Шрифт

26 декабря

Канон священномученику Гавриилу, патриарху Сербскому

Святаго священномученика Гавриила, патриарха Сербскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Непра́ведным судо́м осужде́н бы́в и пове́шен, я́ко же́ртва свяще́нна, жива́ и одушевле́нна, Влады́це своему́ Христу́ пожре́н бы́л еси́, те́мже и же́ртвеннику небе́сному прия́т бы́л еси́, священному́чениче Гаврии́ле приснопа́мятне.

Кано́н священному́ченика, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви, в мо́ри дре́вле лю́ди наста́вльшему и в не́м фарао́на со всево́инством погрузи́вшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Ду́шу мою́, и се́рдце, и у́м, просвети́, молю́ся, и наста́ви мя́, приснопа́мятне, благоче́стно пе́ти по́двиги твоя́.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Оде́ждами, я́же от кро́ве, обле́клся еси́, о́тче Гаврии́ле, и во Свята́я восте́кл еси́, венча́емь све́тло сла́вою святы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благосло́вием му́ченическим украша́емь, сохраня́й на́с, и вся́ ве́рою пра́зднующия твою́ па́мять, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пре́жде Тебе́ Ро́ждшагося из Отца́, родила́ еси́, пребыла́ же еси́ нетле́нна, и по рождестве́ Де́ва, те́мже Тя́ и́стинную Богоро́дицу испове́дуем, Препе́тая.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Непло́дствовавший мо́й у́м плодоно́сен, Бо́же, покажи́ ми, Де́лателю до́брых, Насади́телю благи́х, благоутро́бием Твои́м.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Лико́м свяще́нным, блаже́нне, счиня́емь, с ни́миже о ми́ре моли́ся Христу́, да изба́вит на́с от вся́каго зла́ и сподо́бит Ца́рствия Своего́ небе́снаго.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Единосу́щное Сло́во пропове́дал еси́, Его́же ра́ди му́ченическую сме́рть претерпе́л еси́, те́мже и вене́ц сла́вы от Него́ прия́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Соверше́нным све́том осия́емь, любве́ Боже́ственныя испо́лнен бы́л еси́, му́ченическими же венцы́ украси́вся, всели́лся еси́ в Ца́рство небе́сное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Родила́ еси́ во́лею Отчее Сло́во, наи́тием Боже́ственнаго Ду́ха, Пресвята́я Де́во Ма́ти, архиере́ев сла́во, те́мже Тя́ пое́м и велича́ем.

Седа́лен, гла́с 4:

Основа́ние име́я в Ева́нгелии, па́стырь наре́клся еси́ и святи́тель че́стен, богоблаже́нне Гаврии́ле, кро́вию же муче́ния себе́ украси́л еси́, и к невеще́ственным лико́м преста́вился еси́, с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га, поми́ловати ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен, гла́с то́йже:

Тебе́ прибега́ем вси́, Ма́ти Бо́жия, изба́ви на́с во все́х напа́стех, очище́ние испроси́ на́шим прегреше́нием, еди́на Ты́ челове́ком еси́ исправле́ние.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, слу́х Твоего́ и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́, и диви́хся, и возопи́х: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Твою́ па́мять пра́зднующия ве́рою, сохраня́й, приснопа́мятне Гаврии́ле, ми́лостива творя́ Христа́ Бо́га на́шего.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Гее́нскаго огня́ потщи́ся изба́вити на́с, богоблаже́нне Гаврии́ле, све́тлое жили́ще доброде́телей соверши́, и Све́та невече́рняго сподо́би.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ангельским лико́м сочта́вся, свя́те, просвеща́еши свы́ше чуде́с заря́ми ду́ши пою́щих тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Алчущия лю́ди Твоя́ Боже́ственных бла́г испо́лни, Всесвята́я Де́во Ма́ти, и не оста́ви на́с, и́же Тя́ устна́ми и душе́ю пропове́дуем.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Мглу́ души́ моея́, Спа́се мо́й, разгна́в све́том за́поведей Твои́х, озари́ мя, я́ко еди́н Ца́рь ми́ра.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Ве́мы тя́ до́блественна му́ченика и исцеле́ний исто́чника, святи́телю Гаврии́ле богому́дре, и Це́ркве утвержде́ние.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Разжега́емь сла́достне Христо́вым жела́нием, пло́ть покори́л еси́ ду́ху, пома́зався я́ко мѵ́ром му́ченическою кро́вию, те́м сла́вы безсме́ртныя сподо́бился еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Иису́са Христа́, от Отца́ возсия́вшаго пре́жде денни́цы, испове́дая, пострада́л еси́ да́же до кро́ве, те́мже тя́ по до́лгу сла́вим.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мно́гих прегреше́ний зно́ем иста́явшую ду́шу мою́, прохлади́ хода́тайством Твои́м, Де́во Чи́стая, и очи́сти от вся́кия нечистоты́, Ты́ бо еси́ вои́стинну де́вству и чистоте́ вмести́лище.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Бе́здна мя́ мно́га грехо́вная окружа́ет, и вопию́ Ти, проро́ка подража́яй: от тли́ мя́, Го́споди, возведи́.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Испо́лнен бы́в любве́ Боже́ственныя, Христа́ де́рзостно испове́дал еси́, и венцы́ му́ченическими украси́лся еси́.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Ласка́ния безбо́жных ту́рков оплева́л еси́, не убоя́вся мучи́телей, ниже́ сме́рти, но за Христа́ до́блественно пострада́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Огнепа́льною любо́вию прилепи́вся Христу́, укрепи́лся еси́ ду́хом, мучи́тельское свире́пство низложи́л еси́, и вене́ц от Бо́га досто́йно прия́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Из утро́бы Твоея́ Вопло́щшагося песносло́вяще, Тя́ славосло́вим, я́ко Ма́терь Бо́жию, и ра́достно вопие́м Ти́: ра́дуйся, Обра́дованная, Пречи́стая.

