле́йше возсия́л еси́, венце́м нетле́ния и сла́вы украша́емь, моли́ Христа́ все́й Держа́ве Российстей, и гра́ду твоему́ в ми́ре спасти́ся.

Кано́н свята́го, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

От мно́гих зо́л мно́гаго уны́ния испо́лнены, к тебе́ прибега́ем, святи́телю Христо́в Митрофа́не, и от тебе́ ско́рыя по́мощи и заступле́ния ны́не тре́буем.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Страсте́й на́с бра́ни смуща́ют, па́стырю преподо́бне, ты́ же умири́ на́с твои́м благоприя́тным к Бо́гу хода́тайством.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

От бе́д и скорбе́й на́с, чудотво́рче святы́й, изба́вив, му́жественное в доброде́телех преспе́яние все́м да́руй, да вси́ о тебе́, свяще́ннейший Митрофа́не, ра́дуемся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моли́тву на́шу приими́, Пречи́стая, и моли́твою Твое́ю всемо́щною изба́витися на́м от вра́г ви́димых и неви́димых, от грехо́в же и вся́кия му́ки, моли́, Его́же родила́ еси́, Человеколю́бца Бо́га.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Покрови́теля жи́зни на́шея и моли́твенника к Бо́гу почита́ем тя́, присносла́вный о́тче на́ш Митрофа́не: на стезю́ на́с покая́ния напра́ви, архиере́ев красото́ и ве́рных утвержде́ние.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Мо́лим, душе́вное на́ше смуще́ние, и тьму́ бесо́вских наважде́ний в на́с разори́ти: тебе́ бо, свя́те, даде́ся благода́ть Свята́го Ду́ха, злы́я ду́хи прогоня́ти.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Неду́гующе те́лом, неду́гуем и душе́ю, богоблаже́нне, ты́ же не оста́ви на́с во гресе́х на́ших поги́бнути, но в ни́хже и са́м я́ко челове́к искуша́емь бы́л еси́, и на́м, искуша́емым, ны́не помози́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вся́ Ангелов во́инства, Предте́че Госпо́день, апо́столов двоенадеся́тице, святи́и вси́ с Богоро́дицею, сотвори́те моли́тву, во е́же спасти́ся на́м.

Седа́лен, гла́с 2:

Во святи́тельстве благоче́стно пожи́л еси́, святи́телю богоявле́нне, лю́ди к богоразу́мию сло́вом и де́лом наста́вил еси́, и Бо́гу до конца́ угоди́л еси́. Сего́ ра́ди от Него́ нетле́нием и чудесы́, о́тче Митрофа́не, почти́лся еси́, я́ко прича́стник Бо́жия благода́ти.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Му́чеников, проро́ков, апо́столов, иера́рхов, преподо́бных и святы́х все́х от ве́ка пра́ведных похвала́ Ты́ еси́, Пречи́стая, те́мже Тя́ мо́лим: моли́ся с ни́ми ко Го́споду, да спасе́т ду́ши на́ша.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божcтво́.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Пла́мень погаси́ в на́с плотски́х обурева́ний и нечи́стых на́ших помышле́ний, да пла́мени гее́нскаго огня́ твои́ми моли́твами, Митрофа́не, изба́вимся.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Ду́шу и помышле́ние к тебе́ простира́ем, святи́телю богоизбра́нне: согре́й на́шу ве́ру и любо́вь, я́же к Бо́гу, да зако́ну Его́ усе́рдно после́дующе, пре́йдем по́прище на́шего спасе́ния непреткнове́нно.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Сто́лп кре́пости стяжа́вше тя́ от Бо́га, от вра́г ви́димых и неви́димых огражда́емся тобо́ю безбе́дно; те́мже тя́ вси́ по до́лгу, Митрофа́не, ублажа́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Черто́же незаходи́маго Све́та, Де́во, не́смы досто́йны черто́га небе́снаго, грехо́вныя ра́ди вины́; Ты́ же, Богороди́тельнице, ра́ди обнаже́ннаго на Кресте́ сла́дкаго Твоего́ Сы́на, и Блага́го на́шего Го́спода, покры́й сты́д лица́ на́шего и спаси́ на́с.

