Шрифт

4 декабря

Канон преподобных и богоносных отец наших Симеона и Саввы, ктиторов священныя обители Хиландарския на Святей горе Афонстей.

Симеона и Саввы святогорских
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь преподо́бных, гла́с 1:

Оби́тели Хиланда́рския свяще́нных строи́телей и Афо́на свети́льники, Се́рбии похвалу́, Симео́на велича́йшаго, преподо́бных ле́поту, и ро́д его́ чу́дный, — святи́теля, глаго́лю, Са́вву, — прииди́те, согла́сно почти́м, глаго́ля: моли́те Христа́ Бо́га о па́стве ва́шей, блаже́ннии, и о е́же Це́ркви свобо́дней бы́ти от обстоя́ний.

Кано́н святы́х, его́же краестро́чие по алфави́ту. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в и раздели́в мо́ре, Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Восто́к доброде́телей бы́в, со́лнце незаходи́мое, святи́телю о́тче, ны́не восхваля́ющему тя́ и прося́щему воспе́ти тя́, твои́ми моли́твами да́руй ми́ досто́йно, да воспою́ тя́, Са́вво святи́телю, о́тче на́ш.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Ца́рское презре́в благоро́дие, бога́тство и сла́ву, му́дре, и взе́м кре́ст, о́тче, на ра́мена, Христу́ после́довал еси́, чи́стым по́мыслом Ему́ сле́дуя, преподо́бне Са́вво, святи́телю изря́днейший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Земледе́лав доброде́тельми и труды́, се́мя боже́ственное в душа́х, о́тче, ве́рных посе́ял еси́, и ны́не стори́чествующий кла́с боже́ственных де́л возда́л еси́ Земледе́лателю и Творцу́, Симео́не, ве́рных похвало́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоявле́ния Тебе́ ра́ди удосто́ися, Богоблагода́тная, сме́ртное естество́, Неодержи́маго бо во чре́ве Твое́м обита́вшаго, па́че ума́ и сло́ва, Благослове́нная, родила́ еси́, пребыва́ющи Де́ва, Чи́стая.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Да́ры светода́тельными озаре́н, преподо́бне, де́монский мра́к всеце́ло отгна́л еси́ и све́т возсия́л еси́ в се́ни сме́ртней седя́щим, те́мже тя́, Са́вво, почита́ем.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

На Го́спода всю́, боже́ственнии преподо́бнии, возложи́вше наде́жду, ника́коже поколеба́стеся, е́же отпа́сти от лу́чшаго стоя́ния, но зако́нно соверши́сте боже́ственное тече́ние ума́ пра́востию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Жития́ чи́стаго улучи́ти потща́вшеся, пло́ть на земли́, богоно́снии, умертви́ли есте́, и ны́не безсме́ртную ча́сть насле́довали есте́, Христу́, блаже́ннии, соца́рствующе.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: В се́нь сме́ртную впа́в, Чи́стая, Тя́ призыва́ю, боже́ственную по́мощь Твою́ ско́ро посли́ ми́, я́ко да спасе́н бы́в, досто́йно любо́вию ублажа́ю Тя́, я́коже прорекла́ еси́.

Ин конда́к, гла́с 4:

Дне́сь Симео́н с Са́ввою, блаже́ннии, в ду́се прише́дше, спаса́ют от обстоя́ний па́ству и́х: си́и бо Тро́ицу пропове́даша Еди́наго Бо́га, Це́ркве яви́шася утвержде́ние, в преподо́бных мироточи́вый и во святы́х чудотво́рец: си́и бо показа́шася царе́й похвала́ и наро́да и́х кре́пость.

Седа́лен, гла́с 8:

Ду́шу преда́вше любви́ Христо́вы, земна́я вся́ оста́вивше му́дре, всели́стеся, преподо́бнии, в пусты́нях и гора́х: вкуси́вше бо от дре́ва ве́дения, сла́внии, а́ки от во́д таи́нницы, Ангельски возсия́ли есте́. Те́мже тму́ плотску́ю превозше́дше, мра́к де́монский отгна́ли есте́, блаже́ннии Симео́не и Са́вво сла́внии: моли́те Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти любо́вию пра́зднующим святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва: И ны́не, Богоро́дичен:

Яко Всенепоро́чная Неве́сто Творца́, я́ко Неискусому́жная Ма́ти Изба́вителя, прия́телище я́ко су́щи Уте́шителя, Всепе́тая, беззако́нию мя́ су́щи скве́рно жили́ще и де́монов игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся от си́х злоде́йствия мя́ изба́вити, све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши, Светода́тельная и Нетле́нная, [отжени́ о́блак страсте́й и вы́шняго] прича́стия сподо́би и Све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Наи́тие Боже́ственнаго Ду́ха яви́ вы́ свети́льники, чудесы́ сия́ющия, Симео́не и Са́вво всехва́льнии.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Боже́ственным озаре́нием вверя́еми, яви́стеся а́ки огни́ просвеща́юще ве́рных все́х по́мыслы, всеблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Врачева́ний благода́ть Влады́ка все́х ва́м дарова́ и вла́сть изгоня́ти нечи́стыя ду́хи, отцы́ досточу́днии.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: В не́дрех Седя́й, Чи́стая, Отчих, ны́не в Твои́х не́дрех, Чи́стая, почи́, тле́нное естество́ исправля́я.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Благода́тныя струи́ изгоня́ющия неду́ги и вла́сть на ду́хи нечи́стыя дарова́ тебе́ Христо́с, му́дре, естество́ бо, о́тче, победи́в, па́че естества́ даро́в Ду́ха прича́стник бы́л еси́.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Чи́стым умо́м и души́ кре́постию, богоблаже́нне, вра́жия вся́ наве́ты на зе́млю низве́ргл еси́, Кре́ст, я́ко ски́петр, восприи́м на ра́мена со Са́ввою, всеблаже́ннии.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со безпло́тными, с преподо́бными же, и святи́тели, со апо́столи соверша́ем ва́ше торжество́, богоно́се Са́вво со отце́м твои́м Симео́ном, согла́сно всегда́ ва́с ублажа́юще.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моля́щи не преста́й о воспева́ющих Тя́, Свята́я Влады́чице, Сы́на Твоего́ и Бо́га и Влады́ку и Го́спода, я́ко да да́ст все́м на́м оставле́ние грехо́в и ра́йских бла́г наслажде́ние.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Исто́чник исцеле́ний животворя́щий, вои́стинну, гро́б тво́й соде́лася, Симео́не, ему́же предстоя́ще вси́, ве́рнии, исцеле́ния восприе́млем.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Житие́ твое́ знамени́то, сла́ва, о́тче, ве́чна, пу́ть же тво́й све́тел, кончи́на честна́, пред Го́сподем Бо́гом твои́м, Са́вво сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Отве́ргл еси́ су́щую на земли́ че́сть и сла́ву легкоги́бнущую, ве́чный же живо́т и достоя́ние непоколеби́мое, всеблаже́нне, восприя́л еси́, в небе́сных селе́ниях водвори́вшись незы́блемейше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вседержи́телевою си́лою, вся́ нося́й, во объя́тиях Твои́х, я́ко сме́ртный носи́мь бе́, Де́во Всенепоро́чная, избавля́я на́с от руки́ вра́жия.

Конда́к, гла́с 2:

Го́рнюю жи́знь возлюби́вше, сла́внии, жи́знь су́щую на земли́ презре́сте. Сего́ ра́ди, в вы́шних со Ангелы всегда́ лику́юще, моли́те о все́х на́с.

Икос:

Кто́ возмо́жет досто́йно похвали́ти твои́х натрижне́ний и подвиго́в и трудо́в мно́гих сла́ву и вели́чие? Но моли́твами твои́ми спомози́ ми́, и да́ждь ми́ благода́ть Ду́ха, я́ко да изреку́ твоя́ боре́ния ве́рно, и воспою́ па́че сло́ва си́лу твою́ и кре́пость, всеблаже́нне, е́юже кова́рнаго врага́ посрами́л еси́, Са́вво богоно́се с Симео́ном богому́дрым, не преста́йте моли́ти о все́х на́с.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Изба́вите от вся́каго вре́да и плене́ния вра́жескаго ва́рварскаго, прибега́ющия к ва́шей боже́ственней защи́те, о Симео́не хва́льне с Са́ввою, во ве́ки.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Те́ло, ду́шу же, и се́рдце, и по́мысл, и у́м очи́стивше, в небе́сный ны́не преста́вистеся бра́чный черто́г, о Симео́не хва́льне с Са́ввою, во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Же́зл си́лы держа́ — спаси́тельный Кре́ст, Са́вво, до́бле, испыта́ния терпели́во подъе́млеши, великоду́шно воспева́я: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты́ мя́ спаси́, Де́во, и исхити́ из руки́ борю́щаго и кова́рнаго врага́ человекоуби́йцы, я́ко да пою́, спаса́емый, Твою́ сла́ву во ве́ки.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Подви́жническому жи́тельству предава́я себе́, [блаже́ннии, вы́шшаго богомы́слия дости́гли есте́,] прия́телище показа́вшеся вмести́тельное Ду́ха Животворя́щаго, пою́ще непреста́нно: лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Преста́вившися, предвари́л еси́ во гра́д Сио́н, во оби́тели же ве́чныя приспе́л еси́ и небе́сную ча́сть за труды́ обре́т, со Ангельскими ликостоя́нии воспева́еши: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Всесве́тел, я́ко со́лнце, пусты́ни просвети́л еси́, мра́чныя отгна́в де́моны, и сто́лп всесве́тел, досяза́ющь до не́ба, бы́л еси́, чудотво́рная сия́ния испуска́я, взыва́л еси́ непреста́нно: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Неве́сто Бо́жия Всенепоро́чная, прибега́ющия к Тебе́ исхити́ от пле́на страсте́й, и самовлады́чнюю свобо́ду, Чи́стая, Це́ркви правосла́вных пода́ждь, ве́рою пою́щим: свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Ра́дости и весе́лия духо́внаго все́х ва́ша па́мять исполня́ет, сла́внии, ве́рою и любо́вию сию́ пра́зднующих.

Припев: Преподобнии Симеоне и Савва, молите Бога о нас.

Псалмы́ и пе́нии ны́не ва́с похваля́ем и ублажа́ем в пе́снех дне́сь, к Боже́ственному хра́му ва́шему прибега́юще.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

О, о́тче богоно́се, Са́вво иера́рше с Симео́ном, отце́м твои́м, моли́теся о на́с, почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Благолюби́вая Де́во, озло́бленную грехо́м ду́шу мою́ удобри́, Всеблаго́е Сло́во пло́тию носи́вшая.

Свети́лен:

Чудотво́рцы свети́льницы, Симео́не со Са́ввою, уврачу́йте ду́ши на́ша и телесе́ неду́ги, от Го́спода прии́мше благода́ть исцеле́ний.

Молитва

К вам, о святи́и преподобнии Симеоне и Савво, я́ко путево́дным свети́льникам, дея́ньми свои́ми освети́вшим путь Небе́снаго восхо́да, аз многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мои́ ум и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаря́ем и подкрепля́ем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в Небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Симеона и Саввы святогорских