Шрифт

24 декабря

Канон преподобному Даниилу Столпнику

Преподобнаго отца нашего Даниила Столпника
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 1:

Терпе́ния сто́лп бы́л еси́, ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне, Иову во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих, и безпло́тных жи́тельству сы́й в телеси́, Дании́ле, о́тче на́ш, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Канон. Гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Пе́сньми благовосхвали́ти хотя́щу па́мять твою́, блаже́нне, светоно́сную ми́ зарю́, Дании́ле, с небесе́ низпосли́.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Ве́лие со́лнце и́стинно, о́тче, возсия́л еси́ конце́м, доброде́телей све́тлостию озаря́яй ве́рных собра́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Зако́ном Влады́чним, о́тче, повину́яся, умертви́л еси́ воздержа́нием пло́ть и повину́л еси́ сию́ ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ве́сь Челове́к яви́ся, пребы́в е́же бе́ и по воплоще́нии, и́же из Тебе́, Богоро́дице, роди́выйся неизме́нный Госпо́дь.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Жезло́м воздержа́ния страсте́й мо́ре, о́тче, растерза́в, преше́л еси́ непотопле́н, и го́ру дости́гл еси́ и́стиннаго безстра́стия, и Бо́гу бесе́довал еси́ ума́ чистото́ю.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Возше́д на высоту́ доброде́телей, зна́емь бы́л еси́ ми́ру: на столпе́ бо стоя́ возвы́шен и сия́нием пресла́вных чуде́с озаря́яй ве́рою к тебе́ притека́ющия.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Водруже́н на ка́мени Бо́жия зна́ния, все́ми козньми́ бесо́вскими яви́лся еси́ непоколеби́мь: на сто́лп у́бо те́ло твое́ на земли́ возвы́сил еси́, ду́шу же впери́л еси́ к небе́сным.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Изба́ви мя́ страсте́й наше́ствия, Влады́чице, и борю́щия мя́ враги́ ны́не пребори́; утверди́ мя на ка́мени Бо́жия во́ли, ду́шу мою́ просвети́, две́ре Боже́ственнаго Све́та.

Седа́лен, гла́с 1. Подо́бен: Гро́б Тво́й.

На сто́лп тебе́ сама́го возвы́сив, о́тче, воздержа́нием, Дании́ле, пло́ть изнури́л еси́. Те́м и Ду́ха сосу́д досто́ин бы́л еси́; благода́ть же Боже́ственную восприе́м, треблаже́нне, неду́г вся́кий отго́ниши ве́рою чту́щих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва, непреста́нно моли́ о воспева́ющих Тя́, пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно сла́вящим Тя́.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Яко светоза́рное со́лнце, о́тче приснопа́мятне, на столпе́ блиста́юща ви́дел еси́ Бо́жия раба́ Симео́на и истека́ющими от того́ Боже́ственными светлостьми́ Боже́ственно озари́лся еси́, Дании́ле, и во сле́д того́ жи́тельства ходи́л еси́.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Де́монския полки́ ору́жием ве́ры победи́л еси́, струя́ми же потопи́л еси́ моли́тв, па́губу те́х, о́тче, отгна́в, ю́же творя́ху пла́вающим, и спа́сл еси́ ве́рою Бо́гу песнопою́щия: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Возстолпля́я, о́тче, тебе́ сама́го, всеблаже́нне, всено́щне стоя́л еси́, я́ко безпло́тен, не высо́ко душе́вное о́ко стяжа́в и чи́сто, я́коже зерца́ло, Ду́ха зарю́ и Боже́ственная явле́ния чи́стым по́мыслом прие́мля.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зако́ни в Тебе́ естества́ обновля́ются: Законода́вца бо Сло́ва родила́ еси́, па́че вины́ я́ко и́стинно, Пречи́стая, и Сло́ва, безслове́сия изба́вльшаго ро́д челове́ческий, ве́рно песнопою́щих: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Да безсме́ртныя сла́вы получи́ши, плотска́я умертви́л еси́ жела́ния, о́тче, и страсте́й стремле́ния обузда́л еси́ воздержа́ния труды́, и река́ чуде́с яви́лся еси́, и исто́чник врачева́ний, приснопа́мятне.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Еже хожда́ше стезею́, о́тче, на земли́, Симео́н чу́дный, во у́жасе, блаже́нне, бы́вшу тебе́ яви́ся, показу́я тебе́ со двема́ Ангелы, — гряди́, — вопия́, — и ста́ни у мене́, к Бо́гу возвыша́яся благода́тию.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Просвеща́емь заре́ю, о́тче, невече́рнею и Боже́ственным осия́нием, бесо́вский мра́к и страсте́й мглу́ отгна́л еси́ и яви́лся еси́ сто́лп светови́ден и ле́ствица, и́стинно к Бо́гу ве́рныя возводя́щая.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Влады́ку ро́ждшая, яви́лася еси́ превы́шши го́рних си́л и земны́х естество́ обожи́ла еси́, Отрокови́це Богоневе́стная. Те́м Богоро́дицу Тя́ всеи́стинную душе́ю и язы́ком, ве́рнии, Де́во, сла́вим.