Пе́снь 5

Ирмос: Просвети́ на́с повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́р пода́ждь на́м, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Мо́лим ти ся и вопие́м всеусе́рдно: испо́лни, боговдохнове́нне, весе́лия живо́т на́ш, покрыва́я на́с кре́пким покро́вом защище́ния твоего́ от гла́да, я́звы и междоусо́бныя бра́ни, я́ко мо́жеши, о́тче, а́ще хо́щеши.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Мра́к на́ших заблужде́ний и жите́йския го́рдости све́тлостию святы́х моли́тв твои́х, Митрофа́не, прожени́, да по́мощию твое́ю грехо́в оставле́ние прии́мше, ми́лость у Христа́ Бо́га обря́щем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На одре́ не́мощи и уны́ния низлежа́щу ми́, пода́ждь ру́ку по́мощи, па́стырю боговозлю́бленне, и не оста́ви мя́ лише́на бы́ти твоего́ спаси́тельнаго благода́тию Свята́го Ду́ха посеще́ния.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Чисте́йшая еси́ па́че Ангельских чино́в, от Нея́же Исто́чник святы́ни воплоти́ся на́с ра́ди, да освяти́т естество́ челове́ческое, моли́твами Твои́ми, Богоро́дице, изба́ви на́с от тиме́ния нечи́стых на́ших дея́ний и неподо́бных глаго́ланий.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Гра́ду твоему́ засту́пник бу́ди и оби́тели твоея́ храни́тель, гра́ды же и страны́ чту́щих любо́вию па́мять твою́, необори́мым моли́тв твои́х предста́тельством огради́, да вси́ тобо́ю, богому́дре Митрофа́не, хва́лимся.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Яко защи́тника тя́ от Бо́га ве́дуще, вла́сть на ду́сех нечи́стых ве́лию иму́ща, мо́лим, от зла́го де́йствия злы́х духо́в на́ши ду́ши сохрани́ти безнаве́тны.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По до́лгу блажа́т тя́ ве́рнии, — ра́дуйся, Митрофа́не, — зову́ще: ты́ бо вои́стинну Росси́йстей Це́ркви ра́дование и похвала́, Импера́тору же тя́ чту́щему на вся́ враги́ одоле́ние, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Го́ру Тя́ мы́сленную и Ле́ствицу Иа́ковлю проро́цы нарица́ют, Еюже Бо́г к челове́ком сни́де, поги́бшую дра́хму взыска́ти хотя́, ю́же обре́т, па́ки к небеси́ возво́дит. Те́мже Тя́ вси́, я́ко Ма́терь Бо́жию, правосла́вно велича́ем.

Конда́к, гла́с 8:

Воздержа́нием те́ло ду́ху порабо́тив, ду́шу же равноа́нгельну сотвори́в, святи́тельскою оде́ялся еси́ оде́ждою, я́ко вене́ц свяще́нства; и ны́не, все́х Влады́це предстоя́, моли́, всеблаже́нне Митрофа́не, умири́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Икос:

В пусты́ни высото́ю смиренному́дрия, я́ко ра́йский цве́т, красу́яся, и на Воро́нежския Це́ркви престо́ле украси́лся еси́ высо́кими удобре́нии, прему́дре, и́бо бы́л еси́ иера́рх, о́браз ве́рным сло́вом и житие́м. Те́мже и Бо́г, я́ко уго́дника Своего́ вознесе́ тя, нетле́нием и чудесы́ в Це́ркви Свое́й прославля́я, да вси́ ве́рою зове́м ти́: ра́дуйся, Воро́нежская похвало́, Митрофа́не приснопа́мятне.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

На́с обнови́ти хотя́ и на́шему спасе́нию, Спа́се, благопоспеши́ти, Ты́ но́ваго Це́ркви Свое́й воздви́гл еси́ свети́льника, Митрофа́на, к Тебе́ зову́ща: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Человеколю́бца Спа́са о на́с, святи́телю Христо́в, умоли́, разреши́тися на́м от прегреше́ний на́ших и душе́вных скве́рн, да и мы́ Тому́, я́ко Всеси́льному Изба́вителю, зове́м: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В сла́ву Бо́жию оде́янный святи́тель и чудотво́рец на́м от Бо́га показа́лся еси́, Митрофа́не всехва́льне, да све́тлостьми чуде́с твои́х па́че со́лнечных лу́ч озаря́емы, зове́м ди́вная тобо́ю Соверша́ющему: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вели́кая дарова́ния Тобо́ю от Го́спода прия́хом, Де́во Пречи́стая, сего́ ра́ди благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́ и зове́м: Благослове́нна Ты́ в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Пе́снь 8.

