Шрифт

4 декабря

Канон Вход во храм Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии

Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Дне́сь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние и челове́ков спасе́ния пропове́дание в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Други́й кано́н пра́здника, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пе́снь побе́дную пои́м вси Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Стеце́мся дне́сь, Богоро́дицу почита́юще пе́сньми, и торжеству́им духо́вный пра́здник: в хра́м бо Бо́гу да́р прино́сится.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пе́сньми да воспои́м Богоро́дицы сла́вное предше́ствие: хра́му бо дне́сь, я́ко хра́м Бо́жий, прино́сится проро́чески да́р многоце́нный.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Анна непоро́чная ра́довашеся, я́ко дар многоце́нен Бо́гу принося́щи в хра́м ма́терски, Иоаки́м же с не́ю торжеству́ет све́тло.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Дави́д, пра́отец Твой, воспе́ Тя́ дре́вле, Де́во Богоневе́сто, Дще́рь глаго́ля Тя́ Царя́ Христа́, Его́же и, роди́вши, ма́терски Младе́нца дои́ла еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пло́тию триле́тствующи, Богоро́дица Го́споду прино́сится; Заха́рия же Сию́, свяще́нник Бо́жий, прие́м, ра́дуяся, в хра́м возложи́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Де́вы, ликовству́йте, свещено́сицы, начни́те днесь, и ма́тери, воспо́йте Цари́це Ма́тери, приходя́щей в хра́м Царя́ Христа́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ице Единосу́щная, Отче, и Сло́ве, и Ду́ше Святы́й, Тя́ ве́рно сла́вим, я́ко Творца́ все́х, и Тебе́ вопие́м благоче́стно: спаси́ ны, Бо́же.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От ба́гра крове́й Твои́х, червлени́цею, Пречи́стая, оде́явся, проше́д, обнови́ Ца́рь и Бо́г ро́д ве́сь челове́ческий благоутро́бием Свои́м.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется — сла́вите, Христо́с с небе́с — сря́щите. Христо́с на земли́ — возноси́теся. По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Торжеству́им, празднолю́бцы, и сра́дуемся ду́хом во святе́м пра́зднице, учрежда́ющеся дне́сь, Дще́ре Царе́вы и Ма́тере Бо́га на́шего.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иоаки́ме, ра́дуйся дне́сь, и весели́ся, Анно, ду́хом, рожде́нную из вас Го́споду приводя́ще триле́тствующу, я́ко Юницу Чи́сту Всенепоро́чную.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бо́жие селе́ние во хра́м святы́й приво́дится, Богоро́дица Мариа́м, пло́тию триле́тствующая, и То́й свещесве́тят де́вы, предтеку́ще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Бо́жия Агница небла́зненная и голуби́ца нескве́рная, Боговмести́мая ски́ния, сла́вы освяще́ние, в ски́нии святе́й обита́ти избра́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Триле́тствующая те́лом и многоле́тствующая ду́хом, ши́ршая небе́с и го́рних си́л превы́шшая, да восхва́лится пе́сньми Богоневе́стная.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Богоро́дицы пра́зднующе в невходи́мых предше́ствие, свещеиму́ще у́мно с весе́лием, дне́сь и мы́ с де́вами ко хра́му прибли́жимся.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Свяще́нницы Бо́жии, облецы́теся в пра́вду благода́тию и сря́щите све́тло, вхо́ды подаю́ще Дще́ри Царя́ и Бо́га во свята́я.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Све́т Оте́ц, Све́т Сы́н Его́, Све́т Ду́х Уте́шительный: я́ко от Со́лнца бо Еди́наго Тро́ицы, сия́юще, Боже́ственно озаря́ет и соблюда́ет ду́ши на́ша.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя проро́цы пропове́даша киво́т, Чи́стая, святы́ни, кади́льницу злату́ю, и све́щник, и трапе́зу, и мы́, я́ко Боговмести́мую ски́нию, воспева́ем Тя́.

Катава́сия: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, свя́т еси́, Го́споди.

Седа́лен, гла́с 4.

