Шрифт

14 декабря

Канон святаго пророка Наума.

Святаго пророка Наума
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 2:

Проро́ка Твоего́ Нау́ма па́мять, Го́споди, пра́зднующе, те́м Тя́ мо́лим: спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, гла́с 5. Творе́ние Феофа́ново.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е сокруша́яй бра́ни, мы́шцею высо́кою, Христо́с истрясе́, Изра́иля же спасе́, побе́дную пе́снь пою́ща.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Нау́ме, Бо́жиим пома́зався, богоприя́тне, Ду́хом и Сего́ благода́тию просве́щся, те́м, Боже́ственное прозре́ние ума́ твоего́ чту́ще, ублажа́ем тя́, всеизря́дне.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Свы́ше огласи́вши, проро́че, твою́ ду́шу, Ду́ха благода́ть проро́ческое де́йство досто́йно вдохне́ и богодохнове́нен язы́к тво́й устро́и, досточу́дне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Орга́н яви́лся еси́, ударя́емь Ду́ха бряца́лом, ревни́теля Бо́га воспева́я и все́м веща́я Боже́ственнаго суда́ нелицеме́рие, достосла́вне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Преблагослове́нная Де́во Всечи́стая, ве́рою Тя́ и любо́вию, я́ко Бо́жию Ма́терь Честну́ю, пою́щия спаса́й от бе́д, реша́щи неукроти́мое свире́пство.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, и пове́сивши неодержи́мо тяготе́ющую, на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Прича́стием Животворя́щаго и Боже́ственнаго Ду́ха душе́ю бы́л еси́ богови́днейший: те́мже и да́льная я́ве все́м предвозвеща́ти Боже́ственным манове́нием ты́ предочи́стился еси́, богодохнове́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Су́д на враги́ отмще́ния предзре́л еси́, блаже́нне богови́днейше, преоби́дящих нечести́вых Бо́жие долготерпе́ние, и ми́лость, и благосты́ню от неисце́льныя зло́бы.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Иже дре́вле от небытия́ сотвори́вый вся́ческая, из Твоея́ святы́я утро́бы прохо́дит, Челове́к бы́в, Чи́стая, за человеколю́бие превели́кое Человеколю́бец, да челове́ки изба́вит.

Седа́лен, гла́с 5. Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во.

Несме́сен начерта́нием до́льным, сла́вне, ты́, у́м стяжа́в, Боже́ственнаго Ду́ха чисте́йшее, Нау́ме, прия́телище бы́л еси́, осия́ние Его́ прие́мля све́тло и все́м облиста́я; те́м тя́ мо́лим: о ми́ре ми́ра моли́ся.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Из Тебе́ вопло́щшагося Бо́га и Го́спода на́с ра́ди, истле́вших прегреше́ньми, моли́ приле́жно уще́дрити ны́ и отврати́ти я́рость и гне́в Сво́й, Чи́стая, от и́же ве́рою чту́щих и хва́лящих непреста́нно си́лу и держа́ву Его́.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: во спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Сия́я заре́ю Ду́ха, ниневи́тяном преще́ние запусте́ния предвозвести́л еси́, Бо́жия си́лы проявля́я, богоявле́нне, неизбе́жное.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Су́д пра́ведный Зижди́теля пове́даеши, лю́тое всегуби́тельство лю́дем вражде́бным, я́ко проро́чествуя, провеща́л еси́, Нау́ме, Бо́жий проро́че всеблаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Смиренному́дрием украша́ема, проро́ка Твоего́ душа́ к боговиде́нию Твоему́, Бла́же, преесте́ственно взя́ся и Боже́ственнаго виде́ния све́тлости.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мари́е, Госпоже́ тва́ри, Царя́ все́х ро́ждши, еди́на Всепе́тая, страсте́й мучи́тельства свобо́дна мя́ покажи́ моли́твами Твои́ми.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, к Тебе́ у́тренюю и Тебе́ зову́: ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́, я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Непоро́чно и чи́сто житие́ стяжа́ти де́йством и просвеще́нием Свята́го Ду́ха, Нау́ме, сподоби́лся еси́, проро́че чу́дный.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Пло́ть покори́л еси́ самоде́ржцу уму́, усе́рдно восхожде́ния в се́рдце положи́в: те́мже явле́ния боголе́пнаго получи́л еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Па́че ви́димых по́честей су́ть, и́же проро́чеством почествова́нных, те́ми бо веща́ет Святы́й Ду́х — Преблаги́й Госпо́дь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ниже́ у́м небе́сный и́стинно возмо́жет Тя́, Богома́ти, пе́ти досто́йно: Зижди́теля бо родила́ еси́, небе́сными пева́емаго си́лами.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́ и от тли́ возведи́ мя, я́ко Благоутро́бен.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Боже́ственныя благода́ти я́вльшася хра́м, ве́рнии, и прия́телище пречи́стое бы́вша, па́че ума́ богоявле́ния воспои́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Боже́ственнаго Ду́ха прие́м незаходи́мую зарю́ и у́м боже́ствен стяжа́в, благочести́выя к песнопе́нию наказу́ет.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Мы́сленныя си́лы Тя́ и челове́честии вси́ ро́ди, я́ко Бо́га ро́ждшую, сла́вят всегда́, Благослове́нная Всенепоро́чная.

Конда́к, гла́с 4. Подо́бен: Яви́лся еси́.

Просвети́вшееся Ду́хом чи́стое твое́ се́рдце проро́чества бы́сть светле́йшаго прия́телище: зри́ши бо, я́ко настоя́щая, дале́че су́щая; сего́ ра́ди тя́ почита́ем, проро́че блаже́нне Нау́ме сла́вне.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь, пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Яко богови́днейша проро́ка иму́ще, лико́в нача́льника, че́стно пра́зднуем, боже́ственне, песнопою́ще: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Тя́, духодви́жимаго позна́вше орга́на и цевни́цу богодохнове́нну, призыва́ем засту́пника, пе́сньми пою́ще: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Венча́ тя́ Госпо́дь проро́ка, чу́дне, и благода́ть тебе́ даде́ предглаго́лати бу́дущая, Ему́же вси́ песнопо́м: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Две́рь непроходи́мую проро́к ви́де Тя́, Де́во Пречи́стая, ю́же Еди́н про́йде; Ему́же вси́ песнопое́м: Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Тебе́, Вседе́телю, в пещи́ о́троцы, всеми́рный ли́к спле́тше, поя́ху: дела́ вся́кая, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

Невеще́ственною заре́ю Нача́льныя Тро́ицы, проро́че, обожа́емь, пое́ши, ра́дуяся: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Священноле́пно свяще́нную твою́ па́мять, проро́че чу́дный, чту́ще, пое́м: вся́ дела́, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Укрепи́, Чи́стая, ду́шу мою́, разсла́бленную прегреше́ньми и страстьми́, я́ко да воспою́, Де́во, Твое́ Рождество́, препросла́вленное во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Иса́ие, лику́й, Де́ва име́ во чре́ве и роди́ Сы́на Емману́ила, Бо́га же и Челове́ка, Восто́к и́мя Ему́, Его́же велича́юще, Де́ву ублажа́ем.

Припев: Святый пророче Науме, моли Бога о нас.

На земли́ равноа́нгельное житие́ име́л еси́ вои́стинну и ны́не на небесе́х со Ангельскими ли́ки всели́лся еси́ бли́з Све́та Трисия́ннаго, Его́же насыща́яся, назира́й пою́щия тя́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тя́ Бо́гу приво́дим о ми́ре, блаже́нне, моли́твенника, моли́ приле́жно, проро́че, я́ко дерзнове́ние име́я, да́ти ве́рным благоле́пно пребыва́ющее ве́чное избавле́ние.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Яко Бо́га ро́ждшую, сугу́ба же и соесте́ственна, имену́ем Тя́, ве́рнии, богоглаго́ливо Богоро́дицу Пречи́стую всеи́стинным зва́нием, честно́е Рождество́ пропове́дающе, Всесвята́я Богоневе́сто.

Молитва святому пророку Науму

О, прехвальный и пречудный пророче Божий Науме! Услыши нас, грешных и непотребных, в час сей предстоящих пред святою твоею иконою и усердно прибегающих к ходатайству твоему. Моли о нас Человеколюбца Бога, да подаст нам дух покаяния и сокрушения о гресех наших и всесильною Своею благодатию да поможет нам оставити пути нечестия, приспевати же во всяком деле блазе, да укрепит нас в борьбе со страстьми и похотьми нашими; да всадит в сердце наше дух смирения и кротости, дух братолюбия и незлобия, дух терпения и целомудрия, дух ревности к славе Божией и спасению ближних. Упраздни молитвами твоими, пророче, злыя обычаи мира, паче же погибельный и тлетворный дух века сего, заражающий христианский род неуважением к Божественней Православней вере, к уставам святыя Церкви и к заповедем Господним, непочтением к родителем и властем предержащим, и низвергающий людей в бездну нечестия, развращения и погибели. Отврати от нас, пречудне пророче, предстательством твоим праведный гнев Божий, и избави вся грады и веси царства нашего от бездождия и глада, от страшных бурь и землетрясений, от смертоносных язв и болезней, от нашествия врагов и междоусобныя брани. Укрепи твоими молитвами православных людей, благопоспешествуй им во всех благих деяниих и начинаниих к водворению мира и правды в державе их. Пособствуй Всероссийкому Христолюбивому воинству во бранех со врагами нашими. Испроси, пророче Божий, от Господа пастырем нашим святую ревность по Бозе, сердечное попечение о спасении пасомых, мудрость в учении и управлении, благочестие и крепость во искушениих, судиям испроси нелицеприятие и безкорыстие, правоту и сострадание к обидимым, всем начальствующим попечение о подчиненных, милость и правосудие, подчиненным же покорность и послушание ко властем и усердное исполнение своих обязанностей; да, тако в мире и благочестии поживше в сем веце, сподобимся причастия вечных благ в Царствии Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Емуже подобает честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем и Пресвятым Духом, во веки веков. Аминь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святаго пророка Наума