Ирмос: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и Ангельстии, хвали́те и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

К честны́м моще́м твои́м, я́ко к необори́мому покро́ву, прибега́юще, немо́лчнаго твоего́ хода́тайства, богоно́се преподо́бне, про́сим: ты́ же не пре́зри и́же от тебе́ тре́бующих по́мощи, но услы́ши и заступи́ все́х, пою́щия тя́ и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги си́лою моли́тв твои́х благода́тно пременя́я, премени́, о́тче Митрофа́не, вся́кое неможе́ние пою́щим тя́ и превознося́щим Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пла́чущим ты́ сле́зы отира́еши, па́стырю преблаже́нне, и бе́дствующим подае́ши ру́ку спасе́ния от Бо́га, те́мже и на́с у престо́ла Влады́чня помяни́, ве́рою пою́щих тя́ и превознося́щих Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Велича́ем Твое́ тве́рдое заступле́ние, испове́дуем Ма́терния Твоея́ моли́твы си́лу, благодари́м возвели́чившаго Тя́ Го́спода, ро́ждшагося от Тебе́, Богома́ти, Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Ты́, и́же в Дому́ Твое́м уго́дники Твоя́ насажда́еши, я́ко ма́слины и я́ко ке́дры, Спа́се, Митрофа́на уго́дника Твоего́ моле́нием, насади́ в на́с доброде́тельное житие́, да во вре́мя свое́ принесе́м Ти́ плоды́ покая́ния.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Со Ангелы, служи́телю Святе́й Тро́ице, Митрофа́не прему́дре, ра́дуйся, и на́м, ве́рою блажа́щим тя́, пода́ждь моли́твами твои́ми, о Ду́се Свя́те ра́доватися.

Припев: Святителю отче Митрофане, моли Бога о нас.

Аще и не́мощны есмы́ и премно́го согреша́ем, недосто́йнии, но не отступа́ем наде́жды мо́щнаго покро́ва твоего́, достосла́вне: ты́ же, Христу́ Бо́гу моля́ся, помози́ на́м обрести́ все́м с ли́ки пра́ведных стоя́ние в Де́нь су́дный.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшемуся, удиви́ моли́тв твои́х си́лу, чудотво́рче святы́й, Митрофа́не, и по да́нней тебе́ целе́б благода́ти, нездра́вие мое́ во здра́вие премени́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Упова́ние и ра́досте на́ша, Мари́е Богоневе́стная, покры́й на́с честны́м Твои́м омофо́ром, да хва́лим непреста́нно и́мя Твое́, и пое́м с безпло́тными ли́ки, Тя́ велича́юще.

Свети́лен:

Светоза́рна свети́льника ве́ры, [Боже́ственно и] пресла́вно от Светонача́льныя Тро́ицы возсия́вша, и на́с со́лнца светле́йше чудесы́ свои́ми просвети́вша, Митрофа́на, па́стыря блаже́нна, пе́сньми восхва́лим.

