Шрифт

9 августа.

Канон преподобному Герману Аляскинскому и всея Америки

Канон преподобному Герману Аляскинскому и всея Америки
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 7:

Звездо́ пресве́тлая Це́ркве Христо́вы,/ на се́вере просия́вшая,/ вся к Ца́рствию Небе́сному путеводя́щая,/ учи́телю и апо́столе и́стинныя ве́ры,/ предста́телю и засту́пниче гони́мых,/ украше́ние изя́щное Святы́я Це́ркве во Аме́рице,/ преподо́бне о́тче Ге́рмане Аля́скинский,/ моли́ся ко Го́споду, Спа́су на́шему,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, пое́мый во Аме́рице, глас 3:

Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане,/ пе́рвый свети́льниче, в земли́ на́шей просия́вый,/ прино́сим вси тебе́ похвалы́ сия́,/ ты же, я́ко име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ бу́ди нам засту́пник и уте́шитель/ и Це́ркве на́шея покрови́тель ди́вный,/ да вси со умиле́нием зове́м ти:/ ра́дуйся, о́тче наш Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Кано́н, глас 8.

Пе́снь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Я́ко послу́шник, смире́ния испо́лненный,/ прия́л еси́ блаже́нный путь Христо́в, ми́ра сего́ зла избежа́в./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Нищету́ духо́вную напо́лнил еси́ душепита́тельным бога́тством и́стины ева́нгельския./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Многоце́нный же́мчуг Ца́рства Небе́снаго,/ я́ко дар Христо́в, взыска́л еси́, преподо́бне о́тче Ге́рмане./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воспои́м песнь Христу́ Изба́вителю вку́пе с преподо́бным Ге́рманом,/ благодаря́ще о да́ре бла́зем Ца́рствия Его́./ Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Пресвята́я Де́во,/ помози́ нам на стези́ пра́вей стои́ти,/ да велича́ем и сла́вим Тя, Христа́ Спа́са на́шего ро́ждшую.

Пе́снь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Покая́ния сле́зы пла́мень грехо́вный утиша́ют./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Сле́зы пролива́я о лю́дех, грехо́м преслуша́ния плене́нных,/ утеше́ние иска́л еси́ у Христа́./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Притеце́м ко Го́споду,/ утеше́ния и́щуще в лю́бви Его́ всеми́лостивей к челове́ку па́дшему и ка́ющемуся./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Пред гони́тели хода́тайствовал еси́ о лю́дех гони́мых и му́чимых,/ Христо́с бо Еди́ный сле́зы покая́ния утира́ет./ Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Во́лею Отца́ Небе́снаго Сло́во Бо́жие воплоще́но бысть из Тебе́, Богоро́дице,/ да па́дшии грехо́в свободи́тся./ С Небе́сными Си́лами Тя велича́ем.

Ин конда́к, глас 8:

Валаа́ма постри́женик честны́й,/ возлю́бленник Бо́жия Ма́тере бы́вый,/ ревни́тель по́двигов дре́вних, подви́жник но́вый,/ моли́тву, я́ко копие́ и щит, прие́мый,/ стра́шен де́моном и тьме язы́честей ста́вый,/ Ге́рмане преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 6:

О благи́й и му́дрый о́строва Ело́ваго отше́льниче,/ жите́йское мо́ре страсте́й проше́л еси́ ко приста́нищу ти́хому/ воздержа́ния, моли́твы и служе́ния Христу́ Го́споду.

Сла́ва: И ны́не, Богоро́дичен: Пресла́вную Бо́жию Ма́терь и святы́х Ангел святе́йшую,/ немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу Сию́ испове́дающе,/ я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна/ и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В тишине́ и кро́тости пот лица́ твоего́ проли́л еси́,/ плоды́ чуде́сныя в земли́ но́вей возраща́я./ Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В соверше́нней кро́тости пред си́льными ми́ра сего́/ о но́вем ста́де твое́м предста́тельствовал еси́./ Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Днесь мо́лит тя но́вое ста́до твое́, преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ да хода́тайствуеши пред Престо́лом Бо́жиим о пра́веднем их достоя́нии./ Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Зов Отца́ Небе́снаго во смире́нии прия́ла еси́,/ Гаврии́лом Арха́нгелом благовеще́нный, Пресвята́я Богоро́дице,/ с ним и мы Тебе́ возопии́м:/ ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Пе́снь 5

Ирмос: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В житии́ твое́м, преподо́бне, а́лчущим и жа́ждущим пра́вды яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди прославля́ем тя и велича́ем пра́ведно./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Учи́л еси́ всех, пра́вды и́щущих:/ взыщи́те Бо́га и пра́вды Его́ превы́ше вся́ческих благ./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Вода́ жива́я еди́н Христо́с Госпо́дь,/ жа́жду души́ утоли́ти моги́й, спаси́тельныя пра́вды взыску́ющия./ Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти Бо́жия, Христа́ ро́ждшая, Во́ду жи́ву, ко спасе́нию,/ рождество́ Твое́ прославля́юще,/ велича́ем Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Пе́снь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Сле́зы сострада́ния пролива́я,/ ми́лости проси́л еси́ ма́лым ста́да твоего́./ Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В ма́лем ми́лостив был еси́, сего́ ра́ди вопие́м ти, преподо́бне:/ моли́ся, о́тче Ге́рмане, да уми́лостивиши к нам Го́спода./ Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Ми́лость Бо́жию позна́л еси́ и ми́лость ко всем яви́л еси́./ Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Явле́на бысть ми́лость Бо́жия к ро́ду челове́ческому прише́ствием Сы́на Его́,/ от Де́вы Мари́и плоть прие́мшаго./ Сего́ ра́ди вси Тя, Ма́терь Бо́жию, велича́ем.

Конда́к, гла́с 3:

Свет ве́чный Христа́ Спа́са на́шего/ тя на путь ева́нгельский во Аме́рику наста́ви,/ возвести́ти весть о ми́ре ева́нгельскую./ Днесь Престо́лу Сла́вы предстоя́,/ моли́ся о стране́ твое́й и лю́дех ея́,/ о ми́ре всего́ ми́ра/ и спасе́нии душ на́ших.

Икос:

Возста́ните, ве́ры Правосла́вныя испове́дницы,/ гряде́м, хвалы́ пою́ще, труды́ духо́вныя прославля́юще/ подви́жника и́стиннаго и учи́теля почита́емаго, преподо́бнаго Ге́рмана, Аля́скинския похвалы́,/ непреста́нно моля́щагося о спасе́нии душ на́ших.

Пе́снь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Сосу́д Свята́го Ду́ха был еси́ досто́йный вои́стинну,/ се́рдцем чи́стым лю́ди наставля́я к богозре́нию и богосла́вию непреста́нному./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Ра́зум твой ко Го́споду отве́рзл еси́,/ чистоту́ у́мную и серде́чную стяжа́в, вся призы́ва́я к прославле́нию Бо́га./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Проро́к избра́нный яви́лся еси́ в земли́ сей но́вей,/ день успе́ния твоего́ в Бо́зе предви́дев и прославле́ние гряду́щее предсказа́в./ Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Се́рдце чи́сто Бо́гу принесла́ еси́,/ воплоще́нна Сы́на Бо́жия во чре́ве понесла́ еси́,/ сего́ ра́ди род челове́ческий весь Тя, и́стинную Богоро́дицу, велича́ет.

Пе́снь 8.

Ирмос: Богоглаго́ливии о́троцы, в пещи́/ со огне́м пла́мень попира́юще, поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В зе́млю но́вую прине́сл еси́ ми́ра Ева́нгелие,/ во Христе́ между́ Бо́гом и людьми́ запечатле́нное./ Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Ми́ра Ева́нгелие пропове́дал еси́,/ о гони́мых пред гони́тели предста́тельствуя, к житию́ пра́ведному сих призыва́я./ Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, Правосла́вием во Аме́рице препросла́вленный,/ не преста́й моля́ся о ста́де твое́м,/ прося́ у Христа́ Спа́са ми́ра ми́рови и соедине́ния всех./ Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Я́ко Ма́терь ми́ра, почита́ем Тя, Богороди́тельнице,/ Плодо́м бо чре́ва Твоего́, Христо́м Го́сподом, примири́ нас Себе́ Бог, Оте́ц наш Небе́сный,/ па́дшее естество́ на́ше возста́вив.

Песнь 9

Ирмос: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти,/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

В мона́сех иере́й Иувена́лий пе́рвый бысть от бра́тства твоего́ апо́стольскаго,/ во е́же прия́ти му́ченический вене́ц и Бо́га просла́вити, егда́ преда́ше дух свой./ Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Егда́ услы́шал еси́ о муче́нии еди́наго от ста́да твоего́,/ моли́тву си́це сотвори́л еси́:/ святы́й новому́чениче Пе́тре, моли́ Бо́га о нас!/ Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Припев: Преподо́бне о́тче Ге́рмане, моли́ Бо́га о нас.

Духо́вное достоя́ние твое́, о́тче Ге́рмане,/ с на́ми согла́сно мо́лится о Це́ркви Святе́й в земли́ но́вей,/ на кро́вех му́чеников со́зданней по́двигом и же́ртвою святы́х ея́./ Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т,/ и реку́т всяк зол глаго́л, на вы лжу́ще Мене́ ра́ди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Воста́ни с на́ми, правосла́вный собо́ре вселе́нский,/ почти́м и просла́вим по́двиги апо́стольския преподо́бнаго отца́ Ге́рмана с ли́ком му́ченик и святы́х,/ се́мя пра́вды ева́нгельския во Аме́рице посе́явших./ Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: От пле́мене Дави́дова, Ма́ти Бо́жия,/ пле́мени Ца́рствия сочета́лася еси́./ Предста́тельствуй о чту́щих Тя, непреста́нно моля́щися,/ да пода́ст нам Бог мир и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Свети́лен.

Ду́ха Свята́го испо́лнен был еси́, преподо́бне о́тче Ге́рмане,/ на да́льний се́вер страны́ сея́ Ева́нгелие прине́сл еси́./ Ны́не свет и́стинный Христо́в вся концы́ земли́ сея́ озари́./ Воспои́м и просла́вим вся, блаже́нному ста́рцу после́довавшия/ и свет и́стинный Христо́в по ми́ру всему́ разсе́явшия.

Сла́ва, и ны́не:

Воспои́м днесь хвалы́ Пресвяте́й Мари́и Де́ве,/ плоть взаимода́вшей Еди́ному от Святы́я Тро́ицы, от Ней Челове́ком ро́ждшемуся./ Сего́ ра́ди велича́ем ю́, я́ко Ма́терь Све́та и Богоро́дицу.

Моли́тва

О преди́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче наш Ге́рмане, ты по́двигом до́брым подвиза́лся еси́ во стране́ сей среде́ суро́выя приро́ды, яви́л еси́ себе́ в ма́лем ве́рна во служе́нии твое́м Бо́гу, по глаго́лу Его́: о ма́лем был еси́ ве́рен, над мно́гими поста́влю тя. И ны́не, егда́ испо́лнися сло́во сие́ Госпо́дне на тебе́ и поста́ви тя Госпо́дь над все́ю Це́рковию Америка́нскою, я́ко Небе́снаго покрови́теля, вси мы взыва́ем ти те́плою моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу святу́ю, да сохрани́т ю́ Госпо́дь в чистоте́ и Правосла́вии, да яви́т ю́ украше́ние страны́ на́шея, да огради́т ю́ от те́мных сил вра́жиих, да изжене́т супоста́ты и да да́рует всем чистоту́ ве́ры и благоче́стие. Всем же нам испроси́ ду́ха ми́ра и любве́, ду́ха кро́тости и смире́ния, горды́ни отгна́ние, от самопревозноше́ния огражде́ние, боля́щим по́мощь и исцеле́ние, скорбя́щим утеше́ние, а́лчущим пра́вды духо́вныя пи́щу Небе́сную. Да, улучи́вше жела́емая, обря́щем пра́ведное воздая́ние в день Стра́шнаго Суда́ и со все́ми святы́ми воспое́м и просла́вим Живонача́льную Тро́ицу, Отца́ Непостижи́маго, Истиннаго и Единоро́днаго Сы́на и Свята́го Уте́шителя Ду́ха, во ве́ки. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Канон преподобному Герману Аляскинскому и всея Америки