Возопи́й, Дави́де, что́ се́й настоя́щий пра́здник, Юже воспе́л еси́ иногда́ в кни́зе псало́мстей, я́ко Дщерь Богоотрокови́цу и Де́ву. Приведу́тся, рече́, Царю́ та́инственно де́вы во сле́д Ея́ и бли́жния Ея́. И ди́вен соде́лай и всеми́рен пра́здник зову́щим: Богоро́дица на́м предста́, спасе́ния хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, гла́с и подо́бен то́йже:

Непоро́чная Агница и нескве́рный черто́г, в дом Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно, Юже Ангели Бо́жии дорино́сят ве́рно, и вси́ ве́рнии блажа́т при́сно и благода́рственно пою́т Ей непреста́нно ве́лиим гла́сом: на́ша сла́ва и спасе́ние Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́: внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Проро́че Иса́ие, прорцы́ нам, Де́ва кто́ е́сть, иму́щая во чре́ве? Яже из Иу́дина ко́рене прозя́бши и ро́ждшися из Дави́да царя́, се́мене свята́го пло́д благосла́вный.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Начина́йте, де́вы, и воспо́йте пе́сни, рука́ми держа́ще свещи́, Чи́стыя Богоро́дицы предше́ствие хва́ляще, ны́не гряду́щия во хра́м Бо́жий, ку́пно с на́ми пра́зднующи.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Иоаки́ме и Анно, весели́теся ны́не, во хра́м приводя́ще Госпо́день Чи́стую Бо́га Ма́терь Христа́ Всецаря́ бу́дущую, от ва́с же ро́ждшуюся, я́ко триле́тствующую Юницу.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Свята́я святы́х су́щи, Чи́стая, во хра́м святы́й возлюби́ла еси́ всели́тися и, со Ангелы, Де́во, бесе́дующи, пребыва́еши, пресла́вне с небе́с хле́б прие́млющи, Пита́тельнице Жи́зни.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ро́ждше па́че наде́жды Пречи́стую Де́ву, благочести́во обеща́хуся Бо́гу принести́ и исполня́ют, даю́ще я́ко же́ртву, рожде́нную от ни́х, Иоа́ким дне́сь и Анна, в до́м Бо́жий.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прозябе́ же́зл иногда́ Ааро́нов, прообразу́ющий, Чи́стая, Боже́ственное Рождество́, я́ко безсе́менно зачне́ши, и нетле́нна пребу́деши, и по рождестве́ де́вствующи яви́шися, Младе́нца пита́ющи все́х Бо́га.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Де́вы — Де́ву, и ма́тери — Ма́терь благоче́стно стецы́теся почти́ти с на́ми ро́ждшуюся я́ко непоро́чную же́ртву и рожде́нную Бо́гу плодоноси́мую, вси́ у́бо све́тло пра́зднуем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразом, благоче́стно сла́вим Бо́га Истинна, Его́же пою́т Ангельская и арха́нгельская чинонача́лия я́ко тва́ри Влады́ку, и челове́цы ве́рно, покланя́ющеся при́сно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моли́ непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая, Его́же пло́тию родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, от многообра́зных се́тей диа́волих и от вся́ких искуше́ний находя́щих вся́ изба́вити рабы́ Твоя́.

Катава́сия: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи, прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Све́тлый на́м возсия́й Све́т Присносу́щный, у́тренюющим о судьба́х за́поведей Твои́х, Влады́ко Человеколю́бче, Христе́ Бо́же на́ш.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да светлоно́сим, правосла́внии вси́, стека́ющеся и сла́вяще Богома́терь, я́ко Го́споду дне́сь приво́дится я́ко же́ртва благоприя́тна.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да веселя́тся пра́отцы дне́сь, Влады́чице, и да ра́дуется ро́ждшая Тя́ со отце́м Твои́м, я́ко пло́д и́х Го́споду прино́сится.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многоимени́тую и сла́внейшую Непоро́чную Юницу, я́ко пло́тию ро́ждшую Боже́ственнаго Тельца́, вси́ воспои́м, ве́рно пра́зднующе.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Уневе́щения напису́ются Боже́ственная зна́мения па́че ума́ рождества́ Твоего́, Чи́стая Де́во, дне́сь Ду́хом Святы́м в дому́ Бо́жии.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да отве́рзутся преддве́рия сла́вы Бо́га на́шего и да прие́млют Неискусобра́чную Бо́жию Ма́терь, я́коже триле́тствующую Нескве́рную Юницу.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Многочестну́ю и присе́нную го́ру воспои́м — Присноде́ву, Бо́жию Ма́терь бы́вшу: Та́ бо облиста́ све́т в конце́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще, поклони́мся, Тре́ми Ли́цы естество́м неразде́льное и сла́вою равноче́стное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Приста́нище благоути́шное и необори́мую сте́ну стяжа́хом, моли́тву Твою́ во обстоя́ниих, Богороди́тельнице, всегда́ избавля́еми бе́д и скорбе́й.

