Шрифт

4 декабря

Канон на Введение во Храм Пресвятой Богородицы, первый

Введение во Храм Пресвятой Богородицы
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропарь, глас 4:

Дне́сь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние и челове́ков спасе́ния пропове́дание в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется и Христа́ всем предвозвеща́ет. Той и мы велегла́сно возопии́м: ра́дуйся, смотре́ния Зижди́телева исполне́ние.

Кано́н пра́здника первый. Гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, и явлю́ся, све́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ние.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище ве́мы и благода́ти, точа́щую исто́чник приснотеку́щий ра́зума, про́сим: Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспева́ти Тя́ при́сно.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Превы́шши, Пречи́стая, небе́с бы́вши, хра́м и пала́та, в хра́м Бо́жий возложи́лася еси́ Тому́ угото́ватися в Боже́ственное жили́ще прише́ствия Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Све́т возсия́вши Богоро́дица благода́ти, вся́ просвети́ и совокупи́ пресве́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пе́сньми: прииди́те, к Не́й стеце́мся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Две́рь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая, две́ри отве́рзши хра́ма Бо́жия, ны́не повелева́ет на́м, совше́дшим, Боже́ственных Ея́ чуде́с наслади́тися.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, в честно́м вхожде́нии Твое́м венце́в сла́вы сподо́би.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Невестокраси́тель дне́сь яви́ся кра́сный Де́вы хра́м и черто́г, прие́мь одушевле́нный черто́г Бо́жий, Чи́стую, и Непоро́чную, и Светле́йшую всея́ тва́ри.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Дави́д, предначина́я ликова́ние, игра́ет, и ликовству́ет с на́ми, и Цари́цу зове́т Тя́ укра́шену, Пречи́стая, предстоя́щу, Всечи́стая, в хра́ме Царю́ и Бо́гу.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Из нея́же преступле́ние произы́де дре́вле ро́ду челове́ческому, из Тоя́ исправле́ние и нетле́ние процвете́: Богоро́дица дне́сь приводи́ма в до́м Бо́жий.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Игра́ют Ангельская во́инства и все́х челове́к мно́жество, и пред лице́м, Пречи́стая, предтеку́т Твои́м дне́сь свещено́сицы, зову́ще вели́чествия Твоя́ в дому́ Бо́жии.

Седа́лен, гла́с 4. Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф.

Возопи́й, Дави́де, что́ се́й настоя́щий пра́здник, Юже воспе́л еси́ иногда́ в кни́зе псало́мстей, я́ко Дщерь Богоотрокови́цу и Де́ву. Приведу́тся, рече́, Царю́ та́инственно де́вы во сле́д Ея́ и бли́жния Ея́. И ди́вен соде́лай и всеми́рен пра́здник зову́щим: Богоро́дица на́м предста́, спасе́ния хода́таица.

Сла́ва, и ны́не, гла́с и подо́бен то́йже:

Непоро́чная Агница и нескве́рный черто́г, в дом Бо́жий Богоро́дица Мариа́м с весе́лием вво́дится пресла́вно, Юже Ангели Бо́жии дорино́сят ве́рно, и вси́ ве́рнии блажа́т при́сно и благода́рственно пою́т Ей непреста́нно ве́лиим гла́сом: на́ша сла́ва и спасе́ние Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Неизсле́дный Бо́жий сове́т, е́же от Де́вы воплоще́ния Тебе́, Вы́шняго, проро́к Авваку́м, усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Две́рь непрохо́дную Бо́жий до́м прие́мля дне́сь, преста́ти сотвори́ вся́кой слу́жбе зако́нной, я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й, су́щим на земли́ Истина.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Гора́ присе́нная, ю́же прови́де дре́вле Авваку́м, предпропове́да вну́трь вмести́вшуюся в нехо́дных хра́ма, доброде́тели процве́тши, и покрыва́ет концы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ви́девши пресла́вная вся́ земля́ стра́нныя же и ди́вныя ве́щи, ка́ко Де́ва, от Ангела пи́щу прие́млющи, о́бразы строе́ния но́сит.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Хра́м, и пала́та, и не́бо одушевле́нное я́вльшися, Богоневе́сто Царе́ва, во хра́м зако́нный приводи́ма дне́сь, Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая в честне́м вхожде́нии Твое́м: Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, вну́трь вошла́ еси́ в хра́м Бо́жий, я́коже честне́йший хра́м, все́м воспева́ющим Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Свяще́ние сла́вное и свяще́нное возложе́ние, дне́сь Пречи́стая Де́ва, возложи́вшися в хра́м Бо́жий, Всецарю́ на́шему Бо́гу Еди́ному в жили́ще соблюда́ется, я́ко ве́сть Са́м.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря́ не́когда, ве́рою Заха́рия возопи́: Ты́ еси́ избавле́ние, Ты́ еси́ все́х ра́дость, Ты́ еси́ воззва́ние на́ше, Еюже Невме́стный вмеще́н мне́ яви́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, па́че ума́ чуде́с Твои́х, Всечи́стая́! Стра́нное Твое́ рождество́ е́сть, стра́нен о́браз возраще́ния Твоего́, стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневе́сто, вся́ и челове́ки несказа́нна.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Све́щник многосве́тлый су́щи, Богоневе́сто, дне́сь возсия́ла еси́ в дому́ Госпо́дни и озаря́еши ны́ честны́ми дарова́нии, Чи́стая, чуде́с Твои́х, Богоро́дице всепе́тая.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Боже́ственное сие́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дрии, Богома́тере, прииди́те, рука́ми воспле́щим, от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Вся́ческая Нося́й глаго́лом, моли́тву пра́ведных услы́ша. Те́мже непло́дныя разреши́л еси́ неду́г, я́ко Благоутро́бен, ра́дости Вино́вную сим дарова́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Сказа́ти хотя́ Госпо́дь язы́ком Свое́ спасе́ние, Неискусобра́чную ны́не от челове́к прия́т, примире́ния зна́мение и обновле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Яко до́м су́щи благода́ти, в не́мже сокро́вища лежа́т неизрече́ннаго Бо́жия строе́ния, Всечи́стая, в хра́ме причасти́лася еси́ нетле́нныя сла́дости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Диади́му Тя ца́рскую прие́м, храм, Богоневе́сто, просвеща́шеся и подступа́ше лу́чшим, предрече́нных зря́ на Тебе́ сбытие́.

Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Вознесы́йся.

Пречи́стый хра́м Спа́сов, многоце́нный черто́г и Де́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия, днесь вво́дится в до́м Госпо́день, благода́ть совводя́щи, Яже в Ду́се Боже́ственном, Юже воспева́ют Ангели Бо́жии: Сия́ е́сть селе́ние небе́сное.

Икос:

Неизрече́нных Бо́жиих и Боже́ственных та́ин зря́ в Де́ве благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, ра́дуюся и о́браз разуме́ти недоуме́юся, стра́нный и неизрече́нный: ка́ко избра́нная, Чи́стая, еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумева́емыя? Те́мже восхвали́ти хотя́ Сию́, ужаса́юся зело́ умо́м же и сло́вом, оба́че дерза́я, пропове́даю и велича́ю: Сия́ есть селе́ние небе́сное.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Не послужи́ша тва́ри богому́дрии, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препе́тый отце́в Госпо́дь и Бо́г, благослове́н еси́.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Се́ дне́сь возсия́ конце́м весна́ ра́достная, просвеща́ющи на́шу ду́шу, и помышле́ние и у́м благода́тию, торжество́м Богоро́дицы дне́сь та́инственно да учреди́мся.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Да дароно́сят днесь вся́ческая Цари́це, Ма́тери Бо́жии, не́бо и земля́, и Ангелов чи́ни, и челове́ков мно́жество и да вопию́т: во хра́м вво́дится Ра́дость и Избавле́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Писа́ние мимотече́ и оскуде́ зако́н, я́коже се́нь, и благода́ти лучи́ возсия́ша в хра́м Бо́жий вше́дшей Тебе́, Де́во Ма́ти Чи́стая, в не́м благослове́нная.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Повину́ся Рождеству́ Твоему́, Всечи́стая, я́ко Творцу́ и Бо́гу не́бо, и земля́, и преиспо́дняя, и вся́к язы́к земны́х испове́дает, я́ко Госпо́дь яви́ся, Спа́с ду́ш на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Слы́ши, Отрокови́це, Де́во Чи́стая, да рече́т у́бо Гаврии́л сове́т Вы́шняго, дре́вний, и́стинный: бу́ди к прия́тию гото́ва Бо́жию, Тобо́ю бо Невмести́мый с челове́ки поживе́. Те́м и ра́дуяся, вопию́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пречи́стый хра́м в до́м Бо́жий приводя́щи Анна иногда́, вопию́щи, с ве́рою рече́ свяще́ннику: ча́до, от Бо́га да́нное мне́, прии́м ны́не, введи́ во храм Зижди́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Рече́, ви́дев, Анне иногда́ Ду́хом Заха́рия: Жи́зни Ма́терь вво́диши и́стинную, Юже све́тло проро́цы Бо́жии Богоро́дицу пропове́даша, и ка́ко хра́м вмести́т Ю? Те́м чудя́ся, вопию́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Раба́ Бо́жия бы́х а́з, — отвеща́ Анна ему́, — призыва́ющи Сего́ ве́рою и моли́твою, прия́ти моея́ боле́зни плод, по прия́тии же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю. Те́м, зовя́, вопию́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Зако́нное вои́стинну де́ло есть, — свяще́нник рече́ е́й, — стра́нну же весьма́ ве́щь поразумева́ю, зря́ Приводи́мую в до́м Бо́жий, пресла́вно превосходя́щую свята́я благода́тию. Те́м и ра́дуяся, вопию́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возмога́ю, — рече́ Анна ему́, — зна́ющи, я́же глаго́леши, разуме́еши бо сия́ Ду́хом Бо́жиим, я́сно я́же Де́вы пропове́дал еси́; приими́ у́бо Пречи́стую в хра́м Созда́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Светоно́сна на́м возжже́ся свеща́, — возопи́ свяще́нник, — ра́дость велича́йшую светя́щи в хра́ме; ду́ши проро́ческия да сра́дуются мне́, я́ко пресла́вная зря́ще, соверша́емая в дому́ Бо́жии, и да вопию́т при́сно: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Яко одушевле́нному Бо́жию киво́ту да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных, устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно, гла́с Ангела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Яко пресве́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ иму́щи добро́ту, благода́тию же Бо́жиею исполня́ема с небесе́, Све́том Присносу́щным просвеща́еши всегда́ с весе́лием вопию́щия: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Прелета́ет, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́с: те́ло бо в Тебе́ поразумева́ю па́че сло́ва, тече́ния грехо́внаго неприя́тно. Те́мже благода́рственно вопию́ Ти: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́н Тя́ ски́нию и Боже́ственную ста́мну, стра́нен киво́т, и катапета́сму, и же́зл, хра́м неразруши́мый и две́рь Бо́жию. Те́мже науча́ют Тебе́ зва́ти: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Припев: Пресвятая Богородице, спаси нас.

Песнопоя́ Тебе́, провозглаша́ше Дави́д, глаго́ля Тя́ Дще́рь Царе́ву, красото́ю доброде́телей, одесну́ю предстоя́щую Бо́га, ви́дев Тя упещре́ну. Те́мже, проро́чествуя, вопия́ше: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Богоприя́тну предзря́, Соломо́н, пропове́да Тя́ о́др Царе́в, живы́й исто́чник запеча́тствован, из него́же нему́тная на́м произы́де вода́, ве́рою вопию́щим: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Подае́ши дарова́ний Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ мое́й, точа́щи жи́знь Тебе́ чту́щим по до́лгу, Сама́ защища́ющи, и покрыва́ющи, и соблюда́ющи, вопи́ти Тебе́: и́стинно вы́шши все́х еси́, Де́во Чи́стая.

Свети́лен. Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Юже дре́вле предвозвести́ проро́ческое сосло́вие, ста́мну, и же́зл, и скрижа́ль, и несеко́мую го́ру, Мари́ю Богоотрокови́цу ве́рно да восхва́лим: дне́сь бо вво́дится во свята́я святы́х воспита́тися Го́споду.

Молитва Пресвятой Богородице в честь введения Ея во Храм

О, Пресвятая Дево, Царице небесе и земли, прежде век избранная Невесто Божия, в последняя же времена пришедшая в храм законный на обручение Жениху небесному! Ты оставила еси люди Твоя и дом отца Твоего, во еже принести Себе в жертву чистую и непорочную Богови, и первая дала еси обет всегдашняго девства. Даруй же и нам соблюдати себе в целомудрии и чистоте и в страсе Божием во вся дни живота нашего, да будем храми Духа Святаго, наипаче же помози всем, в подражание Твое во обителех живущим и обручившим себе на служение Богови, в чистоте девства провождати житие свое и от юности нести иго Христово благое и легкое, свято храняще обеты своя. Ты провела еси, Всечистая, вся дни юности Твоея во храме Господнем далече от соблазнов мира сего, в присном бодрствовании молитвенном и во всяком воздержании душевном же и телеснем, помози убо и нам отражати вся искушения вражеская от плоти, мира и диавола находящая на ны от юности нашея, и побеждати оная молитвою и постом. Ты бо, во храме Господнем со Ангелы пребывающи, украсилася еси всеми добродетельми, наипаче же смирением, чистотою и любовию, и достойно воспиталася еси, да готова будеши вместити плотию невместимое Слово Божие. Сподоби же и нам, одержимым гордостию, невоздержанием и леностию, облещися во всякое совершенство духовное, да уготовает кийждо от нас с помощию Твоею одеяние брачное души своея и елей доброделания, да не нази и неготови явимся во сретение безсмертному Жениху нашему и Сыну Твоему, Христу, Спасителю и Богу нашему, но да приимет ны с мудрыми девами во обители райския, идеже со всеми святыми сподоби нас выну славити и прославляти всесвятое имя Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивое заступление всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Введение во Храм Пресвятой Богородицы