Шрифт

23 декабря

Канон святаго Иоанна, деспота Сербскаго

Святаго Иоанна, деспота Сербскаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Ди́вен, творя́й пресла́вная чудеса́ и прославля́яй по кончи́не сла́вящия Тя́, нетле́нная телеса́ и́х явля́я и чудоде́йствии лю́ди обогаща́я во сла́ву свята́го и́мене Своего́, дарова́вый на́м те́ло уго́дника Своего́ Иоа́нна, моля́щагося о душа́х на́ших.

Кано́н, гла́с 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Ликовству́юще пе́сньми, благочести́ваго Иоа́нна де́спота, соше́дшеся дне́сь, по достоя́нию восхва́лим, я́ко мно́гих чуде́с пода́теля оби́льна, мо́лится бо о на́с Го́сподеви. Те́м и мы́ с ни́м возопие́м: сла́ва смотре́нию Твоему́, Го́споди.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Угрин о́н, а́ще и инове́рен бя́ше, но егда́ ви́де ва́с, о́троцы преблаже́ннии, жа́луя сиро́тства ва́шего, ра́достно ва́с прие́млет, и подае́т ва́м Си́рмию во обдержа́ние, и, зря́ красоту́ лица́ ва́шего, диви́тся: красне́йши же душе́ю вои́стинну яви́стеся, о преблаже́ннии! Те́м с ва́ми воспое́м: сла́ва смотре́нию Твоему́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вельми́ тя хра́бра и оружено́сна на сопроти́вныя Бо́г показа́, отгоня́ и́х от ста́да твоего́, а́ки во́лки суро́выя, соблюда́я лю́ди оте́чества твоего́ неврежде́ни, и ны́не мо́лим тя́, преблаже́нне Иоа́нне: сохрани́ и на́с, служи́тели твоя́, от нахожде́ний ча́д ага́рянских, да вси́ пе́снь пое́м: сла́ва смотре́нию Твоему́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Алава́стр, Чи́стая, мы́сленный Ты́ еси́, мѵ́ра, излия́вшагося на зе́млю с небесе́; и мене́ ны́не благоуха́ния испо́лни, да воспою́ пе́снь: чу́дная дела́ Тобо́ю сотвори́ Сы́н Тво́й и Бо́г, Пречи́стая Де́во.

Пе́снь 3.

Ирмос: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Тебе́ отню́д невозмо́же, блаже́нне, ничто́же от Правосла́вия отлучи́ти: ни сиро́тство роди́телей, ни чужестра́нствие, ниже́ цве́т ю́ности. Стра́х Бо́жий в се́рдце твое́м име́я, после́довал еси́ стопа́м роди́телей твои́х, до́йде и пости́же с ни́ми вку́пе во дворы́ Госпо́дни, веселя́ся, вопия́: спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

О, я́ко Бо́гу изво́лившу просла́вити святы́я Своя́, та́ко и просла́ви. Юноша не́кий на одре́ слежа́ше о́смь ле́т, от враче́в исцеле́ния не получи́, слы́ша зна́мения и чудеса́, де́ема тобо́ю, преблаже́нне, отцу́ и ма́тери глаго́лаше: неси́те мя́ к моще́м пра́веднаго Иоа́нна, да и а́з насы́щуся, я́ко пе́с, от крупи́ц, па́дающих от трапе́зы бога́таго. Оле зна́мений и чуде́с де́емых! Еще́ ему́ во врата́ це́ркве Богома́тере внесе́ну бы́вшу, здра́в бы́сть, я́ко и не боле́, ве́лиим гла́сом возопи́: моли́твами пра́веднаго Иоа́нна спасе́ мя́ десни́ца Твоя́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не весе́лия испо́лнися хра́м Богома́тере, в не́мже лежи́т сокро́вище неги́блемо, те́ло блаже́ннаго, чудесы́ удивля́емо: вси́ у́бо, приближа́ющеся к ра́це моще́й его́ с ве́рою, исцеле́ния да́ры прие́млют, здра́ви отхо́дят и, Бо́га благодаря́ще, пою́т: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Изба́ви на́с гее́нны и вся́каго преще́ния в ча́с Суда́, рабы́ Твоя́, Пренепоро́чная, и прича́стники сотвори́ Сы́на и Бо́га Твоего́ Ца́рствию, да вси́ пое́м Ему́: спасе́ на́с десни́ца Твоя́, Го́споди.

Седа́лен, гла́с 4.

Яко цве́т прекра́сен, процве́л еси́ во оте́чествии твое́м, благоро́дне Иоа́нне, и́маши бо мо́щи твоя́, пребыва́ющия во хра́ме Бо́жия Ма́тере, и лежа́щия в честне́й ра́це, це́лы, невреди́ми, я́ко кри́н благоуха́нный и я́ко ки́тра доброво́нная, облагоуха́ющая вся́, приходя́щия к ни́м с ве́рою, и исцеле́ний да́ры невозбра́нно подава́ющая, и ны́не не забу́ди рабы́ твоя́, мо́лимся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Яже от все́х родо́в предъизбра́нная, от все́х проро́ков пронарече́нная, и от все́х челове́к препросла́вленная, и от Ангел удивля́ема, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, удиви́ на ны́ ми́лость Твою́. Умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, изба́витися на́м от вся́каго зла́, да Тя́ непреста́нно, я́ко Ма́терь Бо́жию, велича́ем.

Пе́снь 4.

Ирмос: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра Отча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Ру́це твои́, преблаже́нне, име́я просте́рте к тре́бующим и маломо́щныя заступа́я, бога́тство твое́ во утро́бы ни́щих влага́я, отону́дуже тя́ Богатода́вец Христо́с сугу́бою мздо́ю обогати́ и дарова́ тебе́ с роди́тели твои́ми ве́чное наслажде́ние. Моли́теся, святи́и, та́мо и на́м с ва́ми улучи́ти ма́лое утеше́ние, да вси́ пое́м: ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Наказу́я словесы́ твоя́ лю́ди, преблаже́нне, и бди́те, моли́теся, глаго́ля, и внима́йте, не ве́мы бо, в ко́й ча́с та́ть прии́дет; кре́пко ста́нем, не пощади́м пло́ти на́шея, проти́ву бра́ни бори́теля ополчи́мся, Бо́га Помо́щника призове́м, да держа́ву оте́чества на́шего сохрани́т; сохрани́ и на́с, свя́те, моли́твами твои́ми, пою́щия: ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Еще́ от ю́ности, свя́те, Бо́га любя́, Того́ ища́, Того́ гоня́, до́ндеже и пости́гл еси́, и То́й тя́ во весе́лие прия́т, и оби́тель в тебе́ Ду́ха Свята́го сотвори́, и просла́ви во вселе́нней чудесы́ в хвалу́ и увере́ние ро́ду на́шему. Да вси́ вопие́м: ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ди́вный и прекра́сный ли́че, свята́я и богоизбра́нная четвери́це, мы́, смире́ннии служи́тели ва́ши, мо́лимся: с Богоро́дицею и арха́нгелом Гаврии́лом моли́теся Христу́ Бо́гу изба́витися на́м безго́дныя боле́зни и го́рькия сме́рти, да Тя́ непреста́нно, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех велича́ем.

Пе́снь 5

Ирмос: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

И не хотя́щу ти́, блаже́нне Иоа́нне, де́спотства са́н вруча́ется ти́. Ты́ же, свя́те, я́ко во́ин кре́пок, обою́ду о́стрым ору́жием на ага́ряны хра́брствуя и Влады́це Христу́ безле́ностно рабо́тая, своего́ оте́чества лю́ди от бе́д избавля́я и на́с к небе́сному Ца́рствию направля́я, да вси́ зове́м: чу́дна дела́ Твоя́, Го́споди.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Ничто́же возмо́же ва́с премени́ти от богода́ннаго ва́м ра́зума и благоче́стия, о богоблаже́ннии: ни чужестра́нствия хожде́ние, ни иносла́вных вели́чество, но, я́ко адама́нти тве́рдии, соблюдо́сте телеса́ ва́ша чи́ста. Те́мже и Тро́ицы Святы́я жили́ще в себе́ сотвори́сте, и благода́ть Свята́го Ду́ха всели́ся в ва́с, и си́ла Бо́жия де́йствует ва́ми. Те́мже мо́лимся: и о на́с моли́теся Святе́й Тро́ице, я́ко те́плии на́ши засту́пницы, да вси́ зове́м: чу́дна дела́ Твоя́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ихже о́ко не ви́де, у́хо не слы́ша, и на се́рдце челове́ку не взыдо́ша, я́же угото́ва Бо́г лю́бящим Его́; ва́м сия́ дарова́нна бы́ша, о благочести́ве Стефа́не, преблаже́нне Макси́ме, Ангели́но преподо́бная и Иоа́нне пра́ведне, мо́лимся и мы́ получи́ти грехо́в проще́ние, ду́ш спасе́ние и теле́с здра́вие, и́ноком, и бельце́м, и все́м, приходя́щим к ра́це моще́й ва́ших, да вси́ зове́м: чу́дна дела́ Твоя́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вси́ к воде́ медото́чнаго Твоего́ исто́чника, Богоро́дице Де́во, еди́на ра́досте ро́да на́шего, притека́ем, зову́ще, Пресвята́я: ми́р испроси́ це́рквам Твои́м, да вси́ Сы́ну Твоему́ зове́м: чу́дна дела́ Твоя́, Го́споди.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зо́л душа́ моя́ испо́лнися и живо́т мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Ио́на: от тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Ко твоему́ оте́честву приити́ тебе́ сотвори́ Бо́г и не хотя́ща, преблаже́нне Иоа́нне, обогаща́я тя́ да́ры сла́вою немимотеку́щею. Те́м приходя́щии к ра́це моще́й твои́х почерпа́ют пи́во от исто́чника приснотеку́щаго, исцеле́ния от тебе́ бога́тыя да́ры, да вси́ зове́м: славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Аще и лише́ни роди́теля, но ва́с, о богоблаже́ннии, ке́сарь, в держа́ве свое́й че́стне назира́я и я́ко сиро́тства ва́шего жале́я, ца́рскими ва́с учрежда́ет; вы́ же, святи́и, я́ко рабы́ Бо́га Вы́шняго, и в чу́ждей земли́ непогреши́сте десна́го стоя́ния. И на́с та́мо приведи́те ва́шими моли́твами, пе́снь Бо́гу пою́щия: славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

По преставле́нии твое́м, Иоа́нне преблаже́нне, я́ко го́лубь целому́дренный, на фи́никс доброде́телей возше́л еси́, криле́ име́я позлаще́ни, и́маже возлете́в, в ра́йстей красоте́ водвори́лся еси́ и, боже́ственныя пи́щи наслажда́яся, с ра́достию пое́ши: славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Еди́ну Пречи́стую, еди́ну Нескве́рную молю́ Тя́, Отрокови́це: сла́стными оскве́рншуюся страстьми́ ду́шу мою́ окая́нную Твои́ми моли́твами очи́сти, да досто́йно воспою́ Сы́ну Твоему́, зовы́й: славосло́влю Тя́, Человеколю́бче.

Конда́к, гла́с 8. Подо́бен: Взбра́нной.

Прииди́те, достодо́лжно почти́м Иоа́нна, но́выя благода́ти служи́теля новопросла́вленнаго, сла́ву ве́ры на́шея и на́шего моли́твенника. Созыва́ет бо пе́ти благода́рными гла́сы и просла́вити Просла́вльшаго святы́я Своя́ и мо́лится о творя́щих па́мять его́ и о зову́щих ему́: ра́дуйся, Иоа́нне, но́вое процвете́ние.