Катава́сия: Бо́г сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, Вели́каго сове́та Твоего́ Ангела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м: те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́: живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли́ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пра́зднуим, ве́рнии, пра́здник духо́вный Ма́тере Бо́жия, воспева́юще благоче́стно: е́сть бо святе́йша небе́сных умо́в.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пе́сньми духо́вными восхва́лим, ве́рнии, Ма́терь Све́та, я́ко дне́сь на́м яви́ся, предходя́щи в хра́м Бо́жий.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Нескве́рная Агница и Чи́стая Голуби́ца преведе́ся обита́ти в до́м Бо́жий, я́ко Непоро́чная, пронарече́нная бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

В хра́м зако́нный вхо́ды соверша́ет Хра́м Бо́жий, небе́сная Ски́ния, из Нея́же на́м, су́щим во тме́, Све́т возсия́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Младе́нствующи пло́тию и соверше́на душе́ю, святы́й Киво́т в до́м Бо́жий вхо́дит воспита́тися Боже́ственною благода́тию.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

От вся́ких искуше́ний и бе́д душе́вных свободи́ ны, притека́ющия к Тебе́, Всепе́тая, Твои́ми мольба́ми, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Оте́ц, и Сы́н, и Ду́х пра́вый, Триипоста́сная Еди́нице и Нераздели́мая Тро́ице, поми́луй покланя́ющияся Боже́ственней Держа́ве Твое́й.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Во чре́ве Твое́м вмеще́н Невмести́мый все́ми, Богома́ти, быв, из Тебе́ произы́де, Пречи́стая, сугу́б естество́м Бо́г и Челове́к.

Катава́сия: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т, в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде сохра́ншее нетле́нну. Его́же бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Конда́к, гла́с 4.

Пречи́стый хра́м Спа́сов, многоце́нный черто́г и Де́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, днесь вво́дится в до́м Госпо́день, благода́ть совводя́щи, Яже в Ду́се Боже́ственном, Юже воспева́ют Ангели Бо́жии: Сия́ е́сть селе́ние небе́сное.

Икос:

Неизрече́нных Бо́жиих и Боже́ственных та́ин зря́ в Де́ве благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, ра́дуюся и о́браз разуме́ти недоуме́юся, стра́нный и неизрече́нный: ка́ко избра́нная, Чи́стая, еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумева́емыя? Те́мже восхвали́ти хотя́ Сию́, ужаса́юся зело́ умо́м же и сло́вом, оба́че дерза́я, пропове́даю и велича́ю: Сия́ есть селе́ние небе́сное.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Пе́щь, Спа́се, ороша́шеся, о́троцы же, лику́юще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ликовству́им, празднолю́бцы, днесь, воспои́м Чи́стую Влады́чицу, Иоаки́ма и Анну досто́йно чту́ще.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Проро́чествуй, Дави́де, глаго́ля Ду́хом: приведу́тся де́вы в сле́д Тебе́, приведу́тся Тебе́ во храм Цари́цы Ма́тери.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Ра́довахуся Ангелов чи́ни, веселя́хуся пра́ведных ду́си, я́ко Бо́жия Ма́терь во свята́я приво́дится.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прие́млющи пи́щу небе́сную, преспева́ше му́дростию и благода́тию, бы́вши Ма́ти по пло́ти Христа́ Бо́га.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

И те́лом и ду́хом ра́довашеся, пребыва́ющи Мари́я Непоро́чная во хра́ме Бо́жии, я́коже сосу́д свяще́ннейший.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Введо́ша Тя во вну́треннейшее хра́ма целому́дреннии роди́телие Твои́, Пречи́стая, воспита́тися стра́нно в жили́ще Христа́ Бо́га.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Просла́вим Тро́ицу Неразде́льную, воспои́м Еди́но Божество́ со Отце́м Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моли́, Его́же родила́ еси́, Го́спода, я́ко благоутро́бна естество́м су́ща, Богороди́тельнице, спаси́ ду́ши воспева́ющих Тя́.

