Шрифт

15 декабря

Канон преподобнаго Иоанникия Девическаго

Преподобнаго отца нашего Иоанникия Девическаго
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь свята́го, гла́с 1:

Поще́нием, моли́твами и благода́тию Боже́ственною просвети́вся, земны́я концы́ све́тло озаря́еши благоче́стно, чуде́с благода́ть от Бо́га прие́м, исцеля́еши неду́ги, ду́хи же лука́выя от челове́ков отгоня́еши, и́же с ве́рою прите́кают к ра́це моще́й твои́х святы́х, преподо́бне о́тче на́ш Иоанни́кие. Сла́ва Да́вшему ти́ благода́ть, сла́ва Укрепи́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кано́н преподо́бному отцу́ Иоанни́кию, гла́с 2.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Во глубине́ потопи́ дре́вле фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щееся же Сло́во всезло́бный гре́х потреби́ло е́сть, препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Присносу́щным Све́том Триипоста́снаго ны́не озаря́емь, предстои́ши ве́сь све́тел, я́коже Ангели, но молю́ тя, о́тче Иоанни́кие: отжени́ от се́рдца моего́ омраче́ние, преподая́ све́т жития́ твоего́.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Жела́ние Христо́вы красоты́ стяжа́в, затвори́л еси́ чу́вства своя́ от всего́ тле́ннаго и мимотеку́щаго и по́двигами души́ своея́ возше́л еси́ на высоту́, блаже́нне.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Вели́кое смотре́ние Бо́жие освяти́ тя́ от утро́бы и показа́ тя́ сосу́д прия́тен Свято́му Ду́ху, те́мже яви́лся еси́ от ю́ности огражда́емь стра́хом Бо́жиим.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

От небе́с прие́м оби́льно дарова́ние Ду́ха Пресвята́го, о́тче Иоанни́кие, да́руй ми́ сло́во во отверзе́ние у́ст мои́х, да воспою́ равноа́нгельское житие́ твое.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Любо́вию Влады́чнею разже́гся, оста́вил еси́ вся́ земна́я и, восприя́в кре́ст сво́й на ра́мо, Тому́ после́довал еси́, просла́влься зна́меньми и чудесы́, преподо́бне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Словеса́ Гаврии́ла архистрати́га слы́шавши, Непоро́чная, и, наше́дшу на Тя́ Ду́ху Свято́му, заче́нши, родила́ еси́ Сы́на, Отцу́ Собезнача́льна.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: На ка́мени мя́ ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́бося ду́х мо́й, внегда́ пе́ти: не́сть свя́т, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же на́ш, и не́сть пра́веден, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Ви́девши бо́дренная душа́ твоя́ разу́мныма очи́ма, я́ко вся́ су́етна су́ть, отве́ргл еси́ всю́ мирску́ю красоту́ и, разда́в име́ние свое́ ни́щим, стяжа́л еси́ некра́домое.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Боже́ственных послу́шав за́поведей, в молча́нии пребы́л еси́ чрез все́ житие́ свое́ и, бы́в в поноше́ние во оте́чествии свое́м, пита́лся еси́ жела́нием и́стинныя сла́вы.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Отврати́л еси́ плещи́ своя́ от мирски́я красоты́ и возве́л еси́ о́чи свои́ на го́ру, ча́я отту́ду боже́ственныя по́мощи. Те́мже от горы́ святы́я услы́ша тебе́ Госпо́дь и Свои́ми просла́ви чудесы́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кре́пкую с высоты́ по́мощь и озаре́ние ра́зума получи́в, пожи́л еси́ на земли́ равноа́нгельски, те́мже бы́л еси́ исто́чник чуде́с, о́тче Иоанни́кие.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Яко дре́во, о́тче, насажде́нное при исхо́дящих во́д, процве́л еси́ Боже́ственными доброде́тельми, я́ко ке́др в Лива́не, те́мже осеня́еши неду́жныя.

Седа́лен, гла́с 8. Подо́бен: Прему́дрости.

Мона́хов све́рстник яви́лся еси́, му́дре, подо́бник бы́в Анто́нию в после́док ле́т, блаже́нне, просвеща́я ве́рныя све́тлостию чуде́с, преподо́бне. Те́мже, собра́вшеся в па́мять твою́, вси́ ве́рнии, про́сим благода́ти ко исцеле́нию страсте́й на́ших и вопие́м ти́: моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, богоро́дичен.

Ра́дуйся, я́же Ангелом ра́дость ми́ра прие́мшая; ра́дуйся, ро́ждшая Творца́ Твоего́ и Го́спода; ра́дуйся, сподо́бльшаяся бы́ти Ма́ти Бо́жия.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни Ангел, но Са́м, Го́споди, вопло́щся, и спа́сл еси́ всего́ мя челове́ка. Те́м зову́ Ти́: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Воззва́л тя́ е́сть Госпо́дь от Сио́на, я́коже дре́вле пра́отца Авраа́ма, повеле́в ти́ изы́ти от земли́ оте́чествия. Ты́ же после́довал еси́ Того́ словеси́, о́тче Иоанни́кие, со усе́рдием.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Свети́льник нога́ма твои́ма зако́н благода́ти, и, сего́ зако́на придержа́вся, ве́л еси́ твоя́ исправле́ния, те́мже и просия́л еси́, о́тче, я́ко в полу́дни.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Оде́жда пло́ти твоея́ ри́за ко́жна, в ню́ же обле́кся, умертви́л еси́, о́тче, страстна́я взыгра́ния, те́мже и истни́л еси́ дебельство́ ко́жное.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Умертви́л еси́ по́хоть плотску́ю, бы́в ча́до Бо́га на́шего, не роди́вся от по́хоти плотски́я, но сы́н бы́в благода́тию. Те́мже и прия́л еси́ жре́бий оте́ческий в ве́чном Ца́рстве.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ра́зум и у́м сво́й украси́л еси́ от ю́ности, стяжа́в ста́рость Соломо́нову; оба́че всю́ сладостра́стную пи́щу отмета́л еси́, потща́вся стяжа́ти нестаре́ющую пи́щу трудо́м и боле́зньми свои́х подвиго́в, блаже́нне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Написа́ся пе́рстом Бо́жие Сло́во в Тебе́, Препе́тая, Безнача́льное, я́коже в глави́зне кни́жне. Те́мже, припа́дая Ти́, молю́ Тя́: до́лгое рукописа́ние мно́гих мои́х страсте́й изгла́ди из кни́ги живо́тныя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Хода́тай Бо́га и челове́к бы́л еси́, Христе́ Бо́же: Тобо́ю бо Влады́ко, к светонача́льнику Отцу́ Твоему́, от но́щи неве́дения, приведе́ние и́мамы.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Собла́зн готовля́ет тебе́ диа́вол, полага́я претыка́ния души́ твое́й, и посла́ разбо́йники отгна́ти тя́ от ма́лыя хра́мины. Ты́ же, преблаже́нне о́тче, я́ко за Христа́ гони́м, ра́довашеся.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Завеща́л еси́ души́ свое́й по гора́м превита́ти, я́ко птене́ц го́рличищь, о́тче Иоанни́кие, и ту́ научи́лся еси́ ви́дети Бо́га.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Науче́н зако́ном Христо́вым не пещи́ся о пи́щи и о оде́жди, испо́лнил еси́ де́лание пти́ц небе́сных, те́мже, всели́вся в ду́пленно дре́во, в мно́гия дни́ пребы́л еси́ без кро́ва и пи́щи.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Напои́л еси́ зе́млю души́ твоея́ слеза́ми, блаже́нне, те́мже и ненасе́янная земля́ препита́ тя, даю́щи те́лу твоему́ ма́лое утеше́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Не да́л еси́ сна́ свои́ма очи́ма, преподо́бне, ниже́ ве́ждома свои́ма дрема́ния, до́ндеже плотска́я уста́вил еси́ стремле́ния, и к Све́ту за́йде незаходи́мому, Влады́ку все́х воспева́я.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ру́чку злату́ю, и све́щник, Деви́це, и трапе́зу дре́вле прообразова́ху нело́жно проро́ческая прорече́ния, быва́ющая по Бо́жию смотре́нию, во е́же бы Ты́ была́ Богороди́тельница Рождество́м Свои́м.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся, к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Пути́ мы́сленнаго лука́вства избе́гл еси́ воздержа́нием и моли́твою, любо́вию же и и́стиною. Те́мже кре́плим жела́нием и и́стинным смире́нием восхо́д ко Христу́ стяжа́л еси́, о́тче.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Не да́л еси́ сна́ свои́м очесе́м, до́ндеже показа́ся до́м Святы́я Тро́ицы и Прему́дрости сокро́вище.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́р обогаща́я боже́ственными исцеле́ньми, благогове́нием же к Творцу́ я́вственне прибли́жився к вели́кому Све́ту, соде́лался еси́ земны́й Ангел и небе́сный челове́к.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мари́е Пресвята́я, чи́стое де́вства сокро́вище, очи́сти у́м мо́й, стра́стию омраче́нный, и испо́лни се́рдце мое́ Боже́ственною благода́тию, Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 8. Подо́бен: Взбра́нной Воево́де.

От ю́ности, богому́дре, возлюби́в Ангельское житие́, вся́ кра́сная оста́вил еси́, за́йде бо, я́коже звезда́ от ми́ра, восте́к к разу́мному и пра́ведному со́лнцу, Христу́, от Него́ же прие́мь благода́ть исцеле́ния, разли́чныя неду́ги врачу́еши притека́ющих к свяще́нней ра́це твое́й. Те́мже и мы́, соверша́юще любо́вию всечестну́ю твою́ па́мять, вопие́м ти́: ра́дуйся, о́тче Иоанни́кие.

Икос:

Христо́в услы́шав гла́с, преподо́бне, ше́ствовал еси́ всле́д за́поведей Его́, на́г жи́тель бы́в, зане́ отрече́ся попече́ния о стяжа́нии, па́че же отве́ржеся при́сных и сро́дных свои́х, еди́н в пусты́ни бесе́дуя с Бо́гом, с Ни́мже соединя́яся бде́нием, посто́м и моли́твами, ра́зума дарова́ние восприя́л еси́. То́й же да́р и на́м ниспосли́, пою́щим ти́ си́це: ра́дуйся, о́тче Иоанни́кие.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ е́сть: Христо́с же простре́ Богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, Сы́й Благослове́н и Препросла́влен.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Взя́лся еси́ к высоте́ безстра́стия, уподо́бився Ангелом, в пло́ти сы́й, и, бы́в прича́стник присносу́щней пи́щи, взыва́л еси́, блаже́нне: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Сия́я луча́ми богови́дными, разгна́л еси́ бесо́вския нахо́ды и ве́рныя от озлобле́ний мно́гих изба́вил еси́, вопию́щих, преподо́бне: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Святы́я све́тлости, и жи́зни безконе́чныя, и ра́дости неизрече́нныя, и Ца́рствия небе́снаго сподо́бився, всеблаже́нне, посыла́еши освяще́ние и избавле́ние все́м, ве́рою взыва́ющим: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Се́ Де́ва, Юже Ду́хом прови́де Иса́ия, заче́нши, роди́ Спа́са и Изба́вителя на́м, пою́щим: благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Пе́щь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Недрема́нну душе́вную свещу́ ма́слом подвиго́в твои́х сохрани́в, ра́достно вше́л еси́ к нетле́нному Жениху́, иде́же ве́чно живе́ши, вопия́: вся́ дела́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Окормле́нием Свята́го Ду́ха преплы́в мо́ре искуше́ний немо́кренно, преподо́бне, дости́гл еси́ тишину́ Ца́рствия небе́снаго, потопи́в неви́димыя враги́ сле́зными струя́ми, отону́дуже источа́еши цельбы́ приходя́щим и вопию́щим: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ны́не дерзнове́ние име́я, я́ко Бо́гу предстоя́ и злоко́зненныя бе́сы победи́в, сотвори́ моли́тву о на́с ко Го́споду, я́ко да изба́вимся собла́знов диа́вольских и ве́чных избу́дем му́к, ве́рою зову́ще: благослови́те, вся́ дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Умерщвле́нную ду́шу мою́ оживи́, па́дшую возста́ви, уя́звленную исцели́, у́м мо́й умири́, волне́ния искуше́ний, Де́во, укроти́ и спаси́ вопию́щия: благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Безнача́льна Роди́теля Сы́н, Бо́г и Госпо́дь, вопло́щься от Де́вы, на́м яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная, те́м Всепе́тую Богоро́дицу, велича́ем.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

Христо́ви соца́рствовати вы́ну сподо́бился еси́ на небесе́х, равноа́нгельное житие́ на земли́ пожи́в, моли́ся Творцу́ и Влады́це со дерзнове́нием о все́х, ве́рою соверша́ющих всечестну́ю па́мять твою́.

Припев: Преподобне отче Иоанникие, моли Бога о нас.

В земли́ положе́нныя твоя́ свяще́нныя мо́щи освяща́ются, стяжа́вши Боже́ственную благода́ть, е́юже то́чат исцеле́ния, стра́сти душе́вныя исцеля́ют и от вредоно́сных я́зв бесо́вских свобожда́ют.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственными добро́тами, о́тче, обложе́н, святы́м житие́м обожи́лся еси́ и, просвеще́н, предстоя́ вели́кому Све́ту, помина́й приближа́ющихся тебе́, чту́щих тя́ ве́рно и па́мять твою́ ве́рно соверша́ющих.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пречи́стая Богоро́дице, я́же Бо́га несказа́нно заче́нши и ро́ждши пло́тию на спасе́ние всему́ ми́ру, Того́ моли́, Преблага́я, умири́ти ми́р и спасти́ ду́ши на́ша.

Свети́лен:

Доброде́тели крило́ма на небеса́ возлете́в, прибли́жився же Трисо́лнечному Све́ту, со Ангелы воспева́еши Трисвяту́ю пе́снь, с ни́миже все́х на́с помина́й, почита́ющих па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Юже дре́вле пропове́даша проро́чески ли́цы, апо́столи научи́ша, Де́ву по рождестве́, му́ченицы испове́даша и́стинную Богоро́дицу, Ту́южде и мы́ согла́сно воспои́м и велича́ем я́ко Ма́терь Бо́жию и с Гаврии́лом зове́м к Не́й: ра́дуйся, Ма́ти Госпо́дня, христиа́ном Засту́пнице.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иоанникие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ ду́ша со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Преподобнаго отца нашего Иоанникия Девическаго