Шрифт

14 декабря

Канон праведному Филарету Милостивому

Святому праведному Филарету Милостивому
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь свято́му, гла́с 4:

Авраа́му в ве́ре подража́я, Иову же в терпе́нии после́дуя, о́тче Филаре́те, блага́я земли́ разделя́л еси́ неиму́щим и лише́ние си́х терпе́л еси́ му́жественне. Сего́ ра́ди све́тлым тя́ венце́м увенча́ Подвигополо́жник, Христо́с Бо́г на́ш, Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кано́н свята́го, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется — сла́вите! Христо́с с небе́с — сря́щите! Христо́с на земли́ — возноси́теся! По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́лием воспо́йте, лю́дие, я́ко просла́вися.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Недоуме́нным язы́ком и устна́ми хвалу́ кра́ткую принося́ твоему́, Филаре́те, богоподража́тельному житию́, молю́ тя: я́ко ми́лостивый, Спа́са и Бо́га ми́лость испроси́ ми твои́ми моли́твами.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Укрепля́ема тя́ си́лою Ду́ха, ничто́же от до́льних преклони́ти тя́ возмо́же, горе́ взира́юща при́сно умо́м и вожделева́юща непрестаю́щее улучи́ти блаже́нство.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Благода́ть Ду́ха, обре́тши се́рдце твое́ таково́, яково́ же уго́дно е́сть е́й, всели́ся в не́ и обита́ет в не́м, неоску́дный вои́стинну в не́м явля́я ми́лости исто́чник, доброде́тели же вся́кия вмести́лище, досточу́дне.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Безсе́менне во чре́ве прия́ла еси́ Сло́во, еди́наго от Тро́ицы, Всенепоро́чная, и Сего́ по пло́ти родила́ еси́, пребы́вши по рождестве́, я́коже пре́жде рождества́, Де́ва. Сего́, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, о на́с при́сно моли́.

Пе́снь 3.

Ирмо́с: Пре́жде ве́к от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м: вознесы́й ро́г на́ш, Свя́т еси́, Го́споди.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Пре́жде ве́к от Отца́ неизрече́нно рожде́ннаго Сы́на и в после́дняя от Де́вы воплоще́ннаго безсе́менне Христа́ подража́тель бы́в, по достоя́нию христоподража́тельный глаго́лешися, Филаре́те.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Ве́лие твое́, блаже́нне, милосе́рдие Го́спода возвесели́: напита́л бо еси́ а́лчуща, оде́ял еси́ на́га, стра́нна вве́л еси́ в до́м тво́й и не́мощна раде́тельне посети́л еси́, свя́те.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вся́ страна́ Пафлаго́нская весели́тся дне́сь, чту́щи твою́ па́мять всечестну́ю, А́мния же пелена́ми твои́ми хва́лится, вопию́щи: возвели́чихся и а́з тобо́ю, свя́те Филаре́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Святе́йшая Ангел и всея́ тва́ри вели́каго Отчаго сове́та Ангела дне́сь ражда́ет пло́тию во спасе́ние все́х, пою́щих Ему́ непреста́нно: Свя́т еси́, Го́споди.

Седа́лен, гла́с 8:

Милостинолю́бный по́мысл восприя́в, благосострада́телен яви́лся еси́ ни́щим и нужда́ющимся, всеблаже́нне, сего́ ра́ди зва́ние, дея́нию сро́дное, у все́х но́сиши, ве́рно чту́щих тя́. Те́мже и Пода́тель бла́г ве́лиею ми́лостию поми́лова и сла́вно просла́ви тя́, ми́лостиве Филаре́те. Христа́ у́бо моли́ грехо́в оставле́ние дарова́ти пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Рождества́ Христо́ва предпра́зднственная соверша́юще, ве́рнии, торжеству́ем и досто́йне вси́ предусря́щим, я́коже волсви́, даронося́ще доброде́тели и пою́ще Ангелов пе́снь но́вую от Де́вы Богоотрокови́цы в Вифлее́ме без се́мене ражда́ющемуся Бо́гу на́шему, Его́же сла́вят вся́ческая.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Же́зл из ко́рене Иессе́ева и цве́т от него́, Христе́, от Де́вы прозя́бл еси́, из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи прише́л еси́, вопло́щся от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Храни́тель за́поведей Христо́вых бы́л еси́ тща́тельнейший и испо́лнитель непосты́дный: Бо́га бо от се́рдца и бра́та, я́ко себе́ сама́го, возлюби́л еси́, обои́м воздава́я, всесла́вне, подоба́ющая.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

От Бо́га изрече́нное за преслуша́ние Ада́му осужде́ние: в по́те лица́ твоего́ сне́си хле́б тво́й, — обнося́ в по́мысле, смире́нне зе́млю возде́ловал еси́, я́же и подава́ше тебе́ потре́бная к житию́ оби́льне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Избавле́ние души́ му́жа — свое́ ему́ бога́тство, глаго́лет при́тча. Но, о, му́жества! ты́ отда́л еси́ после́дняго от двою́ вола́ бли́жнему твоему́ и сего́ ра́ди поноси́мый от супру́ги твоея́, я́ко неразу́мный и неключи́мый, благослове́ниями то́й возда́л еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ты́ вои́стинну вы́сшая челове́ков и Ангел честне́йшая, Богоро́дице Де́во, яви́лася еси́: вся́ческих бо Творца́ во чре́ве прия́ла и родила́ еси́ без се́мене, благоволи́вшаго вочелове́читися от Тебе́ во спасе́ние ду́ш на́ших.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Бо́г Сы́й ми́ра, Оте́ц щедро́т, вели́каго Сове́та Твоего́ Ангела, ми́р подава́юща, посла́л еси́ на́м; те́м, богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся, от но́щи у́тренююще, славосло́вим Тя́, Человеколю́бче.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Ско́р сы́й в раздая́нии и ми́ловании, отдава́л еси́ и после́дняя твоя́ тре́бующим, те́мже Ева́нгелию Христо́ву вои́стинну после́довал еси́, подража́я в милосе́рдии Отцу́ Небе́сному.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Слы́ша стропти́вая словеса́ жены́ и ча́д твои́х, укоря́ющих тя́ за милосе́рдие, благоду́шне терпе́л еси́, всеблаже́нне, я́коже Иов, оба́че и предре́кл еси́ и́м, я́ко прови́дец, от Бо́га воздая́ние благотворе́ния твоего́, сла́вне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Объе́млется печа́лию и го́рестию мно́гою со ча́ды супру́жница твоя́, слы́шащи гла́с дои́лицы, ю́ницу свою́ зову́щия, ты́ же, безпеча́лен пребыва́я в лише́ниях, о прося́щих тя́ сле́зно па́че боле́зновал еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спаси́тельный кро́в и все́х ра́дование, предваря́ющая ско́ро и спаса́ющая, умилосе́рдися и ны́не, взыва́ем к Тебе́, Чи́стая, о на́с, призыва́ющих Тя́ всегда́ во обстоя́нии: предста́тельства бо у Бо́га ина́го равномо́щнаго не и́мамы.

Пе́снь 6.

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну младе́нца изблева́ морски́й зве́рь, якова́ прия́т; в Де́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну: Его́же, бо не пострада́ истле́ния, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Благонаме́рения твоего́ неизме́нность ве́лие е́сть вои́стинну соверше́нство: ше́ствуя бо в житии́ путе́м ца́рским, вше́л еси́ со дерзнове́нием в Ца́рствие непрестаю́щее, иде́же соца́рствуеши ве́чному Царю́ Сла́вы, ми́лостиве Филаре́те.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Ино́го Авраа́ма показа́ тя́ ми́рови ве́ра вку́пе и человеколю́бие твое́: боголю́бне бо ко все́м благо́е расположе́ние явля́л еси́, доброхо́тне же все́м тре́бующим подава́л еси́. Сего́ ра́ди бога́тне воздая́ше тебе́ Бо́г в де́лех твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Что́ ми зла́то, что́ ми бога́тство, сла́ва же и вся́ земна́я мимотеку́щая? Ничто́же су́ть вся́ко, поне́же в ничто́ обраща́ются, многолюбе́зно же ми́ еди́но бога́тство небе́сное, всегда́ пребыва́ющее, — Филаре́та язы́к провещава́ше.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Не́др не отлучи́вся Безнача́льнаго Роди́теля, Сы́н безма́терний во утро́бу Чи́стыя Де́вы вселя́ется, без отца́ воплоща́емь, Ца́рь пра́вды, Бо́г. Того́ ро́д стра́шен, неисповеди́мь и неизсле́димь.

Конда́к, гла́с 3.

Истинно всеизря́дная твоя́ ку́пля зри́тся и му́дрою бы́ти су́дится все́ми благому́дрствующими: отда́л бо еси́ до́льняя и кратковре́менная, взыску́я го́рних и ве́чных. Те́мже и досто́йно стяжа́л еси́ ве́чную сла́ву, ми́лостиве Филаре́те.

Икос:

Го́спода услы́шал еси́, во Ева́нгелии законополага́юща: продади́те име́ния ва́ша и дади́те ми́лостыню, сотвори́те себе́ влага́лища неветша́юща, сокро́вище неоскудева́ющее на небесе́х, иде́же ни та́ть кра́дет, ни мо́ль истлева́ет. Сего́ боже́ственнаго и к соверше́нству возводя́щаго законоположе́ния ре́вностный исполни́тель бы́л еси́: прода́л бо еси́ вся́ и да́л еси́ ми́лостыню, сотвори́л еси́ себе́ влага́лища нетле́нна и сокро́виществовал еси́ сокро́вище на небесе́х некра́домое. Сего́ ра́ди и блаже́нствуеши со благослове́нными Отца́ Небе́снаго, я́ко насле́дник от сложе́ния ми́ра угото́ваннаго Ца́рствия, ми́лостиве Филаре́те.

Пе́снь 7.

Ирмо́с: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

В тебе́, не то́чию не изме́ншемся от диа́воля нападе́ния, но па́че в доброде́тели укре́пльшемся, Филаре́те, вои́стинну Христо́с просла́вися, вра́г же, искуша́яй тя́, постыде́ся. Сего́ ра́ди взыва́л еси́: Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

На предложе́ние твое́, блаже́нне, призира́ет Христо́с и воздае́т ти́ мно́гими благи́ми пе́рвее, по искуше́нии же и бо́льшими. Сего́ ра́ди и взыва́л еси́: Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Нра́в тво́й страннолюби́вому нра́ву Авраа́мову подо́бится, блаже́нне Филаре́те: ты́ бо, я́коже то́й, пу́тники не оставля́л еси́ мимоити́, но са́м во сре́тение и́м те́кл еси́, взыва́я: Бо́же, благослове́н еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От все́х прие́млющи проше́ния, Богоро́дице, моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу от все́х зо́л изба́витися на́м, чту́щим Тя́ и ко Го́споду взыва́ющим: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́браз: не бо́, я́же прия́т, пали́т ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Де́вы, в Ню́же вни́де утро́бу. Те́м, воспева́юще, воспое́м: да благослови́т тва́рь вся́ Го́спода и превозно́сит во вся́ ве́ки.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Гостеприи́мство твое́, ми́лостиве, чу́да бы́сть вои́стинну вино́вно, егда́ благоприя́тен показа́ся невестоводи́телем царя́ и самому́ царю́ христоиме́нному вну́ки твоея́ о́браз. Сего́ ра́ди и жре́бий благи́й устро́ися е́й ку́пно с тобо́ю Бо́жиим смотре́нием, вся́ пра́вящим.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Глаго́лы му́дрости, о́тче, прия́л еси́ во глубину́ души́ твоея́, сего́ ра́ди от блага́го сокро́вища се́рдца твоего́ благи́я плоды́ изне́сл еси́. Те́мже восприя́л еси́ блага́я и в животе́ твое́м, бы́в сро́дник царе́в сла́вный и бога́тый, по успе́нии же твое́м Ца́рствие небе́сное насле́довал еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вели́ка и́стинно показа́ тя ра́зума твоего́ и́стина, блаже́нне, а не от челове́к сла́ва и све́тлость привре́меннаго досто́инства, я́ко при́сно пребыва́ющих взыску́я, к те́м вся́чески стреми́лся еси́. Те́мже тя́ восхваля́ем, Филаре́те богому́дре.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Стра́ннаго собы́тия о́браз показа́ купина́, неопа́льно горя́щая дре́вле на горе́ Сина́и, та́инство рождества́ Твоего́ прообразу́ющи, Пренепоро́чная Де́во: о́гнь бо в Тебе́ Божества́ все́льшийся неврежде́нну Тя́ сохрани́. Сего́ ра́ди Тя́ пое́м во вся́ ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́п; престо́л херуви́мский — Де́ву; я́сли — вмести́лище, в ни́хже возлеже́ Невмести́мый — Христо́с Бо́г, Его́же, воспева́юще, велича́ем.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Чудесы́ Бо́г прославля́ет и кончи́ну твою́, Филаре́те: прикоснове́нием бо ко гро́бу твоему́ прогоня́ется де́мон, стужа́яй от рожде́ния ни́щему, всегда́ тобо́ю ми́луемому, сострада́тельне.

Припев: Святый праведный Филарете, моли Бога о нас.

Предрека́еши, я́ко ины́й Иа́ков, ча́дом твои́м иму́щая бы́ти, ку́пно же и законополага́еши и́м ми́лостивым бы́ти, я́коже ты́; и́хже и благословя́, пре́дал еси́ в ру́це Бо́жии святу́ю твою́ ду́шу, блаже́нне.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Приими́ от на́с, Филаре́те, я́ко досто́йную, сию́ пе́снь малобде́нную, я́коже и Христо́с прия́т вдови́цы две́ ле́пте, и испроси́ на́м, всеблаже́нне, у Христа́ Бо́га на́шего ве́лию и бога́тую ми́лость.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Спасе́ся вся́ тва́рь Рождество́м Твои́м, и отъя́ Госпо́дь пла́чь и рыда́ние, и вся́ку сле́зу от вся́каго лица́, Чи́стая Богоро́дице, Всенепоро́чная, те́мже досто́йно ублажа́ем Тя́, Ангелов и челове́ков Ра́досте.

Ексапостила́рий:

Филаре́та па́мять ми́лостиваго, ве́рнии, почти́м досто́йно, я́ко долго́в оставле́ние и разреше́ние согреше́ний того́ моли́твами улуча́ем вси́.

Молитва святому праведному Филарету Милостивому

О, предивне избранниче Божий, Филарете Милостивый! Амнии прещедрый хлебодателю, Православия светильниче, Господа Бога рабе благий и верный! Ты бо всем сердцем евангельски Христу последовавый и данный тебе талант премудре умноживый: сирых и убогих одеявый и напитавый; странных и нищих в дом свой введый, в скорбех и печалех сущих утешивый, умерших и на стогнах поверженных гробу предавый; всем всячески послуживый, и тако веру свою в делах показал еси. Ей, святый угодниче Божий, не npезри нас, печальми житейскими изнываемых и страстми греховными обуреваемых. Во вся дни уныние и малодушие колеблют нашу веру, жестокосердие и озлобление снедают сердца наша и охлаждают любовь нашу; честолюбие же и нетерпение растлевают души наша, и тако, аки нищии, в делах благих обнщахом. Ты же, Отче праведный, милосердствуя о нас, умоли Христа Бога, да обогатит сердца наша Духом Своим Святым, исцелит душевныя и телесныя недуги наша, и, аки ниву жаждущую, напоит нас щедротами человеколюбия Своего; да вере, долготерпению и милосердию твоему подражающе, во благочестии и чистоте поживем вся дни живота нашего. Еще молим тя, преблаженне, егда приспеет жития нашего отшествие, к покаянию нелицемерному нас подвигни, да Христу Спасителю нашему чрез святыя Его Таинства приобщимся и наследники Царствия Небеснаго будем, идеже в радости святых и Ангелов сподобимся и мы покланятися и воспевати Трисвятое Имя: Отца, и Сына, и Святаго Духа, во веки веков. Аминь!

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святому праведному Филарету Милостивому