Катава́сия: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреде́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Его́же ужаса́ются Ангели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́дие, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Весели́тся дне́сь све́тло Иоаки́м, и Анна непоро́чная Го́споду Бо́гу прино́сит же́ртву, да́нную е́й от обеща́ния — святу́ю Дще́рь.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Хва́лятся святи́и Дави́д и Иессе́й, и Иу́да чти́тся, из ко́рене бо и́х израсте́ пло́д — Де́ва Чи́стая, из Нея́же роди́ся Бо́г Преве́чный.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Мари́я Пречи́стая и одушевле́нная ски́ния приво́дится дне́сь в до́м Бо́жий, и прие́млет Сию́ Заха́рия рука́ми, я́ко освяще́нное сокро́вище Госпо́дне.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Яко две́рь спаси́тельную и го́ру мы́сленную, я́ко ле́ствицу одушевле́нную, почти́м, ве́рнии, вои́стинну Де́ву и Ма́терь Бо́жию, благослове́нную рука́ми иере́ев.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Проро́цы, апо́столи и му́ченицы Христо́вы, Ангелов чи́ни, и вси́ земноро́днии, почти́м пе́сньми Де́ву Чи́стую, я́ко благослове́нную Ма́терь Высоча́йшаго.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

В хра́м Тя́ принесо́ша, Всенепоро́чная Чи́стая, Боже́ственне ро́ждшии Тя́, я́ко же́ртву чи́сту, и стра́нно водворя́ешися в неходи́мых Бо́гу предугото́ватися в жили́ще Сло́ву.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха — Го́спода.

Тро́ичен: Да пое́тся Трисвяты́й Оте́ц, и Сы́н, и Ду́х Святы́й, Неразде́льная Еди́ница, Еди́но Божество́, держа́щее дла́нию всю́ тва́рь во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Безнача́льное начина́ется Сло́во пло́тию, роди́вся, я́ко благоволи́, Бо́г же и Челове́к из Отрокови́цы Де́вы, возсозида́я ны́, пре́жде па́дшия, ра́ди кра́йняго благоутро́бия.

Катава́сия: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже все́х Влады́ка, я́ко до́ждь с небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся нас ра́ди, бы́в Челове́к, Безнача́льный. Велича́ем вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Из пра́ведных произы́де Иоаки́ма и Анны обеща́ния пло́д — Богоотрокови́ца Мари́я и, я́ко кади́ло прия́тное, пло́тию младе́нствующи, приво́дится во святи́лище свято́е я́ко Свята́я во святы́х обита́ти.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Младе́нствующую естество́м и па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь Бо́жию восхва́лим пе́сньми: в хра́м бо зако́нный Го́споду дне́сь приво́дится в воню́ благово́ния, пра́ведных я́ко пло́д духо́вный.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Со Ангелом, е́же — ра́дуйся, — Богоро́дице прили́чне возопии́м, ве́рнии, — ра́дуйся, вседо́брая Неве́сто; ра́дуйся, о́блаче све́тлый, из него́же на́м возсия́ Госпо́дь, во тме́ неве́дения седя́щим; ра́дуйся, все́х Наде́ждо.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Святы́х свята́я и Богома́ти Мари́е, моли́твами Твои́ми, Чи́стая, свободи́ ны от се́тей вра́жиих и вся́кия е́реси и ско́рби, ве́рно покланя́ющияся о́бразу свята́го Твоего́ зра́ка.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пе́снь досто́йную Богоро́дице вся́ тва́рь со Ангелом Гаврии́лом взыва́ет, вопию́ще: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жия Всенепоро́чная, Еюже изба́вихомся пе́рвыя кля́твы, бы́вше нетле́ния о́бщницы.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Херуви́м пребо́льши, и серафи́м вы́шши, и ши́рши небе́с яви́лася еси́, Де́во, я́ко Невме́стнаго все́ми во утро́бе вмести́вши, Бо́га на́шего, и ро́ждши несказа́нно: Его́же моли́ приле́жно о на́с.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Триипоста́сное естество́, и Неразде́льную сла́ву, и в Божестве́ Еди́ном пое́мую непреста́нно на небеси́ и на земли́ Тро́ицу Неразлу́чную просла́вим, с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Под Твое́ благоутро́бие прибега́ющия ве́рно и покланя́ющияся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Де́во Богороди́тельнице, я́ко Бо́гу и Го́споду ми́ра, моли́ся от тли́ и бе́д изба́вити и вся́ческих искуше́ний.

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п, престо́л херуви́мский — Де́ву, я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Свети́лен.

Юже дре́вле предвозвести́ проро́ческое сосло́вие, ста́мну, и же́зл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру, Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно да восхва́лим: дне́сь бо вво́дится во свята́я святы́х воспита́тися Го́споду.

Молитва Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

О, Пресвятая Дево, Царице небесе и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страсе Божием во вся дни живота нашего, да будем храми Духа Святаго, наипаче же помози всем, в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови, в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем далече от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем, помози убо и нам отражати вся искушения вражеская от плоти, мира и диавола находящая на ны от юности нашея, и побеждати оная молитвою и постом. Ты бо, во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию, и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу, Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы