Шрифт

17 декабря

Канон святителя Геннадия, архиепископа Новгородского, во Святей Руси жидовскую прелесть попалившаго

святителя Геннадия, архиепископа Великаго Новaграда
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 5:

Уподо́бился еси́ дре́вним отце́м, святи́телю о́тче Генна́дие, Свяще́нныя Кни́ги собра́в и еретики́ посрами́в, ре́вность по Бо́зе показу́я, па́ству огради́л еси́, моли́ и ны́не Христа́ Бо́га ми́р Це́ркви дарова́ти и спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свято́му, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия, Рожде́йся от Де́вы, безстра́стия во глубине́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́ побе́дное воспою́ пе́ние.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Сло́во да́руй мне́, Спа́се Всеси́льне, воспе́ти ди́внаго уго́дника Твоего́, до́брым по́двигом подвиза́вшагося и венце́м побе́дным ны́не све́тло украше́ннаго.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Ополчи́шася вса́дники, и триста́ты, и все́ во́инство фарао́на мы́сленнаго на Неве́сту Христо́ву, гна́в, пости́же и раздели́ достоя́ние Госпо́дне, я́коже коры́сти, оба́че сло́вом твои́м, святи́телю Генна́дие, пучи́ною покры́л еси́ и́х, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тобо́ю, святи́телю, я́ко десни́цею Свое́ю, сте́рл еси́ Госпо́дь сопроти́вных, ты́ же ны́не просла́влен еси́ в кре́пости, и в сла́ве небе́сной лику́еши, и су́щих во обстоя́ниих на земли́ призира́еши.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Иму́щи Тя́, Де́во, ско́рую Засту́пницу и прибе́жище немощны́х, лука́ваго не устраши́мся, злочести́вых шата́ния да избе́гнем, и небе́сных сокро́вищ прия́ти вседу́шно упова́ем.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Лу́к си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Укрепи́шася отме́тницы нечести́вии зело́ у престо́лов церко́вных и в черто́зех ца́рских, и в горды́ни свое́й высо́кая и ху́льная глаго́лаша, ты́ же, святи́телю, сло́вом твои́м утвержде́ние во Го́споде ве́рным подае́ши.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Изнемо́же лу́к злонача́льнаго, и ту́л льсти́ваго истощи́ся в коне́ц, тебе́ же си́лою Госпо́дь препоя́са на врази́ Своя́, даде́ тебе́ моля́щуся моли́тву, а́ки о́гнь сопроти́вныя опаля́ющь, и благослови́ ле́та пра́веднаго уго́дника Своего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Снизше́дшаго с небесе́ и возше́дшаго воспропове́дал еси́, о́тче Генна́дие, Иже и́мать суди́ти конце́м земны́м в пра́вде, а́ще и неве́дом ча́с прише́ствия Его́, те́мже и ле́т на осьму́ю ты́сящу Пасха́лию исчисля́еши, святи́телю, я́ко да не преста́нет служе́ние и́стины до прише́ствия Христо́ва.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Непло́дствие духо́вное на́ше разреши́, Де́во, и неве́дения мра́к отжени́ от серде́ц страстьми́ обурева́емых, я́ко да принесе́м благоче́стия пло́д неистле́нный.

Ин конда́к, гла́с 2:

Ве́лия исправле́ния о церко́внем благоле́пии явля́я, Правосла́вную ве́ру [утверди́л еси́, святи́телю о́тче Генна́дие, не преста́й моли́тися о на́с, во Ца́рствии небе́снем Безсме́ртныя трапе́зы наслажда́яся].

Седа́лен, гла́с 4:

В не́мощи челове́честей держа́вствующему поползну́вшуся и ко́зньми льще́ния запя́тому, де́рзость вра́жию до́бльственне отрази́л еси́ и царю́ наста́вник ко спасе́нию яви́лся еси́, Генна́дие му́дре, и та́ко спасе́ся Ру́сь Свята́я, ски́птром и жезло́м архиере́йским укрепля́ема, те́мже и ны́не о на́с моли́ся, святи́телю, оставле́ние на́м грехо́в дарова́ти, и мучи́тельства го́рькаго от беззако́нных властехи́тителей находя́щаго лю́ди твоя́ ны́не изба́вити.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы, Ты́ бо еси́, Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

От ю́га прише́дшаго и от Святы́я Де́вы вопло́щшагося Бо́га испове́дал еси́ пред ве́рными и неве́рными, о́вех у́бо укрепля́юще, о́вех же мече́м сло́ва Бо́жия посека́юще я́ко к сме́рти па́дших и боле́знующих неисце́льне.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

На Боже́ственней стра́жи о ста́де ове́ц Христо́вых ста́л еси́, до́ндеже нечести́вых посрамле́ние узре́л еси́, святи́телю, па́ству твою́ призира́я, принося́ во бра́ни укре́пльшему тя́ Бо́гу хвале́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Оле лука́вствия нечести́вых! Яве у́бо благоче́ствующе, та́йне же жидо́вствующе, вся́ку святы́ню церко́вную руга́ниями укоря́юще, слуги́ сотво́ришася де́моном, но я́коже во́ск от лица́ огня́, словесы́ твои́ми, о́тче, растаява́хуся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ускори́ на по́мощь лю́те на́м и напа́стьми погружа́емым, Чи́стая Ма́ти Госпо́дня, нечести́вых шата́ния низложи́, пою́щия же Тя́ заступи́.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Просвеще́ние Твое́, Го́споди, низпосли́ на́м и от мглы́ прегреше́ний разреши́ ны, Бла́же, Тво́й ми́р да́руяй.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

От но́щи у́тренева ду́х тво́й ко Го́споду о ве́ре поруга́емей богоху́льством лю́тым, те́мже и Писа́ний Боже́ственных по́лный сво́д списа́л еси́, богому́дре, и́мже вся́ Ру́сь просвети́вшеся, благода́рственная тебе́ воспева́ет.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Росо́ю слове́с твои́х исцеле́ние неду́гующим е́ресию и у́м ижди́вшим подае́ши, святи́телю, земля́ же нечести́вых паде́ся, неиспове́дующих Трисия́тельнаго Богонача́льнаго Све́та и отме́щущихся воплоще́ния Единоро́днаго.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вои́стину, па́че ме́ртвых воскресе́ния, ве́лие и пресла́внейшее чу́до е́сть, е́же уме́ршему злове́рием ху́льным, па́ки на благоче́стие преити́ и к благохвале́нию обрати́тися, о тебе́ же, о́тче, сотво́ршем пресла́вная возвесели́шася су́щии на земли́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Све́та никто́же у́зрит, отмета́яйся ико́ны Твоея́ поклоне́ния, че́сти же о́бразу не возда́вый, ка́ко от первообра́зныя све́тлости осия́ние прия́ти возмо́жет.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Приидо́х во глубины́ морски́я и потопи́ла мя́ е́сть бу́ря мно́гих грехо́в: но́ я́ко Бо́г из глубины́ возведи́ живо́т мо́й, Многоми́лостиве.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Глубино́ю зло́бы и пучи́ною хуле́ния поглоще́ну зря́ще Це́рковь Ру́сскую, возопи́л еси́ все́м се́рдцем твои́м ко Го́споду, и па́че наде́жды услы́шан бы́л еси́ о́тче, те́мже и ны́не прибега́ем к моли́тве твое́й.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Низше́л еси́ разуме́нием твои́м до са́мыя бе́здны та́йных начина́ний вра́жеских, да из истле́ния возведе́ши ду́ши заблу́дшия. Оле неи́стовства богопроти́вных!

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Храня́щии су́етная и ло́жная Ми́лостиваго и Пра́веднаго оста́виша Го́спода, и на чту́щия Того́ все́ю зло́бою язы́ка льсти́ваго вооружи́шася, ты́ же, святи́телю, во гла́се хвале́ния и испове́дания и́стинную же́ртву жря́ще, ко́зни те́х до конца́ низложи́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Не отврати́ лица́ Твоего́ от на́с, Влады́чице, но при́зри ми́лостивно на согре́шшия лю́ди Твоя́, а́ще бо и па́даем мно́жицею лю́тыми грехи́, но ми́лости Твоея́ при́сно взыску́ем и Тебе́, я́ко Богоро́дицу и Засту́пницу те́плую сла́вим.

Конда́к, гла́с 4:

Яко незло́бивых наста́вника кро́ткаго и лжи́вых обличи́теля дерзнове́ннаго Це́рковь почита́ет тя́, святи́телю Генна́дие, те́мже и вопие́м к тебе́ с любо́вию: простоты́ на́м да́руй ду́х и умиле́ния и во испове́дании пра́вом соблюди́ неврежде́нны ду́ши на́ша.

Икос:

Прииди́те пра́вды Бо́жия алка́телие, и небе́сных взыска́телие, возвесели́мся в па́мяти предста́теля на́шего кре́пкаго Генна́дия, и наказа́нию его́ вне́млем: я́ко львы́ рыка́ющи еретицы́, и́щущие, кого́ поглоти́ти, пе́рвее к неради́вым и лени́вым приража́ются и сокрове́нныя и сту́дныя дела́ нераска́янных удо́бь отпуща́ют и разреша́ют, к себе́ же саме́м те́м привязу́юще у́зами грехо́вными, те́мже и припаде́м к па́стырю до́брому, я́ко да исхода́таит на́м от Го́спода се́рдце люботру́дное во взыска́ние небе́сных и во испове́дании пра́вом соблюда́ет неврежде́нны ду́ши на́ша.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы пе́щный пла́мень попра́ша, пе́сньми взыва́юще: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Христоуби́йц прельще́ние и неи́стовство во дни́ твоя́ пе́щи о́гненней уподо́бися, ны́не же седмери́цею на Це́рковь твою́ воспламени́ся, ускори́ на́м в по́мощь, святи́телю, да взыва́ем с тобо́ю: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Яко Дании́л в ро́ве льви́ном посреде́ отсту́пник та́йных ходя́ще, те́х уста́ лука́выя загради́л еси́, о́тче Генна́дие, те́мже ны́не ко све́ту изше́д невече́рнему воспева́еши: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пла́мень разже́нный безу́мия и буесло́вия челове́ча преложи́л еси́ на ро́су духо́вную Правосла́вия, и взыва́ти научи́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя́, Пречи́стую Влады́чицу, я́ко ча́яние проро́к дре́вних испо́лнившую, пе́сньми немо́лчными воспева́ем: вои́стину Бо́га пло́тию оде́явшая и челове́ком Того́ дарова́вшая, благослове́нна еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Изба́вителю все́х Всеси́льне, посреде́ пла́мене благоче́ствовавшия, снизше́д, ороси́л еси́ и научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Та́тем и разбо́йником приступи́вшим, на нетле́нное бога́тство мы́сленное благоче́стия догма́тов возбеси́вшимся преще́нием запрети́л еси́, святи́телю, ве́рныя же научи́л еси́ пе́ти: вся́ дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Аще не у́ прии́де Месси́я и́стинный, всу́е ожида́ете того, врази́ и престу́пницы, во гресе́х свои́х пребу́дете, до́ндеже прише́д во о́гнь ва́с отсле́т несвети́мый, на́м же не возбрани́те взыва́ти при́сно: вся́ дела́ благослови́те, по́йте Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Трисия́ет све́тлость еди́на: Безнача́льный и Безвино́вный, со предве́чно Рожде́нным, и инообра́зно Исходя́щим и Животворя́щим вся́ческую тва́рь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Принеси́ моли́твы на́ша Бо́гу , о Блага́я! смоле́бника приими́ и уго́дника Твоего́ Генна́дия, и́же любо́вию Твое́ю подви́гся, науча́ет и на́с благослови́ти и пе́ти Тя́ во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Ева у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови благослове́ние процвела́ еси́. Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Во гресе́х свои́х ника́коже да у́мрем, кля́твы Евины насле́дницы, а́ще ве́рою те́плою и усе́рдием вся́ческим, Иже от тебе́, святи́телю, Пропове́даннаго прии́мем, и Тому́ Еди́ному порабо́таим, я́ко Изба́вителю и Просвети́телю и Помо́щнику кре́пку, и Мздовоздая́телю пра́ведному, бе́здну щедро́т иму́щему.

Припев: Святителю отче Геннадие, моли Бога о нас.

Предста́тель те́плый бу́ди о на́с, Генна́дие, ста́до твое́, от волко́в гу́бящих е́, огради́, па́че же сло́вом Боже́ственным напита́й ду́ши гла́дныя, да тя́ вси́ велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Иже Божество́ Еди́но ве́дети мня́щий, Тро́ическаго же богоче́стия отверга́ющийся, не в небе́сных, но в преиспо́днейших земли́ отца́ себе́ обрето́ша, и́же ни еди́ну тва́рь сотвори́, ни роди́, то́чию вся́кую лжу́ от утро́бы изведе́ своея́ и всыновле́ние свое́ дарова́ благоволи́вшим к непра́вде.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Све́том Сы́на Твоего́ ду́ши на́ша просвети́ и по́мыслы осия́й, Блага́я Влады́чице, да чи́стым се́рдцем и мы́слию высо́кою Тя́ вси́ велича́ем.

Свети́лен:

Дне́сь Вели́кий Но́вегра́де, просвети́ся, восплещи́ пе́сньми духо́вными в па́мяти председа́теля твоего́ Генна́дия в ли́ке возсия́вша святи́телей твои́х, в ни́хже тебе́ похвала́ и утвержде́ние.

Молитва

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Генна́дие, предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со а́нгелы возглаша́я песнь трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ся па́ствы Христо́вы лю́дем, благостоя́ние святы́х церкве́й утверди́: архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́, мона́шествующыя к по́двигом до́браго тече́ния укрепи́, ца́рствующий град и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны, и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́, ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, си́роты заступи́, младе́нцы возрасти́, пле́нных возврати́, немощству́ющыя и моля́щияся тебе́ от всех напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́: моли́ о нас Всеще́драго и Человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго Прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас, и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

святителя Геннадия, архиепископа Великаго Новaграда