Икос:

Вели́ка тя́ Се́рбстей земли́ свети́льника Бо́г показа́ в после́дняя времена́, Иоа́нне блаже́нне: неви́димо Христо́выя лю́ди непрестае́ши посеща́я и ско́рая исцеле́ния подава́я все́м, ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х. Те́м вси́ согла́сно вопие́м ти́ сия́: ра́дуйся, сто́лпе пресве́тлый, просвеща́я на́с чудесы́ и зна́меньми; ра́дуйся, отца́ благочести́ваго ко́рене; ра́дуйся, преподо́бныя ма́тере ве́тви прекра́сная; ра́дуйся, наги́х покрови́телю и плене́ных свободи́телю; ра́дуйся, я́ко восприя́л еси́ вме́сто тле́нных нетле́нныя; ра́дуйся, зри́телю Све́та Непристу́пнаго; ра́дуйся, са́де, новосажде́нный в ра́йстем селе́нии; ра́дуйся, я́ко лику́еши со Ангелы; ра́дуйся, о́блаче ро́сный, ве́рных сердца́ ороша́я; ра́дуйся, земли́ Се́рбстей засту́пниче; ра́дуйся, це́ркви твое́й све́тлое украше́ние; ра́дуйся, благочести́вым де́спотом на́шим ра́дование; ра́дуйся, во́ином правосла́вным во бра́нех кре́пкий помо́щниче; ра́дуйся, все́м на́м нело́жный храни́телю и похвало́. Ра́дуйся, Иоа́нне, но́вое процвете́ние.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы в Вавило́не иногда́ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще: отцев Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Красе́н виде́нием, красне́йший же душе́ю во исправле́ниих твои́х, свя́те, яви́лся еси́, е́же к Бо́гу име́л еси́, в таковы́х же тя́ и коне́ц пости́же, и процве́л еси́, блаже́нне Иоа́нне, я́ко фи́никс во дво́рех Го́спода твоего́, иде́же, веселя́ся, пое́ши: благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Яко дре́во ма́слинное при исхо́дящих во́д, псало́мски вои́стинну насажде́н еси́, и вся́, ели́ка а́ще плоди́т, успе́ют; та́ко и вы́, преблаже́ннии, принесо́сте пло́д красе́н Христу́ Бо́гу: Макси́ма блаже́ннаго и Иоа́нна пра́веднаго, Стефа́не де́споте и Ангели́но преподо́бная, те́мже и Христо́с ва́с вку́пе прия́т и введе́ в ра́йское селе́ние. Сподо́бите и на́с с ва́ми ра́дости Го́спода своего́, пою́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

В ле́то преставле́ния ва́шего, о богоблаже́ннии, обсире́ престо́л Се́рбскаго влады́чества, ага́рянская же ча́да, я́ко пси́ безобра́знии, нападо́ша на зе́млю люде́й оте́чества ва́шего. Вы́ же, святи́и, моли́твами ва́шими, я́ко пра́щею, отжени́те от ста́да своего́ и отны́не мече́м моли́тв ва́ших ссецы́те враги́ на́ша, мо́лимся, да Влады́це Христу́ непреста́нно пе́снь пое́м: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Украше́на красото́ю, ро́ждши Вседе́теля, утро́бою ши́ршая небе́с еси́, Де́во Всепе́тая, оледене́вшую ду́шу мою́ любо́вию Твое́ю прохлади́, у Сы́на же Твоего́ и Бо́га прича́стника Ца́рствия сотвори́, да Тя́ непреста́нно, Ма́терь Бо́жию, в пе́снех велича́ю.

Пе́снь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля и пла́мене благода́тию Твое́ю бы́вше, за́поведем Твои́м зело́ прилежа́ще, о́троцы вопия́ху: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Го́споди Бо́же мо́й, припа́даю и молю́тися, да осени́т на́с благода́ть Свята́го Ду́ха Твоего́, да возгласи́м пе́снь но́ву от у́ст недосто́йных, е́же похвала́ми просла́вити пра́здник уго́дника Твоего́ Иоа́нна и воспе́ти Тебе́, Бо́гу: да Тя́ тва́рь благослови́т во вся́ ве́ки.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

У Жениха́ Христа́ водворя́яся, на земли́ чуде́с лучи́ испусти́л еси́ и разли́чныя неду́ги и боле́зни от челове́к отгна́л еси́, от ковче́га моще́й твои́х благода́ть источа́еши и здра́вие о Бо́зе все́м подава́еши, преблаже́нне Иоа́нне. Те́м вси́ зове́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Мо́лимся тебе́, преблаже́нне Иоа́нне, та́мо, иде́же водвори́лся еси́ у Христа́ Царя́, со святы́ми веселя́ся, и на́с, мона́хи, и бельцы́, и вся́, служа́щия ти́, помяни́ во весе́лии Го́спода твоего́, пою́щия: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: На Тя́ всю́ наде́жду на́шу возложи́хом, Пречи́стая Де́во. Хра́м бо Тво́й святы́й четы́рьми мощми́ светосия́тельными краси́тся, удивля́ют бо вся́к ра́зум и прему́дрость и все́м, во хра́м Тво́й приходя́щим, исцеле́ния да́ры подава́ют. Те́м мо́лимся Ти́, Ма́ти Бо́жия: моли́твами святы́х Твои́х спаси́ на́с.

Песнь 9

Ирмос: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, Ангелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Ничи́мже по достоя́нию похвали́ти тя́ уме́ем: оба́че а́ще и недосто́йными устна́ми сие́ ма́лое гране́сие прино́сим тебе́, преблаже́нне Иоа́нне, и, честны́я твоя́ вельми́ похваля́юще мо́щи, в пе́снех Христа́ Бо́га велича́ем, тебе́ да́вшему такову́ю благода́ть и си́лу. Приими́ же от на́с ма́лое моле́ние и посо́бствуй, да принесе́м Бо́гу хвале́ние.

Припев: Святый отче Иоанне, моли Бога о нас.

Те́плою любо́вию и ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, благоро́дне Иоа́нне, и́ноком и бе́льцем пода́ждь душа́м спасе́ние и телесе́м здра́вие и изба́ви лю́тых бе́д и обстоя́ний. Приими же от на́с ма́лое моле́ние и посо́бствуй, да принесе́м Бо́гу хвале́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

И те́сно и недоуме́тельно ума́ моего́ хвале́ние, но приими́, о всече́стне Иоа́нне, а́ще и неле́по и гру́бо соплето́х сие́ ма́лое пе́сни моле́ние, и твои́м предста́тельством, е́же к Бо́гу, во благо́е претвори́ и в ле́поту учини́. Приими́ же от на́с ма́лое моле́ние и посо́бствуй, да принесе́м Бо́гу хвале́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Юже принесо́хом, приими́те похвалу́ и пе́ние, о преблаже́нная и богопросла́вленная четвери́це, мы, недосто́йнии, мо́щи ва́ша обстоя́ще, во хра́ме Бо́жия Ма́тере мо́лимся: с Госпоже́ю Богоро́дицею и с арха́нгелом Гаврии́лом умоли́те Человеколю́бца Бо́га ми́р це́рквам и тишину́ земли́ Се́рбстей, и́ноком, и бе́льцем, и все́м лю́дем теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние дарова́ти, да в ми́ре Христа́ Бо́га и Пречи́стую Его́ Ма́терь непреста́нно велича́ем.

Свети́лен. Подо́бен: Со ученики́ взы́дем.

Яви́ся све́тлое украше́ние це́ркве Бо́жия Ма́тере, от пра́ведну бо бо́ку происхо́дит Иоа́нн де́спот, просвеща́я на́ша ду́ши и телеса́, це́рковь же свою́ исполня́я мѵ́ра благово́нна, и здра́вие подае́т неду́жным все́м, и́же ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й его́, неоску́дно насыща́я весе́лия теле́снаго, вку́пе и душе́внаго.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Неизрече́ннаго прижи́тия была́ еси́, Всенепоро́чная Неве́сто, я́ко су́щи честне́йший хра́м, Богоро́дице: Све́т бо Преве́чный в Тя́ всели́ся, и породи́ Бо́га. Пою́ще у́бо Твое́ Рождество́, велича́ем Тя́ досто́йно, Всенепоро́чная Отрокови́це.

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий Иоанне, по́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́; те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтим святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго Иоанна, деспота Сербскаго