Конда́к, гла́с 4:

Первопресто́льник и иера́рх и́стинный бы́л еси́, Истине Христу́ после́довал еси́, муче́ния венце́м и свяще́нства ма́стию и́стинно просия́л еси́, за и́стину до́блественно пострада́в, и́стинное и богови́дное насле́дие получи́л еси́.

Икос:

Яко ра́б, ве́рный и свяще́нный, вше́л еси́ в ра́дость Го́спода твоего́, ты́ бо тала́нт ве́ры страда́нием твои́м многосугу́бо израсти́л еси́, име́я кре́пость непобеди́му, держа́ву неизме́нну и непретво́рну, процве́л еси́ страда́ний плоды́ оби́льны, те́м за и́стину до́блественно пострада́в, и́стинное и богови́дное насле́дие получи́л еси́.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Пе́щь дре́вле всегремя́щую угаси́вый и о́троки ту́чею духо́вною ороси́вый, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Вои́стинну ве́сь лику́я, богоблаже́нне Гаврии́ле, с му́ченическими собо́ры, ра́дуяся, пое́ши: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Ума́ чистото́ю и души́ све́тлостию сия́я, яви́лся еси́ на земли́ хра́м Христо́в, прему́дрости сокро́вище; ны́не же на небесе́х ца́рствуеши со Влады́кою тва́ри, Ему́же пое́м: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Честна́ пред Го́сподем сме́рть твоя́ вои́стину, и́бо за Христа́ пострада́л еси́; не оста́ви ста́до, е́же стяжа́л еси́ труды́ твои́ми, но моли́ улучи́ти дерзнове́ние в де́нь Суда́ и на́м, пою́щим: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ро́ждшую пло́тски ми́рови Све́т Иже от Све́та, свяще́нными гла́сы Тя́, добро́ту Иа́ковлю, пое́м Богоро́дице Всенепоро́чная: Ты́ бо на́м еси́ стена́ и по́мощь необори́мая.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: От не су́щих во е́же бы́ти Приве́дшаго сло́вом вся́, по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Единаро́днаго Сы́на Бо́жия испове́дал еси́, Ему́ Еди́ному служи́л еси́, о Не́мже непреста́нно взыва́я: по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Све́том богопозна́ния просвети́ мя́, священному́чениче Гаврии́ле приснопа́мятне, да вы́ну Христа́ сла́влю и глаго́лю: по́йте и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тезоимени́те кре́пости Бо́жия, кре́пок бы́л еси́ во страда́нии, и сме́рть подъя́л еси́, взыва́я: по́йте и превозноси́те Христа́ во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Купина́, я́же пре́жде прообразова́ше стра́нное та́инство Рождества́ Твоего́, неопа́льна пребы́вши, Пренепоро́чная: и́бо о́гнь Божества́ родила́ еси́, и неопа́льна пребыла́ еси́, Отрокови́це, те́мже Тя́ вси́ ро́ди пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Преесте́ственно пло́тию заче́ншую во чре́ве, от Отца́ безле́тно предвозсия́вшее Сло́во, в пе́снех немо́лчных велича́ем, ве́рнии.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Вене́ц благода́тей положи́ся на главе́ твое́й, богоблаже́нне Гаврии́ле, я́ко сконча́вшему тече́ние, и соблю́дшему ве́ру некра́дому, и пра́ведных чи́нове красно́ тя прия́ша.

Припев: Священномучениче Гаврииле, моли Бога о нас.

Уста́, глаго́лющая беззако́нно на тя́, загради́шася, ты́ же возвы́шен на дре́во, Христу́ уподо́бился еси́, Его́же моли́ да спасе́т ду́ши на́ша.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Юдо́ль плаче́вную оста́вил еси́, и в небе́сных черто́зех всели́лся еси́, прие́млющи же Бо́жию све́тлость, неви́димых добро́ты я́вственно смотря́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Отрокови́це Чи́стая, Ма́ти Пренепоро́чная, души́ моея́ озлобле́ние исцели́, и се́рдце укрепи́, ро́ждшая Преблага́го Сло́ва Христа́, все́х ублажа́юща и укрепля́юща.

Свети́лен:

Трисо́лнечнаго Божества́ Све́т невече́рний просия́ в тебе́, Гаврии́ле преблаже́нне, соде́ла тя́ чи́стое прия́телище Боже́ственных дарова́ний, сего́ ра́ди и всели́лся еси́ в небе́сных черто́зех, иде́же мо́лишися о все́х на́с.

Молитва

О святы́й уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Гаврииле! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго священномученика Гавриила, патриарха Сербскаго