Пе́снь 6.

Ирмос: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Ум тво́й к Бо́гу приближе́нием облиста́емь, нея́тен сла́достей огне́м, о́тче, пребы́сть, и страсте́й го́рнший, и к пло́ти пристра́стия вы́шший.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Во́д животво́рных дарова́ний Ду́ха испо́лншися твоя́ душа́, богому́дре всеблаже́нне, ре́ки источи́ врачева́ний и́стинно, то́ки страсте́й суша́щия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя́, Предста́тельницу, ве́рнии, и сте́ну вси́ стяжа́хом, во глубине́ злы́х и молве́ скорбе́й при́сно бе́дствующе, Богоро́дице, еди́на земны́х прибе́жище.

Конда́к, гла́с 8. Подо́бен: Яко нача́тки.

Якоже звезда́ многосве́тлая, ты́, возше́д, блаже́нне, на сто́лп, ми́р просвети́л еси́ преподо́бными де́лы твои́ми и тму́ пре́лести отгна́л еси́, о́тче. Те́мже мо́лим тя́: и ны́не облиста́й в сердца́х ра́б твои́х незаходя́щий све́т ра́зума.

Икос:

Пе́снь скве́рна к похвале́нию по́двиг твои́х, о́тче, прино́сится: не и́мам бо чи́сто се́рдце мое́, я́ко сие́ сра́мно окаля́х, но пода́ждь ми́ сло́во, свя́те, чи́сте воспе́ти твое́ житие́, ему́же удиви́шася вои́стинну и Ангели, и́бо бы́л еси́, я́коже безтеле́сен, прие́м све́т незаходя́щий ра́зума.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Чи́ни Ангельстии твоему́ стоя́нию удиви́шася, всеблаже́нне богоно́се: с те́лом бо те́х жи́тельство восприе́м, взыва́л еси́: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Высото́ю невеще́ственнаго жи́тельства и проро́чества сия́я светозаре́нием, врачева́ний на́м облиста́л еси́ лучи́, благоче́стно чту́щим тя́, Дании́ле чудоно́сне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Разреши́ страсте́й мои́х мглу́ све́тлостию, всеблаже́нне, твоея́ моли́твы и на стезю́ жи́зни наста́ви, вопию́ща: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ми́лостива мне́ бу́ди, Де́во, и уя́звлена мя́ ору́жием греха́ врачевство́м Твоея́ моли́твы излечи́, благослове́н, зову́ща, Пло́д чре́ва Твоего́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Жела́ний коне́чное, до́брых кра́йнейшее, о́тче, богоно́се, изве́стно дости́гл еси́, кри́лы облегчева́яся доброде́тельных дея́ний, и со безтеле́сными, Дании́ле, взыва́еши: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Бо́жия тя́ си́ла проявле́нне укрепи́вши, терпе́ти зимы́ злосту́жное сотвори́, и со́лнца зно́й, и гни́лости твоея́ пло́ти, и от нея́ бы́вших черве́й озлобле́ние, вопию́ща: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Но́вый Иов ты́ яви́лся еси́, Дании́ле досточу́дне, мно́жеством искуше́ний обдержи́м и скорбе́й, Дави́дову кро́тость, и Иа́ковле беззло́бие, и целому́дрие Ио́сифово подража́л еси́, вопия́ благода́рственне: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Богоро́дицу, Влады́чице Всесвята́я, му́дрствующии Тя́, глаго́лом после́дующе Твои́м, Всепе́тая, Тя́ ны́не блажи́м, я́ко Бо́га блаже́ннаго родила́ еси́ на́м, Его́же, во дву́ существа́х, еди́ней же ипоста́си, воспева́юще, вопие́м: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́дие, превозноси́те во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Се́, тебе́ две́ри небе́сныя отверзо́шася, преста́вльшемуся и тече́ние сконча́вшему, о́тче, и Ангелов чи́ни восприя́ша, Венцеда́вец же Христо́с сла́вою венча́ тя́ пра́вды. Его́же пою́ще, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Яко кри́н, о́тче, се́льный в раи́ воздержа́ния процве́л еси́ и, я́ко кипари́с, на высоту́ возвы́сился еси́ соверше́нства, я́ко ма́слина, псало́мски яви́лся еси́, ли́ца и сердца́ на́ша умаща́я еле́ем боле́зней твои́х.

Припев: Преподобне отче Данииле, моли Бога о нас.

Сто́лп тя́, основа́нием доброде́телей утвержда́емь, тва́рь позна́, забра́ло непоколеби́мо, чуде́с исто́чник, приста́нище благоути́шное, врачева́ний сокро́вище, прия́телище Ду́ха. Те́м твою́ дне́сь, Дании́ле, сотворя́ем па́мять.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Со́лнца дне́сь на́м возсия́ светле́е, преподо́бне, боже́ственная па́мять твоя́, ве́рных сердца́ просвеща́ющи све́том пра́вды, мра́к же отгоня́щи душетле́нных страсте́й: ю́же соверша́юще, благоче́стно воспева́ем тя́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пощади́ мя́, Спа́се, рожде́йся и сохрани́в Ро́ждшую Тя́ нетле́нну по рождестве́, егда́ ся́деши суди́ти дела́ моя́, беззако́ния презира́я и грехи́ моя́, я́ко безгре́шен, я́ко Бо́г, Ми́лостив и Человеколю́бец.

Молитва преподобному Даниилу Столпнику

О преподобне и богоносне отче наш Данииле, ублажаем велия подвиги жития твоего, — скорби лютыя, болезни, искушения, им же победоносец предивный показался еси. Величаем дарования благодати Господней, тобою многочестне и многообразне явленныя болящим и скорбящим, грешным и заблудшим во спасение их. Поминаем тебе наставника премудраго, иже глагола людем словеса учительная от слова Господня, души умиляющия и умы и сердца к Богу обращающия. Молимся тебе: не забуди, о, преблаженне отче, веры нашея к тебе и надежды упования нашего на тебе, пред святою иконою твоею присно предстоящих и тепле молящихся. Сподоби нас, умно взирающих на скончание жительства твоего, подражати вере и любви твоей. Поминай нас, недостойных, во святых твоих и благоприятных молитвах к Богу, яко священник Божий, предстоя Престолу Вседержителеву. Молим тя, великий молебниче и чудотворче святый, буди нам всегда утешитель, целитель, помощник и заступник, и покровитель, и наставник верен. Не премолчи, вопия за ны ко Господу, да с терпением течем на предлежащий подвиг спасения душ наших, взирающе на тебе, святый учителю наш, и благочестно и праведно, в единении духа, в единомыслии веры и любве поживем в нынешнем веце; в будущем же да сподобимся славити благодать и человеколюбие Единаго в Троице славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго отца нашего Даниила Столпника