Мо­ли́т­ва пер­вая

О святи́­те­лю о́т­че Мит­ро­фа́­не, се мы гре́ш­нии, не­тле́­ни­ем чест­ны́х мо­ще́й тво­и́х и мно́­ги­ми бла­го­де­я́нь­ми, чу­де́с­но со­де́ян­ны­ми и со­де­ва́е­мы­ми то­бо́ю, уве́­рив­ше­ся, ис­по­ве́­ду­ем, я́ко и́ма­ши ве́­лию бла­го­да́ть у Го́с­по­да Бо́­га на́­ше­го, и все­сми­ре́н­но ко тво­ему́ бла­го­се́р­дию при­па́­даю­ще, те­бе́ мо́­лим­ся си́­це: мо­ли́ о нас Хри­ста́ Бо́­га на́­ше­го, да низ­по́с­лет всем чту́­щим свя­ту́ю па́­мять твою́ и усе́рд­но к те­бе́ при­бе­га́ю­щим бо­га́­тыя ми́­лос­ти Своя́; да утвер­ди́т во свя­те́й Свое́й Пра­во­сла́в­ной Це́рк­ви жи­вы́й дух пра́­выя ве́­ры и бла­го­че́с­тия, дух ве́­де­ния и люб­ве́, дух ми́­ра и ра́­дос­ти о Ду́­се Свя́­те, да вся ча́­да ея́, чи́с­та су́­ща от мир­ски́х ис­ку­ше́­ний и плот­ски́х по́­хо­тей и зла́­го де́йст­вия злых ду­хо́в, ду́­хом и и́с­ти­ною по­кла­ня́­ют­ся Ему́, и усе́рд­но о со­блю­де́­нии за́­по­ве­дей Его́ ко спа­се́­нию душ сво­и́х да по­тща́т­ся. Па́с­ты­рем ея́ да даст Гос­по́дь свя­ту́ю ре́в­ность по­пе­че́­ния о спа­се́­нии лю­де́й, во е́же не­ве́­рую­щия про­све­ти́­ти, не­ве́­ду­щия на­ста́­ви­ти, со­мня́­щия­ся вра­зу­ми́­ти, от­па́д­шия от Пра­во­сла́вныя Це́рк­ве к ней воз­вра­ти́­ти, ве́­рую­щия в ве́­ре со­блюс­ти́, гре́ш­ныя на по­кая́­ние под­ви́г­ну­ти, ка́ю­щия­ся уте́­ши­ти и во ис­пра́в­ле­нии жи́з­ни утвер­ди́­ти, и та́­ко вся лю́­ди ко уго­то́­ван­но­му ве́ч­но­му Ца́рст­ву свя­ты́х Его́ при­вес­ти́. Умо­ли́ Го́с­по­да, уго́д­ни­че Хрис­то́в: ве́р­ных ра­бо́в Его́, в ско́р­би и пе­ча́­ли день и нощь во­пию́­щих к Не­му́, мно­го­бо­ле́з­ный вопль да услы́­шит и да из­ве­де́т от по­ги́­бе­ли жи­во́т наш. Всем же в дер­жа́­ве лю́­дем да да́­ру­ет бла­ги́й Бог наш мир, ти­ши­ну́, без­мя­те́­жие и изо­би́­лие пло­до́в зем­ны́х, па́­че же ко ис­пол­не́­нию за́­по­ве­дей Его́ тща́­ние не­ле́­ност­ное; и да из­ба́­вит ца́рст­вую­щия гра́­ды, град сей и вся ины́я гра́­ды и ве́­си, от гла́­да, тру́­са, по­то́­па, ог­ня́, ме­ча́, на­ше́ст­вия ино­пле­ме́н­ных, меж­до­усо́б­ныя бра́­ни, смер­то­но́с­ныя я́з­вы и от вся́­ка­го зла. Ей, свя­ти́­те­лю Бо́­жий, да устро́и­ши мо­ли́т­ва­ми тво­и́ми вся бла­га́я ду­ша́м и те­ле­се́м на́­шим; да и мы про­сла́­вим в ду­ша́х и те­ле­се́х на́­ших Го́с­по­да и Бо́­га на́­ше­го, Иису́­са Хри­ста́, Ему́­же со От­це́м и Свя­ты́м Ду́­хом сла́­ва и дер­жа́­ва во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Мо­ли́т­ва вто­рая

О свя­ти́­те­лю о́т­че Мит­ро­фа́­не! При­ими́ сие́ ма́­лое мо­ле́­ние от нас, гре́ш­ных раб Бо́­жи­их (име­на́), к те­бе́ при­бе­га́ю­щих, и те́п­лым тво­и́м пред­ста́­тель­ством умо­ли́ Го́с­по­да и Бо́­га на́­ше­го, Иису́­са Хри­ста́, я́ко да по­да́ст нам со­гре­ше́­ний на́­ших про­ще́­ние и из­ба́­вит нас от бед, пе­ча́­лей, ско́р­би и бо­ле́з­ней ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных, об­дер­жа́­щих нас; да по­да́ст вся на по́ль­зу на­стоя́­ща­го жи­тия́ на́­ше­го по­тре́б­ная; да да́­ру­ет нам скон­ча́­ти жи­тие́ сие́ при­вре́­мен­ное в по­кая́­нии и да спо­до́­бит нас, гре́ш­ных и не­до­сто́й­ных, Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия Сво­его́, во е́же со все́­ми свя­ты́­ми сла́­ви­ти Его́ без­ко­не́ч­ное ми­ло­се́р­дие, со Без­на­ча́ль­ным Его́ От­це́м и Свя­ты́м и Жи­во­тво­ря́­щим Его́ Ду́­хом, во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителю и чудотворцу Митрофану, первому епископу Воронежскому