Шрифт

19 декабря

Канон святителю Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца иной

Святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина. Сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Други́й канон. Гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Недоуме́нным язы́ком и устна́ми, похвале́ние ма́лое и моле́ние принести́ твоему́, Нико́лае, приидо́х богоподража́нному преизя́ществу; но́, я́ко богатода́вец, Спа́са и Бо́га ми́лостива пода́ждь ми́.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Челове́к сы́й небе́сный, равноа́нгелен на земли́ яви́лся еси́, вдо́в защи́тник гото́вый, и утружда́емых отмсти́тель, и все́м скорбя́щим в беда́х помо́щник, о́тче Нико́лае.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Сказу́ет вся́ подсо́лнечная, Нико́лае треблаже́нне, чуде́с твои́х доброде́телей пучи́ну: ни́щии — предста́теля, и сироты́ и вдовы́ — пита́теля, и слепи́и — путевожда́, вси́ же — побо́рника.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ицу честву́ю несозда́нную: Отца и Сы́на со Ду́хом — существо́ про́сто, Божество́, естество́ несеко́мое суще́ственне, три́ ипоста́си, разделя́я ли́чно и по ипоста́си.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Безсе́менно Сло́во зачала́ еси́, еди́наго от Тро́ицы, Всенепоро́чная, и Сего́ пло́тию родила́ еси́, пребы́вши по рождестве́ Де́ва, я́ко и пре́жде. Сего́, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, о на́с при́сно моли́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Скрижа́ль в се́рдцы стяжа́в, богому́дре, мно́гих доброде́телей, напи́сану безсме́ртным и пречи́стым пе́рстом Христа́ Бо́га, Нико́лае, па́че ме́да и со́та сла́дость то́чиши из усте́н твои́х.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Показа́ благода́ть на тебе́ пресла́вне чудеса́, Нико́лае: чи́стое бо житие́ твое́, вои́стинну зла́та светле́йши, облиста́ет мра́чныя ду́ши заре́ю Боже́ственнаго Ду́ха.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Живе́ши и по сме́рти, во сне́х я́ве явля́яся, и ю́ноши от сме́рти пресла́вно изба́вил еси́, вопия́ я́ве царю́: не оби́ди муже́й, су́етною за́вистию оклевета́нных.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Ми́лостива бу́ди мне́, Всесвята́я Тро́ице, Бо́же на́ш, безме́рными прегреше́нии оскверни́вшему житие́, Отче, Сы́не и Ду́ше Живы́й, соблюда́ющи мя́ отвсю́ду, и при́сно неуя́звленна от ско́рби.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Дае́ши, Богоро́дице, спасе́ния наде́жду рабо́м Твои́м и в ну́ждах, и напа́стех скороте́чными моли́твами соблюда́ти и помога́ти предста́ни: Ты́ бо еси́ похвала́ на́м, ве́рным, Присноде́во.

Седа́лен, гла́с 8. Подо́бен: Прему́дрости.

Возше́д на высоту́ доброде́телей и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сия́нии чуде́с, пресве́тел вои́стинну яви́лся еси́ ми́рови па́стырь, на́м — в напа́стех сы́й предста́тель непобеди́мь; те́мже, пресла́вно врага́ победи́в, лжу́ отгна́л еси́, и челове́ки спа́сл еси́ от сме́рти, Нико́лае. Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Именова́ние твое́, еди́но вои́стинну призыва́емо, от все́х вра́жиих сове́т ско́ро избавля́ет зову́щия тебе́ те́пле, свяще́нне Нико́лае: я́ко пе́рвее воево́ды изба́вил еси́, спаси́ и на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Престо́лу предстоя́ Бо́жию, моли́ти приле́жно, му́дре, не преста́й о все́х на́с, твои́х ве́рных рабе́х, чу́дне Нико́лае, да огня́ ве́чнаго изба́вимся и от враго́в, язы́ка лука́ваго и озлобле́ния.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Врачева́ния то́чиши всю́ду ве́рою к тебе́ притека́ющим и от у́з избавля́еши вся́. Те́мже печа́ль на́шу в ра́дость преложи́ твои́ми богоприя́тными моли́твами, Нико́лае пресве́тле, низлага́я го́рдость враго́в на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Безнача́льнаго Божества́ нача́ло Отца́, и Сы́на чту́, и Ду́ха почита́ю Всесвята́го, вся́ческих вседе́тельное, еди́нственное, несеко́мое, треми́ характи́ры и ли́цы разделя́емое при́сно, еди́но Ца́рство неразде́льное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты́ вои́стинну па́че земны́х и небе́сных честне́йши еди́на еси́, Богороди́тельнице: все́х бо Творца́ во утро́бе зачала́ еси́, пло́тию ве́щною оде́яна, ро́ждши без се́мене. О, новоле́пнаго зре́ния!

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ Ангела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Пропове́дует твоя́, о́тче, чудеса́, ны́не Мѵ́р, велича́йшая митропо́лия и Лики́йская епа́рхия, и вся́ оте́чествия твоя́ чудоде́йства, и́миже вся́ от боле́зней и скорбе́й избавля́еши, богоблаже́нне Нико́лае.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Пита́тель вдо́в и оте́ц сиро́т, помо́щник су́щим в ско́рбех всеизря́днейший, пла́чущим утеше́ние, па́стырь и путево́ждь все́х блудя́щих, Нико́лае, сы́й, и на́с твои́ми моли́твами от бе́д изба́ви.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Преста́вился еси́ от земли́ к невеще́ственным оби́телем, иде́же зри́ши добро́ту неизрече́нную Христо́ву, и Ангельским во́инством собесе́дник яви́лся еси́. Те́мже, со апо́столы и с му́ченики лику́я, приле́жно Влады́це все́х, о́тче Нико́лае, о на́с моли́ся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Собезнача́льная Три́, единопресто́льная, неразде́льнаго же еди́наго Божества́ сла́влю самовла́стная ли́ца я́ве, Имже из не су́щаго приведо́хся во е́же бы́ти, со Ангелы зовы́й: свя́т, свя́т, свя́т еси́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Челове́ком спасе́ние все́м и упова́ние, я́же предваря́ющи еди́на и спаса́ющи, помози́ и ны́не на́м, вопию́щим Тебе́, Чи́стая, и призыва́ющим Тя́ при́сно во обстоя́нии лю́тых: предста́тельницы бо ины́я, ра́зве Тебе́, по Бо́зе не и́мамы.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Но́вый яви́лся еси́ Авраа́м, Нико́лае, я́ко единоро́дна бо сы́на, приве́л еси́ ума́ Влады́це твоему́, безкро́вныя же́ртвы принося́ при́сно. Отону́дуже благослови́лся еси́, я́ко страннолю́бец, о́тче, и Тро́ицы бы́л еси́ оби́тель Боже́ственна и непоро́чна.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Стра́нна и ужа́сна содева́еши чудеса́, Нико́лае, по все́й земли́ и в мо́ри дале́че бе́дствующим скороте́чными моли́твами предста́тельствуя, немощны́м вра́чь и ни́щим пита́тель, побе́ды на враги́ тезоимени́т лю́дем ве́рным явля́яся.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Оком у́мным прови́дя бу́дущая, уче́ний пра́вых напо́лнил еси́ вся́ концы́: Единосу́щна Отцу́ Сы́на возвеща́я на́м, Ариево неи́стовство потреби́л еси́, сто́лп правосла́вныя ве́ры, честна́я твоя́ предложи́в исправле́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Чту́ и почита́ю Тро́ицу Неразде́льную, треми́ ли́цы разделя́емую при́сно, соединя́емую же существо́м и естество́м, я́ко еди́но нача́ло, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го, все́ми держа́вно влады́чествующую и вся́ соблюда́ющую, я́ко хо́щет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ве́сь вопло́щься во утро́бе Твое́й, Пречи́стая, Христо́с Бо́г, без се́мене роди́ся: не стерпе́ бо Свои́х ру́к созда́ние зре́ти, от льсти́ваго му́чимо, прии́де рабозра́чным о́бразом челове́ческий ро́д изба́вити.

Конда́к, гла́с 3. Подо́бен: Де́ва дне́сь.

В Мѵ́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́, Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив, положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х, и спа́сл еси́ непови́нныя от сме́рти. Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Икос:

Воспои́м ны́не святи́теля пе́сньми, мѵ́рским лю́дем па́стыря и учи́теля, да моли́твами его́ просвети́мся: се́ бо яви́ся чи́ст ве́сь, нетле́нен ду́хом, Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благоприя́тну, я́ко святи́тель, очище́н и душе́ю и те́лом. Те́мже сы́й и́стинно Це́ркве предста́тель и побо́рник сея́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Вся́ких лю́тых неду́г вра́чь всеизря́днейший, о́тче Нико́лае, яви́вся, души́ моея́ не́мощь исцели́в, пода́ждь ми́ благоздра́вие, вопи́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Изба́вив дре́вле воево́ды от сме́рти, свя́те, и ты́я воздви́гл еси́ пе́ти и сла́вити Спа́са Христа́ с ве́рою те́плою, и́же и взыва́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Прему́дрости ча́ши прибли́жився та́инственно, устна́ми твои́ми, о́тче Нико́лае, ка́пли одожде́ния поче́рпл еси́, па́че ме́да и со́та, лю́дем повелева́я вопи́ти: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ице, Тя́ воспева́ем, еди́нице трисия́тельнейшая, единосу́щная, Отче, Сы́не и Ду́ше Святы́й, в Ни́хже вси́ крести́вшеся, воспева́ем: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко все́х тва́рей вы́шши еси́, Богоро́дице, моли́ся Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, изба́витися му́ки честву́ющим Тя́ вои́стинну и сла́вящим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Чи́ни патриа́рхов и апо́столов, и священному́чеников собо́ри, и проро́ков сосло́вие, ве́сь собо́р по́стнический блажа́т боже́ственное житие́ твое́, с ни́миже и мы́ вопие́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Высоча́йший Всецарю́, великодержа́вне, моли́твами преподо́бнаго па́стыря жи́знь умири́ все́х, Сло́ве, христиа́н, побо́рствуя на ва́рвары Благочести́вому Импера́тору на́шему, да с ни́м Тебе́, Христу́, зове́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Све́том просве́щся непристу́пным, о́тче, ду́ши су́щих в ско́рби озаря́еши, разоря́я всю́ мра́чную тму́ напа́стей, облиста́в же весе́лием сердца́ на́ша. Имиже далечесия́тельно просвеща́еми, вопие́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Живо́т и Животы́ и еди́н и три́ све́ты, Тро́ицу ве́рно воспева́ем, — оте́ческим после́дующе Боже́ственным и́стинно уче́нием, — Отца, Сы́на, Ду́ха Свята́го. С ни́миже благоче́ствующе, воспои́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Чу́до странноле́пно купина́ о́браз прообрази́, Чи́стая Отрокови́це, горя́щи неопа́льна дре́вле на горе́ Сина́йстей, та́йну Рождества́ Твоего́ пропису́ющи: о́гнь бо, в Тя́ Божества́ всели́выйся, невре́дну Тя́ соблюде́. Его́же воспева́ем во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Ликовству́ем духо́вно, вси́ празднолю́бцы, небеса́, весели́теся, го́ры же и хо́лми, це́ркви, и де́в ли́цы, и по́стников све́тлость, в па́мяти всеблаже́ннаго, в не́йже, соше́дшеся, Спа́са велича́ем.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Да пою́т пе́сньми непреста́нно вси́ концы́, похва́льными венцы́ ве́рх Никола́я украша́юще я́ве, уго́дника Христа́ Бо́га, Его́же моли́твами от страсте́й же и бе́д да изба́вимся.

Припев: Святителю отче Николае, моли Бога о нас.

Яко досто́йное приими́ пе́ние, Нико́лае, ма́лаго труда́ сего́, я́коже Христо́с прия́т вдовы́ два́ ле́пта. Не возгнуша́йся окая́ннаго страстьми́, не гордя́ся бо, треблаже́нне, дерзну́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Соединя́ется единосу́щною во́лею Тро́ица, разделя́ется же па́ки ли́чно неразде́льне, соблюда́ющи держа́ву при́сно, Оте́ц, Сы́н и Ду́х Живы́й, еди́н Триипоста́сный Бо́г, Его́же велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Потреби́ся вся́ка печа́ль Рождество́м Твои́м, и отъя́т Госпо́дь рыда́ние, и пла́чь, и вся́ку сле́зу от вся́каго лица́ земноро́дных, Чи́стая Богоро́дице Неискусобра́чная. О Тебе́ и мы́ до́лги исполня́ем.

Свети́лен. Подо́бен: Жены́, услы́шите.

Вели́каго архипа́стыря и иера́рха вси́, председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я восхва́лим: мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, и царю́ явля́ется со Авла́вием во сне́, реша́ непра́ведный су́д.

Сла́ва:

Вельми́ тя́ просла́ви в чудесе́х Госпо́дь и жи́ва и по конце́, иера́рше Нико́лае: кто́ бо от любве́ ве́ры то́кмо свято́е твое́ и́мя призове́т и не а́бие услы́шан, те́пла тя́ предста́теля обрета́ет?

И ны́не, Богоро́дичен:

Му́дрость ипоста́сную, и Сло́во пресу́щественное, и Врача́ все́х Христа́ ро́ждши, Де́во, гное́ния и я́звы души́ моея́ исцели́ лю́тыя и многовре́менныя и се́рдца моего́ стра́стная помышле́ния умертви́.

Молитва

О всесвятый Николае, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче, и везде в скорбех скорый помощниче. Помози ми, грешному и унылому, в настоящем сем житии, умоли Господа Бога даровати ми оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моея, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствы; и во исходе души моея помози ми, окаянному, умоли Господа Бога, всея твари Создетеля, избавити мя воздушных мытарств и вечнаго мучения, да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и твое милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца