Шрифт

5 августа.

Канон святым мученикам Трофиму, Феофилу и иже с ними

Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Тропа́рь, гла́с 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: иму́ще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости. Те́х моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́н, творе́ние Андре́я Кри́тскаго, гла́с 4.

Пе́снь 1.

Ирмос: Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко изве́л еси́ лю́ди из рабо́ты еги́петския, покры́л же еси́ колесни́цы фарао́новы и си́лу.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Воспою́ Тебе́, Го́споди Бо́же мо́й, я́ко возсия́л еси́ на́м де́нь весе́лия, ле́сть разоря́ющь, па́мять му́ченик Твои́х.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Со́лнце просия́л еси́ в ми́ре, в ве́рней я́влься, му́чениче, тве́рди, в не́йже облиста́л еси́ страда́нии твои́ми концы́.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Кро́вию твое́ю напои́ся, златы́ми струя́ми, воспита́вшее тя́ оте́чество, блаже́нне Трофи́ме, пи́щею неиждиву́щею, страда́нии твои́ми пита́ющеся.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тро́ицу просла́вим правосла́вно, со Отце́м Сы́на и Ду́ха Свята́го, Еди́но Божество́, Еди́ницу Триипоста́сную.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ангел ве́сть Тебе́ с небесе́, е́же к Бо́гу премене́ния, Де́во, принесе́ и ми́р собра́ на ра́дость благове́щения.

Пе́снь 3.

Ирмос: В Го́споде Бо́зе мое́м се́рдце мое́ утверди́ся, те́м немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

На суди́щи му́ченик со стра́ждущими с ни́м ураня́емь, ра́довашеся, прови́дя неизглаго́ланное мздовоздая́ние.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Исте́кшая твоя́ кро́вь безбо́жие попали́, теплоту́ богоразу́мия все́м вже́г, Трофи́ме.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко со́лнце зве́зд, посреде́ иму́ще му́ченика, омрачи́ша ле́сть страда́льцы Твои́, Го́споди.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Триипоста́сному Естеству́, еди́наго Ца́рства Божеству́, Отцу́ поклони́мся, Сы́ну и Ду́ху Свято́му.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: В ма́терех Де́ва и в де́вах Ма́ти была́ еси́, о́неми же и удивля́еши вся́ку мы́сль, Чи́стая.

Пе́снь 4.

Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Услы́шах, Бо́же, му́ченик тве́рдое му́жество, и́мже стра́ждуще показа́ша по любви́ Твое́й, и, уди́влься, сла́влю Тя́, еди́не Спа́се.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ве́ры щито́м огражде́н вели́кий му́ченик и, ме́чь духо́вный мы́сленно извле́к, главы́ отсече́ нечести́вым.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Красото́ю доброде́телей укра́шен, вели́кий му́чениче, и сла́вою венча́н, гони́теля посрами́л еси́, за Христа́ прии́м о́гнь и заколе́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Во Еди́ном Существе́ пою́ Три́ Ипоста́си Богонача́лия, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха, я́ко еди́но сия́ние Трисо́лнечнаго Естества́, Еди́н Бо́г.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Де́во, ка́ко дои́ши? Ка́ко ма́терними ражда́еши зако́ны? Его́же бо родила́ еси́, вопло́щся, Бо́г е́сть, обновля́я естество́, я́ко ве́сть Са́м.

Пе́снь 5

Ирмос: Мра́к разреши́ греха́ моего́, внегда́ возсия́ти Ти́, у́тро све́тлое за́поведей Твои́х, Го́споди, непристу́пный Све́те.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Мра́к отгна́л еси́ безбо́жия све́тлыми пропове́дании, богосия́нными испове́дании твои́ми враги́ посрами́л еси́, Трофи́ме страда́льче Христо́в.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Яко Бо́га возлюби́л еси́, му́чениче боголю́бне, именоно́сно показа́ся богоме́рзкия па́губы прогна́ние, му́ченик Христо́в изря́ден бы́в.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

От ва́шея кро́ве оде́явше багряни́цу по́честь, на небесе́х сца́рствуете Бо́гу все́х, му́ченицы, я́ко Тому́ подо́бницы.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Равносла́вная, равноче́стная Тро́ице, Безнача́льне Отче нерожде́нне, рожде́нне Сы́не и Ду́ше Святы́й, Ты́ еси́ Бо́г мо́й, Го́споди, непристу́пный Све́те.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: В де́вах ро́ждшую и в ма́терех Тя́ Чи́стую Де́ву пое́м, Бо́жий нескве́рный сосу́д, из Него́же про́йде Госпо́дь, Спа́с вся́ческих.

Пе́снь 6.

Ирмос: Бу́рею грехо́вною погружа́емь, я́ко во чре́ве ки́тове содержи́мь, с проро́ком зову́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мо́й, Го́споди, и спаси́ мя.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ка́мением и дреко́лием сокруша́еми, ника́коже отступи́сте от ве́ры, но потреби́тели, блаже́ннии, бы́сте идолонеи́стовства, взе́мше побе́ды по́чести.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Воздви́жен на высоту́ и стру́жемь, и́дольскую ле́сть обличи́л е́сть богосло́в Трофи́м, напита́в ве́рных сердца́ уче́нии досто́йно пода́тельными.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Зве́зды страда́нии просия́вше, неве́рия мра́к разори́сте. Те́мже де́нь озари́вше спаси́тельный, в о́ньже спасти́ся на́м, моли́теся, му́ченицы Госпо́дни.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Единоца́рственная, сообра́зная Тро́ице безнача́льная, равноче́стная, Триипоста́сная, Еди́нице неразде́льная, Божество́м пресу́щная, Отче, и Сы́не, и Святы́й Ду́ше, Тебе́ пое́т вся́ тва́рь.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Па́че естества́ Твое́ Рождество́, я́ко безсе́менно, ма́терски подо́бно па́ки ражда́еши, зако́ном естества́, преи́стинно обоя́, да умолча́т скве́рныя е́реси о Тебе́, Богоро́дице Чи́стая.

Седа́лен, гла́с 1.

До́блественным по́мыслом проше́д му́ки и побе́ду на ни́х прие́мь, блаже́нне, во́лка преложи́л еси́ во а́гня Боже́ственною благода́тию, и повину́л еси́ страда́ти с тобо́ю ве́рою. Те́мже вси́ ра́достно тя́ почита́ем, пресла́вне Трофи́ме.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Упова́ние христиа́н, Пресвята́я Де́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ же и сло́ва, непреста́нно моли́ с вы́шними си́лами пода́ти оставле́ние грехо́в на́ших все́х и исправле́ние жития́ ве́рою и любо́вию при́сно Тя́ сла́вящим.

Пе́снь 7.

Ирмос: Огнь, паля́ в пещи́, истряса́шеся, о́троцы ороша́хуся и, пою́ще, глаго́лаху: благослове́н еси́, Еди́н Сы́й Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Пло́ть преоби́дящим страда́льцем Твои́м Ангели удиви́шася и земни́и взыва́ху: благослове́н еси́, Еди́ный Бо́г оте́ц на́ших.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Высока́ мы́шца си́лы Твоея́, сия́ сокруши́ враги́ Твоя́, Го́споди, сконча́вшимся в ве́ре му́чеником Твои́м в му́ках го́рьких.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Овии у́бо ка́мением побива́ются, страстоно́сицы Твои́, друзи́и же сжига́еми, с ни́миже Трофи́м скончава́шеся, Тебе́ воспева́я су́щему Бо́гу: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Трисо́лнечное Божество́, еди́но Ца́рствие, Безнача́льне, Присносу́щне, Отче, и Сы́не, и Ду́ше: благослове́н, Еди́н Сы́й Бо́же оте́ц на́ших.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: О, стра́шнаго та́инства! О, стра́ннаго чудесе́! Ка́ко и Ма́ти яви́ся, и Де́вою пребы́сть, благослове́нна еди́на, ро́ждшая Бо́га оте́ц на́ших!

Пе́снь 8.

Ирмос: Вся́ дела́ Бо́жия и вся́ тва́рь, благослови́те Го́спода, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, по́йте Его́ и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Сто́лп яви́лся еси́ мы́сленный, утвержда́я стра́ждущия с тобо́ю, Трофи́ме, погуби́л еси́ нечести́вых шата́ние ве́рою Христо́вою, Его́же превозно́сим во ве́ки.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Све́тлым лице́м предста́в на суди́ши, беззако́нныя ужаси́л еси́. Показа́л еси́ ра́достное твое́ е́же за Христа́ страда́ние, Его́же превозно́сим во ве́ки.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Не́бо многозве́здное я́влься, страда́льцев богоизбра́нный собо́р, озари́ богови́дно су́щия в ми́ре ве́рою Христо́вою, Его́же превозно́сим во ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Безнача́льнаго Отца́ и Сы́на со Святы́м воспое́м Ду́хом, Тро́ицу Единосу́щную, Еди́но нача́ло и Божество́, хва́ляще и пою́ще Его́ во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Вся́к Тя́ язы́к земноро́дных пое́т, Де́во, я́ко Све́т Непристу́пный возсия́ла еси́, просвеща́ющаго ми́р Христа́ Бо́га, Его́же превозно́сим во ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Тя́, Неискусобра́чную Богоро́дицу, небе́сный черто́г, ро́ждшую Нача́льника спасе́ния на́шего, пе́сньми велича́ем.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Тя́, проше́дшаго чу́дно страда́ния тече́ние и вене́ц прие́мша победи́тельно от Христа́ Бо́га, страда́льче, пе́сньми велича́ем.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Тя́, богоявле́нна страда́льца, я́ко вожда́ я́вльшася стра́ждущих с тобо́ю Моисе́йски к нестаре́ющейся жи́зни, пе́сньми велича́ем.

Припев: Святии му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Ли́че досто́ин Бо́гу му́ченический, я́ко победи́вший пре́лесть и венцы́ от Бо́га прии́мший све́тлы, моли́теся спасти́ся на́м.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Тро́ичен: Тя́, Триипоста́сную Еди́ницу и нераздели́мое Существо́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, пе́сньми велича́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Тя́, купину́, ю́же Моисе́й прови́де, горя́щу и неопаля́ему, о́гнь прие́мшу Божества́, пе́сньми велича́ем.

Молитва

Святи́и му́ченицы Трофи́ме, Фео́филе со иными! При́зрите с Небе́снаго черто́га на тре́бующих ва́шей по́мощи и не отве́ргните проше́ний на́ших; но я́ко при́снии благоде́тели и хода́таи на́ши, моли́те Христа́ Бо́га, да человеколюби́в и многоми́лостив сый, сохрани́т нас от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мени Его́ и в прославле́ние кре́пкаго ва́шего заступле́ния. Да моли́твами ва́шими даст нам Госпо́дь мир по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны; и да укрепи́т во всем ми́ре Свою́ еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л есть честно́ю Свое́ю кро́вию. Моли́теся приле́жно, святи́и му́ченицы, да утверди́т Христо́с Бог во Святе́й Свое́й Правосла́вной Це́ркви живы́й дух пра́выя ве́ры и благоче́стия; да вси чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей; да мы вси в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на Небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, емуже читался канон) и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Святы́х му́ченик Трофи́ма, Фео́фила и и́же с ни́ми